Allmänt om schemat

• Observera att schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid Lokal, Byggnad, Våning Kurs Kurstillfälle Delkurs Studentgrupp Lärare Information
v 21, 2022 
Mån23/5 09:00 - 12:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U4 Margaretha Nordquist
09:00 - 09:15 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Historia I Alla Omtenta publiceras på Athena klockan 9.00
10:00 - 12:00 B419, Södra huset hus B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A7 Ann Judith Rabenschlag Karpe Seminarium 5
10:00 - 13:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U2 Johnny Wijk
10:00 - 12:00 F320, Södra huset hus F, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A4 Anne Hedén Seminarium 5
10:00 - 12:00 F389, Södra huset hus F, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A5 Tomas Widing Seminarium 5
10:00 - 12:00 F397, Södra huset hus F, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A1 Ann Nehlin Seminarium 5
11:00 - 12:15 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A6 Forum för levande historia
13:00 - 16:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U1 Elisabeth Elgán
13:00 - 16:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U5 Anne Hedén Seminariet utgår
Hej alla i U5, vi startar ventileringsseminarierna på tisdag 24 maj! Måndag 23 maj är det inget uppsatsseminarium. Hej från Anne
13:00 - 16:00 E387, Södra huset hus E, Vån 3 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12636,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12643,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12660,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12661,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Examensarbete
Självständigt arbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C3 Mattias Tydén
13:00 - 16:00 F379, Södra huset hus F, Vån 3 HI8076 12637,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Maskuliniteter i politik och krig: Västeuropa, ca 1750–1950 Anders Ahlbäck
13:00 - 16:00 F413, Södra huset hus F, Vån 4 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12636,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12643,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12660,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12661,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Examensarbete
Självständigt arbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C1 Pär Frohnert
13:00 - 15:00 F4204, Södra huset hus F, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A3 Fredrik Petersson Seminarium 5
13:00 - 16:00 F487, Södra huset hus F, Vån 4 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12636,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12643,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12660,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12661,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Examensarbete
Självständigt arbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C2 Hossein Sheiban
14:00 - 16:00 B497, Södra huset hus B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A6 Ann Judith Rabenschlag Karpe Seminarium 5
14:00 - 15:15 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A7 Forum för levande historia
18:00 - 20:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI1343 12653,VT2022,v:2212/2222,50% KV,NML Genus i historien: Arbetsliv, familj och politik Helena Tolvhed
Tis24/5 09:00 - 12:00 D320, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U4 Margaretha Nordquist
09:00 - 12:00 E387, Södra huset hus E, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U6 Inka Timosaari
09:00 - 12:00 F315, Södra huset hus F, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U3 Johan Bergman
09:00 - 12:00 D837, Södra huset hus D HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U2 Johnny Wijk
10:00 - 12:00 D315, Södra huset hus D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A2 Fredrik Petersson Seminarium 5
13:00 - 15:00 D315, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U1 Elisabeth Elgán
13:00 - 15:00 D900, Södra huset hus D, Vån 9 HI8084 12665,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Inka Timosaari
13:00 - 16:00 F220, Södra huset hus F, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U5 Anne Hedén
13:00 - 16:00 F271, Södra huset hus F, Vån 2 LK1075 12645,VT2022,v:2203/2222,50% DAG,NML Ragnar Lund
13:00 - 16:00 F307, Södra huset hus F, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U4 Margaretha Nordquist
13:00 - 16:00 F315, Södra huset hus F, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U3 Johan Bergman
Ons25/5 09:00 - 12:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U5 Anne Hedén
09:00 - 17:00 F389, Södra huset hus F, Vån 3 Anders Ahlbäck
09:00 - 12:00 F413, Södra huset hus F, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U3 Johan Bergman
10:00 - 12:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A6 Ann Judith Rabenschlag Karpe Seminarium 6
10:00 - 12:00 F497, Södra huset hus F, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A3 Fredrik Petersson Seminarium 6
10:00 - 14:00 HI8084 12665,VT2022,v:2212/2222,50% DAG,NML Inka Timosaari
13:00 - 16:00 D207, Södra huset hus D, Vån 2 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12636,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12643,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12660,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12661,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Examensarbete
Självständigt arbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C2 Hossein Sheiban
13:00 - 15:00 D215, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A1 Ann Nehlin Seminarium 6
13:00 - 15:00 D220, Södra huset hus D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A4 Anne Hedén Seminarium 6
13:00 - 15:00 D315, Södra huset hus D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A7 Ann Judith Rabenschlag Karpe Seminarium 6
13:00 - 16:00 E306, Södra huset hus E, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U1 Elisabeth Elgán
13:00 - 15:00 E413, Södra huset hus E, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A2 Fredrik Petersson Seminarium 6
13:00 - 16:00 F220, Södra huset hus F, Vån 2 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12636,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12643,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12660,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12661,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Examensarbete
Självständigt arbete
Vetenskaplig uppsats
Grupp C3 Mattias Tydén
13:00 - 15:00 F315, Södra huset hus F, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: modern tid Grupp A5 Tomas Widing Seminarium 6
17:00 - 17:15 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12630,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12657,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12666,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12667,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid Historia I Alla Omtenta lämnas in i Athena senast 17.00
18:00 - 20:00 D299, Södra huset hus D, Vån 2 HI1332 12650,VT2022,v:2203/2222,50% KV,NML Kolonialism och beroende. Begrepp och teorier Anders Claréus
Fre27/5 09:00 - 12:00 D299, Södra huset hus D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U4 Margaretha Nordquist
09:00 - 12:00 D307, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U1 Elisabeth Elgán
09:00 - 12:00 D315, Södra huset hus D, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U5 Anne Hedén
09:00 - 12:00 E420, Södra huset hus E, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U6 Inka Timosaari
10:00 - 13:00 F3154 (Caserummet), Södra huset hus F, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203-204
12629,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12641,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12642,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12658,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
12659,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML
Självständigt arbete
Uppsats
U3 Johan Bergman
15:45 - 16:00 LK1071 12644,VT2022,v:2203/2222,100% DAG,NML Projektarbete, skriftlig gruppuppgift Deadline inlämning projektarbete delkurs 3
15:45 - 16:00 LK1075 12645,VT2022,v:2203/2222,50% DAG,NML Deadline inlämning Projektarbete skriftlig gruppuppgift Dk2
17:30 - 18:00 HI1316 12649,VT2022,v:2203/2222,50% KV,NML Det moderna Stockholm. Stockholm efter ca 1850 Inlämning av hemtenta dk 2 på Athena senast 18.00
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.