Nu - 2021-01-17   ARL315, Mynt som arkeologisk och historisk källa Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

Tid Kurs Lokal, Lokal Lärare Information
v 45, 2020 
Ons4/11 18:00 - 20:00 ARL315 D499, Södra huset hus D Jens Christian Moesgaard Introduktion till kursen. Introduktion till mynt och myntfynd.
v 46, 2020 
Tors12/11 18:00 - 20:00 ARL315 435, Wallenberg Kenneth Jonsson Databaser och spridningskartor
v 47, 2020 
Ons18/11 18:00 - 20:00 ARL315 435, Wallenberg Jens Christian Moesgaard Tolkning av skattfynd. Besök på NFG, eventuellt i mindre grupper p g a Corona-restriktioner.
v 48, 2020 
Ons25/11 18:00 - 20:00 ARL315 435, Wallenberg Nanouschka Myrberg Burström Icke-monetär/ekonomisk användning av mynt
v 49, 2020 
Ons2/12 18:00 - 20:00 ARL315 435, Wallenberg Jens Christian Moesgaard Arkeologisk kontext
v 50, 2020 
Ons9/12 18:00 - 20:00 ARL315 435, Wallenberg Sven Isaksson
Eeva Jonsson
Metallanalyser
v 51, 2020 
Tis15/12 15:00 - 17:00 ARL315 Studiebesök på SHM. Kungl. Myntkabinettets historia och KungligaM yntkabinettets samlingars uppdrag idag (Ulrika Bornestaf). Myntfynd och accession (Adrian Klang Tornberg). Historiska museets nya vikingautställning (muntlig presentation – utställningen ej öppnad) (Florent Audy). Kungliga Myntkabinettets nya utställning ”Hyperinflation” (visning av utställningen) (Martin Tunefalk)
Ons16/12 18:00 - 20:00 ARL315 435, Wallenberg Viacheslav Kuleshov
Bo Gunnarsson
Stamp- och viktstudier
v 2, 2021 
Ons13/1 18:00 - 20:00 ARL315 435, Wallenberg Georgia Galani Coins as a historical source, some examples from Roman Macedonia and Asia Minor
Tors14/1 17:30 - 19:30 ARL315 435, Wallenberg Jonas Paulsson Användning av metalldetektor och numismatik
KurskodNamn