Nu - Hel dag   Sal 12 (M), 40, Sal 14, 56, Sal 15, 96, Sal 16, 24, Sal 22, 56, Sal 31, 30, +8 Lokal (14) Anpassa Prenumerera

Om schema för tentamen - För tentamen som bokas via Tentamensservice
- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler lokaler bokade, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt personnummer i rutan "Student id" under "Ditt schema"

Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Undervisningstyp Information
v 39 Tors 2020-09-24 v 39
09:15 - 12:00 MM7042 48665,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Sal 15, Kräftriket hus 5 Dan Petersen Föreläsning
09:15 - 12:00 MT7006 48532,HT20,v:2036/2045,50% DAG,NML Sal 36, Kräftriket hus 5 Mathias Millberg Lindholm Föreläsning
13:00 - 16:00 Sal 32, Kräftriket hus 5 Jan-Olov Persson Föreläsning Kemisk, dataanalys
KurskodNamn

 
Pågående