Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2019 
Mån21/1 10:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap och till kursen
Tis22/1 09:00 - 12:00 MK1034 Stora Redaktionen, Garnisonen Petrus Dahlbeck Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till databassökning och e-resurser
13:00 - 16:00 MK1034 Stora Redaktionen, Garnisonen Petrus Dahlbeck Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till databassökning och e-resurser
Ons23/1 10:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Föreläsning Alla Akademiskt skrivande
13:00 - 14:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Föreläsning Alla Introduktion till granskningsuppgiften
Fre25/1 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen John Magnus Danielsson Medier i tid och rum Föreläsning Alla Mediernas historia
v 5, 2019 
Mån28/1 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Tove Thorslund Medier i tid och rum Föreläsning Alla Historiska perspektiv på radio och TV
Ons30/1 13:00 - 15:00 MK1034 Sal2, Garnisonen Ekaterina Kalinina, Elitsa Ivanova Medier i tid och rum Handledning Alla Frivillig handledning av granskningsuppgiften (enligt överenskommelse)
Fre1/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Föreläsning Alla Digitalisering, divergens, konvergens
v 6, 2019 
Mån4/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Torbjörn Rolandsson Medier i tid och rum Föreläsning Alla Ekonomiska perspektiv på dagens medielandskap
Ons6/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Föreläsning Alla Bilder i medier
13:00 - 14:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Frågestund Alla Frågestund inför tentan
Fre8/2 10:00 - 11:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Agnes Gerner Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till biblioteksresurser
v 7, 2019 
Mån11/2 11:45 - 12:00 MK1034 Medier i tid och rum Inlämning Alla Deadline: Granskningsuppgift
Fre15/2 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Jonas Jonsson Medier i tid och rum Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
09:00 - 11:00 MK1034 Sal3, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier i tid och rum Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
13:00 - 15:00 MK1034 Sal1, Garnisonen John Magnus Danielsson Medier i tid och rum Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
v 8, 2019 
Ons20/2 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen, Garnisonen, JMK-salen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen, Sal2, Garnisonen, Sal3, Garnisonen Ekaterina Kalinina, Petrus Dahlbeck Medier i tid och rum Tentamen Alla Salstentamen
Tors21/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Föreläsning, Introduktion Alla Kursintroduktion och introduktionsföreläsning
Fre22/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Medieforskningens huvudfåra I: Från allsmäktiga medier till begränsade effekter
v 9, 2019 
Tis26/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Medieforskningens huvudfåra II: Från mäktiga medier till den aktiva publiken
Ons27/2 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen Internet och digitala medier Omtentamen Alla Omtentamen
Tors28/2 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
14:00 - 16:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
Fre1/3 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
v 10, 2019 
Ons6/3 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv I: Marxism och politisk ekonomi
Tors7/3 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv II: Kultur- och ideologikritik
v 11, 2019 
Mån11/3 12:30 - 14:30 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv III: Cultural studies
Tors14/3 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
13:00 - 15:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
Fre15/3 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
v 12, 2019 
Mån18/3 11:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Frågestund Alla Frågestund inför salstentamen
Fre22/3 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen, Garnisonen, JMK-salen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen, Sal2, Garnisonen, Sal3, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt, Petrus Dahlbeck Medier, kultur, samhälle I Tentamen Alla Salstentamen
v 13, 2019 
Tis26/3 11:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle II Introduktion Alla Delkursintroduktion
12:00 - 14:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning: Medier och offentlighet
Ons27/3 15:00 - 17:00 JO1068, JO1070, JO7020-7022, MK1034, MK3014, MK7030, MK7033-7034, MK7036 JMK-salen, Garnisonen Gästföreläsning ‘Crisis’ as a Populist Imaginary? Discursive Shifts in Media and Politics. Welcome to the open lecture with Bonnier professor Michal Krzyzanowski.
Tors28/3 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Medier och genus
Fre29/3 09:00 - 12:00 MK1034, MK1036 Datorsalen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen, Sal2, Garnisonen Petrus Dahlbeck Information, propaganda, reklam och PR, Medier i tid och rum Omtentamen Alla Omtentamen
v 14, 2019 
Tis2/4 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Medier, klass och etnicitet
Ons3/4 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Informationssamhället
v 15, 2019 
Tis9/4 13:00 - 15:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Medier, kultur och globalisering
Tors11/4 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle II Filmvisning Alla Filmvisning
v 16, 2019 
Mån15/4 15:00 - 15:15 MK1034 Medier, kultur, samhälle II Hemtentamen Alla Hemtentamen publiceras på Athena
Tis16/4 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
14:15 - 16:15 MK1034 Sal1, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
Ons17/4 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
12:00 - 14:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
14:15 - 16:15 MK1034 Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
v 18, 2019 
Fre3/5 11:45 - 12:00 MK1034 Medier, kultur, samhälle II Inlämning Alla Deadline: Hemtentamen
v 19, 2019 
Mån6/5 09:00 - 11:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Internet och digitala medier Introduktion Alla Delkursintroduktion
Tis7/5 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt, Petrus Dahlbeck Medier, kultur, samhälle I Omtentamen Alla Omtentamen
Ons8/5 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Internet och digitala medier Föreläsning Alla Remediering, premediering och mediearkeologi
Fre10/5 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Internet och digitala medier Föreläsning Alla Nätverk & Communities + Information & Algoritmer
v 20, 2019 
Mån13/5 10:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Internet och digitala medier Föreläsning Alla Sociala medier + Interaktion och Identitet
v 21, 2019 
Mån20/5 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Internet och digitala medier Föreläsning Alla Debatter, myter, förhoppningar och farhågor
Tis21/5 13:00 - 15:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Internet och digitala medier Föreläsning Alla Digital visualitet + digital aktivism
Tors23/5 09:00 - 11:00 MK1034 Sal2, Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 1-5 Gruppseminarium
09:00 - 11:00 MK1034 Sal3, Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 6-10 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal2, Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 11-14 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal3, Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 16-20 Gruppseminarium
13:00 - 15:00 MK1034 Sal3, Garnisonen Michael Westerlund Internet och digitala medier Seminarium
v 23, 2019 
Ons5/6 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen, Garnisonen, JMK-salen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen, Sal2, Garnisonen, Sal3, Garnisonen Jörgen Skågeby, Petrus Dahlbeck Internet och digitala medier Tentamen Alla Salstentamen
v 34, 2019 
Tors22/8 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen Jörgen Skågeby, Petrus Dahlbeck Internet och digitala medier Omtentamen Alla Omtentamen
KurskodNamn
KurskodNamn