Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Karta
Aktivitet
Lärare
Information
v 6, 2023 
Tis7/2 10:00 - 12:00 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Utbildningsberedningen
Ons8/2 09:00 - 12:00 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Seminarium Eva Hallgren
Sofia Cedervall
Drama Research Seminar Estetiska avdelningen

Dramaforskningsseminarium
10:00 - 12:00 Gula Villan Anna Chryssafis Lokal: Ninox
Ledningsråd
13:00 - 14:00 P302, Arrhenius hus P, Vån 3 Möte Maria Pemsel Estetavdelningsmöte
13:00 - 15:00 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Möte Ann-Sofie Jägerskog avdelningsmöten för humsam-avdelningen
13:15 - 14:30 E246, Arrhenius hus E, Vån 2
E249, Arrhenius hus E, Vån 2
Lars Forsberg
Susanne Ekström
Avdelningsmöte MA- och NV-avdelningen
14:00 - 17:00 P365, Arrhenius hus P, Vån 3
P371, Arrhenius hus P, Vån 3
P372, Arrhenius hus P, Vån 3
P373, Arrhenius hus P, Vån 3
Möte Didaktiskt forum
Tors9/2 09:00 - 12:00 Gula Villan Anna Chryssafis
Christine Uhrlander
Lokal: Minerva
Chefsgrupp IÄD
14:00 - 15:30 E243 (södra huset), Södra huset E, Vån 2 Internseminarium-språkdid
v 7, 2023 
Tis14/2 10:00 - 12:00 Gula Villan Forskningsberedning, FB
13:00 - 14:30 E237 (Södra huset), Södra huset E, Vån 2 Högre seminarium-språkdid
13:00 - 15:00 Christine Uhrlander TA-möte
Ons15/2 10:00 - 12:00 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Anja Kraus Estetforskarseminarium
13:00 - 15:00 E248, Arrhenius hus E, Vån 2 Handledarkollegium, forskarutbildningen EHS
13:00 - 14:30 E237 (Södra huset), Södra huset E, Vån 2 Ämnesmöte Sve
13:00 - 14:30 E243 (södra huset), Södra huset E, Vån 2 Joakim Sigvardson Avdelningsmöte (modes)
13:15 - 16:30 Lars Forsberg
Susanne Ekström
Kursansvarig kallar till möte, MA- och NV-avdelningen
13:30 - 15:00 E904 (Södra huset), Södra huset E, Vån 9 Karin Sheikhi Avdelningsmöte svenska som andraspråk
Tors16/2 09:00 - 10:30 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 natvetdidaktiskt sem
13:00 - 14:00 E250, Arrhenius hus E, Vån 2 Eva Norén Forskarutbildningsmöte MA och NV
13:00 - 14:00 E243 (södra huset), Södra huset E, Vån 2 Tore Nilsson Forskarutbildningsmöte EHS och SPR
13:00 - 14:00 via Zoom Kristina Norhammar Kursplanegruppsmöte Hum/Sam/Estet
Fre17/2 16:00 - 18:00 Se bokningskommentar Disputation Francesco Vallerossa Lokal: Vivi Täckholmssalen
v 8, 2023 
Tis21/2 09:30 - 11:30 Gula Villan Institutionsstyrelse, IS
Ons22/2 09:00 - 10:00 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Kursplanegrupp Ma/NV
10:00 - 12:00 E243 (södra huset), Södra huset E, Vån 2 Tore Nilsson Handledarkollegium, forskarutbildningen SPR
10:00 - 12:00 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Katarina Rejman Programrådsmöte Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6
10:00 - 12:00 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Eva Norén Handledarkollegium, forskarubildningen MANV
13:00 - 15:00 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Forskningsseminarium Cecilia Lundholm Hum/Sam seminarium med titeln: "Att utveckla elevers resonemang om demokrati: Reflektioner från ett projekt om social och politisk tillit". Johan Sandahl med kollegor presenterar resultat från ett forskningsprojekt kl. 13.00-14.30 följt av kaffe till 15
13:15 - 15:00 Lars Forsberg
Susanne Ekström
Arbetsenhet (AE), MA- och NV-avdelningen
Tors23/2 14:00 - 15:30 D207, Södra huset D, Vån 2 Internseminarium-språkdid
v 9, 2023 
Ons1/3 13:00 - 14:30 P302, Arrhenius hus P, Vån 3 Ann-Sofie Jägerskog SA-handledarkollegium Hum/Sam
Tors2/3 09:00 - 10:30 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 natvetdidaktiskt sem
14:30 - 16:30 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Karim Hamza Programrådsmöte KPU
v 10, 2023 
Tis7/3 10:00 - 12:00 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Utbildningsberedningen
Ons8/3 09:00 - 12:00 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Seminarium Eva Österlind Drama Research Seminar Estetiska avdelningen

Dramaforskningsseminarium
13:00 - 14:00 P302, Arrhenius hus P, Vån 3 Möte Maria Pemsel Estetavdelningsmöte
13:15 - 14:30 E246, Arrhenius hus E, Vån 2
E249, Arrhenius hus E, Vån 2
Lars Forsberg
Susanne Ekström
Avdelningsmöte MA- och NV-avdelningen
14:00 - 17:00 P365, Arrhenius hus P, Vån 3
P371, Arrhenius hus P, Vån 3
P372, Arrhenius hus P, Vån 3
P373, Arrhenius hus P, Vån 3
Möte Didaktiskt forum
15:00 - 16:30 E246, Arrhenius hus E, Vån 2
E249, Arrhenius hus E, Vån 2
Lars Forsberg
Susanne Ekström
Didaktiskt forum MA- och NV-avdelningen
Tors9/3 13:00 - 15:00 E262, Arrhenius hus E, Vån 2 Programrådet i ämnesprogr.
14:00 - 15:30 E319, Södra huset E, Vån 3 Internseminarium-språkdid
v 11, 2023 
Tis14/3 13:00 - 14:30 E387, Södra huset E, Vån 3 Högre seminarium-språkdid
13:00 - 15:00 E248, Arrhenius hus E, Vån 2
E250, Arrhenius hus E, Vån 2
Christine Uhrlander TA-möte
Ons15/3 09:00 - 11:00 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Seminarium Anja Kraus Estetforskarseminarium
13:00 - 15:00 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Möte Ann-Sofie Jägerskog avdelningsmöten för humsam-avdelningen
13:15 - 16:00 E246, Arrhenius hus E, Vån 2 Veronica Jatko Kraft VFU-kursråd
Tors16/3 09:00 - 10:30 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 natvetdidaktiskt sem
13:00 - 14:00 via Zoom Kristina Norhammar Kursplanegruppsmöte Hum/Sam/Estet
13:15 - 15:00 Se bokningskommentar Lokal: P402, Svend Pedersen-rummet
Ansvarig: Christine Uhrlander

Lokalt RALV-möte
14:00 - 15:30 D307, Södra huset D, Vån 3 Internseminarium-språkdid
v 12, 2023 
Tis21/3 09:30 - 11:30 Gula Villan Institutionsstyrelse, IS
Ons22/3 09:00 - 10:00 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Kursplanegrupp Ma/NV
10:00 - 12:00 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Katarina Rejman Programrådsmöte Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6
13:00 - 14:00 Anders Philipsson Gemensamt lärarmöte för hela institutionen
Tors23/3 14:00 - 15:30 E319, Södra huset E, Vån 3 Internseminarium-språkdid
v 13, 2023 
Tis28/3 13:00 - 14:30 E387, Södra huset E, Vån 3 Högre seminarium-språkdid
Ons29/3 13:00 - 14:30 E339, Södra huset E, Vån 3 Ämnesmöte Sve
13:00 - 14:30 Konferensrum 123 (E/F-paviljongen), Södra huset modul EF, Vån 1 Joakim Sigvardson Avdelningsmöte (modes)
13:00 - 15:00 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Forskningsseminarium Cecilia Lundholm Hum/Sam seminarium med titeln: ”FDU - en ämnesdidaktisk modell för frågedriven undervisning i SO-ämnena”. Patrik Johansson och Thérès Halvarson Britton presenterar resultat från ett forskningsprojekt kl. 13.00-14.30 följt av kaffe till 15
13:30 - 15:00 E904 (Södra huset), Södra huset E, Vån 9 Karin Sheikhi Avdelningsmöte svenska som andraspråk
Tors30/3 09:00 - 10:30 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 natvetdidaktiskt sem
09:00 - 12:00 Gula Villan Anna Chryssafis
Christine Uhrlander
Lokal: Minerva
Chefsgrupp IÄD
14:00 - 15:30 E243 (södra huset), Södra huset E, Vån 2 Högre seminarium-språkdid
Fre31/3 13:00 - 15:00 G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Vån 3 Disputation Marcus Warnby
v 14, 2023 
Tis4/4 10:00 - 12:00 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Utbildningsberedningen
14:00 - 15:30 E237 (Södra huset), Södra huset E, Vån 2 Extrainsatt 90%-seminarium
Internseminarium-språkdid
Ons5/4 09:00 - 12:00 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Seminarium Eva Österlind Drama Research Seminar Estetiska avdelningen

Dramaforskningsseminarium
13:00 - 14:00 P302, Arrhenius hus P, Vån 3 Möte Maria Pemsel Estetavdelningsmöte
14:00 - 17:00 P365, Arrhenius hus P, Vån 3
P371, Arrhenius hus P, Vån 3
P372, Arrhenius hus P, Vån 3
P373, Arrhenius hus P, Vån 3
Möte Maria Pemsel Didaktiskt forum
v 15, 2023 
Tis11/4 10:00 - 12:00 Gula Villan Forskningsberedning
13:00 - 14:30 D299, Södra huset D, Vån 2 Högre sem språkdidaktik
13:00 - 15:00 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 Christine Uhrlander TA-möte
Tors13/4 09:00 - 10:30 E248, Arrhenius hus E, Vån 2 natvetdidaktiskt sem
13:00 - 14:00 via Zoom Kristina Norhammar Kursplanegruppsmöte Hum/Sam/Estet
14:00 - 15:30 E237 (Södra huset), Södra huset E, Vån 2 Internseminarium språkdid
v 16, 2023 
Tis18/4 09:30 - 11:30 Gula Villan Institutionsstyrelse, IS
14:30 - 16:30 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Karim Hamza Programrådsmöte KPU
Ons19/4 09:00 - 11:00 P302, Arrhenius hus P, Vån 3 Seminarium Anja Kraus Estetforskarseminarium
09:00 - 10:00 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Kursplanegrupp Ma/NV
10:00 - 12:00 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Katarina Rejman Programrådsmöte Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6
13:15 - 15:00 Lars Forsberg
Susanne Ekström
Arbetsenhet (AE), MA- och NV-avdelningen
Tors20/4 13:00 - 15:00 E262, Arrhenius hus E, Vån 2 Programrådet i ämnesprogr.
14:00 - 15:30 E237 (Södra huset), Södra huset E, Vån 2 Internseminarium-språkdid
15:00 - 16:30 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Forskningsseminarium Cecilia Lundholm Hum/sam avdelningen: Forskargrupp Begreppsbildning.
Seminarium med gästande doktorand Sophie Perry, King's College.

Öppet för alla.
v 17, 2023 
Tis25/4 13:00 - 14:30 E237 (Södra huset), Södra huset E, Vån 2 Högre seminarium-språkdid
Ons26/4 13:00 - 15:00 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Möte Ann-Sofie Jägerskog avdelningsmöten för humsam-avdelningen
13:15 - 16:30 Lars Forsberg
Susanne Ekström
Kursansvarig kallar till möte, MA- och NV-avdelningen
15:00 - 16:30 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Ann-Sofie Jägerskog SA-handledarkollegium Hum/Sam
Tors27/4 09:00 - 10:30 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 natvetdidaktiskt sem
14:00 - 15:30 E237 (Södra huset), Södra huset E, Vån 2 Internseminarium-språkdid
v 18, 2023 
Tis2/5 10:00 - 12:00 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Utbildningsberedningen
13:00 - 14:30 E237 (Södra huset), Södra huset E, Vån 2 Christina Hedman Högre seminarium
Ons3/5 09:00 - 11:00 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Seminarium Anja Kraus Estetforskarseminarium
13:00 - 15:00 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Cecilia Lundholm Forskningsseminarium
Hum-Sam seminarium
13.00-14.30 följt av kaffe till kl 15.
Tors4/5 14:00 - 15:30 E237 (Södra huset), Södra huset E, Vån 2 Internseminarium-språkdid
v 19, 2023 
Tis9/5 13:00 - 15:00 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 Christine Uhrlander TA-möte
13:00 - 14:30 E243 (södra huset), Södra huset E, Vån 2 Högre seminarium-språkdid
Ons10/5 09:00 - 12:00 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Seminarium Eva Österlind Drama Research Seminar Estetiska avdelningen

Dramaforskningsseminarium
13:00 - 14:30 E237 (Södra huset), Södra huset E, Vån 2 Ämnesmöte Sve
13:00 - 14:30 E243 (södra huset), Södra huset E, Vån 2 Ämnesmöte Sve
13:00 - 14:00 P302, Arrhenius hus P, Vån 3 Möte Maria Pemsel Estetavdelningsmöte
13:00 - 14:30 Konferensrum 123 (E/F-paviljongen), Södra huset modul EF, Vån 1 Joakim Sigvardson Avdelningsmöte (modes)
13:15 - 14:30 E246, Arrhenius hus E, Vån 2
E249, Arrhenius hus E, Vån 2
Lars Forsberg
Susanne Ekström
Avdelningsmöte MA- och NV-avdelningen
13:30 - 15:00 E904 (Södra huset), Södra huset E, Vån 9 Karin Sheikhi Avdelningsmöte svenska som andraspråk
14:00 - 17:00 P365, Arrhenius hus P, Vån 3
P371, Arrhenius hus P, Vån 3
P372, Arrhenius hus P, Vån 3
P373, Arrhenius hus P, Vån 3
Möte Maria Pemsel Didaktiskt forum
15:00 - 16:30 E246, Arrhenius hus E, Vån 2
E249, Arrhenius hus E, Vån 2
Lars Forsberg
Susanne Ekström
Didaktiskt forum MA- och NV-avdelningen
Tors11/5 09:00 - 10:30 E248, Arrhenius hus E, Vån 2 natvetdidaktiskt sem
09:00 - 11:00 Gula Villan Anna Chryssafis Lokal: Ninox
Ledningsråd
13:00 - 14:00 via Zoom Kristina Norhammar Kursplanegruppsmöte Hum/Sam/Estet
13:15 - 15:00 Se bokningskommentar Lokal: P402, Svend Pedersen-rummet
Ansvarig: Christine Uhrlander

Lokalt RALV-möte
14:00 - 15:30 E243 (södra huset), Södra huset E, Vån 2 Internseminarium-språkdid
v 20, 2023 
Tis16/5 09:30 - 11:30 Gula Villan Institutionsstyrelse, IS
Ons17/5 09:00 - 10:00 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Kursplanegrupp Ma/NV
13:00 - 15:00 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Möte Ann-Sofie Jägerskog avdelningsmöten för humsam-avdelningen
v 21, 2023 
Tis23/5 10:00 - 12:00 Gula Villan Forskningsberedning, FB
13:00 - 14:30 E243 (södra huset), Södra huset E, Vån 2 Högre seminarium-språkdid
Ons24/5 10:00 - 12:00 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Katarina Rejman Programrådsmöte Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6
13:15 - 16:30 Lars Forsberg
Susanne Ekström
Kursansvarig kallar till möte, MA- och NV-avdelningen
Tors25/5 09:00 - 10:30 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 natvetdidaktiskt sem
09:00 - 12:00 Gula Villan Anna Chryssafis
Christine Uhrlander
Lokal: Minerva
Chefsgrupp IÄD
13:00 - 15:00 E397, Södra huset E, Vån 3 Programrådet i ämnesprogr.
13:00 - 14:00 E237 (Södra huset), Södra huset E, Vån 2 Tore Nilsson Forskarutbildningsmöte EHS och SPR
13:00 - 14:00 E362, Arrhenius hus E, Vån 3 Eva Norén Forskarutbildningsmöte MA och NV
14:00 - 15:30 E243 (södra huset), Södra huset E, Vån 2 Internseminarium-språkdid
v 22, 2023 
Tis30/5 10:00 - 12:00 E248, Arrhenius hus E, Vån 2 Utbildningsberedningen
Ons31/5 10:00 - 12:00 E243 (södra huset), Södra huset E, Vån 2 Tore Nilsson Handledarkollegium, forskarutbildningen SPR
10:00 - 12:00 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Eva Norén Handledarkollegium, forskarutbildningen MANV
13:00 - 15:00 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Tore Nilsson Handledarkollegium, forskarutbildningen EHS
Tors1/6 14:00 - 15:30 E243 (södra huset), Södra huset E, Vån 2 Internseminarium-språkdid
14:30 - 16:30 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Karim Hamza Programrådsmöte KPU
v 23, 2023 
Tors8/6 09:00 - 16:00 Gula Villan Susanne Ekström Didaktiskt forum, MA-avdelningen. Rum Minerva, Otus och Strix (Gula villan).
13:00 - 14:00 via Zoom Kristina Norhammar Kursplanegruppsmöte Hum/Sam/Estet
14:00 - 15:30 E243 (södra huset), Södra huset E, Vån 2 Internseminarium-språkdid
v 24, 2023 
Tis13/6 09:30 - 11:30 Gula Villan Institutionsstyrelse, IS
13:00 - 15:00 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 Christine Uhrlander TA-möte
Ons14/6 08:30 - 13:00 G-salen (hörsal), Arrhenius hus F, Vån 3 Anna Chryssafis FOU - hela institutionen
09:00 - 10:00 P402 (Svend Pedersen, fjärrmötesrum), Arrhenius hus P, Vån 4 Kursplanegrupp Ma/NV
10:00 - 12:00 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Seminarium Anja Kraus Estetforskarseminarium
11:00 - 17:00 E476, Arrhenius hus E, Vån 4
11:00 - 17:00 E276, Arrhenius hus E, Vån 2
11:00 - 17:00 E248, Arrhenius hus E, Vån 2
11:00 - 17:00 E249, Arrhenius hus E, Vån 2
11:00 - 17:00 E250, Arrhenius hus E, Vån 2
11:00 - 17:00 Sal 410, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1
11:00 - 17:00 Sal 210, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1
11:00 - 17:00 Sal 310, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1
11:00 - 17:00 Sal 420, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1
11:00 - 17:00 Sal 220 (Stallet), Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1
11:00 - 17:00 Sal 320, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1
13:00 - 17:00 Meddelas senare FOU - hela institutionen
17:00 - 20:00 Meddelas senare Mingel - hela institutionen
Tors15/6 10:00 - 11:30 P325, Arrhenius hus P, Vån 3 Forskningsseminarium Cecilia Lundholm Hum/sam avdelningen. Seminarium med gästforskare Ilona Södervik, Helsingfors universitet.

Forskargrupp Begreppsbildning bjuder in, öppet för alla.
14:00 - 15:30 E243 (södra huset), Södra huset E, Vån 2 Internseminarium-språkdid