Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visass senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2019 
Mån21/1 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Information, propaganda, reklam och PR Introduktion Alla Introduktion, perspektiv och exempel på propaganda
Ons23/1 10:00 - 11:00 MK1036 Stora Redaktionen, Garnisonen Information, propaganda, reklam och PR Introduktion Datorintroduktion - Endast för dem som ej gått på JMK nyligen
Tors24/1 10:30 - 12:30 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Propagandas historia
v 5, 2019 
Mån28/1 09:00 - 11:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Strategisk kommunikation
Tors31/1 09:00 - 11:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Public affairs och medierelationer
v 6, 2019 
Mån4/2 09:00 - 11:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Corporate Communication
Ons6/2 14:00 - 17:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Information, propaganda, reklam och PR Seminarium Alla
Tors7/2 09:00 - 11:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Risk och kriskommunikation
v 7, 2019 
Mån11/2 09:00 - 11:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Marknad och PR
Tis12/2 09:00 - 11:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Intern kommunikation
Tors14/2 09:00 - 12:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Caseövning
v 8, 2019 
Ons20/2 13:00 - 16:00 MK1036 Datorsalen, Garnisonen, JMK-salen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen Jonas Jonsson, Petrus Dahlbeck Information, propaganda, reklam och PR Tentamen Alla Salstentamen
Tors21/2 09:00 - 11:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning, Introduktion Alla Introduktion & föreläsning: Populärkulturbegreppet
v 9, 2019 
Tis26/2 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning Alla Genrer: realism och fiktion
Tors28/2 10:00 - 12:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning Alla Berättande och representation
v 10, 2019 
Tis5/3 11:00 - 13:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Redovisning Alla Gruppredovisning: teoriuppgift
14:00 - 16:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Redovisning Alla Gruppredovisning: teoriuppgift
Tors7/3 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning Alla Publiker, affekt och känsla
v 11, 2019 
Tis12/3 10:00 - 12:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning Alla Medierelationer, parasocialitet och identitet
Tors14/3 13:00 - 14:00 MK1036 Sal3, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning
Fre15/3 10:30 - 11:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Alla Frågestund inför tentan
11:00 - 16:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Redovisning Alla Gruppredovisning: analysuppgift
v 13, 2019 
Mån25/3 15:00 - 15:15 MK1036 Anja Hirdman Populärkulturella världar Inlämning Alla Inlämning: hemtentamen
Tis26/3 14:00 - 16:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina, Sven Ross Metodologi Föreläsning, Introduktion Alla Delkursintroduktion & Vetenskapsteoretisk introduktion
Tors28/3 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Metodologi Föreläsning Alla Kvalitativa studier av medieinnehåll: Semiotik och visuell analys
Fre29/3 09:00 - 12:00 MK1034, MK1036 Datorsalen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen, Sal2, Garnisonen Petrus Dahlbeck Information, propaganda, reklam och PR, Medier i tid och rum Omtentamen Alla Omtentamen
v 14, 2019 
Tis2/4 13:00 - 17:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Metodologi Workshop Alla Diskursanalys - workshop med Michal Krzyzanowski
Ons3/4 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Metodologi Föreläsning Alla Kvantitativ innehållsanalys
Fre5/4 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Metodologi Föreläsning Alla Kvantitativa analyser av medieanvändning
v 15, 2019 
Mån8/4 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Metodologi Föreläsning Alla Receptionsforskningens grunder
Tis9/4 09:00 - 13:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Alexa Robertson Metodologi Föreläsning, Workshop Alla Narrativ analys och workshop
Ons10/4 13:00 - 16:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Metodologi Föreläsning Alla Medieetnografi & (n)etnografi & Introduktion till tillämpningsövning
Fre12/4 10:00 - 12:00 MK1036 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Ekaterina Kalinina Metodologi Handledning Grupp 1-3 Handledning tillämpningsövning - grupp 1-3
12:00 - 14:00 MK1036 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Ekaterina Kalinina Metodologi Handledning Grupp 4-5 Handledning tillämpningsövning - Grupp 4-5
15:00 - 16:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Metodologi Frågestund Alla Frågestund inför tentan
v 16, 2019 
Tors18/4 08:45 - 09:00 MK1036 Metodologi Inlämning Alla Inlämning av grupparbete i tillämpsövning
v 17, 2019 
Ons24/4 09:00 - 12:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Metodologi Redovisning Grupp 1-3 Presentation och examination av tillämpningsuppgift - grupp 1-3
13:00 - 16:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Ekaterina Kalinina Metodologi Redovisning Grupp 4-5 Presentation och examination av tillämpningsuppgift - grupp 4-5
v 18, 2019 
Fre3/5 09:00 - 12:00 MK1036 Datorsalen, Garnisonen, JMK-salen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina, Petrus Dahlbeck Metodologi Tentamen Alla Salstentamen
v 19, 2019 
Mån6/5 13:00 - 14:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Michael Westerlund Digitala mediekulturer Introduktion Alla Delkursintroduktion
14:00 - 16:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Michael Westerlund Digitala mediekulturer Föreläsning Alla Suicidkommunikation på digitala plattformar
Ons8/5 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jörgen Skågeby Digitala mediekulturer Föreläsning Alla Framtidens medier: forskning och fiktion
Fre10/5 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Digitala mediekulturer Föreläsning Alla Internet och PR
v 20, 2019 
Ons15/5 09:00 - 11:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Digitala mediekulturer Handledning Grupp 1 Handledningsseminarium 1
11:00 - 13:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Digitala mediekulturer Handledning Grupp 2 Handledningsseminarium 1
11:00 - 13:00 MK1036 Sal3, Garnisonen Digitala mediekulturer Handledning Grupp 3 Handledningsseminarium 1
13:00 - 15:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Digitala mediekulturer Handledning Grupp 4 Handledningsseminarium 1
13:00 - 15:00 MK1036 Sal3, Garnisonen Digitala mediekulturer Handledning Grupp 5 Handledningsseminarium 1
v 21, 2019 
Ons22/5 10:00 - 12:00 MK1036 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Jonas Jonsson Digitala mediekulturer Handledning Grupp 1
11:00 - 13:00 MK1036 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Elitsa Ivanova Digitala mediekulturer Handledning Handledning med Elitsa
13:00 - 17:00 MK1036 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Michael Westerlund Digitala mediekulturer Handledning Grupp 2
Tors23/5 11:00 - 13:00 MK1036 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Digitala mediekulturer Handledning Grupp 4
v 22, 2019 
Tis28/5 10:00 - 12:00 MK1036 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Jonas Jonsson Digitala mediekulturer Handledning Grupp 1
11:00 - 13:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Sven Ross Digitala mediekulturer Handledning Grupp 4
13:00 - 15:00 MK1036 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Elitsa Ivanova Digitala mediekulturer Handledning Handledning med Elitsa
v 23, 2019 
Tis4/6 09:00 - 11:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Digitala mediekulturer Inlämning, Seminarium Grupp 1 Slutseminarie och inlämning
11:00 - 13:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Digitala mediekulturer Inlämning, Seminarium Grupp 2 Slutseminarie och inlämning
11:00 - 13:00 MK1036 Sal3, Garnisonen Digitala mediekulturer Inlämning, Seminarium Grupp 3 Slutseminarie och inlämning
13:00 - 15:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Digitala mediekulturer Inlämning, Seminarium Grupp 4 Slutseminarie och inlämning
13:00 - 15:00 MK1036 Sal3, Garnisonen Digitala mediekulturer Inlämning, Seminarium Grupp 5 Slutseminarie och inlämning
Ons5/6 13:00 - 16:00 MK1036 Datorsalen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina, Petrus Dahlbeck Metodologi Omtentamen Alla Omtentamen
KurskodNamn