Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs
Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 6, 2023 
Tors9/2 09:00 - 11:00 B705, Södra huset B EH1411 30002,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Perspektiv på världsekonomins utveckling, del 1 EH I-1 Perspektiv Seminarium Grupp 3 Stina Malmén
11:00 - 13:00 B705, Södra huset B EH1411 30002,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Perspektiv på världsekonomins utveckling, del 1 EH I-1 Perspektiv Seminarium Grupp 4 Stina Malmén
Fre10/2 09:00 - 11:00 B705, Södra huset B EH1903 30001,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Kvalitativa metoder i studiet av internationella relationer IR 3:1 Kval Met Seminarium 1903 alla Maria Wendt
13:00 - 15:00 B705, Södra huset B GU2001 37596,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Utvecklingsteori och praktik GU-Utvecklingsteori och praktik Seminarium Global II Grupp 1 Akhil Malaki Utveckling i praktik
15:00 - 17:00 B705, Södra huset B GU2001 37596,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Utvecklingsteori och praktik GU-Utvecklingsteori och praktik Seminarium Global II Grupp 2 Akhil Malaki Utveckling i praktik
 
KurskodNamn