Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som skrivs i de centrala skriv-/lärosalarna:
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) i rutan "ÅÅÅÅMMDD-XXXX" under "Ditt schema" och klicka på den gröna knappen "Se schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Lokal Lärare Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2020 
Mån20/1 16:45 - 17:00 JO7022 Christian Christensen Inlämning MAJOU-HT18
Tis21/1 09:00 - 11:00 JO7022 Sal3, Garnisonen Introduktion, Seminarium MAJOU-HT18 Introduktion till examensarbete
v 5, 2020 
Mån27/1 16:45 - 17:00 JO7022 Christian Christensen Information MAJOU-HT18 Info om handledare till studenterna
v 6, 2020 
Fre7/2 10:00 - 12:00 JO7022 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Christian Christensen Handledning
v 12, 2020 
Tors19/3 16:45 - 17:00 JO7022 Christian Christensen Inlämning MAJOU-HT18 Inlämning text- och metodseminarium
v 13, 2020 
Mån23/3 13:00 - 17:00 JO7022 Sal2, Garnisonen Christian Christensen Seminarium MAJOU-HT18 Mittseminarium
v 22, 2020 
Tors28/5 16:45 - 17:00 JO7022 Sal3, Garnisonen Christian Christensen Inlämning MAJOU-HT18 Inlämning av examensarbeten
v 23, 2020 
Tors4/6 09:00 - 17:00 JO7022 Sal1, Garnisonen Christian Christensen Uppsatsventilering MAJOU-HT18
Fre5/6 09:00 - 13:00 JO7022 Sal3, Garnisonen Christian Christensen Uppsatsventilering MAJOU-HT18 Slutseminarier
KurskodNamn