Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Tid    Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2019 
Ti22/1 13:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen. Garnisonen Birgitta Fiedler, Emelie Jamieson, Kristina Jerner Widestedt, Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Introduktion Alla Kursintroduktion
To24/1 13:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen. Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 1: Positivismen, Popper och medieforskningens huvudfåra
v 5, 2019 
28/1 11:00 - 12:00 MK3014 Stora Redaktionen . Garnisonen Petrus Dahlbeck Vetenskaplighet, teori och metod Introduktion Alla Introduktion till JMK:s datasystem och policy - Endast för de som ej gått på JMK nyligen
13:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen. Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 2: Paradigm, konstruktionism och kritisk realism
Ti29/1 13:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen. Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 3: Kritisk forskning - kritisk teori och feministisk vetenskapsteori
To31/1 13:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen. Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 4: Tolkande perspektiv - Hermeneutik, strukturalism, poststrukturalism och postmodernism
v 6, 2019 
Ti5/2 09:00 - 11:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A
11:00 - 13:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B
On6/2 11:00 - 13:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C
v 7, 2019 
11/2 11:45 - 12:00 MK3014 Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Inlämning: Hemtentamen (Vetenskapsteori)
12:00 - 13:00 MK3014 JMK-salen. Garnisonen Anja Hirdman Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Grupp A Introducerande föreläsning: Representation
13:00 - 14:00 MK3014 JMK-salen. Garnisonen Jonas Jonsson Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Grupp B Introducerande föreläsning: Strategisk kommunikation och marknadskommunikation
14:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen. Garnisonen Jörgen Skågeby Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Grupp C Introducerande föreläsning: Vardagens mediering
On13/2 09:45 - 10:00 MK3014 JMK-salen. Garnisonen Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Deadline: val av teorispecialisering
To14/2 10:00 - 12:00 MK3014 Datorsalen. Garnisonen Agnes Gerner Vetenskaplighet, teori och metod Information Alla Litteratursökning i databaser
13:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen. Garnisonen Sven Ross Examensarbete Introduktion Alla Introduktion till Uppsatskursen
v 8, 2019 
18/2 09:00 - 11:00 MK3014 Sal1. Garnisonen Anja Hirdman Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Representationer
09:00 - 11:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Jonas Jonsson Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Strategisk kommunikation och marknadskommunikation
09:00 - 11:00 MK3014 Sal3. Garnisonen Jörgen Skågeby Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Vardagens mediering
Ti19/2 12:00 - 14:30 MK3014 JMK-salen. Garnisonen Sven Ross Examensarbete Seminarium Alla Rådgivning om uppsats-PM
v 9, 2019 
On27/2 09:45 - 10:00 MK3014 Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Inlämning: Teoripapers
Fr1/3 13:00 - 16:00 MK3014 Sal1. Garnisonen Anja Hirdman Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Slutseminarium: Representationer
13:00 - 16:00 MK3014 Sal3. Garnisonen Jörgen Skågeby Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Slutseminarium: Vardagens mediering
14:00 - 17:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Jonas Jonsson Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Slutseminarium: Strategisk kommunikation och marknadskommunikation
v 10, 2019 
4/3 09:00 - 10:00 MK3014 JMK-salen. Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Grupp A Introducerande föreläsning: Kvalitativa innehållsanalytiska metoder
10:00 - 11:00 MK3014 JMK-salen. Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Grupp B Introducerande föreläsning: Kvantitativa metoder
11:00 - 12:00 MK3014 JMK-salen. Garnisonen Ekaterina Aleksandrovna Kalinina Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Grupp C Introducerande föreläsning: Etnografi och kvalitativa intervjuer
12:00 - 14:00 MK3014 Sal1. Garnisonen, Sal3. Garnisonen Sven Ross Examensarbete Seminarium Alla Rådgivning om uppsats-PM
Ti5/3 09:00 - 12:00 MK3014 Sal1. Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Kvalitativa innehållsanalytiska metoder
09:00 - 12:00 MK3014 Sal3. Garnisonen Ekaterina Aleksandrovna Kalinina Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Etnografi och kvalitativa intervjuer
13:00 - 16:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Kvantitativa metoder
To7/3 09:45 - 10:00 MK3014 Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Deadline: val av metodspecialisering
Fr8/3 13:45 - 14:00 MK3014 Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Grupp B Uppladdning av utkast till frågeformulär/kodschema (gäller endast Kvantitativa metoder)
v 11, 2019 
Ti12/3 09:00 - 12:00 MK3014 Sal1. Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Mellanseminarium: Kvalitativa innehållsanalytiska metoder
09:00 - 12:00 MK3014 Sal3. Garnisonen Ekaterina Aleksandrovna Kalinina Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Mellanseminarium: Entografi och kvalitativa intervjuer
10:00 - 13:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Mellanseminarium: Kvantitativa metoder
On13/3 14:45 - 15:00 MK3014 Examensarbete Inlämning Alla Deadline: Uppsats-PM
To14/3 10:00 - 12:30 MK3014 Datorsalen. Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B SPSS-genomgång (Kvantitativa metoder)
v 12, 2019 
18/3 10:00 - 12:00 MK3014 Datorsalen. Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B SPSS: extrapass
On20/3 09:45 - 10:00 MK3014 Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Inlämning: Metodpapers
16:00 - 16:15 MK3014 Examensarbete Övrigt Alla Handledarfördelning och schema för PM-seminarier publiceras
v 13, 2019 
25/3 09:00 - 12:00 MK3014 Sal1. Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Slutseminarium: Kvalitativa innehållsanalytiska metoder - Grupp 1
09:00 - 12:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Slutseminarium: Kvantitativa metoder
09:00 - 12:00 MK3014 Sal3. Garnisonen Ekaterina Aleksandrovna Kalinina Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Slutseminarium: Etnografi och kvalitativa intervjuer
13:00 - 16:00 MK3014 Sal1. Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Slutseminarium: Kvalitativa innehållsanalytiska metoder - Grupp 2
Ti26/3 10:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen). Garnisonen Jonas Jonsson Examensarbete Handledning Handledning: JJ Handledning med Jonas Jonsson
10:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen). Garnisonen Kristina Stenström Examensarbete Handledning Handledning: KS Handledning med Kristina Stenström
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen). Garnisonen Jörgen Skågeby Examensarbete Handledning Handledning: JS Handledning med Jörgen Skågeby
On27/3 11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen). Garnisonen Rodrigo Ferrada Stoehrel Examensarbete Handledning Handledning: RF Handledning med Rodrigo Ferrada Stoehrel
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen). Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR Handledning med Sven Ross
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen). Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Examensarbete Handledning Handledning: KW Handledning med Kristina Widestedt
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen). Garnisonen Torbjörn Rolandsson Examensarbete Handledning Handledning: TR Handledning med Torbjörn Rolandsson
15:00 - 17:00 JO1068, JO1070, JO7020-7022, MK1034, MK3014, MK7030, MK7033-7034, MK7036 JMK-salen. Garnisonen Gästföreläsning ‘Crisis’ as a Populist Imaginary? Discursive Shifts in Media and Politics. Welcome to the open lecture with Bonnier professor Michal Krzyzanowski.
To28/3 12:00 - 14:00 MK3014 Sal3. Garnisonen Elitsa Ivanova Examensarbete Handledning Handledning: EI Handledning med Elitsa Ivanova
13:00 - 14:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen). Garnisonen Michael Westerlund Examensarbete Handledning Handledning: MW Handledning med Michael Westerlund
13:30 - 14:30 MK3014 Sal2. Garnisonen Miyase Christensen Examensarbete Handledning Handledning: MC Handledning med Miyase Christensen
Fr29/3 11:00 - 13:00 MK3014 Sal3. Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Examensarbete Handledning Handledning: EC Handledning med Elizabeth Castaldo Lundén
v 14, 2019 
On3/4 10:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen). Garnisonen Kristina Stenström Examensarbete Handledning Handledning: KS Handledning med Kristina Stenström
12:00 - 13:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Jörgen Skågeby Handledning Handledning: JS
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen). Garnisonen Rodrigo Ferrada Stoehrel Examensarbete Handledning Handledning: RF Handledning med Rodrigo Ferrada Stoehrel
To4/4 13:00 - 15:00 MK3014 Sal3. Garnisonen Elitsa Ivanova Examensarbete Frågestund Handledning: EI Frågestund med Elitsa Ivanova
13:00 - 16:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen). Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR Handledning med Sven Ross
Fr5/4 10:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen). Garnisonen Torbjörn Rolandsson Examensarbete Handledning Handledning: TR Handledning med Torbjörn Rolandsson
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen). Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Examensarbete Handledning Handledning: EC
v 15, 2019 
To11/4 10:00 - 12:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Sven Ross Examensarbete Seminarium Uppsamlingseminarium
v 16, 2019 
On17/4 09:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen). Garnisonen Torbjörn Rolandsson Examensarbete Handledning Handledning: TR Handledning med Torbjörn Rolandsson
09:00 - 16:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen). Garnisonen Elitsa Ivanova Examensarbete Handledning enskild Handledning: EI Individuell handledning med Elitsa Ivanova
09:45 - 11:45 MK3014 Sal2. Garnisonen Kristina Stenström Examensarbete Handledning Handledning: KS Handledning med Kristina Stenström
11:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 3. Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning enskild Handledning: SR Individuell handledning med Sven Ross
13:00 - 15:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Kristina Stenström Examensarbete Handledning Handledning: KS Handledning med Kristina Stenström
To18/4 09:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen). Garnisonen Rodrigo Ferrada Stoehrel Examensarbete Handledning Handledning: RF Handledning med Rodrigo Ferrada Stoehrel
v 17, 2019 
Ti23/4 10:00 - 14:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Jonas Jonsson Examensarbete Seminarium Handledning: JJ
On24/4 11:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen). Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning enskild Handledning: SR Individuell handledning med Sven Ross
v 18, 2019 
29/4 10:00 - 13:00 MK3014 Datorsalen. Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR Handledning med Sven Ross (SPSS)
To2/5 10:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen). Garnisonen Kristina Stenström Examensarbete Handledning Handledning: KS Handledning med Kristina Stenström
12:30 - 15:30 MK3014 Sal2. Garnisonen Elitsa Ivanova Examensarbete Handledning Handledning: EI
Fr3/5 09:00 - 12:00 MK3014 Sal3. Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Examensarbete Handledning Handledning: EC Mittseminarium
09:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen). Garnisonen Rodrigo Ferrada Stoehrel Examensarbete Handledning Handledning: RF Handledning med Rodrigo Ferrada Stoehrel
v 19, 2019 
6/5 09:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen). Garnisonen Torbjörn Rolandsson Examensarbete Handledning Handledning: TR Handledning med Torbjörn Rolandsson
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen). Garnisonen Jörgen Skågeby Examensarbete Handledning Handledning: JS Handledning med Jörgen Skågeby
Ti7/5 09:00 - 13:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Jonas Jonsson Examensarbete Seminarium Handledning: JJ
11:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen). Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR Mittseminarium Examensarbete
14:00 - 16:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Miyase Christensen Examensarbete Seminarium Handledning: MC Mittseminarium
On8/5 10:00 - 13:00 MK3014 Sal3. Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Examensarbete Handledning Handledning: KW
12:00 - 14:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen). Garnisonen Michael Westerlund Examensarbete Handledning Handledning: MW Handledning med Michael Westerlund
v 20, 2019 
To16/5 10:00 - 12:00 MK3014 Sal3. Garnisonen Jonas Jonsson Examensarbete Handledning enskild Handledning: JJ Handledning med Jonas Jonsson
10:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen). Garnisonen Kristina Stenström Examensarbete Handledning Handledning: KS Handledning med Kristina Stenström
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen). Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR Handledning med Sven Ross
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen). Garnisonen Kristina Stenström Examensarbete Handledning Handledning: KS Handledning med Kristina Stenström
v 21, 2019 
20/5 09:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen). Garnisonen Rodrigo Ferrada Stoehrel Examensarbete Handledning Handledning: RF Handledning med Rodrigo Ferrada Stoehrel
11:00 - 13:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR Handledning med Sven Ross
11:00 - 16:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen). Garnisonen Elitsa Ivanova Examensarbete Handledning enskild Handledning: EI Individuell handledning med Elitsa Ivanova
Ti21/5 11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen). Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR Handledning med Sven Ross
14:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen). Garnisonen Torbjörn Rolandsson Examensarbete Handledning Handledning: TR Handledning med Torbjörn Rolandsson
On22/5 11:00 - 13:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning: SR Handledning med Sven Ross
14:45 - 15:00 MK3014 Sven Ross Examensarbete Övrigt Alla Deadline: Klartecken om framläggning av uppsats. Handledarna lämnar klartecken till kursansvarige. Studenter med klartecken anmäler sig till slutseminariet.
v 22, 2019 
Ti28/5 12:45 - 13:00 MK3014 Examensarbete Inlämning Alla Uppladdning av uppsats på Athena
v 23, 2019 
3/6 09:00 - 17:00 MK3014 Sal2. Garnisonen, Sal3. Garnisonen Examensarbete Uppsatsventilering Alla Slutseminarier
Ti4/6 09:00 - 17:00 MK3014 Sal1. Garnisonen Examensarbete Uppsatsventilering Alla Slutseminarier
On5/6 13:00 - 17:00 MK3014 Sal2. Garnisonen, Sal3. Garnisonen Examensarbete Uppsatsventilering Alla Slutseminarier
Fr7/6 09:00 - 17:00 MK3014 Sal2. Garnisonen Examensarbete Uppsatsventilering Alla Slutseminarier
v 24, 2019 
Fr14/6 12:45 - 13:00 MK3014 Examensarbete Inlämning Alla Deadline: Revidering, arkivex och DiVA-publicering