Nu - Hel dag   Sal 12 (M), 40, Sal 14, 56, Sal 15, 96, Sal 16, 24, Sal 22, 56, Sal 31, 30, +8 Lokal (14) Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal Lärare Undervisningstyp Information
v 15 To 2020-04-09 v 15
08:30 - 10:15 DA3018 48406,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Sal 14. Kräftriket hus 5 Lars Arvestad Föreläsning
08:30 - 10:15 MM2002 48436,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Sal 31. Kräftriket hus 5 Håkan Granath Föreläsning
08:30 - 10:15 MM5011 48337,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Sal 22. Kräftriket hus 5 Alan Sola Föreläsning
09:00 - 10:45 MM8021 48424,VT20,v:2004/2023,25% DAG,NML Sal 33. Kräftriket hus 5 Wushi Goldring Föreläsning
09:15 - 11:00 MM7004 48420,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Sal 35. Kräftriket hus 5 Corentin Léna Föreläsning
10:00 - 12:00 MM4001 Sal 16. Kräftriket hus 5 Seminarium
10:00 - 12:00 MM4001 Sal 32. Kräftriket hus 5 Seminarium
10:00 - 12:00 MM4001 Sal 37. Kräftriket hus 5 Seminarium
10:15 - 12:00 Seminarierum 306. Kräftriket hus 6 Asaf Horev Seminarium Topology seminar
10:30 - 12:15 DA3018 48406,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Sal 42. Kräftriket hus 5 Lars Arvestad Laboration
10:30 - 12:15 MM2002 48436,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML Sal 31. Kräftriket hus 5 Handledning
Räkneövning
10:30 - 12:15 MM5011 48337,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Sal 22. Kräftriket hus 5 Handledning
Räkneövning
11:15 - 12:00 MM7004 48420,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Sal 35. Kräftriket hus 5 Övning
12:45 - 14:30 MM5014 48321,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Sal 36. Kräftriket hus 5 Woosok Moon Föreläsning
12:45 - 14:30 MT5002 48422,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Sal 14. Kräftriket hus 5 Övning
13:00 - 15:00 MM2001 Sal 35. Kräftriket hus 5
Sal 37. Kräftriket hus 5
Seminarium
13:15 - 16:00 MT1011 48427,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Sal 22. Kräftriket hus 5 Jan-Olov Persson Föreläsning
13:15 - 16:00 MT5012 48395,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Sal 32. Kräftriket hus 5 Pieter Trapman Föreläsning
14:00 - 15:00 Sal 31. Kräftriket hus 5 Asaf Horev Seminarium
14:45 - 16:30 MM5014 48321,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Sal 36. Kräftriket hus 5 Laboration
14:45 - 16:30 MT5002 48422,VT20,v:2013/2023,50% DAG,NML Sal 14. Kräftriket hus 5 Daniel Ahlberg Föreläsning
15:15 - 18:00 Sal 31. Kräftriket hus 5 Sven Raum Föreläsning

 
Pågående