Nu - Hel dag   Språkdidaktik, 16110 Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Lokal, Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp
v 44, 2020 
Tis27/10 09:00 - 17:00 US4VFG VFU IV VFU Alla
09:00 - 16:00 USVF3K VFU III Självstudier Alla
13:00 - 16:00 UM7105 via Zoom Läroplansteori, ämnesdid, betyg och bedömn, fokus på språk Studentarbetslag UM7105-Alla grupper
13:00 - 16:00 US226G
US262G
via Zoom Nils Larsson Litteraturdidaktik för mellanåren Seminarium Grupp 3
13:00 - 16:30 USVF73
USVFÄ3
D315, Södra huset hus D Birgitta Fröjdendahl VFU III Seminarium Grupp 2
13:00 - 16:00 USVF73
USVFÄ3
via Zoom Olle Fritzell VFU III Seminarium Grupp 1
KurskodNamn
KurskodNamn