Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2020 
Mån20/1 13:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Emelie Jamieson, Kristina Jerner Widestedt, Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Introduktion.
15:00 - 16:00 MK3014 Stora Redaktionen, Garnisonen Petrus Dahlbeck Vetenskaplighet, teori och metod Introduktion Alla Introduktion till JMK:s IT-resurser. OBS! Endast om du behöver hjälp med dina IT-tjänster!
Ons22/1 14:00 - 16:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 1: Positivismen, Popper och medieforskningens huvudfåra.
Tors23/1 13:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 2: Paradigm, konstruktionism och kritisk realism
v 5, 2020 
Tis28/1 11:00 - 13:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 3: Kritisk forskning - kritisk teori och feministisk vetenskapsteori
Ons29/1 11:00 - 13:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 4: Tolkande perspektiv - Hermeneutik, strukturalism, poststrukturalism och postmodernism
v 6, 2020 
Mån3/2 10:00 - 12:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A
13:00 - 15:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B
Tis4/2 11:00 - 13:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C
v 7, 2020 
Mån10/2 11:45 - 12:00 MK3014 Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Inlämning: Hemtentamen (Vetenskapsteori)
13:00 - 14:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Jörgen Skågeby Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Alla Introducerande föreläsning: Vardagens mediering
14:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Anja Hirdman Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Alla Introducerande föreläsning: Representation
Tis11/2 13:00 - 14:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Jonas Jonsson Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Alla Introducerande föreläsning: Strategisk kommunikation och marknadskommunikation
14:00 - 16:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Examensarbete Introduktion Alla Introduktion till Uppsatskursen
Tors13/2 09:45 - 10:00 MK3014 Vetenskaplighet, teori och metod Övrigt Alla Val av teorispecialisering
10:00 - 12:00 MK3014 Datorsalen, Garnisonen Agnes Gerner Vetenskaplighet, teori och metod Alla Litteratursökning i databaser.
Fre14/2 11:00 - 13:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Jörgen Skågeby Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Vardagens mediering
v 8, 2020 
Mån17/2 10:00 - 12:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Anja Hirdman Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Representationer
14:00 - 16:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Jonas Jonsson Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Strategisk kommunikation och marknadskommunikation
Tis18/2 12:00 - 13:00 MK3014 Sal2, Garnisonen, Sal3, Garnisonen Elitsa Ivanova, Sven Ross Examensarbete Handledning Alla Rådgivning om uppsats-PM
v 9, 2020 
Tis25/2 09:45 - 10:00 MK3014 Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Inlämning: Teoripapers
Tors27/2 14:00 - 17:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Jonas Jonsson Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Slutseminarium: Strategisk kommunikation och marknadskommunikation
14:00 - 17:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Anja Hirdman Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Slutseminarium: Representationer
Fre28/2 10:00 - 13:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Jörgen Skågeby Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Slutseminarium: Vardagens mediering
v 10, 2020 
Mån2/3 09:00 - 10:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Alla Introducerande föreläsning: Kvalitativa innehållsanalytiska metoder
10:00 - 11:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Alla Introducerande föreläsning: Kvantitativa metoder
11:00 - 12:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Tindra Thor Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Alla Introducerande föreläsning: Etnografi och kvalitativa intervjuer
13:00 - 15:00 MK3014 Sal2, Garnisonen, Sal3, Garnisonen Elitsa Ivanova, Sven Ross Examensarbete Seminarium Alla Rådgivning om uppsats-PM
Tis3/3 09:00 - 12:00 MK3014 Sal1, Garnisonen Tindra Thor Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Seminarium metodspecialisering
10:00 - 13:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Seminarium metodspecialisering
13:00 - 16:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Seminarium metodspecialisering
Ons4/3 11:45 - 12:00 MK3014 Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Deadline: val av metodspecialisering
Fre6/3 12:45 - 13:00 MK3014 Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Grupp B Uppladdning av utkast till frågeformulär/kodschema (gäller endast Kvantitativa metoder)
v 11, 2020 
Mån9/3 09:00 - 12:00 MK3014 Sal1, Garnisonen Tindra Thor Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Mellanseminarium: Etnografi och kvalitativa intervjuer
10:00 - 13:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Mellanseminarium: Kvantitativa metoder
Tis10/3 10:00 - 13:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Mellanseminarium: Kvalitativa innehållsanalytiska metoder
14:45 - 15:00 MK3014 Examensarbete Inlämning Alla Deadline: Uppsats-PM
Ons11/3 10:00 - 12:30 MK3014 Datorsalen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B SPSS-genomgång (Kvantitativa metoder)
Fre13/3 11:00 - 13:00 MK3014 Datorsalen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B SPSS: extrapass
v 12, 2020 
Tis17/3 09:45 - 10:00 MK3014 Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Inlämning: Metodpapers
Ons18/3 16:00 - 16:15 MK3014 Examensarbete Övrigt Alla Handledarfördelning och schema för PM-seminarier publiceras
Tors19/3 13:00 - 16:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Slutseminarium, Kvalitativa innehållsanalyser Grupp 1
13:00 - 17:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Slutseminarium, Kvantitativa metoder
Fre20/3 10:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 5, Garnisonen Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Slutseminarium, Kvalitativa innehållsanalytiska metoder grupp 2
13:00 - 16:00 MK3014 Seminarierum 5, Garnisonen Tindra Thor Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium
v 13, 2020 
Mån23/3 09:00 - 17:00 MK3014 Examensarbete Alla Mellan 23-27 mars diskuteras era uppsats-PM på seminarier med respektive handledare
13:00 - 14:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Jörgen Skågeby Examensarbete Handledning Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 3, Garnisonen Kristina Riegert Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 4, Garnisonen Miyase Christensen Examensarbete Handledning
14:00 - 16:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Examensarbete Handledning
Tis24/3 10:00 - 12:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Jonas Jonsson Examensarbete Handledning Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Sven Ross Examensarbete Handledning Handledning
13:00 - 14:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Michael Westerlund Examensarbete Handledning Handledning
Ons25/3 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Kari Andén Papadopoulos Examensarbete Handledning Handledning
Tors26/3 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Handledning
14:00 - 16:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Elitsa Ivanova Examensarbete Handledning Handledning
Fre27/3 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Handledning
v 14, 2020 
Mån30/3 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
09:00 - 17:00 MK3014 Examensarbete Alla Mellan 30 mars - 3 april ges tillfälle att diskutera frågor om uppsatsen med handledare.
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
Tis31/3 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
12:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Jörgen Skågeby Examensarbete Handledning Handledning: JS Frågestund
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
14:00 - 16:00 MK3014 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen Kristina Riegert Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
Ons1/4 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
Tors2/4 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
Fre3/4 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning Frågestund
v 15, 2020 
Mån6/4 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
09:00 - 17:00 MK3014 Examensarbete Handledning Alla Mellan den 6 - 17 april ges första tillfället för individuell handledning. Tid bokas hos handledare.
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
Tis7/4 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
Ons8/4 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
Tors9/4 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
v 16, 2020 
Tis14/4 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
Ons15/4 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
Tors16/4 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
Fre17/4 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
v 18, 2020 
Mån27/4 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
09:00 - 17:00 MK3014 Examensarbete Handledning Alla Mellan 27 april - 8 maj är det Mittseminarier. Detaljschema meddelas av resp handledare. Obligatorisk närvaro.
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Examensarbete Handledning Handledning: EC
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
Tis28/4 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
Ons29/4 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
14:00 - 16:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Kristina Riegert Examensarbete Seminarium
Tors30/4 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
v 19, 2020 
Mån4/5 13:00 - 14:00 MK3014 Seminarierum 3, Garnisonen Jörgen Skågeby Examensarbete Handledning Handledning: JS
Tis5/5 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
Ons6/5 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
Tors7/5 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
Fre8/5 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
v 20, 2020 
Mån11/5 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
09:00 - 17:00 MK3014 Examensarbete Handledning Alla Mellan 11-18 maj ges Individuell sluthandledning. Tid bokas hos handledare.
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
Tis12/5 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
Ons13/5 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
Tors14/5 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
Fre15/5 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
v 21, 2020 
Mån18/5 09:00 - 11:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
11:00 - 13:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
13:00 - 15:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
15:00 - 17:00 MK3014 Seminarierum 2 (Garnisonen), Garnisonen Examensarbete Handledning
Tis19/5 14:45 - 15:00 MK3014 Sven Ross Examensarbete Övrigt Alla Deadline för klartecken om framläggning. Handledarna lämnar klartecken till kursansvarig. Studenter med klartecken anmäler sig till slutseminariet.
v 22, 2020 
Mån25/5 12:45 - 13:00 MK3014 Examensarbete Inlämning Alla Uppladdning av uppsats på Athena. Deadline kl 11. Uppsatsen ska även mailas till sven.ross@analys.urkund.se
v 23, 2020 
Mån1/6 09:00 - 17:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Examensarbete Uppsatsventilering Alla Slutseminarier
Tis2/6 09:00 - 17:00 MK3014 Sal1, Garnisonen Examensarbete Uppsatsventilering Alla Slutseminarier
Tors4/6 09:00 - 17:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Examensarbete Uppsatsventilering Alla Slutseminarier
Fre5/6 09:00 - 17:00 MK3014 Sal2, Garnisonen Examensarbete Uppsatsventilering Alla Slutseminarier
KurskodNamn