Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2019 
Mån21/1 16:45 - 17:00 JO7022 Examensarbete – projekt, Examensarbete – uppsats Inlämning MAJOU-HT17 Inlämning av forskningsplan
Tis22/1 09:00 - 11:00 JO7022 Sal3, Garnisonen Christian Christensen Examensarbete – projekt, Examensarbete – uppsats Introduktion, Seminarium MAJOU-HT17 Introduktion till examensarbete
v 5, 2019 
Mån28/1 16:45 - 17:00 JO7022 Christian Christensen Examensarbete – projekt, Examensarbete – uppsats Information MAJOU-HT17 Info om handledare till studenterna
v 12, 2019 
Mån18/3 16:45 - 17:00 JO7022 Christian Christensen Examensarbete – projekt, Examensarbete – uppsats Inlämning MAJOU-HT17 Inlämning text- och metodseminarium
Fre22/3 13:00 - 17:00 JO7022 Sal3, Garnisonen Christian Christensen Examensarbete – projekt, Examensarbete – uppsats Seminarium MAJOU-HT17 Text- och metodseminarium
v 13, 2019 
Ons27/3 15:00 - 17:00 JO1068, JO1070, JO7020-7022, MK1034, MK3014, MK7030, MK7033-7034, MK7036 JMK-salen, Garnisonen Gästföreläsning ‘Crisis’ as a Populist Imaginary? Discursive Shifts in Media and Politics. Welcome to the open lecture with Bonnier professor Michal Krzyzanowski.
v 22, 2019 
Fre31/5 14:45 - 15:00 JO7022 Christian Christensen Examensarbete – projekt, Examensarbete – uppsats Inlämning MAJOU-HT17 Inlämning examensarbeten
v 23, 2019 
Fre7/6 09:00 - 13:00 JO7022 JMK-salen, Garnisonen Christian Christensen Examensarbete – projekt, Examensarbete – uppsats Uppsatsventilering MAJOU-HT17 Slutseminarier
v 24, 2019 
Fre14/6 09:45 - 10:00 JO7022 Christian Christensen Examensarbete – projekt, Examensarbete – uppsats Inlämning MAJOU-HT17 Inlämning reviderade examensarbeten
KurskodNamn
KurskodNamn