Nu - 2020-10-07   B705, 30 Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

Tid Kurs Lokal, Lokal Undervisningstyp Information
v 40, 2020 
Fre2/10 13:00 - 15:00 ST720A B705, Södra huset hus B Föreläsning
L2
v 41, 2020 
Mån5/10 10:00 - 12:00 ST720A B705, Södra huset hus B Föreläsning
L3
Tis6/10 10:00 - 12:00 ST720A B705, Södra huset hus B Övning
E1
Ons7/10 10:00 - 12:00 ST720A B705, Södra huset hus B Föreläsning
L4
KurskodNamn