Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Delkurs, Moment
Aktivitet
Information
Tentamenssal
v 23, 2024 
Ons2024-06-05 09:00 - 13:00 BASFY2 Omtentamen
v 24, 2024 
Ons2024-06-12 09:00 - 13:00 BASFY1 Omtentamen Fysik 1b
v 34, 2024 
Tors2024-08-22 14:00 - 18:00 Obestämd skrivsal BASFY2 Fysik 2, teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
Lör2024-08-24 10:00 - 15:00 FP21, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FP22, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
maps.app.goo.gl
maps.app.goo.gl
FK1020
FK2003
FK2010
Omtentamen
v 35, 2024 
Mån2024-08-26 08:00 - 13:00 FP21, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FP22, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FP41, AlbaNova Labbhuset, Vån 4
maps.app.goo.gl
maps.app.goo.gl
maps.app.goo.gl
FK2009
FK3014
FK4026
FK5023
FK7053
FK7057
FK7061
FK7069
Mekanik I
Programmering för fysiker, del 2
Omtentamen
Tis2024-08-27 08:00 - 13:00 FP21, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FP22, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FP41, AlbaNova Labbhuset, Vån 4
maps.app.goo.gl
maps.app.goo.gl
maps.app.goo.gl
FK3014
FK5019
FK5021
FK7051
FK7059-7060
FK8028
Termodynamik Omtentamen
Ons2024-08-28 08:00 - 13:00 FP21, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FP22, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FP41, AlbaNova Labbhuset, Vån 4
maps.app.goo.gl
maps.app.goo.gl
maps.app.goo.gl
FK3014
FK4026
FK5015
FK5024
FK7048
FK7063
Mekanik II
Statistik för fysiker
Tentamen
Omtentamen
Tors2024-08-29 08:00 - 13:00 FP21, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FP22, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FP41, AlbaNova Labbhuset, Vån 4
maps.app.goo.gl
maps.app.goo.gl
maps.app.goo.gl
FK3014
FK5020
FK5027
FK5033
FK7049-7050
FK8027
Elektromagnetism Tentamen
Omtentamen
Fre2024-08-30 08:00 - 13:00 FP21, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FP22, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
maps.app.goo.gl
maps.app.goo.gl
FK3014
FK3017
FK4026
FK5025
FK5035
FK7058
FK7068
Numeriska metoder för fysiker
Vågrörelselära och optik
Omtentamen
09:00 - 14:00 FK8037 Omtentamen Lokal på MSF.
v 40, 2024 
Ons2024-10-02 08:00 - 13:00 FA32, AlbaNova, Vån 3 FK5015 Tentamen
v 43, 2024 
Tis2024-10-22 08:00 - 13:00 FA32, AlbaNova, Vån 3
FB42, AlbaNova, Vån 4
FK4026 Programmering för fysiker, del 2 Tentamen
Fre2024-10-25 08:00 - 13:00 FA31, AlbaNova, Vån 3
FA32, AlbaNova, Vån 3
FP21, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FP22, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FR4, AlbaNova, Vån 4
maps.app.goo.gl
maps.app.goo.gl
FK3014 Mekanik I Tentamen
v 44, 2024 
Mån2024-10-28 08:00 - 13:00 FA31, AlbaNova, Vån 3
FA32, AlbaNova, Vån 3
FP21, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FP22, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
maps.app.goo.gl
maps.app.goo.gl
FK5023 Tentamen
08:00 - 12:00 Obestämd skrivsal BASFY1 Fysik 1a, teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Tors2024-10-31 08:00 - 13:00 FA31, AlbaNova, Vån 3
FA32, AlbaNova, Vån 3
FP21, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FP22, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
maps.app.goo.gl
maps.app.goo.gl
FK5024 Tentamen
Fre2024-11-01 08:00 - 13:00 FA31, AlbaNova, Vån 3
FA32, AlbaNova, Vån 3
FP21, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FK7048
FK7073
Tentamen
v 48, 2024 
Tis2024-11-26 08:00 - 13:00 FA32, AlbaNova, Vån 3
FB42, AlbaNova, Vån 4
FK4026 Statistik för fysiker Tentamen
v 49, 2024 
Tors2024-12-05 08:00 - 13:00 FA31, AlbaNova, Vån 3
FA32, AlbaNova, Vån 3
FP22, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FK5025 Tentamen
v 51, 2024 
Tis2024-12-17 14:00 - 18:00 Obestämd skrivsal BASFY1 Fysik 1b, teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
17:00 - 22:00 FR4, AlbaNova, Vån 4 FK1018 Tentamen
Fre2024-12-20 08:00 - 13:00 FA31, AlbaNova, Vån 3
FA32, AlbaNova, Vån 3
FP21, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FP22, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FR4, AlbaNova, Vån 4
maps.app.goo.gl
maps.app.goo.gl
FK3014 Termodynamik Tentamen
v 3, 2025 
Tis2025-01-14 08:00 - 13:00 FA32, AlbaNova, Vån 3 FK7050
FK7069
Tentamen
14:00 - 18:00 Obestämd skrivsal BASFY1 Fysik 1a, teori Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
Ons2025-01-15 08:00 - 13:00 FA31, AlbaNova, Vån 3
FA32, AlbaNova, Vån 3
FP21, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FP22, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
maps.app.goo.gl
maps.app.goo.gl
FK7066 Tentamen
Tors2025-01-16 08:00 - 13:00 FA31, AlbaNova, Vån 3
FA32, AlbaNova, Vån 3
FP21, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FP22, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
maps.app.goo.gl
maps.app.goo.gl
FK2009
FK7061
FK8042
Tentamen
Fre2025-01-17 08:00 - 13:00 FA31, AlbaNova, Vån 3
FA32, AlbaNova, Vån 3
FP21, AlbaNova Labbhuset, Vån 2
FK4026
FK7059
Numeriska metoder för fysiker Tentamen
Lör2025-01-18 10:00 - 15:00 FA31, AlbaNova, Vån 3
FA32, AlbaNova, Vån 3
FK2010 Tentamen
v 12, 2025 
Mån2025-03-17 08:00 - 13:00 FB41, AlbaNova, Vån 4 FK8027 Tentamen
 
KurskodNamn
BASFY1Förberedande kurs: Fysik 1
BASFY2Förberedande kurs: Fysik 2
FK1018Relativitetsteori, orienteringskurs
FK1020Astrobiologi och molekyler i rymden, orienteringskurs
FK2003Kvantfysikens principer
FK2009Elektronikens grunder
FK2010Naturkunskap för gymnasielärare - fysik
FK3014Klassisk fysik
FK3017Fysik för geovetare
FK4026Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker
FK5015Kvantfenomen och strålningsfysik
FK5019Elektromagnetism och vågor
FK5020Kvantmekanik
FK5021Experimentell fysik
FK5023Atom- och Molekylfysik
FK5024Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi
FK5025Statistisk mekanik och kondenserad materia
FK5027Avancerad kvantmekanik
FK5033Kvantmekanik, distans
FK5035Datalogins fysik
 
KurskodNamn
FK7048Fysikens matematiska metoder
FK7049Analytisk mekanik
FK7050Kosmologi och astropartikelfysik
FK7051Kärnfysik
FK7053Supraledning
FK7057Atomfysik
FK7058Statistisk fysik
FK7059Kvantkemi
FK7060Kondenserade materiens fysik
FK7061Fysikens statistiska metoder
FK7063Fysikalisk mätteknik
FK7066Molekylfysik
FK7068Maskininlärning för fysiker och astronomer
FK7069Strömningsmekanik och mjuk materia
FK7073Gruppteori och topologi i fysik
FK8027Kvantfältteori
FK8028Simuleringsmetoder i statistisk fysik
FK8037Nuklearmedicinsk fysik
FK8042Avancerad elementarpartikelfysik