Nu - Hel dag   Sal 12 (M), 40, Sal 14, 56, Sal 15, 96, Sal 16, 24, Sal 22, 56, Sal 31, 30, +8 Lokal (14) Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visass senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Undervisningstyp
v 43 Tors 2020-10-22 v 43
09:15 - 12:00 MM7042 48665,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Sal 15, Kräftriket hus 5 Dan Petersen Föreläsning
KurskodNamn

 
Pågående