Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2019 
Mån21/1 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Information, propaganda, reklam och PR Introduktion Alla Introduktion, perspektiv och exempel på propaganda
Ons23/1 10:00 - 11:00 MK1036 Stora Redaktionen, Garnisonen Information, propaganda, reklam och PR Introduktion Datorintroduktion - Endast för dem som ej gått på JMK nyligen
Tors24/1 10:30 - 12:30 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Propagandas historia
v 5, 2019 
Mån28/1 09:00 - 11:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Strategisk kommunikation
Tors31/1 09:00 - 11:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Public affairs och medierelationer
v 6, 2019 
Mån4/2 09:00 - 11:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Corporate Communication
Ons6/2 14:00 - 17:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Information, propaganda, reklam och PR Seminarium Alla
Tors7/2 09:00 - 11:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Risk och kriskommunikation
v 7, 2019 
Mån11/2 09:00 - 11:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Marknad och PR
Tis12/2 09:00 - 11:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Intern kommunikation
Tors14/2 09:00 - 12:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Information, propaganda, reklam och PR Föreläsning Alla Caseövning
v 8, 2019 
Ons20/2 13:00 - 16:00 MK1036 Datorsalen, Garnisonen, JMK-salen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen Jonas Jonsson, Petrus Dahlbeck Information, propaganda, reklam och PR Tentamen Alla Salstentamen
Tors21/2 09:00 - 11:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning, Introduktion Alla Introduktion & föreläsning: Populärkulturbegreppet
v 9, 2019 
Tis26/2 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning Alla Genrer: realism och fiktion
Tors28/2 10:00 - 12:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning Alla Berättande och representation
v 10, 2019 
Tis5/3 11:00 - 13:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Redovisning Alla Gruppredovisning: teoriuppgift
14:00 - 16:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Redovisning Alla Gruppredovisning: teoriuppgift
Tors7/3 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning Alla Publiker, affekt och känsla
v 11, 2019 
Tis12/3 10:00 - 12:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning Alla Medierelationer, parasocialitet och identitet
Tors14/3 13:00 - 14:00 MK1036 Sal3, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Föreläsning
Fre15/3 10:30 - 11:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Alla Frågestund inför tentan
11:00 - 16:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Populärkulturella världar Redovisning Alla Gruppredovisning: analysuppgift
v 13, 2019 
Mån25/3 15:00 - 15:15 MK1036 Anja Hirdman Populärkulturella världar Inlämning Alla Inlämning: hemtentamen
Tis26/3 14:00 - 16:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina, Sven Ross Metodologi Föreläsning, Introduktion Alla Delkursintroduktion & Vetenskapsteoretisk introduktion
Tors28/3 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Metodologi Föreläsning Alla Kvalitativa studier av medieinnehåll: Semiotik och visuell analys
Fre29/3 09:00 - 12:00 MK1034, MK1036 Datorsalen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen, Sal2, Garnisonen Petrus Dahlbeck Information, propaganda, reklam och PR, Medier i tid och rum Omtentamen Alla Omtentamen
v 14, 2019 
Tis2/4 13:00 - 17:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Metodologi Workshop Alla Diskursanalys - workshop med Michal Krzyzanowski
Ons3/4 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Metodologi Föreläsning Alla Kvantitativ innehållsanalys
Fre5/4 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Metodologi Föreläsning Alla Kvantitativa analyser av medieanvändning
v 15, 2019 
Mån8/4 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Metodologi Föreläsning Alla Receptionsforskningens grunder
Tis9/4 09:00 - 13:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Alexa Robertson Metodologi Föreläsning, Workshop Alla Narrativ analys och workshop
Ons10/4 13:00 - 16:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Metodologi Föreläsning Alla Medieetnografi & (n)etnografi & Introduktion till tillämpningsövning
Fre12/4 10:00 - 12:00 MK1036 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Ekaterina Kalinina Metodologi Handledning Grupp 1-3 Handledning tillämpningsövning - grupp 1-3
12:00 - 14:00 MK1036 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Ekaterina Kalinina Metodologi Handledning Grupp 4-5 Handledning tillämpningsövning - Grupp 4-5
15:00 - 16:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Metodologi Frågestund Alla Frågestund inför tentan
v 16, 2019 
Tors18/4 08:45 - 09:00 MK1036 Metodologi Inlämning Alla Inlämning av grupparbete i tillämpsövning
v 17, 2019 
Ons24/4 09:00 - 12:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Metodologi Redovisning Grupp 1-3 Presentation och examination av tillämpningsuppgift - grupp 1-3
13:00 - 16:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Ekaterina Kalinina Metodologi Redovisning Grupp 4-5 Presentation och examination av tillämpningsuppgift - grupp 4-5
v 18, 2019 
Fre3/5 09:00 - 12:00 MK1036 Datorsalen, Garnisonen, JMK-salen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina, Petrus Dahlbeck Metodologi Tentamen Alla Salstentamen
v 19, 2019 
Mån6/5 13:00 - 14:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Michael Westerlund Digitala mediekulturer Introduktion Alla Delkursintroduktion
14:00 - 16:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Michael Westerlund Digitala mediekulturer Föreläsning Alla Suicidkommunikation på digitala plattformar
Ons8/5 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jörgen Skågeby Digitala mediekulturer Föreläsning Alla Framtidens medier: forskning och fiktion
Fre10/5 13:00 - 15:00 MK1036 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Digitala mediekulturer Föreläsning Alla Internet och PR
v 20, 2019 
Ons15/5 09:00 - 11:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Digitala mediekulturer Handledning Grupp 1 Handledningsseminarium 1
11:00 - 13:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Digitala mediekulturer Handledning Grupp 2 Handledningsseminarium 1
11:00 - 13:00 MK1036 Sal3, Garnisonen Digitala mediekulturer Handledning Grupp 3 Handledningsseminarium 1
13:00 - 15:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Digitala mediekulturer Handledning Grupp 4 Handledningsseminarium 1
13:00 - 15:00 MK1036 Sal3, Garnisonen Digitala mediekulturer Handledning Grupp 5 Handledningsseminarium 1
v 21, 2019 
Ons22/5 10:00 - 12:00 MK1036 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Jonas Jonsson Digitala mediekulturer Handledning Grupp 1
11:00 - 13:00 MK1036 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Elitsa Ivanova Digitala mediekulturer Handledning Handledning med Elitsa
13:00 - 17:00 MK1036 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Michael Westerlund Digitala mediekulturer Handledning Grupp 2
Tors23/5 11:00 - 13:00 MK1036 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Digitala mediekulturer Handledning Grupp 4
v 22, 2019 
Tis28/5 10:00 - 12:00 MK1036 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Jonas Jonsson Digitala mediekulturer Handledning Grupp 1
11:00 - 13:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Sven Ross Digitala mediekulturer Handledning Grupp 4
13:00 - 15:00 MK1036 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Elitsa Ivanova Digitala mediekulturer Handledning Handledning med Elitsa
v 23, 2019 
Tis4/6 09:00 - 11:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Digitala mediekulturer Inlämning, Seminarium Grupp 1 Slutseminarie och inlämning
11:00 - 13:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Digitala mediekulturer Inlämning, Seminarium Grupp 2 Slutseminarie och inlämning
11:00 - 13:00 MK1036 Sal3, Garnisonen Digitala mediekulturer Inlämning, Seminarium Grupp 3 Slutseminarie och inlämning
13:00 - 15:00 MK1036 Sal2, Garnisonen Digitala mediekulturer Inlämning, Seminarium Grupp 4 Slutseminarie och inlämning
13:00 - 15:00 MK1036 Sal3, Garnisonen Digitala mediekulturer Inlämning, Seminarium Grupp 5 Slutseminarie och inlämning
Ons5/6 13:00 - 16:00 MK1036 Datorsalen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina, Petrus Dahlbeck Metodologi Omtentamen Alla Omtentamen
KurskodNamn