Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visass senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2019 
Mån21/1 10:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap och till kursen
Tis22/1 09:00 - 12:00 MK1034 Stora Redaktionen, Garnisonen Petrus Dahlbeck Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till databassökning och e-resurser
13:00 - 16:00 MK1034 Stora Redaktionen, Garnisonen Petrus Dahlbeck Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till databassökning och e-resurser
Ons23/1 10:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Föreläsning Alla Akademiskt skrivande
13:00 - 14:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Föreläsning Alla Introduktion till granskningsuppgiften
Fre25/1 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen John Magnus Danielsson Medier i tid och rum Föreläsning Alla Mediernas historia
v 5, 2019 
Mån28/1 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Tove Thorslund Medier i tid och rum Föreläsning Alla Historiska perspektiv på radio och TV
Ons30/1 13:00 - 15:00 MK1034 Sal2, Garnisonen Ekaterina Kalinina, Elitsa Ivanova Medier i tid och rum Handledning Alla Frivillig handledning av granskningsuppgiften (enligt överenskommelse)
Fre1/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Föreläsning Alla Digitalisering, divergens, konvergens
v 6, 2019 
Mån4/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Torbjörn Rolandsson Medier i tid och rum Föreläsning Alla Ekonomiska perspektiv på dagens medielandskap
Ons6/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Föreläsning Alla Bilder i medier
13:00 - 14:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Frågestund Alla Frågestund inför tentan
Fre8/2 10:00 - 11:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Agnes Gerner Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till biblioteksresurser
v 7, 2019 
Mån11/2 11:45 - 12:00 MK1034 Medier i tid och rum Inlämning Alla Deadline: Granskningsuppgift
Fre15/2 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Jonas Jonsson Medier i tid och rum Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
09:00 - 11:00 MK1034 Sal3, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier i tid och rum Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier i tid och rum Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
13:00 - 15:00 MK1034 Sal1, Garnisonen John Magnus Danielsson Medier i tid och rum Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
v 8, 2019 
Ons20/2 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen, Garnisonen, JMK-salen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen, Sal2, Garnisonen, Sal3, Garnisonen Ekaterina Kalinina, Petrus Dahlbeck Medier i tid och rum Tentamen Alla Salstentamen
Tors21/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Föreläsning, Introduktion Alla Kursintroduktion och introduktionsföreläsning
Fre22/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Medieforskningens huvudfåra I: Från allsmäktiga medier till begränsade effekter
v 9, 2019 
Tis26/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Medieforskningens huvudfåra II: Från mäktiga medier till den aktiva publiken
Ons27/2 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen Internet och digitala medier Omtentamen Alla Omtentamen
Tors28/2 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
14:00 - 16:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
Fre1/3 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
v 10, 2019 
Ons6/3 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv I: Marxism och politisk ekonomi
Tors7/3 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv II: Kultur- och ideologikritik
v 11, 2019 
Mån11/3 12:30 - 14:30 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv III: Cultural studies
Tors14/3 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
13:00 - 15:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
Fre15/3 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
v 12, 2019 
Mån18/3 11:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Frågestund Alla Frågestund inför salstentamen
Fre22/3 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen, Garnisonen, JMK-salen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen, Sal2, Garnisonen, Sal3, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt, Petrus Dahlbeck Medier, kultur, samhälle I Tentamen Alla Salstentamen
v 13, 2019 
Tis26/3 11:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle II Introduktion Alla Delkursintroduktion
12:00 - 14:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning: Medier och offentlighet
Ons27/3 15:00 - 17:00 JO1068, JO1070, JO7020-7022, MK1034, MK3014, MK7030, MK7033-7034, MK7036 JMK-salen, Garnisonen Gästföreläsning ‘Crisis’ as a Populist Imaginary? Discursive Shifts in Media and Politics. Welcome to the open lecture with Bonnier professor Michal Krzyzanowski.
Tors28/3 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Medier och genus
Fre29/3 09:00 - 12:00 MK1034, MK1036 Datorsalen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen, Sal2, Garnisonen Petrus Dahlbeck Information, propaganda, reklam och PR, Medier i tid och rum Omtentamen Alla Omtentamen
v 14, 2019 
Tis2/4 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Medier, klass och etnicitet
Ons3/4 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Informationssamhället
v 15, 2019 
Tis9/4 13:00 - 15:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Medier, kultur och globalisering
Tors11/4 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle II Filmvisning Alla Filmvisning
v 16, 2019 
Mån15/4 15:00 - 15:15 MK1034 Medier, kultur, samhälle II Hemtentamen Alla Hemtentamen publiceras på Athena
Tis16/4 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
14:15 - 16:15 MK1034 Sal1, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
Ons17/4 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
12:00 - 14:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
14:15 - 16:15 MK1034 Sal1, Garnisonen Ekaterina Kalinina Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
v 18, 2019 
Fre3/5 11:45 - 12:00 MK1034 Medier, kultur, samhälle II Inlämning Alla Deadline: Hemtentamen
v 19, 2019 
Mån6/5 09:00 - 11:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Internet och digitala medier Introduktion Alla Delkursintroduktion
Tis7/5 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt, Petrus Dahlbeck Medier, kultur, samhälle I Omtentamen Alla Omtentamen
Ons8/5 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Internet och digitala medier Föreläsning Alla Remediering, premediering och mediearkeologi
Fre10/5 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Internet och digitala medier Föreläsning Alla Nätverk & Communities + Information & Algoritmer
v 20, 2019 
Mån13/5 10:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Internet och digitala medier Föreläsning Alla Sociala medier + Interaktion och Identitet
v 21, 2019 
Mån20/5 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Internet och digitala medier Föreläsning Alla Debatter, myter, förhoppningar och farhågor
Tis21/5 13:00 - 15:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Internet och digitala medier Föreläsning Alla Digital visualitet + digital aktivism
Tors23/5 09:00 - 11:00 MK1034 Sal2, Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 1-5 Gruppseminarium
09:00 - 11:00 MK1034 Sal3, Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 6-10 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal2, Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 11-14 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal3, Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 16-20 Gruppseminarium
13:00 - 15:00 MK1034 Sal3, Garnisonen Michael Westerlund Internet och digitala medier Seminarium
v 23, 2019 
Ons5/6 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen, Garnisonen, JMK-salen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen, Sal2, Garnisonen, Sal3, Garnisonen Jörgen Skågeby, Petrus Dahlbeck Internet och digitala medier Tentamen Alla Salstentamen
v 34, 2019 
Tors22/8 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen Jörgen Skågeby, Petrus Dahlbeck Internet och digitala medier Omtentamen Alla Omtentamen
KurskodNamn
KurskodNamn