Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid Lokal, Byggnad, Våning Karta Kurs Kurstillfälle Delkurs Studentgrupp Lärare Information Litteraturinfo
v 40, 2022 
Tis4/10 13:00 - 15:00 D207, Södra huset D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12675,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12725,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12726,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12727,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Valbar fördjupning Grupp T4 My Hellsing
13:00 - 15:00 D215, Södra huset D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12672,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12673,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12674,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12701,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A4 Karl Lysén
13:00 - 15:00 D220, Södra huset D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12672,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12673,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12674,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12701,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A5 Margaretha Nordquist
13:00 - 15:00 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 LK1011 12680,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Kulturteorier Alla grupper Karin Högström Postmoderna kulturflöden
14:00 - 16:00 D900, Södra huset D, Vån 9 LK6030 12731,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Mångfald inom kultursektorn lk6030-alla Anna Laine Ahmed 2012; de los Reyes 2014 och 2016; Young 2000
15:00 - 17:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12672,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12673,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12674,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12701,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A7 Inka Timosaari
15:00 - 17:00 B487, Södra huset B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12672,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12673,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12674,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12701,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A1 Fredrik Charpentier Ljungqvist
15:00 - 17:00 D207, Södra huset D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12672,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12673,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12674,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12701,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A3 Gwendolyne Gray Knight Keimpema
15:00 - 16:00 F487, Södra huset F, Vån 4 HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12677,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12678,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12735,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12738,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Teori och metod Grupp C3 Heiko Droste
15:00 - 16:00 via Zoom HI4000
HI4100
HIÄ300-301
12677,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12678,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12735,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12738,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Teori och metod Grupp C2 Pär Frohnert
17:00 - 19:00 via Zoom HI1352 12722,HT2022,v:2235/2248,50% KV,ITD Svensk historia från sjösidan Leos Müller
18:00 - 20:00 via Zoom HI1341 12705,HT2022,v:2235/2302,50% KV,ITD De islamiska samhällenas historia, från 1750 till idag Hossein Sheiban
18:00 - 20:00 via Zoom HI1348 12720,HT2022,v:2235/2243,50% KV,ITD Invandring och integration från 1970-talet Pär Frohnert
Ons5/10 09:00 - 12:00 F307, Södra huset F, Vån 3 LK1021 12729,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Etiska, ekonomiska och juridiska aspekter på utställningspro Katarina Renman Claesson Utställningens juridik. Föreläsare: Katarina Renman Claeson, jurist BUS (Bildupphovsrätt Sverige) Renman Claesson & Wainikka
09:00 - 11:00 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12672,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12673,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12674,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12701,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A3 Medeltidsmuseet
09:00 - 12:00 LK7092 12688,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Förlagsprocessen i teori och praktik Ruhi Tyson
10:00 - 12:00 B487, Södra huset B, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12675,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12725,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12726,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12727,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Valbar fördjupning Grupp T3 Per Anton Runesson
10:00 - 12:00 E487, Södra huset E, Vån 4 HI1354 12732,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Charlotta Forss
13:00 - 15:00 Hörsal 2, Södra huset A, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12672,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12673,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12674,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12701,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Historia I Alla Wojtek Jezierski
18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 HI1351 12721,HT2022,v:2235/2302,50% KV,NML Historia som vetenskap A1 Nadezda Petrusenko
18:00 - 20:00 D207, Södra huset D, Vån 2 HI1353 12723,HT2022,v:2235/2302,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid HI1353 alla grupper Per Anton Runesson
Tors6/10 08:30 - 11:00 via Zoom LK1071 12730,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Ekonomisk planering, organisation och marknadsföring Ragnar Lund
09:00 - 12:00 D207, Södra huset D, Vån 2 LK1021 12729,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Etiska, ekonomiska och juridiska aspekter på utställningspro Katarina Renman Claesson Utställningens juridik. Föreläsare: Katarina Renman Claeson, jurist BUS (Bildupphovsrätt Sverige) Renman Claesson & Wainikka
09:00 - 12:00 LK7092 12688,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Förlagsprocessen i teori och praktik Ruhi Tyson
10:00 - 12:00 E420, Södra huset E, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HI2901
HIÄ203
12675,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12725,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12726,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12727,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12746,HT2022,v:2239/2243,100% DAG,NML
Fördjupad temakurs för utbytesstudenter I
Valbar fördjupning
Grupp T2 Gwendolyne Gray Knight Keimpema
13:00 - 15:00 D207, Södra huset D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12675,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12725,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12726,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12727,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Valbar fördjupning Grupp T5 Fredrik Petersson
13:00 - 15:00 D220, Södra huset D, Vån 2 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12672,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12673,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12674,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12701,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A7 Inka Timosaari
13:00 - 15:00 D315, Södra huset D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12672,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12673,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12674,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12701,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A1 Fredrik Charpentier Ljungqvist
13:00 - 15:00 D837, Södra huset D LK6030 12731,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Mångfald inom kultursektorn lk6030-alla Anna Laine Seminarium I: Begreppsfördjupning Ahmed 2012; de los Reyes 2014 och 2016; Young 2000
13:00 - 16:00 F397, Södra huset F, Vån 3 LK1011 12680,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Kulturteorier Grupp 3 Karin Högström Etnografisk tillämpning av kulturteori
14:00 - 16:00 LK7092 12688,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Förlagsprocessen i teori och praktik Ragni Svensson Bonniers förlagshus, Sveavägen 56. Jesper Monthan föreläser om ”Förlagskalkyler”
15:00 - 17:00 D315, Södra huset D, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12672,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12673,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12674,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12701,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A2 Gwendolyne Gray Knight Keimpema
16:00 - 18:00 Extern lokal HI1349 12739,HT2022,v:2235/2302,50% BLA,NML Metodkurs Håkan Olof Forsell Lokal: Tunnan, Stadsarkivet Liljeholmskajen
Urban lab – övningar i arkivet
Christopher Vainesworth
18:00 - 20:00 B419, Södra huset B, Vån 4 HI1353 12723,HT2022,v:2235/2302,50% KV,NML Världens och Sveriges historia: tidigmodern tid HI1353 alla grupper Fredrik Petersson
18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 HI1351 12721,HT2022,v:2235/2302,50% KV,NML Historia som vetenskap A2 Nadezda Petrusenko
18:00 - 20:00 D220, Södra huset D, Vån 2 HI1356 12724,HT2022,v:2235/2302,50% KV,NML Att forska om historia Per Anton Runesson
18:00 - 20:00 E420, Södra huset E, Vån 4 HI1344 12706,HT2022,v:2235/2302,50% KV,NML Metod Gwendolyne Gray Knight Keimpema
18:00 - 20:00 via Zoom HI1311 12703,HT2022,v:2235/2302,50% KV,ITD Terror, ideologi och propaganda Pär Frohnert
18:00 - 20:00 via Zoom HI1331 12704,HT2022,v:2235/2302,50% KV,NML Afrika söder om Sahara - en översikt ca 1400-1800 Anders Claréus
Fre7/10 09:00 - 12:00 F299, Södra huset F, Vån 2 LK1011 12680,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Kulturteorier Grupp 1 Karin Högström Etnografisk tillämpning av kulturteori
09:00 - 11:00 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12672,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12673,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12674,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12701,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A4 Medeltidsmuseet
10:00 - 12:00 Lärosal 9, Albano Hus 2, Vån 2 LK7092 12688,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Förlagsprocessen i teori och praktik Ragnar Lund Seminarium 1:
Projektplanering inkl. Gantt-schema

Halvklass. Grupp 1.
10:00 - 12:00 B497, Södra huset B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12672,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12673,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12674,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12701,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A6 Inka Timosaari
10:00 - 12:00 D299, Södra huset D, Vån 2 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12675,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12725,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12726,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12727,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Valbar fördjupning Grupp T3 Per Anton Runesson
10:00 - 12:00 E371, Södra huset E, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12672,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12673,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12674,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12701,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A5 Margaretha Nordquist
10:00 - 12:00 F320, Södra huset F, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12675,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12725,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12726,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12727,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Valbar fördjupning Grupp T6 Isak Lidström
Jens Ljunggren
11:00 - 13:00 E387, Södra huset E, Vån 3 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12675,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12725,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12726,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12727,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Valbar fördjupning Grupp T1 Kim Bergqvist
12:45 - 14:45 LK1021 12729,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Teorier om utställningar och utställningsproduktion Bonniers Konsthall. Caroline Elgh Klingborg, intendent
13:00 - 15:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 LK7092 12688,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Förlagsprocessen i teori och praktik Ragnar Lund Seminarium 1:
Projektplanering inkl. Gantt-schema.

Halvklass. Grupp 2.
13:00 - 15:00 E413, Södra huset E, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12675,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12725,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12726,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12727,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Valbar fördjupning Grupp T4 My Hellsing
13:00 - 15:00 F320, Södra huset F, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12672,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12673,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12674,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12701,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A3 Gwendolyne Gray Knight Keimpema
13:00 - 15:00 F355, Södra huset F, Vån 3 HI8079 12699,HT2022,v:2235/2243,50% DAG,NML Magnus Linnarsson
Mats Hallenberg
Seminarium 4
13:00 - 15:00 F4204, Södra huset F, Vån 4 HI2001
HI2201
HI2411
HIÄ203
12675,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12725,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12726,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12727,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Valbar fördjupning Grupp T5 Fredrik Petersson
13:00 - 16:00 F497, Södra huset F, Vån 4 LK1011 12680,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Kulturteorier Grupp 2 Karin Högström Etnografisk tillämpning av kulturteori
14:00 - 16:00 B487, Södra huset B, Vån 4 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12672,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12673,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12674,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12701,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Grupp A4 Karl Lysén
15:45 - 16:00 LK1021 12729,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Teorier om utställningar och utställningsproduktion INLÄMNING PORTFOLIO- Avsnitt 1
v 41, 2022 
Mån10/10 09:00 - 12:00 F379, Södra huset F, Vån 3 LK1021 12729,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Etiska, ekonomiska och juridiska aspekter på utställningspro En utställnings/ett programs budget och tidplan. Föreläsare: Caroline Elgh Klingborg, intendent Bonniers Konsthall George, Horowitz
10:00 - 12:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 LK7092 12688,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Förlagsprocessen i teori och praktik Arina Stoenescu Redaktionella processer
13:00 - 15:00 Lärosal 6 (Datorsal), Albano Hus 1, Vån 2 LK7092 12688,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Förlagsprocessen i teori och praktik Arina Stoenescu Övning 1:
InDesign: katalogarbete

OBS! Övningen sker i helklass!
13:00 - 16:00 Lärosal 2, Albano Hus 1, Vån 2 LK1071 12730,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML Ekonomisk planering, organisation och marknadsföring Ragnar Lund
13:00 - 15:00 Hörsal 10, Södra huset E, Vån 3 HI1011
HI1211
HI1411
HIÄ101
12672,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12673,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12674,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
12701,HT2022,v:2235/2302,100% DAG,NML
Världens och Sveriges historia: medeltid Historia I Alla Fredrik Charpentier Ljungqvist
18:00 - 20:00 B487, Södra huset B, Vån 4 HI1356 12724,HT2022,v:2235/2302,50% KV,NML Att forska om historia Gwendolyne Gray Knight Keimpema
18:00 - 20:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 HI1351 12721,HT2022,v:2235/2302,50% KV,NML Historia som vetenskap Hi I kväll alla Hossein Sheiban
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.