Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs
Studentgrupp
Lärare
Information
Litteraturinfo
v 6, 2023 
Tors9/2 09:00 - 12:00 Sal 720, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 LK1011 12784,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Introduktion till kulturvetenskaperna Grupp 1 Johan Bergman Kulturbevakning & kulturdebatt Se kursbeskrivningen
09:00 - 12:00 D289, Södra huset D, Vån 2 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12765,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12766,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12772,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12782,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Examensarbete
Självständigt arbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C1 Pär Frohnert
09:00 - 12:00 E487, Södra huset E, Vån 4 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12765,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12766,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12772,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12782,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Examensarbete
Självständigt arbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C2 Aryo Makko
09:00 - 11:00 D215, Södra huset D, Vån 2 HI2201 12760,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Nordens politiska historia B3 Nils Edling
10:00 - 12:00 D220, Södra huset D, Vån 2 HI2201 12760,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Nordens politiska historia B2 Mattias Tydén
12:00 - 14:00 D320, Södra huset D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIL13U
HIÄ101
12757,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12773,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12774,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12779,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12789,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Historia som vetenskap
Historia som vetenskap för lärare
Historia, politik och samhälle: introduktion
Introduktion till Kandidatprogram i historia
Grupp A2 Nils Edling
13:00 - 16:00 Sal 720, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 LK1011 12784,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Introduktion till kulturvetenskaperna Grupp 2 Ragni Svensson Kulturbevakning & kulturdebatt Se kursbeskrivningen
13:00 - 15:00 F3154 (Caserummet), Södra huset F, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIL13U
HIÄ101
12757,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12773,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12774,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12779,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12789,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Historia som vetenskap
Historia som vetenskap för lärare
Historia, politik och samhälle: introduktion
Introduktion till Kandidatprogram i historia
Grupp A5 Margaretha Nordquist
13:00 - 15:00 E371, Södra huset E, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIL13U
HIÄ101
12757,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12773,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12774,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12779,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12789,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Historia som vetenskap
Historia som vetenskap för lärare
Historia, politik och samhälle: introduktion
Introduktion till Kandidatprogram i historia
Grupp A6 Aryo Makko
13:00 - 15:00 F299, Södra huset F, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIL13U
HIÄ101
12757,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12773,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12774,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12779,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12789,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Historia som vetenskap
Historia som vetenskap för lärare
Historia, politik och samhälle: introduktion
Introduktion till Kandidatprogram i historia
Grupp A4 Elisabeth Elgán
13:00 - 16:00 F315, Södra huset F, Vån 3 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12765,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12766,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12772,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12782,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Examensarbete
Självständigt arbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C3 Johan Bergman
15:00 - 17:00 D220, Södra huset D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIL13U
HIÄ101
12757,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12773,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12774,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12779,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12789,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Historia som vetenskap
Historia som vetenskap för lärare
Historia, politik och samhälle: introduktion
Introduktion till Kandidatprogram i historia
Grupp A3 Fredrik Petersson
15:00 - 17:00 E387, Södra huset E, Vån 3 HI2411 12767,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Historiografi B1 Håkan Olof Forsell
18:00 - 20:00 via Zoom HI1316 12759,VT2023,v:2303/2322,50% KV,DST Det gamla Stockholm. Stockholm före ca 1850 Paul Borenberg Om Linnea Forsbergs Stormaktstidens Stockholm tar gestalt Forsberg (2001)
Fre10/2 09:00 - 12:00 D320, Södra huset D, Vån 3 LK7092 12688,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Litteratur, kommunikation och kritik Jerry Määttä Framtidens kritik
10:00 - 12:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12765,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12766,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12772,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12782,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Teori och metod Grupp C2 Aryo Makko
10:00 - 12:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 LK1011 12784,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Introduktion till kulturvetenskaperna Alla grupper Johan Bergman Föreläsning 10: Inför hemskrivningen
10:00 - 10:15 HI1011
HI1211
HI1411
HIL13U
HIÄ101
12757,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12773,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12774,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12779,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12789,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Historia som vetenskap
Historia som vetenskap för lärare
Historia, politik och samhälle: introduktion
Introduktion till Kandidatprogram i historia
Historia I Alla Hemtenta dk 1 publiceras i Athena kl. 10.00
12:15 - 12:30 LK1011 12784,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Introduktion till kulturvetenskaperna Alla grupper Hemtenta dk 1 kommer ut klockan 12.15
13:00 - 15:00 Lärosal 9, Albano Hus 2, Vån 2 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12765,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12766,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12772,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12782,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Teori och metod Grupp C3 Aryo Makko
13:00 - 15:00 E371, Södra huset E, Vån 3 LK7092 12688,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Litteratur, kommunikation och kritik Stockholm University Press
13:00 - 15:00 D207, Södra huset D, Vån 2 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12765,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12766,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12772,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12782,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Teori och metod Grupp C1 Hossein Sheiban
15:45 - 16:00 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12758,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12760,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12767,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12780,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12781,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Valbar fördjupning HI2 alla grupper Val av grupp till delkurs II i Athena senast 16.00
v 7, 2023 
Mån13/2 08:00 - 08:15 LK7092 12688,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Litteratur, kommunikation och kritik Hemtentamen publiceras i Athena kl. 8.00
09:00 - 10:00 D207, Södra huset D, Vån 2 LK6030 12761,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Kultursektorn i teori och praktik lk6030-alla Kultur och praktik. Livrustkammaren, föreläsare Malin Grundberg
11:00 - 13:00 E420, Södra huset E, Vån 4 LK6030 12761,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Kultursektorn i teori och praktik lk6030-alla Anna Laine
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 HI1351 12769,VT2023,v:2303/2322,50% KV,NML Historia som vetenskap Hi I kväll alla Hossein Sheiban
18:00 - 20:00 B419, Södra huset B, Vån 4 HI1353 12768,VT2023,v:2303/2322,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid HI1353 alla grupper Per Anton Runesson
Tis14/2 10:00 - 12:00 F4204, Södra huset F, Vån 4 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12765,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12766,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12772,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12782,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Teori och metod Grupp C1 Hossein Sheiban
10:00 - 12:00 F220, Södra huset F, Vån 2 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12765,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12766,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12772,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12782,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Teori och metod Grupp C3 Aryo Makko
10:00 - 12:00 D837, Södra huset D HIÄ400 12783,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Historiedidaktikens teori och metod Steven Dahl
10:00 - 16:00 HI8085 12753,VT2023,v:2303/2312,50% DAG,NML Håkan Olof Forsell
13:00 - 15:00 E420, Södra huset E, Vån 4 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12765,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12766,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12772,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
12782,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML
Teori och metod Grupp C2 Aryo Makko
13:00 - 15:00 D900, Södra huset D, Vån 9 HI9202 12778,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Karin Elisabet Dirke
Karin Sennefelt
14:00 - 16:00 LK1071 12762,VT2023,v:2303/2322,100% DAG,NML Projektledning i det kulturella fältet. Teori och metod Ragnar Lund Medelhavsmuseet
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn