Nu - 2019-09-01   EC1112, V19, 33883, Examination, Omtentamen, Tentamen Anpassa Prenumerera
Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 22, 2019 
1/6 14:00 - 19:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Lars Thomas Vahtrik Tentamen Tentamen Mikroteori m tillämp (långs studta) Ordinarie tentamen, OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se
v 34, 2019 
25/8 12:00 - 17:00 EC1112 33883,VT19,v:1904/1923,50% KV,NML Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Lars Thomas Vahtrik Tentamen Omtentamen Mikroteori m tillämp (långs studta) Omtentamen, OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se