Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan.  
Gå till nästa månad

Tentamensschema VT20
Tid Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
FV1011 
v 7 Ons 2020-02-12 v 7
15:00 - 15:15 Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Hemtentamen Alla Utlämning av hemtenta
v 8 Ons 2020-02-19 v 8
15:00 - 15:15 Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Hemtentamen Alla Inlämning av hemtenta
v 12 Fre 2020-03-20 v 12
13:00 - 16:00 Datorsalen, Garnisonen, JMK-salen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen, Sal2, Garnisonen Bo Florin, Petrus Dahlbeck Filmhistorisk översiktskurs 1 Tentamen Alla Salsskrivning
v 15 Ons 2020-04-08 v 15
17:00 - 17:15 Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Omtentamen Alla Utlämning av omtenta
v 16 Fre 2020-04-17 v 16
15:00 - 15:15 Kim Khavar Fahlstedt Introduktion till filmvetenskapliga studier Omtentamen Alla Inlämning av omtenta
v 17 Tis 2020-04-21 v 17
15:00 - 15:15 Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Hemtentamen Alla Utlämning av hemtenta
  Fre 2020-04-24
10:00 - 13:00 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset, Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 1 Omtentamen Alla Salsskrivning omtenta
v 18 Ons 2020-04-29 v 18
15:00 - 15:15 Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Hemtentamen Alla Inlämning av hemtenta
v 22 Fre 2020-05-29 v 22
16:00 - 16:15 Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Hemtentamen Alla Utlämning av hemtenta
17:00 - 17:15 Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Omtentamen Alla Utlämning av hemtenta (omtenta)
v 23 Fre 2020-06-05 v 23
16:00 - 16:15 Kristoffer Noheden Filmhistorisk översiktskurs 3 Hemtentamen Alla Inlämning av hemtenta
17:00 - 17:15 Bo Florin Filmhistorisk översiktskurs 2 Omtentamen Alla Inlämning av hemtenta (omtenta)
FV1012 
v 7 Ons 2020-02-12 v 7
13:45 - 14:00 Trond Lundemo Film-och mediestudier - en teoretisk orientering Hemtentamen Alla Utlämning av hemtenta
v 8 Ons 2020-02-19 v 8
16:00 - 16:15 Trond Lundemo Film-och mediestudier - en teoretisk orientering Hemtentamen Alla Inlämning av hemtenta
v 11 Fre 2020-03-13 v 11
17:00 - 17:15 Doron Galili Televisionen: Mediehistoria och populärkultur Hemtentamen Alla Utlämning av hemtenta
v 12 Fre 2020-03-20 v 12
17:00 - 17:15 Doron Galili Televisionen: Mediehistoria och populärkultur Hemtentamen Alla Inlämning av hemtenta
v 17 Tis 2020-04-21 v 17
17:00 - 17:15 Trond Lundemo Film-och mediestudier - en teoretisk orientering Hemtentamen Alla Utlämning av omtenta
  Tors 2020-04-23
18:00 - 18:15 Doron Galili Televisionen: Mediehistoria och populärkultur Omtentamen Alla Utlämning av omtenta
  Fre 2020-04-24
16:00 - 16:15 Nadi Tofighian Kulturstudier och rörliga bilder Hemtentamen Alla Utlämning av hemtenta
v 18 Tis 2020-04-28 v 18
16:00 - 16:15 Trond Lundemo Film-och mediestudier - en teoretisk orientering Hemtentamen Alla Inlämning av omtenta
  Tors 2020-04-30
18:00 - 18:15 Doron Galili Televisionen: Mediehistoria och populärkultur Omtentamen Alla Inlämning av omtenta
  Sön 2020-05-03
16:00 - 16:15 Nadi Tofighian Kulturstudier och rörliga bilder Hemtentamen Alla Inlämning av hemtenta
v 21 Fre 2020-05-22 v 21
17:00 - 17:15 Malin Wahlberg Specialstudium Hemtentamen Alla Deadline 1
v 23 Fre 2020-06-05 v 23
17:00 - 17:15 Nadi Tofighian Kulturstudier och rörliga bilder Omtentamen Alla Utlämning av hemtenta (omtenta)
17:30 - 17:45 Malin Wahlberg Specialstudium Hemtentamen Alla Deadline 2
v 24 Fre 2020-06-12 v 24
17:00 - 17:15 Nadi Tofighian Kulturstudier och rörliga bilder Omtentamen Alla Inlämning av hemtenta (omtenta)
FV1016 
v 11 Ons 2020-03-11 v 11
12:00 - 12:15 Rörliga bilder i genusperspektiv Hemtentamen Hand out take home exam
v 12 Sön 2020-03-22 v 12
17:00 - 17:15 Elizabeth Castaldo Lundén Rörliga bilder i genusperspektiv Hemtentamen Deadline take home exam
v 18 Mån 2020-04-27 v 18
15:00 - 15:15 Elizabeth Castaldo Lundén Rörliga bilder i genusperspektiv Omtentamen Hand out re-exam
v 20 Mån 2020-05-11 v 20
15:00 - 15:15 Elizabeth Castaldo Lundén Rörliga bilder i genusperspektiv Omtentamen Deadline re-exam
FV1017 
v 23 Fre 2020-06-05 v 23
16:45 - 17:00 Nadi Tofighian Postkoloniala perspektiv på rörliga bilder Hemtentamen Deadline take home exam
FV1027 
v 11 Tis 2020-03-10 v 11
16:00 - 16:15 Joel Frykholm Svensk film- och TV-kultur Hemtentamen Hand out take home exam
v 12 Sön 2020-03-22 v 12
18:00 - 18:15 Joel Frykholm Svensk film- och TV-kultur Hemtentamen Deadline take home exam
v 18 Mån 2020-04-27 v 18
13:00 - 13:15 Joel Frykholm Svensk film- och TV-kultur Omtentamen Hand out re-exam
v 20 Mån 2020-05-11 v 20
13:00 - 13:15 Joel Frykholm Svensk film- och TV-kultur Omtentamen Deadline re-exam
FV3003 
v 8 Fre 2020-02-21 v 8
13:00 - 13:15 Malin Wahlberg Examensarbete Inlämning Deadline 1, Inlämning av arbetsplan
v 13 Mån 2020-03-23 v 13
17:00 - 17:15 Trond Lundemo Fördjupningskurs Hemtentamen Inlämning hemtenta
  Fre 2020-03-27
13:00 - 13:15 Malin Wahlberg Examensarbete Inlämning Deadline 2, Inlämning av uppsatsutkast 1
v 18 Mån 2020-04-27 v 18
13:00 - 13:15 Malin Wahlberg Examensarbete Inlämning Deadline 3, Uppsatsutkast 2
v 19 Mån 2020-05-04 v 19
17:00 - 17:15 Trond Lundemo Fördjupningskurs Omtentamen Inlämning omtenta
v 21 Tis 2020-05-19 v 21
13:00 - 13:15 Malin Wahlberg Examensarbete Inlämning Deadline 4, Uppsatsinlämning
FV7325 
v 13 Mån 2020-03-23 v 13
15:00 - 15:15 Doron Galili Nya mediestudier— Skärmkulturella perspektiv och utmaningar Hemtentamen Deadline take home exam
v 18 Mån 2020-04-27 v 18
15:00 - 15:15 Doron Galili Nya mediestudier— Skärmkulturella perspektiv och utmaningar Omtentamen Deadline re-exam
FV7326 
v 13 Fre 2020-03-27 v 13
21:45 - 22:00 Marina L. Dahlquist Bilden av Sverige Hemtentamen Deadline take home exam
v 18 Mån 2020-04-27 v 18
18:00 - 18:15 Marina L. Dahlquist Bilden av Sverige Omtentamen Re-exam deadline
KurskodNamn
KurskodNamn

 
Bilden av Sverige
 
Examensarbete
 
Film-och mediestudier - en teoretisk orientering
 
Filmhistorisk översiktskurs 1
 
Filmhistorisk översiktskurs 2
 
Filmhistorisk översiktskurs 3
 
Fördjupningskurs
 
Introduktion till filmvetenskapliga studier
 
Kulturstudier och rörliga bilder
 
Nya mediestudier— Skärmkulturella perspektiv och utmaningar
 
Postkoloniala perspektiv på rörliga bilder
 
Rörliga bilder i genusperspektiv
 
Specialstudium
 
Televisionen: Mediehistoria och populärkultur
 
Svensk film- och TV-kultur