Tid Lokal, Byggnad, Våning Kurs Kurstillfälle Delkurs Studentgrupp Lärare Information Rumsplacering (tentamen)
v 43, 2021 
Ons27/10 09:00 - 11:00 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A5 Medeltidsmuseet
10:00 - 12:00 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A1 Gwendolyne Knight Keimpema
10:00 - 12:00 LK1021 12597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Teorier om utställningar och utställningsproduktion Marabouparken. Helena Holmberg, Konsthallchef
13:00 - 15:00 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A5 Kim Bergqvist
15:00 - 16:00 LK1021 12597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Teorier om utställningar och utställningsproduktion Konstfrämjandet, Åsa Mårtensson - projektchef kunskapsnav offentlig konst
16:00 - 16:30 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Historia I Alla Hemtenta delkurs 2 läggs ut i Athena 16.00
16:30 - 17:00 LK1071 12596,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Ekonomisk planering, organisation och marknadsföring Inlämning seminarieuppgift inför 29 oktober
Tors28/10 10:00 - 12:00 D299, Södra huset hus D, Vån 2 HI8202 12610,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML Anders Ahlbäck
Karin Dirke
Pernilla Jonsson
Slutseminarium, Fältstudien presenteras
13:00 - 15:00 D299, Södra huset hus D, Vån 2 HI8202 12610,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML Anders Ahlbäck
Karin Dirke
Pernilla Jonsson
Slutseminarium, Fältstudien presenteras
13:00 - 17:00 via Zoom LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Kultur och stadsutveckling: teori, metod och arbetsmodeller Ragnar Lund
13:00 - 15:00 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C1 Pär Frohnert
13:00 - 16:00 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C2 Mattias Tydén
13:00 - 16:00 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C3 Maija L Y Runcis
18:00 - 20:00 HI1331 12566,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Afrika söder om Sahara - en översikt ca 1400-1800 Anders Claréus
18:00 - 20:00 HI1344 12565,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Översikt Bo Eriksson Hemtentamen 1 delas ut
19:30 - 20:00 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Historia som vetenskap Hi I kväll alla Hemskrivning lämnas in i Athena senast kl. 20.00
Fre29/10 09:00 - 16:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 Kurt Villads Jensen
10:00 - 12:00 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C2 Mattias Tydén
10:00 - 12:00 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C3 Maija L Y Runcis
11:45 - 12:00 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Kulturteorier Alla grupper Inlämning av hemskrivning på Athena senast klockan 12
13:00 - 16:00 via Zoom LK1071 12596,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Ekonomisk planering, organisation och marknadsföring Ragnar Lund
13:00 - 16:00 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C1 Pär Frohnert
16:45 - 17:00 HI1352 Svensk historia från sjösidan Leos Müller Inlämning av hemtenta dk 2 i Mondo senast klockan 17.00
16:45 - 17:00 HI8075 Den känslosamma medeltiden
16:45 - 17:00 HIÄ400 12616,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Fördjupningskurs I 17:00 Deadline inlämning hemtenta i Athena
16:45 - 17:00 LK6030 12595,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Mångfald inom kultursektorn KVTALLA Inlämning av hemskrivning senast 17:00 i Athena
17:15 - 17:30 HI8079 12561,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML Håkan Forsell Inlämning av hemtenta i Athena senast 17:00
18:45 - 19:00 HI1349 12571,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Stockholms historia: Fördjupning Inläning av hemtenta dk 1 i Athena senast 18:00
23:45 - 00:00 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsprocessen i teori och praktik Deadline Hemtentamen (inlämning på Athena i särskild mapp)
Sön31/10 16:45 - 17:00 HI1348 12568,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Invandring och integration från 1970-talet Pär Frohnert Inlämning av hemskrivning i Athena senast klockan 17.00
v 44, 2021 
Mån1/11 08:00 - 08:15 LK6030 12595,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Handledd praktik KVTALLA Praktik 1 november – 14 januari
10:00 - 12:00 B413, Södra huset hus B, Vån 4 LK1071 12596,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Ekonomisk planering, organisation och marknadsföring Ragnar Lund
10:00 - 12:00 Hörsal 2, Södra huset hus A, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia HI2 alla grupper Elisabeth Elgán Delkursintroduktion.
13:00 - 15:00 B413, Södra huset hus B, Vån 4 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling Ragni Svensson Delkursintroduktion
13:00 - 15:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 HI8036 12558,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Inka Timosaari
13:00 - 15:00 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Alla grupper Sama Agahi Delkursintroduktion.
14:00 - 16:00 via Zoom LK1071 12596,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Ekonomisk planering, organisation och marknadsföring Ragnar Lund
14:00 - 17:00 via Zoom LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete
15:45 - 16:00 LK1021 12597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Teorier om utställningar och utställningsproduktion INLÄMNING PORTFOLIO - Avsnitt 4
17:00 - 17:30 LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete Kl 17.00
deadline projektdefinition
18:00 - 20:00 HI1353 12572,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: modern tid HI1353 alla grupper Pär Frohnert
23:30 - 00:00 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Historia I Alla Inlämning av hemskrivning i Athena senast 23.59
Tis2/11 10:00 - 12:00 Hörsal 6, Södra huset hus C, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats HI2 alla grupper Carl-Johan Bergman Delkursintroduktion
10:00 - 12:00 Hörsal 10, Södra huset hus E, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Historia I Alla Karin Sennefelt
Magnus Linnarsson
Delkursintroduktion.
13:00 - 15:00 B419, Södra huset hus B, Vån 4 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling Jerry Määttä Omvärldsanalys och arbetsfält
(Genf och Laurent)
13:00 - 15:00 F279, Södra huset hus F, Vån 2 HI8107 12609,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Helena Tolvhed
13:00 - 16:00 via Zoom LK1071 12596,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Ekonomisk planering, organisation och marknadsföring
13:00 - 17:00 via Zoom LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete Ragnar Lund
18:00 - 20:00 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: medeltid Hi I kväll alla Fredrik Charpentier Ljungqvist
Kim Bergqvist
Ons3/11 10:00 - 12:00 E387, Södra huset hus E, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U5 Elisabeth Elgán
10:00 - 12:00 E413, Södra huset hus E, Vån 4 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C3 Maija L Y Runcis
10:00 - 12:00 E420, Södra huset hus E, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U1 Carl-Johan Bergman
10:00 - 12:00 F220, Södra huset hus F, Vån 2 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C1 Pär Frohnert
10:00 - 12:00 HIÄ400 12616,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Självständigt arbete Helena Tolvhed D837
13:00 - 15:00 D320, Södra huset hus D, Vån 3 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C2 Mattias Tydén
13:00 - 15:00 E413, Södra huset hus E, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U6 Ann Nehlin
13:00 - 15:00 F220, Södra huset hus F, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U2 Fredrik Petersson
13:00 - 15:00 F307, Södra huset hus F, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U4 Nadezda Petrusenko
13:00 - 15:00 Hörsal 5, Södra huset hus B, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Alla grupper Sama Agahi
13:00 - 16:00 LK1071 12596,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Ekonomisk planering, organisation och marknadsföring Ragnar Lund Reservtid
14:00 - 16:00 HI8081 12574,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Mobilitet i Östersjöregionen under förmodern tid Inka Timosaari
15:00 - 17:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U3 Alf Sjöblom
15:45 - 16:00 LK1021 12597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Teorier om utställningar och utställningsproduktion INLÄMNING PORTFOLIO - Avsnitt 5
Tors4/11 10:00 - 12:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U2 Johnny Wijk
10:00 - 12:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U5 Elisabeth Elgán
10:00 - 12:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 HI8036 12558,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Inka Timosaari
10:00 - 12:00 E319, Södra huset hus E, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U3 Yuliya Yurchuk
11:45 - 12:00 LK1071 12596,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Ekonomisk planering, organisation och marknadsföring Deadline seminarieuppgift
Kl 12.00
13:00 - 15:00 via Zoom HI1355 12619,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Håkan Forsell
13:00 - 17:00 LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Kultur och stadsutveckling: teori, metod och arbetsmodeller Ragnar Lund
14:00 - 16:00 D247, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U6 Ann Nehlin
15:00 - 17:00 D299, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U4 Nadezda Petrusenko
15:00 - 17:00 D315, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U2 Fredrik Petersson
15:45 - 16:00 LK1021 12597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Teorier om utställningar och utställningsproduktion SKICKA DIN REFLEKTION TILL DEN SOM DU BLIR KRITISKA VÄN TILL FÖR PORTFOLION (vännen genereras automatiskt i Athena efter inlämning av avsnitt 5)
18:00 - 20:00 via Zoom HI1331 12566,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Afrika söder om Sahara - en översikt ca 1400-1800 Anders Claréus
18:00 - 20:00 via Zoom HI1349 12571,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Stockholms historia: Essä Håkan Forsell
18:00 - 20:00 HI1353 12572,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: modern tid HI1353 alla grupper Elisabeth Elgán
Fre5/11 09:00 - 12:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Grupp 1 Henrik Lundvall
09:00 - 12:00 D247, Södra huset hus D, Vån 2 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Grupp 3 Alice Damirjian
09:00 - 10:00 Hörsal 10, Södra huset hus E, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Historia I Alla Karin Sennefelt
10:00 - 12:00 B497, Södra huset hus B, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U4 Nadezda Petrusenko
10:00 - 12:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A7 Anton Runesson
10:00 - 12:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A6 Isak Lidström
10:00 - 12:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A3 Fredrik Petersson
10:00 - 12:00 D299, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U1 Carl-Johan Bergman
12:45 - 14:45 B413, Södra huset hus B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A1 Karin Sennefelt
13:00 - 16:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Grupp 2 Henrik Lundvall
13:00 - 15:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A4 Fredrik Petersson
13:00 - 15:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U5 Elisabeth Elgán
13:00 - 15:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A2 Carl-Johan Bergman
13:00 - 15:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A5 Isak Lidström
13:00 - 15:00 D320, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U3 Alf Sjöblom
13:00 - 15:00 E413, Södra huset hus E, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U6 Ann Nehlin
13:00 - 16:00 LK1071 12596,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Ekonomisk planering, organisation och marknadsföring Ragnar Lund Reservtid
15:45 - 16:00 LK1021 12597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Teorier om utställningar och utställningsproduktion 2
EXAMINATION DELKURS 2 INLÄMNING AV HELA DIN PORTFOLIO 1-5 SAMT DIN KRITISKA VÄN REFLEKTION - ALLT I ETT SAMLAT DOKUMENT
v 45, 2021 
Mån8/11 08:00 - 08:30 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Historia som vetenskap
Historia som vetenskap för lärare
Historia, politik och samhälle: introduktion
Introduktion till Kandidatprogram i historia
Historia I Alla Omtenta delkurs 1 läggs ut i Athena klockan 8.00
10:00 - 12:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U5 Elisabeth Elgán
10:00 - 12:00 E371, Södra huset hus E, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U2 Johnny Wijk
10:00 - 11:00 LK1021 12597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Handledd praktik Praktik vecka 45-49
10:00 - 11:30 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling Helena Lindstedt, Natur & Kultur, Karlavägen 31
11:30 - 12:00 HI1344 12565,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Översikt Inlämning av hemtenta i Athena senast klockan 12
13:00 - 15:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U1 Carl-Johan Bergman
13:00 - 14:00 D247, Södra huset hus D, Vån 2 HI8077 12560,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Att forska om tidigmodern tid Karin Sennefelt
13:00 - 15:00 D320, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U3 Yuliya Yurchuk
13:00 - 15:00 E420, Södra huset hus E, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U4 Nadezda Petrusenko
13:00 - 16:00 via Zoom LK1071 12596,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Ekonomisk planering, organisation och marknadsföring Ragnar Lund
14:00 - 17:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 HIÄ400 12616,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Fördjupningskurs II Johnny Wijk D837
15:00 - 17:00 B413, Södra huset hus B, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U6 Ann Nehlin
15:00 - 17:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Alla grupper Sama Agahi
15:00 - 17:00 Hörsal 10, Södra huset hus E, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Historia I Alla Fredrik Charpentier Ljungqvist
18:00 - 20:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 HI1356 12573,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Uppsats Anne Hedén
18:00 - 20:00 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: medeltid Hi I kväll alla Fredrik Charpentier Ljungqvist
18:00 - 20:00 via Zoom HI1311 12564,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Förintelsen. Nazi-Tyskland och Sverige Ann-Judith Rabenschlag Karpe
Tis9/11 09:00 - 12:00 F413, Södra huset hus F, Vån 4 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling Ragni Svensson Omvärldsbevakning med
konkreta spaningar
10:00 - 12:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U5 Elisabeth Elgán
10:00 - 12:00 D315, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U3 Yuliya Yurchuk
10:00 - 11:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Historia I Alla Karin Sennefelt
13:00 - 14:00 B419, Södra huset hus B, Vån 4 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling John Hägglund, Forum
Om förläggarrollen
13:00 - 15:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI8107 12609,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Helena Tolvhed
13:00 - 15:00 D299, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U1 Carl-Johan Bergman
13:00 - 15:00 F220, Södra huset hus F, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U4 Nadezda Petrusenko
13:00 - 15:00 F320, Södra huset hus F, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U2 Johnny Wijk
13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Alla grupper Sama Agahi
13:00 - 16:00 via Zoom LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete Ragnar Lund
18:00 - 20:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: medeltid A1 Kim Bergqvist
19:45 - 20:00 HI1341 12567,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML De islamiska samhällenas historia, från 1750 till idag Hossein Sheiban Inlämning av hemtenta för delkurs 1 i Athena senast 20.00
Ons10/11 10:00 - 12:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U3 Alf Sjöblom
10:00 - 12:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U2 Fredrik Petersson
11:45 - 12:00 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Kandidat Inlämning (frivillig) av delundersökning senast kl. 12.00, laddas upp i Athena.
13:00 - 15:00 D299, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U6 Ann Nehlin
13:00 - 15:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U5 Elisabeth Elgán
13:00 - 15:00 D315, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U1 Carl-Johan Bergman
14:00 - 16:00 E387, Södra huset hus E, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U4 Nadezda Petrusenko
18:00 - 20:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: medeltid A2 Kim Bergqvist
Tors11/11 09:00 - 12:00 via Zoom LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete Ragnar Lund
10:00 - 12:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U2 Fredrik Petersson
10:00 - 12:00 D299, Södra huset hus D, Vån 2 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling Erik Wikberg Samtida perspektiv på
Förlagsbranschutveckling (Banou,
Berglund, m.fl.)
10:00 - 12:00 F397, Södra huset hus F, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U1 Carl-Johan Bergman
13:00 - 15:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U6 Ann Nehlin
13:00 - 15:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 HI8036 12558,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Inka Timosaari
13:00 - 15:00 via Zoom HI1355 12619,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Håkan Forsell
13:00 - 16:00 via Zoom LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete Ragnar Lund
16:45 - 17:00 LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete Deadline Projektarbete dk2 17.00
18:00 - 20:00 via Zoom HI1311 12564,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Förintelsen. Nazi-Tyskland och Sverige Ann-Judith Rabenschlag Karpe
18:00 - 20:00 via Zoom HI1349 12571,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Stockholms historia: Essä Håkan Forsell
18:00 - 20:00 HI1353 12572,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: modern tid HI1353 alla grupper Pär Frohnert
Fre12/11 09:00 - 12:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Grupp 1 Henrik Lundvall
09:00 - 12:00 E413, Södra huset hus E, Vån 4 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Grupp 3 Alice Damirjian
10:00 - 12:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U6 Ann Nehlin
10:00 - 12:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A4 Fredrik Petersson
10:00 - 12:00 D289, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A2 Carl-Johan Bergman
10:00 - 12:00 D320, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U5 Elisabeth Elgán
10:00 - 12:00 E387, Södra huset hus E, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U3 Alf Sjöblom
10:00 - 12:00 F487, Södra huset hus F, Vån 4 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C3 Maija L Y Runcis
12:00 - 14:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A5 Isak Lidström
12:00 - 14:00 D315, Södra huset hus D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A1 Karin Sennefelt
13:00 - 15:00 B497, Södra huset hus B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A3 Fredrik Petersson
13:00 - 15:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A7 Anton Runesson
13:00 - 15:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U4 Nadezda Petrusenko
13:00 - 15:00 D247, Södra huset hus D, Vån 2 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C2 Mattias Tydén
13:00 - 16:00 D320, Södra huset hus D, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Grupp 2 Henrik Lundvall
13:00 - 15:00 E387, Södra huset hus E, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U1 Carl-Johan Bergman
15:00 - 17:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A6 Isak Lidström
16:30 - 17:00 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Historia som vetenskap
Historia som vetenskap för lärare
Historia, politik och samhälle: introduktion
Introduktion till Kandidatprogram i historia
Historia I Alla Omtentamen delkurs 1 lämnas in i Athena senast klockan 17.00
17:45 - 18:00 LK1071 12596,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Ekonomisk planering, organisation och marknadsföring Ragnar Lund Inlämning av hemtenta delkurs 2 senast 18.00
v 46, 2021 
Mån15/11 10:00 - 12:00 via Zoom HI1011
HI1211
HI2001
HI4000
LK1011
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12615,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Alla grupper Andreas Bloch Vill du studera utomlands? Information från Historiska institutionens studie- och karriärvägledare
10:00 - 10:30 LK1071 12596,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Handledd praktik Praktik v.46-50 (15 nov – 17 dec)
13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Alla grupper Sama Agahi
15:00 - 17:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 Kurt Villads Jensen Medeltidsseminariet
18:00 - 20:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 HI1356 12573,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Uppsats Anne Hedén
18:00 - 20:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: medeltid Hi I kväll alla Fredrik Charpentier Ljungqvist
18:00 - 20:00 HI1353 12572,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: modern tid HI1353 alla grupper Leos Müller
Tis16/11 09:00 - 12:00 D279, Södra huset hus D, Vån 2 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Grupp 1 Henrik Lundvall
09:00 - 12:00 E371, Södra huset hus E, Vån 3 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling Ragni Svensson Omvärldsanpassning
(exemplet omställning i Sverige)
09:00 - 10:00 Hörsal 2, Södra huset hus A, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Historia I Alla Anton Runesson
09:30 - 10:00 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia HI2 alla grupper
10:00 - 12:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A3 Fredrik Petersson
10:00 - 12:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A6 Isak Lidström
10:00 - 12:00 D271, Södra huset hus D, Vån 2 HI8107 12609,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Fredrik Charpentier Ljungqvist
11:00 - 13:00 E397, Södra huset hus E, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A7 Anton Runesson
12:00 - 14:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A2 Carl-Johan Bergman
13:00 - 16:00 B497, Södra huset hus B, Vån 4 LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete Ragnar Lund Reservtid
13:00 - 15:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A4 Fredrik Petersson
13:00 - 15:00 D247, Södra huset hus D, Vån 2 HI8077 12560,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Att forska om tidigmodern tid Karin Sennefelt
13:00 - 16:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Grupp 2 Henrik Lundvall
13:00 - 15:00 E371, Södra huset hus E, Vån 3 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C1 Pär Frohnert
13:00 - 16:00 E413, Södra huset hus E, Vån 4 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Grupp 3 Alice Damirjian
15:00 - 17:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A5 Isak Lidström
15:00 - 17:00 F289, Södra huset hus F, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A1 Karin Sennefelt
18:00 - 20:00 via Zoom HI1341 12567,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Orientalism, normer och postkolonialism - begrepp och kritik Hossein Sheiban
Ons17/11 10:00 - 12:00 B419, Södra huset hus B, Vån 4 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling Jesper Monthán, Bonnierförlagen
Digitala affärsmodeller
10:00 - 12:00 C497, Södra huset hus C, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U6 Ann Nehlin
10:00 - 12:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U4 Nadezda Petrusenko
10:00 - 12:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U3 Alf Sjöblom
13:00 - 15:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U5 Elisabeth Elgán
13:00 - 15:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U1 Carl-Johan Bergman
13:00 - 15:00 D289, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U2 Fredrik Petersson
13:00 - 15:00 E487, Södra huset hus E, Vån 4 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling Erik Wikberg Institutionell teori och omvärld
(Furusten, m. fl.)
13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Alla grupper Sama Agahi
14:00 - 16:00 HI8081 12574,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Mobilitet i Östersjöregionen under förmodern tid Inka Timosaari
18:00 - 20:00 via Zoom HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: medeltid Hi I kväll alla Håkan Forsell
Tors18/11 10:00 - 12:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 HI8036 12558,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Inka Timosaari
10:00 - 12:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia HI2 alla grupper Hossein Sheiban
13:00 - 16:00 C497, Södra huset hus C, Vån 4 LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete Ragnar Lund Reservtid
13:00 - 15:00 D247, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U3 Alf Sjöblom
13:00 - 15:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 HI8036 12558,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Inka Timosaari
17:00 - 20:00 via Zoom HI1344 12565,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Tema Bo Eriksson
18:00 - 20:00 D289, Södra huset hus D, Vån 2 HI1331 12566,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Afrika söder om Sahara - en översikt ca 1400-1800 Anders Claréus
18:00 - 20:00 F307, Södra huset hus F, Vån 3 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: medeltid A1 Kim Bergqvist
18:00 - 20:00 HI1349 12571,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Stockholms historia: Essä Håkan Forsell Stadsvandring. Tina Rodhe, Medeltidsmuseet
18:00 - 20:00 HI1353 12572,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: modern tid HI1353 alla grupper Pär Frohnert
Fre19/11 09:00 - 11:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U1 Carl-Johan Bergman
10:00 - 12:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U5 Elisabeth Elgán
10:00 - 12:00 E397, Södra huset hus E, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U3 Alf Sjöblom
10:00 - 12:00 F299, Södra huset hus F, Vån 2 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling Erik Wikberg Uppmärksamhetssamhället och
olika kapitalformer
(Gillberg, Banou)
10:00 - 12:00 F307, Södra huset hus F, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U2 Fredrik Petersson
10:00 - 12:00 F397, Södra huset hus F, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U4 Nadezda Petrusenko
10:00 - 12:00 F4204, Södra huset hus F, Vån 4 HI8107 12609,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Fredrik Charpentier Ljungqvist
10:00 - 11:00 Hörsal 8, Södra huset hus D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Historia I Alla Karin Sennefelt
12:00 - 14:00 B497, Södra huset hus B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A2 Carl-Johan Bergman
12:00 - 14:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A1 Karin Sennefelt
12:00 - 14:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A4 Fredrik Petersson
13:00 - 15:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A5 Isak Lidström
13:00 - 15:00 D315, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U6 Ann Nehlin
13:00 - 15:00 E397, Södra huset hus E, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A7 Anton Runesson
14:45 - 16:45 E371, Södra huset hus E, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A3 Fredrik Petersson
15:00 - 17:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A6 Isak Lidström
18:00 - 20:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: medeltid A2 Kim Bergqvist
v 47, 2021 
Mån22/11 08:00 - 08:30 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Introduktion till kulturvetenskaperna Alla grupper Omtenta delkurs 1 läggs ut på Athena klockan 8.00
09:00 - 12:00 E371, Södra huset hus E, Vån 3 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling Erik Wikberg Omvärldsanalys
09:00 - 10:00 Hörsal 2, Södra huset hus A, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Historia I Alla Leos Müller
10:00 - 12:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A3 Fredrik Petersson
10:00 - 12:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U1 Carl-Johan Bergman
10:00 - 12:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A6 Isak Lidström
10:00 - 12:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U5 Elisabeth Elgán
10:00 - 12:00 D320, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U4 Nadezda Petrusenko
11:00 - 13:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A7 Anton Runesson
13:00 - 15:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A4 Fredrik Petersson
13:00 - 15:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U6 Ann Nehlin
13:00 - 15:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A1 Karin Sennefelt
13:00 - 14:00 D299, Södra huset hus D, Vån 2 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling Nora El-Sharif från Albatross Agency
13:00 - 15:00 F497, Södra huset hus F, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A2 Carl-Johan Bergman
13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Alla grupper Sama Agahi
15:00 - 17:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A5 Isak Lidström
18:00 - 20:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 HI1356 12573,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Uppsats Anne Hedén
18:00 - 20:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: medeltid Hi I kväll alla Hossein Sheiban
18:00 - 20:00 HI1353 12572,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: modern tid HI1353 alla grupper Leos Müller
Tis23/11 09:00 - 12:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Grupp 1 Henrik Lundvall
10:00 - 12:00 E371, Södra huset hus E, Vån 3 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling Erik Wikberg Inför case-arbeten
10:00 - 12:00 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia HI2 alla grupper Anton Runesson
10:00 - 12:00 via Zoom HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Historia I Alla Charlotta Forss
13:00 - 16:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Grupp 2 Henrik Lundvall
13:00 - 16:00 D320, Södra huset hus D, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Grupp 3 Alice Damirjian
13:00 - 16:00 E387, Södra huset hus E, Vån 3 LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete Ragnar Lund Reservtid
13:00 - 15:00 E420, Södra huset hus E, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U2 Fredrik Petersson
13:00 - 15:00 E487, Södra huset hus E, Vån 4 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling Erik Wikberg Case-arbeten
13:00 - 15:00 F315, Södra huset hus F, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U3 Alf Sjöblom
14:00 - 16:00 HI8081 12574,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Mobilitet i Östersjöregionen under förmodern tid Inka Timosaari
18:00 - 20:00 via Zoom HI1341 12567,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Orientalism, normer och postkolonialism - begrepp och kritik Hossein Sheiban
Ons24/11 10:00 - 12:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U2 Fredrik Petersson
10:00 - 12:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI8077 12560,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Att forska om tidigmodern tid Karin Sennefelt
10:00 - 12:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U6 Ann Nehlin
10:00 - 12:00 F4204, Södra huset hus F, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U4 Nadezda Petrusenko
10:00 - 12:00 F487, Södra huset hus F, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U5 Elisabeth Elgán
10:00 - 12:00 HIÄ400 12616,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Självständigt arbete Helena Tolvhed D837
13:00 - 15:00 B497, Södra huset hus B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A3 Fredrik Petersson
13:00 - 16:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI8077 12560,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Att forska om tidigmodern tid Karin Sennefelt
13:00 - 15:00 E387, Södra huset hus E, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia U1 Carl-Johan Bergman
16:00 - 16:30 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia HI2 alla grupper Hemtentamen läggs ut i Athena kl. 16.00
Tors25/11 10:00 - 12:00 E420, Södra huset hus E, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A4 Fredrik Petersson
12:00 - 14:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A1 Karin Sennefelt
13:00 - 14:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling Erik Wikberg
13:00 - 15:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A5 Isak Lidström
13:00 - 15:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A7 Anton Runesson
13:00 - 15:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 HI8036 12558,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Inka Timosaari
13:00 - 16:00 E497, Södra huset hus E, Vån 4 LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete Ragnar Lund Reservtid
15:00 - 17:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A6 Isak Lidström
18:00 - 20:00 D289, Södra huset hus D, Vån 2 HI1331 12566,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Skriftlösa kulturer - teori, metod och begrepp Anders Claréus
18:00 - 20:00 D299, Södra huset hus D, Vån 2 HI1311 12564,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Förintelsen. Nazi-Tyskland och Sverige Ann-Judith Rabenschlag Karpe
18:00 - 20:00 E420, Södra huset hus E, Vån 4 HI1349 12571,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Stockholms historia: Essä Karin Carlsson
18:00 - 20:00 HI1353 12572,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: modern tid HI1353 alla grupper Mattias Tydén
Fre26/11 10:00 - 12:00 Hörsal 6, Södra huset hus C, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Historia I Alla Mats Hallenberg
13:00 - 15:00 B497, Södra huset hus B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Grupp A2 Carl-Johan Bergman
13:00 - 16:00 F289, Södra huset hus F, Vån 2 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling Erik Wikberg Slutpresentationer
16:30 - 17:00 HI1331 12566,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Afrika söder om Sahara - en översikt ca 1400-1800 Inlämning av hemtenta i Athena senast 17.00
16:30 - 17:00 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Introduktion till kulturvetenskaperna Alla grupper Inlämning av omtenta delkurs 1 i Athena senast 17.00
v 48, 2021 
Mån29/11 08:00 - 08:30 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling 8
Hemtentamen delkurs 3 publiceras på Athena 08.00
10:00 - 13:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 HIÄ400 12616,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Fördjupningskurs II Johnny Wijk D837
13:00 - 15:00 D279, Södra huset hus D, Vån 2 HI1355 12619,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Håkan Forsell
13:00 - 15:00 F220, Södra huset hus F, Vån 2 HI8107 12609,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Mari Eyice
15:00 - 17:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 Kurt Villads Jensen Medeltidsseminariet
18:00 - 20:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 HI1356 12573,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Uppsats Anne Hedén
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset hus D, Vån 3 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: medeltid Hi I kväll alla Fredrik Charpentier Ljungqvist
Tis30/11 13:00 - 17:00 B419, Södra huset hus B, Vån 4 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sama Agahi Papperstentamen
13:00 - 17:00 B497, Södra huset hus B, Vån 4 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sama Agahi Papperstentamen
13:00 - 15:00 D315, Södra huset hus D, Vån 3 HI8077 12560,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Att forska om tidigmodern tid Karin Sennefelt
13:00 - 17:00 E371, Södra huset hus E, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sama Agahi Papperstentamen
13:00 - 16:00 E497, Södra huset hus E, Vån 4 LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete Ragnar Lund Reservtid
13:00 - 17:00 Hörsal 2, Södra huset hus A, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Sama Agahi Papperstentamen
15:30 - 17:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 Johnny Wijk
16:45 - 17:00 LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete Deadline delredovisning
Ons1/12 13:00 - 15:00 E339, Södra huset hus E, Vån 3 HI1355 12619,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Håkan Forsell
13:00 - 17:00 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskapsteori och argumentationsanalys Alla grupper
14:00 - 16:00 HI8081 12574,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Mobilitet i Östersjöregionen under förmodern tid Inka Timosaari
15:30 - 16:00 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Att forska om historia HI2 alla grupper Hemtentamen lämnas in i Athena senast kl. 16.00
16:30 - 17:00 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Historia I Alla Inlämning hemskrivning delkurs 3 senast 17.00 i Athena
18:00 - 20:00 F307, Södra huset hus F, Vån 3 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: medeltid A1 Kim Bergqvist
23:30 - 00:00 LK7092 12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Förlagsbransch under utveckling Hemtentamen lämnas in på Athena senast 23.59
Tors2/12 10:00 - 13:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 HIÄ400 12616,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Fördjupningskurs II Johnny Wijk D837
13:00 - 15:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 HI8036 12558,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Inka Timosaari
13:00 - 15:00 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Historia I Alla Pär Frohnert Delkursintroduktion
13:00 - 16:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskaplig uppsats Alla grupper Ann Nehlin Delkursintroduktion

Att skriva uppsats
13:00 - 17:00 via Zoom LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete Ragnar Lund
18:00 - 20:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4 HI1349 12571,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Stockholms historia: Essä Håkan Forsell
18:00 - 20:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: medeltid A2 Kim Bergqvist
18:00 - 20:00 via Zoom HI1311 12564,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Förintelsen. Nazi-Tyskland och Sverige Ann-Judith Rabenschlag Karpe
18:00 - 20:00 via Zoom HI1331 12566,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Skriftlösa kulturer - teori, metod och begrepp Anders Claréus
18:00 - 20:00 via Zoom HI1344 12565,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Tema Bo Eriksson
18:00 - 20:00 HI1353 12572,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: modern tid HI1353 alla grupper Pär Frohnert
Fre3/12 09:00 - 11:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A1 Ann-Judith Rabenschlag Karpe
10:00 - 12:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskaplig uppsats Alla grupper Ann Nehlin Källor och källkritik
12:00 - 14:00 Hörsal 8, Södra huset hus D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Historia I Alla Elisabeth Elgán
12:00 - 12:15 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Kulturteorier Alla grupper Omtentamen hemtenta delkurs 2 läggs ut på Athena klockan 12.00
15:00 - 17:00 B413, Södra huset hus B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A2 Fredrik Petersson
15:00 - 17:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A6 Isak Lidström
v 49, 2021 
Mån6/12 10:00 - 12:00 B413, Södra huset hus B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A7 Isak Lidström
10:00 - 13:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 HIÄ400 12616,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Fördjupningskurs II Johnny Wijk D837
13:00 - 15:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A3 Fredrik Petersson
13:00 - 15:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A5 Anton Runesson
15:00 - 17:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A4 Tomas Widing
18:00 - 20:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 HI1356 12573,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Uppsats Anne Hedén
18:00 - 20:00 Hörsal 11, Södra huset hus F, Vån 3 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: medeltid Hi I kväll alla Fredrik Charpentier Ljungqvist
18:00 - 20:00 HI1353 12572,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: modern tid HI1353 alla grupper Pär Frohnert
Tis7/12 09:00 - 12:00 B497, Södra huset hus B, Vån 4 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskaplig uppsats Grupp 2 Emilie Wellfelt Handledningsseminarium 1
09:00 - 12:00 F397, Södra huset hus F, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskaplig uppsats Grupp 3 Elin Nystrand von Unge
09:00 - 11:00 Hörsal 3, Södra huset hus B, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Historia I Alla Leos Müller
10:00 - 12:00 F271, Södra huset hus F, Vån 2 HI8107 12609,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Maija L Y Runcis
13:00 - 15:00 F307, Södra huset hus F, Vån 3 HI8077 12560,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Att forska om tidigmodern tid Karin Sennefelt
13:00 - 16:00 F397, Södra huset hus F, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskaplig uppsats Grupp 1 Ragni Svensson Handledningsseminarium 1
13:00 - 15:00 Hörsal 8, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats HI2 alla grupper Magnus Linnarsson Vetenskaplig formalia för uppsatsstudenter
13:00 - 16:00 LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete Ragnar Lund Reservtid
18:00 - 20:00 via Zoom HI1341 12567,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Orientalism, normer och postkolonialism - begrepp och kritik Hossein Sheiban
20:00 - 20:30 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Historia som vetenskap Hi I kväll alla Omskrivning tillgänglig i Athena kl. 20.00
Ons8/12 10:00 - 12:00 F307, Södra huset hus F, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A5 Anton Runesson
10:00 - 12:00 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A2 Fredrik Petersson
13:00 - 15:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A3 Fredrik Petersson
13:00 - 15:00 F307, Södra huset hus F, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A7 Isak Lidström
14:00 - 16:00 HI8081 12574,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Mobilitet i Östersjöregionen under förmodern tid Inka Timosaari
14:45 - 15:00 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Kandidat Inlämning av uppsats x2 i Athena, dels i mapp, dels som Inlämningsuppgift, senast 15.00
Tors9/12 10:00 - 12:00 D279, Södra huset hus D, Vån 2 HI1355 12619,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Håkan Forsell
10:00 - 12:00 D299, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U6 Ann Nehlin
13:00 - 15:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A1 Ann-Judith Rabenschlag Karpe
13:00 - 15:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A4 Tomas Widing
13:00 - 15:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 HI8036 12558,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Inka Timosaari
13:00 - 16:00 LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete Ragnar Lund Reservtid
14:00 - 16:00 B413, Södra huset hus B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A6 Isak Lidström
15:30 - 16:00 LK1021 12597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Etiska, ekonomiska och juridiska aspekter på utställningspro SKICKA IN UTKAST 2 - UTVECKLAT UTSTÄLLNINGS/PROGRAMFÖRSLAG OCH TILL CRITICAL FRIEND
18:00 - 20:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI1349 12571,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Stockholms historia: Essä Håkan Forsell
18:00 - 20:00 via Zoom HI1331 12566,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Skriftlösa kulturer - teori, metod och begrepp Anders Claréus
18:00 - 20:00 via Zoom HI1344 12565,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Tema Bo Eriksson
18:00 - 20:00 HI1353 12572,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: modern tid HI1353 alla grupper Pär Frohnert
Fre10/12 10:00 - 12:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Historia I Alla Leos Müller
13:00 - 15:00 F247, Södra huset hus F, Vån 2 HI1355 12619,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML Håkan Forsell
16:45 - 17:00 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Kulturteorier Alla grupper Deadline omtentamen delkurs 2 17.00
v 50, 2021 
Mån13/12 09:00 - 12:00 F397, Södra huset hus F, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskaplig uppsats Grupp 1 Ragni Svensson Handledningsseminarium 2
10:00 - 12:00 Hörsal 6, Södra huset hus C, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Historia I Alla Mattias Tydén
13:00 - 16:00 A5137, Södra huset hus A, Vån 5 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskaplig uppsats Grupp 3 Elin Nystrand von Unge
13:00 - 16:00 F279, Södra huset hus F, Vån 2 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskaplig uppsats Grupp 2 Emilie Wellfelt Handledningsseminarium 2
15:00 - 18:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 Kurt Villads Jensen Medeltidsseminariet
18:00 - 20:00 D231, Södra huset hus D, Vån 2 HI1356 12573,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Uppsats Anne Hedén
18:00 - 20:00 Hörsal 9, Södra huset hus D, Vån 3 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: medeltid Hi I kväll alla Gustav Zamore
18:00 - 20:00 HI1353 12572,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: modern tid HI1353 alla grupper Hossein Sheiban
Tis14/12 09:00 - 12:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C3 Maija L Y Runcis
09:00 - 12:00 F220, Södra huset hus F, Vån 2 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C2 Mattias Tydén
09:00 - 12:00 F320, Södra huset hus F, Vån 3 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C1 Pär Frohnert
10:00 - 12:00 F271, Södra huset hus F, Vån 2 HI8107 12609,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Hossein Sheiban
13:00 - 15:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4 HI8077 12560,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Att forska om tidigmodern tid Karin Sennefelt
13:00 - 15:00 Hörsal 6, Södra huset hus C, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Historia I Alla Pär Frohnert
13:00 - 15:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 LK1011 12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Vetenskaplig uppsats Alla grupper Magnus Linnarsson Vetenskaplig formalia
Vetenskaplig formalia för uppsatsstudenter
13:00 - 16:00 LK1075 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML Projektarbete Ragnar Lund Reservtid
15:45 - 16:00 LK1021 12597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Etiska, ekonomiska och juridiska aspekter på utställningspro Respons på annan students utställningsutkast
18:00 - 20:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI1341 12567,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Orientalism, normer och postkolonialism - begrepp och kritik Hossein Sheiban
23:30 - 00:00 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Historia I Alla Inlämning av omtenta i Athena senast 23.59
Ons15/12 10:00 - 12:00 B419, Södra huset hus B, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U4 Nadezda Petrusenko
10:00 - 12:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4 LK1021 12597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Etiska, ekonomiska och juridiska aspekter på utställningspro Caroline Elgh Klingborgs grupp Seminarium - Utställningsförslag 2 - att tänka på och arbeta igenom inför slutgiltig inlämning.
Caroline Elgh Klingborgs grupp.
10:00 - 12:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U3 Yuliya Yurchuk
10:00 - 12:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U2 Johnny Wijk
10:00 - 12:00 D247, Södra huset hus D, Vån 2 LK1021 12597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Etiska, ekonomiska och juridiska aspekter på utställningspro Anna Laines grupp Seminarium - Utställningsförslag 2 - att tänka på och arbeta igenom inför slutgiltig inlämning.
Anna Laines grupp.
13:00 - 15:00 B487, Södra huset hus B, Vån 4 LK1021 12597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Etiska, ekonomiska och juridiska aspekter på utställningspro Caroline Elgh Klingborgs grupp Seminarium - Utställningsförslag 2 - att tänka på och arbeta igenom inför slutgiltig inlämning.
Caroline Elgh Klingborgs grupp.
13:00 - 15:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3 LK1021 12597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML Etiska, ekonomiska och juridiska aspekter på utställningspro Anna Laines grupp Seminarium - utställningsförslag 2 - att tänka på och arbeta igenom inför slutgiltig inlämning.
Anna Laines grupp.
14:00 - 16:00 D320, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U5 Elisabeth Elgán
14:00 - 16:00 F299, Södra huset hus F, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Uppsats U1 Carl-Johan Bergman
14:00 - 16:00 HI8081 12574,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML Mobilitet i Östersjöregionen under förmodern tid Inka Timosaari
17:30 - 18:00 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Historia som vetenskap Hi I kväll alla Omskrivning lämnas in i Athena senast kl. 18.00.
18:00 - 20:00 B413, Södra huset hus B, Vån 4 HI1351 12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: medeltid A1 Kim Bergqvist
Tors16/12 09:00 - 12:00 E306, Södra huset hus E, Vån 3 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C1 Pär Frohnert
09:00 - 12:00 E497, Södra huset hus E, Vån 4 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C2 Mattias Tydén
09:00 - 12:00 F289, Södra huset hus F, Vån 2 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Examensarbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C3 Maija L Y Runcis
10:00 - 12:00 D315, Södra huset hus D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A5 Anton Runesson
10:00 - 12:00 E371, Södra huset hus E, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A1 Ann-Judith Rabenschlag Karpe
KurskodNamn
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.

 
12558,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML, 12619,HT2021,v:2144/2148,100% DAG,NML
 
12560,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML, 12621,HT2021,v:2135/2202,50% DAG,NML
 
12561,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
 
12564,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML
 
12565,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML
 
12566,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML
 
12567,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML
 
12568,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML
 
12570,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML
 
12571,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML
 
12572,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML
 
12573,HT2021,v:2135/2202,50% KV,NML
 
12574,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
 
12576,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
12595,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
12596,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
12597,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
12599,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
12600,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
12601,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
12602,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
12603,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
12605,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
12606,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
12609,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
 
12610,HT2021,v:2135/2143,50% DAG,NML
 
12612,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
12613,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
12614,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
12615,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
12616,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
12617,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
 
Flera Kurstillfälle