v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/2 
MO7003
Webbaserad undervisning
Thorsten Mauritsen
Föreläsning
Time-dependent feedback
12:00
10:15
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Sara Berglund
Övning
12:00
10:15
MO5000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Linda Megner
Föreläsning
13:00
10:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/2 
MO7003
Webbaserad undervisning
Alejandro Uribe Cortes
Martin Renoult
Projektarbete
12:00
10:15
MO5001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/2 
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/2 
MO7003
Webbaserad undervisning
Alejandro Uribe Cortes
Martin Renoult
Projektarbete
12:00
10:15
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
MO5001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Gaspard Geoffroy
Föreläsning
12:00
10:15
MO5001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/2 
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
MO7003
Webbaserad undervisning
Thorsten Mauritsen
Föreläsning
Catastrophes
15:00
13:15
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Sara Berglund
Övning
15:00
13:15
MO5001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Gaspard Geoffroy
Föreläsning
15:00
13:15
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/3 
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
MO5000
Webbaserad undervisning
Edvard Mörtsell
Föreläsning
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/3 
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
MO5001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/3 
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/3 
MO5000
Webbaserad undervisning
Edvard Mörtsell
Föreläsning
12:00
10:15
MO5001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Gaspard Geoffroy
Föreläsning
12:00
10:15
MO5001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/3 
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Abdelwaheb Hannachi
Tentamensgenomgång
15:00
13:15
MO5001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Gaspard Geoffroy
Föreläsning
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/3 
MO7003
Webbaserad undervisning
Alejandro Uribe Cortes
Martin Renoult
Projektarbete
12:00
10:15
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Sara Berglund
Övning
15:00
13:15
MO5000
Webbaserad undervisning
Edvard Mörtsell
Föreläsning
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/3 
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
MO5001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/3 
MO7003
Webbaserad undervisning
Alejandro Uribe Cortes
Martin Renoult
Projektarbete
12:00
10:15
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/3 
MO7003
Webbaserad undervisning
Rodrigo Caballero
Föreläsning
Planetary climates
12:00
10:15
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Sara Berglund
Övning
12:00
10:15
MO5001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Gaspard Geoffroy
Föreläsning
12:00
10:15
MO5001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/3 
MO7003
Webbaserad undervisning
Alejandro Uribe Cortes
Martin Renoult
Projektarbete
12:00
10:15
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
MO5001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Gaspard Geoffroy
Föreläsning
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/3 
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Sara Berglund
Övning
15:00
13:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/3 
MO5001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Dhrubaditya Mitra
Jonas Nycander
Föreläsning
15:00
13:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/3 
MO4001
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Redovisning
Project presentations
12:00
09:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/3 
MO5001
Webbaserad undervisning
Digital hemtentamen
14:00
09:15
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Sara Berglund
Övning
12:00
10:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/3 
MO7003
Webbaserad undervisning
Thorsten Mauritsen
Redovisning
Presentation and Deadline hand in project report final version
12:00
10:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/3 
MO4001
MO5000
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Tentamen
16:00
09:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/3 
MO7013
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
Introduktion
16:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/3 
MO7013
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
Evolution of the atmosphere/ocean
15:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/3 
MO7013
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
Physics of the ocean
15:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/3 
MO7013
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Christoph Humborg
Föreläsning
Marine ecosystem
15:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/3 
MO7013
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Volker Brüchert
Föreläsning
Sediments and lithosphere
16:00
14:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/3 
MO7013
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
The atmosphere
16:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/3 
MO7013
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
Antropogenic climate change
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/4 
MO4001
C619 Bolinsalen, Arrhenius hus C
Frida Bender
Tentamensgenomgång
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/4 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/4 
MO7003
Webbaserad undervisning
Thorsten Mauritsen
10:00
09:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/4 
MO7013
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
Terrestial ecosystems
15:00
13:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/4 
MO7013
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Per Holmlund
Föreläsning
Redovisning
Biogeochemical signatures
15:00
13:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/4 
MO7013
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
Carbon cycle
15:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/4 
MO7013
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Jonas Nycander
Föreläsning
Cycle models
15:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/4 
MO7013
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Föreläsning
Water cycle
Allan Rodhe
15:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 17/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 18/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/4 
MO7013
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
Nitrogen cycle
15:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/4 
MO7013
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Bärbel Muller-Karulis
Föreläsning
N/P in the Baltic sea
15:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/4 
MO7013
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Föreläsning
Sulfur cycle
15:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 24/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/4 
MO7013
C609 Rossbysalen, Arrhenius hus C
Caroline Leck
Redovisning
Tentamen
14:00
09:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/5 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/5 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 5/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 6/6 

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 12/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 13/6 

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 19/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 20/6 

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 26/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 27/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/7 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/7 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/7 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/7 
KurskodNamn
KurskodNamn


 
MO4001
 
MO5000
 
MO5001
 
MO7003
 
MO7013