Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid Lokal, Byggnad, Våning Kurs Kurstillfälle Aktivitet Lärare
v 35, 2022 
Tis30/8 15:00 - 17:00 via Zoom KG4205-4208
KG7216-7217
KG7224
KG7239-7240
32474,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
32476,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
32478,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
32480,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
32496,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
32498,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
32500,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
32508,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
32510,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
Introduktion Lowe Börjeson
v 43, 2022 
Ons26/10 15:00 - 17:30 via Zoom KG4205-4208
KG7216-7217
KG7224
KG7239-7240
32474,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
32476,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
32478,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
32480,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
32496,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
32498,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
32500,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
32508,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
32510,HT2022,v:2235/2243,100% DAG,NML
Slutseminarium Lowe Börjeson
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn