Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 13, 2020 
Ti24/3 15:00 - 17:00 SA3002, SA6001 Ivana Macek Kandidatuppsats Övrigt
v 23, 2020 
Fr5/6 13:00 - 15:00 SA3002, SA6001 Kandidatuppsats Hemtentamen C-uppsats lämnas in på studentexpeditionen (2 papperskopior)kl 13-15 samt laddas upp på Athena senast kl 15