Nu - 2019-09-01   EC1112, V19, 33883 Anpassa Prenumerera
Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo
v 12, 2019 
Ti19/3 18:00 - 21:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Lars Thomas Vahtrik Föreläsning Mikroteori m tillämp (långs studta) Föreläsning 9 Kollektiva varor, externa effekter kap 16-17
On20/3 18:00 - 20:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML B413. Södra huset hus B Julia Moegelin Övning Mikroteori med tillämpningar...Grupp 1 Övning 5
To21/3 18:00 - 20:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML B413. Södra huset hus B Julia Moegelin Övning Mikroteori med tillämpningar...Grupp 2 Övning 5
v 13, 2019 
Ti26/3 18:00 - 21:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Lars Thomas Vahtrik Föreläsning Mikroteori m tillämp (långs studta) Föreläsning 10 Faktormarknader kap 19, appendix 19
To28/3 18:00 - 21:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Lars Thomas Vahtrik Föreläsning Mikroteori m tillämp (långs studta) Föreläsning 11 Risk och osäkerhet,inkomstfördelning, rättvisa kap 18, 20 + handout
Fr29/3 18:00 - 20:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML A5137. Södra huset hus A Julia Moegelin Mottagningstid Mikroteori m tillämp (långs studta) Mottagningstid
31/3 17:00 - 19:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Lars Thomas Vahtrik Dugga 2 Examination Mikroteori m tillämp (långs studta) Dugga 2, OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se
v 15, 2019 
Ti9/4 18:00 - 20:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Mikroteori m tillämp (långs studta) Fördjupningsföreläsning 1, OBS! Preliminärt tid och dag
To11/4 18:00 - 20:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Mikroteori m tillämp (långs studta) Fördjupningsföreläsning 2, OBS! Preliminärt tid och dag
v 17, 2019 
Ti23/4 18:00 - 20:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Föreläsning Mikroteori m tillämp (långs studta) Fördjupningsföreläsning 3, OBS! Preliminärt tid och dag
On24/4 18:00 - 21:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML B413. Södra huset hus B Julia Moegelin Seminarium Mikroteori med tillämpningar...Grupp 1 Seminarium 1
To25/4 18:00 - 21:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML B413. Södra huset hus B Julia Moegelin Seminarium Mikroteori med tillämpningar...Grupp 2 Seminarium 1
v 18, 2019 
To2/5 18:00 - 21:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML B413. Södra huset hus B Julia Moegelin Seminarium Mikroteori med tillämpningar...Grupp 1 Seminarium 2
v 19, 2019 
6/5 18:00 - 21:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML B413. Södra huset hus B Julia Moegelin Seminarium Mikroteori med tillämpningar...Grupp 2 Seminarium 2
On8/5 18:00 - 21:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML B413. Södra huset hus B Julia Moegelin Seminarium Mikroteori med tillämpningar...Grupp 1 Seminarium 3
To9/5 18:00 - 21:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML B413. Södra huset hus B Julia Moegelin Seminarium Mikroteori med tillämpningar...Grupp 2 Seminarium 3
v 20, 2019 
Ti14/5 18:00 - 21:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML C497. Södra huset hus C Julia Moegelin Seminarium Mikroteori med tillämpningar...Grupp 1 Seminarium 4
On15/5 18:00 - 21:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML B413. Södra huset hus B Julia Moegelin Seminarium Mikroteori med tillämpningar...Grupp 2 Seminarium 4
v 21, 2019 
On22/5 18:00 - 21:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML B413. Södra huset hus B Julia Moegelin Seminarium Mikroteori med tillämpningar...Grupp 1 Seminarium 5
To23/5 18:00 - 21:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML B413. Södra huset hus B Julia Moegelin Seminarium Mikroteori med tillämpningar...Grupp 2 Seminarium 5
v 22, 2019 
Ti28/5 18:00 - 20:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML Hörsal 4. Södra huset hus B Lars Thomas Vahtrik Föreläsning Mikroteori m tillämp (långs studta) Repetitionsföreläsning
1/6 14:00 - 19:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Lars Thomas Vahtrik Tentamen Tentamen Mikroteori m tillämp (långs studta) Ordinarie tentamen, OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se
v 34, 2019 
25/8 12:00 - 17:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Lars Thomas Vahtrik Tentamen Omtentamen Mikroteori m tillämp (långs studta) Omtentamen, OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se