Nu - 2020-06-07   B705, 30 Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Lokal Undervisningstyp Information
v 23, 2020 
To4/6 09:00 - 16:00 B705. Södra huset hus B Övrigt
Fr5/6 09:00 - 16:00 B705. Södra huset hus B Övrigt Uppsatsseminarium