Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visass senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2019 
Tis22/1 13:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Birgitta Fiedler, Emelie Jamieson, Kristina Jerner Widestedt, Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Introduktion Alla Kursintroduktion
Tors24/1 13:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 1: Positivismen, Popper och medieforskningens huvudfåra
v 5, 2019 
Mån28/1 11:00 - 12:00 MK3014 Stora Redaktionen, Garnisonen Petrus Dahlbeck Vetenskaplighet, teori och metod Introduktion Alla Introduktion till JMK:s datasystem och policy - Endast för de som ej gått på JMK nyligen
13:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 2: Paradigm, konstruktionism och kritisk realism
Tis29/1 13:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 3: Kritisk forskning - kritisk teori och feministisk vetenskapsteori
Tors31/1 13:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 4: Tolkande perspektiv - Hermeneutik, strukturalism, poststrukturalism och postmodernism
v 6, 2019 
Tis5/2 09:00 - 11:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A
11:00 - 13:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B
Ons6/2 11:00 - 13:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C
v 7, 2019 
Mån11/2 11:45 - 12:00 MK3014 Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Inlämning: Hemtentamen (Vetenskapsteori)
12:00 - 13:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Grupp A Introducerande föreläsning: Representation
13:00 - 14:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Grupp B Introducerande föreläsning: Strategisk kommunikation och marknadskommunikation
14:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Jörgen Skågeby Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Grupp C Introducerande föreläsning: Vardagens mediering
Ons13/2 09:45 - 10:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Deadline: val av teorispecialisering
Tors14/2 10:00 - 12:00 MK3014 Datorsalen, Garnisonen Agnes Gerner Vetenskaplighet, teori och metod Information Alla Litteratursökning i databaser
13:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Examensarbete Introduktion Alla Introduktion till Uppsatskursen
v 8, 2019 
Mån18/2 09:00 - 11:00 MK3014 Sal1, Garnisonen Anja Hirdman Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Representationer
09:00 - 11:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Jonas Jonsson Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Strategisk kommunikation och marknadskommunikation
09:00 - 11:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Jörgen Skågeby Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Vardagens mediering
Tis19/2 12:00 - 14:30 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Examensarbete Seminarium Alla Rådgivning om uppsats-PM
v 9, 2019 
Ons27/2 09:45 - 10:00 MK3014 Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Inlämning: Teoripapers
Fre1/3 13:00 - 16:00 MK3014 Sal1, Garnisonen Anja Hirdman Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Slutseminarium: Representationer
13:00 - 16:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Jörgen Skågeby Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Slutseminarium: Vardagens mediering
14:00 - 17:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Jonas Jonsson Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Slutseminarium: Strategisk kommunikation och marknadskommunikation
v 10, 2019 
Mån4/3 09:00 - 10:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Grupp A Introducerande föreläsning: Kvalitativa innehållsanalytiska metoder
10:00 - 11:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Grupp B Introducerande föreläsning: Kvantitativa metoder
11:00 - 12:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Grupp C Introducerande föreläsning: Etnografi och kvalitativa intervjuer
12:00 - 14:00 MK3014 Sal1, Garnisonen, Sal3, Garnisonen Sven Ross Examensarbete Seminarium Alla Rådgivning om uppsats-PM
Tis5/3 09:00 - 12:00 MK3014 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Kvalitativa innehållsanalytiska metoder
09:00 - 12:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Ekaterina Kalinina Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Etnografi och kvalitativa intervjuer
13:00 - 16:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Kvantitativa metoder
Tors7/3 09:45 - 10:00 MK3014 Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Deadline: val av metodspecialisering
Fre8/3 13:45 - 14:00 MK3014 Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Grupp B Uppladdning av utkast till frågeformulär/kodschema (gäller endast Kvantitativa metoder)
v 11, 2019 
Tis12/3 09:00 - 12:00 MK3014 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Mellanseminarium: Kvalitativa innehållsanalytiska metoder
09:00 - 12:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Ekaterina Kalinina Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Mellanseminarium: Entografi och kvalitativa intervjuer
10:00 - 13:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Mellanseminarium: Kvantitativa metoder
Ons13/3 14:45 - 15:00 MK3014 Examensarbete Inlämning Alla Deadline: Uppsats-PM
Tors14/3 10:00 - 12:30 MK3014 Datorsalen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B SPSS-genomgång (Kvantitativa metoder)
v 12, 2019 
Mån18/3 10:00 - 12:00 MK3014 Datorsalen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B SPSS: extrapass
Ons20/3 09:45 - 10:00 MK3014 Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Inlämning: Metodpapers
16:00 - 16:15 MK3014 Examensarbete Övrigt Alla Handledarfördelning och schema för PM-seminarier publiceras
v 13, 2019 
Mån25/3 09:00 - 12:00 MK3014 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Slutseminarium: Kvalitativa innehållsanalytiska metoder - Grupp 1
09:00 - 12:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Slutseminarium: Kvantitativa metoder
09:00 - 12:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Ekaterina Kalinina Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Slutseminarium: Etnografi och kvalitativa intervjuer
13:00 - 16:00 MK3014 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Slutseminarium: Kvalitativa innehållsanalytiska metoder - Grupp 2
Tis26/3 10:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Jonas Jonsson Examensarbete Handledning Handledning: JJ Handledning med Jonas Jonsson
10:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Kristina Stenström Examensarbete Handledning Handledning: KS Handledning med Kristina Stenström
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Jörgen Skågeby Examensarbete Handledning Handledning: JS Handledning med Jörgen Skågeby
Ons27/3 11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Rodrigo Ferrada Stoehrel Examensarbete Handledning Handledning: RF Handledning med Rodrigo Ferrada Stoehrel
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR Handledning med Sven Ross
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Examensarbete Handledning Handledning: KW Handledning med Kristina Widestedt
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Torbjörn Rolandsson Examensarbete Handledning Handledning: TR Handledning med Torbjörn Rolandsson
15:00 - 17:00 JO1068, JO1070, JO7020-7022, MK1034, MK3014, MK7030, MK7033-7034, MK7036 JMK-salen, Garnisonen Gästföreläsning ‘Crisis’ as a Populist Imaginary? Discursive Shifts in Media and Politics. Welcome to the open lecture with Bonnier professor Michal Krzyzanowski.
Tors28/3 12:00 - 14:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Elitsa Ivanova Examensarbete Handledning Handledning: EI Handledning med Elitsa Ivanova
13:00 - 14:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Michael Westerlund Examensarbete Handledning Handledning: MW Handledning med Michael Westerlund
13:30 - 14:30 MK3014 Sal2, Garnisonen Miyase Christensen Examensarbete Handledning Handledning: MC Handledning med Miyase Christensen
Fre29/3 11:00 - 13:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Examensarbete Handledning Handledning: EC Handledning med Elizabeth Castaldo Lundén
v 14, 2019 
Ons3/4 10:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Kristina Stenström Examensarbete Handledning Handledning: KS Handledning med Kristina Stenström
12:00 - 13:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Jörgen Skågeby Handledning Handledning: JS
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Rodrigo Ferrada Stoehrel Examensarbete Handledning Handledning: RF Handledning med Rodrigo Ferrada Stoehrel
Tors4/4 13:00 - 15:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Elitsa Ivanova Examensarbete Frågestund Handledning: EI Frågestund med Elitsa Ivanova
13:00 - 16:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR Handledning med Sven Ross
Fre5/4 10:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Torbjörn Rolandsson Examensarbete Handledning Handledning: TR Handledning med Torbjörn Rolandsson
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Examensarbete Handledning Handledning: EC
v 15, 2019 
Tors11/4 10:00 - 12:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Sven Ross Examensarbete Seminarium Uppsamlingseminarium
v 16, 2019 
Ons17/4 09:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Torbjörn Rolandsson Examensarbete Handledning Handledning: TR Handledning med Torbjörn Rolandsson
09:00 - 16:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Elitsa Ivanova Examensarbete Handledning enskild Handledning: EI Individuell handledning med Elitsa Ivanova
09:45 - 11:45 MK3014 Sal2, Garnisonen Kristina Stenström Examensarbete Handledning Handledning: KS Handledning med Kristina Stenström
11:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 3, Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning enskild Handledning: SR Individuell handledning med Sven Ross
13:00 - 15:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Kristina Stenström Examensarbete Handledning Handledning: KS Handledning med Kristina Stenström
Tors18/4 09:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Rodrigo Ferrada Stoehrel Examensarbete Handledning Handledning: RF Handledning med Rodrigo Ferrada Stoehrel
v 17, 2019 
Tis23/4 10:00 - 14:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Jonas Jonsson Examensarbete Seminarium Handledning: JJ
Ons24/4 11:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning enskild Handledning: SR Individuell handledning med Sven Ross
v 18, 2019 
Mån29/4 10:00 - 13:00 MK3014 Datorsalen, Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR Handledning med Sven Ross (SPSS)
Tors2/5 10:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Kristina Stenström Examensarbete Handledning Handledning: KS Handledning med Kristina Stenström
12:30 - 15:30 MK3014 Sal2, Garnisonen Elitsa Ivanova Examensarbete Handledning Handledning: EI
Fre3/5 09:00 - 12:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Examensarbete Handledning Handledning: EC Mittseminarium
09:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Rodrigo Ferrada Stoehrel Examensarbete Handledning Handledning: RF Handledning med Rodrigo Ferrada Stoehrel
v 19, 2019 
Mån6/5 09:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Torbjörn Rolandsson Examensarbete Handledning Handledning: TR Handledning med Torbjörn Rolandsson
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Jörgen Skågeby Examensarbete Handledning Handledning: JS Handledning med Jörgen Skågeby
Tis7/5 09:00 - 13:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Jonas Jonsson Examensarbete Seminarium Handledning: JJ
11:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR Mittseminarium Examensarbete
14:00 - 16:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Miyase Christensen Examensarbete Seminarium Handledning: MC Mittseminarium
Ons8/5 10:00 - 13:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Examensarbete Handledning Handledning: KW
12:00 - 14:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Michael Westerlund Examensarbete Handledning Handledning: MW Handledning med Michael Westerlund
v 20, 2019 
Tors16/5 10:00 - 12:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Jonas Jonsson Examensarbete Handledning enskild Handledning: JJ Handledning med Jonas Jonsson
10:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Kristina Stenström Examensarbete Handledning Handledning: KS Handledning med Kristina Stenström
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR Handledning med Sven Ross
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Kristina Stenström Examensarbete Handledning Handledning: KS Handledning med Kristina Stenström
v 21, 2019 
Mån20/5 09:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Rodrigo Ferrada Stoehrel Examensarbete Handledning Handledning: RF Handledning med Rodrigo Ferrada Stoehrel
11:00 - 13:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR Handledning med Sven Ross
11:00 - 16:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Elitsa Ivanova Examensarbete Handledning enskild Handledning: EI Individuell handledning med Elitsa Ivanova
Tis21/5 11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR Handledning med Sven Ross
14:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Torbjörn Rolandsson Examensarbete Handledning Handledning: TR Handledning med Torbjörn Rolandsson
Ons22/5 11:00 - 13:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR Handledning med Sven Ross
14:45 - 15:00 MK3014 Sven Ross Examensarbete Övrigt Alla Deadline: Klartecken om framläggning av uppsats. Handledarna lämnar klartecken till kursansvarige. Studenter med klartecken anmäler sig till slutseminariet.
v 22, 2019 
Tis28/5 12:45 - 13:00 MK3014 Examensarbete Inlämning Alla Uppladdning av uppsats på Athena
v 23, 2019 
Mån3/6 09:00 - 17:00 MK3014 Sal2, Garnisonen, Sal3, Garnisonen Examensarbete Uppsatsventilering Alla Slutseminarier
Tis4/6 09:00 - 17:00 MK3014 Sal1, Garnisonen Examensarbete Uppsatsventilering Alla Slutseminarier
Ons5/6 13:00 - 17:00 MK3014 Sal2, Garnisonen, Sal3, Garnisonen Examensarbete Uppsatsventilering Alla Slutseminarier
Fre7/6 09:00 - 17:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Examensarbete Uppsatsventilering Alla Slutseminarier
v 24, 2019 
Fre14/6 12:45 - 13:00 MK3014 Examensarbete Inlämning Alla Deadline: Revidering, arkivex och DiVA-publicering
KurskodNamn
KurskodNamn