Nu - Hel dag   Språkdidaktik, 16110 Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 14, 2020 
Ti31/3 08:00 - 17:00 USV33G, USVF2G VFU II, VFU III VFU Alla
08:00 - 17:00 USVF2Ä VFU II VFU på skola Alla grupper
09:00 - 16:00 US264F, US864U, US964U Distansundervisning – se Athena Multimodalitet och IKT i skolan Campusträff Grupp 2
09:00 - 17:00 USVF73, USVFÄ3 VFU III VFU Alla
13:00 - 16:00 UCG34K Distansundervisning – se Athena Olle Fritzell Ämnesdidaktik Seminarium UCG34K-svenska grupp 1 Seminarium 3
13:00 - 16:00 US150G Distansundervisning – se Athena Per Blomqvist Fokus på språk Seminarium Grupp 2 Seminarium 3
13:00 - 16:00 US262F, US862U, US962U Distansundervisning – se Athena Malin Fransson Läs- och skrivutveckling Campusträff Grupp 1
13:00 - 16:00 US262F, US862U, US962U Distansundervisning – se Athena Maria Ekenhill Läs- och skrivutveckling Campusträff Grupp 2
14:30 - 15:00 E904. Södra huset hus E

  Ändrad senaste dygnet.