Nu +12 månader   D4110 (ERG), 20 Anpassa Prenumerera
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/2 
RKVA01, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Egil Asprem, Religionshistorisk teori och metod med religionsdidaktik, Seminarium, Literaturseminarium 4: "Religion" i huvudet: evolution, kognition och kultur
16:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/2 
ETA816, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Mattias Frihammar, Kulturarvsprocesser och minnespolitik, 10-11 Seminar: Nostalgia, vintage and retro 11-12 Lecture: Cultural heritage between light and darkness
12:00
10:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/2 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Högre seminarium
15:30
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/2 
RKVA01, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Frederik Wallenstein, Religionshistorisk teori och metod med religionsdidaktik, Seminarium, Didaktikseminarium 3
16:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/2 
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Klassiska teman i genusteori, Seminarium, "Den andra" i genus- och etnicitetsteori 1
12:00
10:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Tinnerholm Ljungberg, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
14:00
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
15:15
14:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/2 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/3 
RKVG13, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Henrik Johnsén, Kristendomens historia, Föreläsning, Ortodox och österländsk kristendom; Europas och Nordens kristnande
12:00
10:00
RKVA01, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Olof Sundqvist, Religionshistorisk teori och metod med religionsdidaktik, Seminarium, Litteraturseminarium 5: Rit, myt och sanning
15:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/3 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Maria Martinez, Institutionsstyrelsemöte
12:00
10:00
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hanna Jansson, Litteraturkurs, Föreläsning, Seminarium, Vetenskapligt skrivande och forskningsetik
14:00
12:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Högre seminarium
16:00
14:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/3 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Sarah Holst Kjaer, Personalmöte, APT ETNO
09:30
09:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Högre seminarium
15:30
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/3 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Metod, Seminarium, Arkiv
12:00
10:00
RKVG13, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Henrik Johnsén, Kristendomens historia, Föreläsning, Seminarium, Reformationstiden (obligatorisk närvaro seminarium)
15:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/3 
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Tinnerholm Ljungberg, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
14:00
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
15:15
14:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 7/3 
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 8/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/3 
RKVA01, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Erik af Edholm, Religionshistorisk teori och metod med religionsdidaktik, Seminarium, Genomgång av Richard Kings Orientalism and Religion.
12:00
10:00
ETG631, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Aida Jobarteh, Att arbeta med mångfald, Seminarium, Att arbeta med mångfald – Caseworkshop II
15:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/3 
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hanna Jansson, Litteraturkurs, Föreläsning, Seminarium, Under seminariet diskuterar vi era tankar och funderingar kring de texter som ni arbetar med under delkursen.
12:00
10:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/3 
ETG620, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Paul Lappalainen, Mångfald och juridik, Seminarium, Tillämpning av diskrimineringslagen – två rättsfall i Arbetsdomstolen angående trakasserier
12:00
10:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Högre seminarium
15:30
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/3 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Metod, Seminarium, Intervjua och transkribera
12:00
10:00
RKVG13, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Henrik Johnsén, Kristendomens historia, Föreläsning, 1900-talet till idag: Svensk kristendom; Kristendom i Afrika, Sydmamerika och Asien
15:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/3 
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Tinnerholm Ljungberg, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
14:00
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
15:15
14:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 14/3 
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 15/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/3 
ETA814, D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Jenny Lönnroth, Karin Högström, Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld, Seminar on papers (first draft) Please note! Seminar group 1 D4110 Seminar group 2 D4120
12:00
09:00
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Elin Nystrand von Unge, Examensarbete, Handledning
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/3 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Susanne Olsson, Personalmöte
14:00
13:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Högre seminarium
16:00
14:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/3 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Högre seminarium
15:30
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/3 
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Lisa Wiklund, Litteraturkurs, Seminarium, Peer Review av era texter
10:00
08:00
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Malena Gustavsson, Introduktion till feministisk teori, Seminarium
12:00
10:00
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Malena Gustavsson, Introduktion till feministisk teori, Seminarium
15:00
13:00
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Malena Gustavsson, Introduktion till feministisk teori, Seminarium, Omseminarium delkurs 1 (kompensation för frånvaro)
17:00
15:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/3 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Elin Bengtsson, Seminarium, Queerseminariet
18:00
16:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/3 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Högre seminarium
15:30
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/3 
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Lisa Wiklund, Litteraturkurs, Examinationsseminarium, Muntlig examination av litteraturkursen
15:00
10:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/3 
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/3 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/3 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 31/3 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Högre seminarium
16:00
14:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/4 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Högre seminarium
15:30
13:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/4 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Maria Martinez, Institutionsstyrelsemöte
12:00
10:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Stat, politik och organisation, Seminarium
16:00
14:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/4 
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Elin Bengtsson, Genusvetenskapligt arbete, Seminarium, Skrivarworkshop
12:00
10:00
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Elin Bengtsson, Genusvetenskapligt arbete, Seminarium, Skrivarworkshop
15:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/4 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Högre seminarium
15:30
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/4 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, PÅSK 10/4-13/4
00:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/4 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, PÅSK 10/4-13/4
00:00
00:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/4 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, PÅSK 10/4-13/4
00:00
00:00

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/4 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, PÅSK 10/4-13/4
20:00
00:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/4 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Högre seminarium
16:00
14:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/4 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Sarah Holst Kjaer, Personalmöte, APT ETNO
09:30
09:00
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Maria Margareta Österholm, Genusforskningens metoder, Seminarium
12:00
10:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Högre seminarium
15:30
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/4 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Anna Cavallin, Lärarmöte
16:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/4 
ETG400, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Mattias Frihammar, Kulturarvsanalys, Seminarium, Minnesplatser. Se Studiehäfte för närmare instruktioner.
12:00
10:00
ETG400, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Mattias Frihammar, Kulturarvsanalys, Seminarium, Minnesplatser. Se Studiehäfte för närmare instruktioner.
15:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/4 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Elin Bengtsson, Seminarium, Queerseminariet
18:00
16:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/4 
ETA809, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Hörnfeldt, Examensarbete, Seminarium, Skrivverkstad
12:00
10:00
ETG600, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Jenny Lönnroth, Mångfald och Globalisering, Seminarium, Mångfald i medier
15:00
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/4 
RHG001, RKVG11, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Willy Pfändtner, Syd- och Östasiens religioner, Seminarium, Buddhism
11:00
09:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Högre seminarium
15:30
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/4 
RKVA01, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Emmanouela Grypeou, Examensarbete, Seminarium, Provventilering
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/4 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Susanne Olsson, Personalmöte
14:00
13:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Högre seminarium
16:00
14:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/4 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Högre seminarium
15:30
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/4 
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Cecilia Åse, Genusforskningens metoder, Seminarium, Minnesarbete
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/5 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, 1:a MAJ
21:00
08:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/5 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Jenny Lönnroth, Skriftlig uppgift, Föreläsning, Introduktion till kursen
12:00
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/5 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Emmanouela Grypeou, Högre seminarium, Högre seminarium. Gästföreläsare.
16:00
14:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/5 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Lars Kaijser, Skriftlig uppgift, Handledning
12:00
10:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Högre seminarium
15:30
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/5 
ETG100, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Pia Karlsson Minganti, Kulturanalys och samtidsperspektiv ., Seminarium, Etnologins tillämpningar: Granskning av ett vetenskapligt arbete.
12:00
10:00
ETG100, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Pia Karlsson Minganti, Kulturanalys och samtidsperspektiv ., Seminarium, Etnologins tillämpningar: Granskning av ett vetenskapligt arbete.
15:00
13:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Elin Bengtsson, Seminarium, Queerseminariet
18:00
16:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/5 
RHG001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Emmanouela Grypeou, Europas förkristna religioner, Föreläsning
12:00
09:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/5 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Högre seminarium
16:00
14:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/5 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Sarah Holst Kjaer, Personalmöte, APT ETNO
09:30
09:00
GV5008, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Tinnerholm Ljungberg, Normkritisk pedagogik 2, Seminarium
12:00
10:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Högre seminarium
15:30
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/5 
ETG100, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Ida Hughes Tidlund, Kulturanalys och samtidsperspektiv ., Seminarium, Strukturalistisk analys
12:00
10:00
ETG100, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Ida Hughes Tidlund, Kulturanalys och samtidsperspektiv ., Seminarium, Strukturalistisk analys
15:00
13:00
ETA005, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Mattias Frihammar, Information, Information inför praktikplats HT19
16:00
15:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/5 
RHG001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Europas förkristna religioner, Föreläsning
12:00
09:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/5 
RHG001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Europas förkristna religioner, Föreläsning
12:00
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/5 
RHG001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Marja-Liisa Keinänen, Europas förkristna religioner, Föreläsning
12:00
09:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Högre seminarium
15:30
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/5 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, Kr HIMMELFÄRD
20:00
08:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/5 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Susanne Olsson, Personalmöte
14:00
13:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Högre seminarium
16:00
14:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/5 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Högre seminarium
15:30
13:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/5 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Maria Martinez, Institutionsstyrelsemöte
12:00
10:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 31/5 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, PINGST
20:00
08:00

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/6 
ETA808, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Mattias Frihammar, Uppsatsventilering, Tillfälle 4.
16:00
10:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/6 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Skriftlig uppgift, Uppsatsventilering
16:00
09:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/6 
ETA809, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Hörnfeldt, Examensarbete, Uppsatsventilering
12:00
09:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Högre seminarium
16:00
13:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/6 
RHG002-003, RKVG12-14, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Uppsatsventilering
16:00
09:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/6 
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Elin Nystrand von Unge, Lisa Wiklund, Examensarbete, Uppsatsventilering
16:00
09:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/6 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, Nationaldag
20:00
08:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/6 

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/6 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Sarah Holst Kjaer, Personalmöte, APT ETNO
09:30
09:00
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/6 
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Lisa Wiklund, Examensarbete, Seminarium, Uppsatsseminarium för studenter som har förlängd examinationstid.
12:00
09:00
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/6 

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/6 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, Midsommar
00:00
08:00
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/6 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, Midsommar
21:00
00:00
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/6 

v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/6 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/6 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 4/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 5/7 

v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 11/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 12/7 

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 18/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 19/7 

v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 25/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 26/7 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/7 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 1/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 2/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 8/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 9/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 15/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 16/8 

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 22/8 
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 23/8 

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 29/8 
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 30/8 

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 31/8 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/9 
ETA803, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Hörnfeldt, Ämneshistorisk fördjupning i etnologi, Programintroduktion, (Obs! endast för studenter antagna till magister-/masterprogram i etnologi)
12:00
10:00
ETA803, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Ämneshistorisk fördjupning i etnologi, Introduktion, Kursintroduktion
15:00
13:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/9 
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Maryam Adjam, Examensarbete, Information
12:00
10:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/9 
ETA003, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Lars Kaijser, Upplevelse, makt, minne, Seminarium, Kultur- och naturarv som makt och upplevelse
12:00
10:00
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/9 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hanna Jansson, Etnologiska problemområden, Seminarium, Narrativ och ritual
12:00
10:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
13:45
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hilda Jakobsson, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
15:00
14:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hilda Jakobsson, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
16:15
15:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 5/9 
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 6/9 

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/9 
RKVA01, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Emmanouela Grypeou, Marja-Liisa Keinänen, Religionshistorisk teori och metod med religionsdidaktik, Introduktion
12:00
10:00
RHA204, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Religionshistorisk teori och metod I, Introduktion, Kursintroduktion
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/9 
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Hörnfeldt, Teori och Metod, Föreläsning, Genus och queer
12:00
10:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Högre seminarium
16:00
14:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/9 
ETA003, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Sarah Holst Kjaer, Upplevelse, makt, minne, Föreläsning, Fältarbete i natur och kulturmiljöer
12:00
10:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/9 
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Malena Gustavsson, Introduktion till feministisk teori, Seminarium
12:00
10:00
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Malena Gustavsson, Introduktion till feministisk teori, Seminarium
15:00
13:00
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/9 
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Hörnfeldt, Teori och Metod, Seminarium, Genus och queer
12:00
10:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
13:45
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hilda Jakobsson, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
15:00
14:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hilda Jakobsson, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
16:15
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 12/9 
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 13/9 

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/9 
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hillevi Ganetz, Klassiska teman i genusteori, Seminarium, Fransk feminism I
12:00
10:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Personalmöte, APT religionshistoria
14:00
13:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Högre seminarium
16:00
14:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/9 
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Kristina Fjelkestam, Examensarbete, Seminarium, Uppsatsämnesgrupp 1, Diskussion av uppsatsämnen
12:00
10:00
RKVA01, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Frederik Wallenstein, Religionshistorisk teori och metod med religionsdidaktik, Seminarium, Didaktikseminarium 1
15:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/9 
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Magnus Öhlander, Teori och Metod, Seminarium, Från etnicitetsforskning till mångfald
12:00
10:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
13:45
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hilda Jakobsson, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
15:00
14:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hilda Jakobsson, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
16:15
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 19/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 20/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/9 
RHA204, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Religionshistorisk teori och metod I, Seminarium, Forskning pågår
12:00
10:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/9 
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Hörnfeldt, Teori och Metod, Föreläsning, Posthumanism och materialitetsteori
12:00
10:00
ETG610, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Jenny Lönnroth, Introduktion i mångfaldsstudier, Seminarium, Sammanfattande seminarium
16:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/9 
RKVA01, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Frederik Wallenstein, Religionshistorisk teori och metod med religionsdidaktik, Seminarium, Didaktikseminarium 2
12:00
10:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/9 
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Jenny Lönnroth, Examensarbete, Handledning, Handledningsgruppmöte
12:00
10:00
RHG001, RKVG11, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Frederik Wallenstein, Introduktion till religionshistorien: teori och metod I, Seminarium, För lärarstudenter!
15:00
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/9 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Etnologiska problemområden, Seminarium, Fenomenologi
12:00
10:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
13:45
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hilda Jakobsson, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
15:00
14:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hilda Jakobsson, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
16:15
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 26/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 27/9 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/9 
RHA204, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Religionshistorisk teori och metod I, Seminarium, Forskning pågår
12:00
10:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/9 
RHA204, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Marja-Liisa Keinänen, Susanne Olsson, Religionshistorisk teori och metod I, Introduktion, Progamintroduktion, (endast för nyantagna till magister/masterprogram i religionshistoria)
12:00
10:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Högre seminarium
16:00
14:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/9 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/10 
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Malena Gustavsson, Introduktion till feministisk teori, Seminarium
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/10 
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Hörnfeldt, Teori och Metod, Seminarium, Kulturhistoria och kulturarv
12:00
10:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
13:45
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hilda Jakobsson, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
15:00
14:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hilda Jakobsson, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
16:15
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 3/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 4/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/10 
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Ingeborg Hasselgren, Klassiska teman i genusteori, Seminarium, Från lesbisk teori till queerteori
12:00
10:00
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Ingeborg Hasselgren, Klassiska teman i genusteori, Seminarium, Från lesbisk teori till queerteori
15:00
13:00
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hanna Jansson, Litteraturkurs, Föreläsning, Seminarium, Etnologi som kulturvetenskapligt forskningsfält
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/10 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Marie Steinrud, Metod, Seminarium, Arkiv
12:00
10:00
RKVA01, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Frederik Wallenstein, Religionshistorisk teori och metod med religionsdidaktik, Seminarium, Didaktikseminarium 3
15:00
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/10 
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
13:45
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hilda Jakobsson, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
15:00
14:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hilda Jakobsson, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
16:15
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 10/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 11/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/10 
RHG002-003, RHG502, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Willy Pfändtner, Religiösa texter och tolkningar, Tematisk specialisering: Religiösa texter och tolkningar, Föreläsning, Hinduism II
15:00
13:00
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hanna Jansson, Litteraturkurs, Föreläsning, Seminarium, Vetenskapligt skrivande och forskningsetik
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/10 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Personalmöte, APT religionshistoria
14:00
13:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Högre seminarium
16:00
14:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/10 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Metod, Seminarium, Observera och beskriva
12:00
10:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/10 
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
13:45
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hilda Jakobsson, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
15:00
14:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hilda Jakobsson, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
16:15
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 17/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 18/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/10 
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Hillevi Ganetz, Ingeborg Hasselgren, Klassiska teman i genusteori, Seminarium
12:00
10:00
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Hillevi Ganetz, Ingeborg Hasselgren, Klassiska teman i genusteori, Seminarium
15:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/10 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Metod, Seminarium
12:00
10:00
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hillevi Ganetz, Klassiska teman i genusteori, Seminarium, Omseminarium delkurs 1, (kompensation för missade seminarier)
17:00
15:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/10 
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
13:45
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hilda Jakobsson, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
15:00
14:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hilda Jakobsson, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium
16:15
15:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 24/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/10 
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Maria Margareta Österholm, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Omseminarium delkurs 1, (kompensation för missade seminarier)
15:00
13:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/10 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Högre seminarium
16:00
14:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/10 
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Kristina Fjelkestam, Examensarbete, Seminarium, Feministisk metodologi
15:00
13:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 31/10 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, Alla helgons dag
19:00
09:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 1/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/11 
ETA810, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Sarah Holst Kjaer, Introduktion, Seminarium, Litteratursökning, relevansprövning. Arbetsplanering
12:00
10:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/11 
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Emma Von Essen, Genusforskningens metoder, Seminarium, Kvantitativ metod
12:00
10:00
GV7103, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Föreläsning
15:00
13:00
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Emma Von Essen, Genusforskningens metoder, Seminarium, Kvantitativ metod
17:00
15:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 7/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 8/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/11 
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Jenny Lönnroth, Examensarbete, Handledning
12:00
10:00
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Maryam Adjam, Examensarbete, Handledning
15:00
13:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/11 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Personalmöte, APT religionshistoria
14:00
13:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Högre seminarium
16:00
14:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/11 
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Kristina Fjelkestam, Examensarbete, Seminarium, Uppsatser i vardande
12:00
10:00
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Lena H Gemzöe, Genusforskningens metoder, Seminarium, Etnografiska metoder
16:00
15:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/11 
ETG350, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hanna Jansson, Folklore: Ritual, berättelse och tradition, Seminarium, Folklore då och nu
12:00
10:00
ETG350, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hanna Jansson, Folklore: Ritual, berättelse och tradition, Seminarium, Folklore då och nu
15:00
13:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 14/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 15/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/11 
ETA805, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Hörnfeldt, Mattias Frihammar, Föreläsning, Seminarium, 10-11 Seminarium Rituella processer och metaforiska handlingar 11-12 Föreläsning Nation, identifikation och vithet
12:00
10:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/11 
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Elin Bengtsson, Genusvetenskapligt arbete, Seminarium, Skrivarworkshop
12:00
10:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/11 
GV7103, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Seminarium
12:00
10:00
GV7103, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Seminarium
15:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/11 
ETG350, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hanna Jansson, Folklore: Ritual, berättelse och tradition, Seminarium, Performance
12:00
10:00
ETG350, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hanna Jansson, Folklore: Ritual, berättelse och tradition, Seminarium, Performance
15:00
13:00
RHG001, RKVG11, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Willy Pfändtner, Syd- och Östasiens religioner, Seminarium, Sem 2
17:00
15:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 21/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 22/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/11 
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Maria Margareta Österholm, Genusforskningens metoder, Seminarium, Text och Bildtolkning
15:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/11 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Högre seminarium
16:00
14:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/11 
ETG350, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hanna Jansson, Folklore: Ritual, berättelse och tradition, Seminarium, Ritual och tradition
12:00
10:00
ETG350, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hanna Jansson, Folklore: Ritual, berättelse och tradition, Seminarium, Ritual och tradition
15:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 29/11 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/11 
ETA805, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Hörnfeldt, Maryam Adjam , Föreläsning, Seminarium, 10-11 Seminarium Nation, identifikation och vithet 11-12 Föreläsning Minnesvandringar: erfarenhet, rum och rörelse
12:00
10:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/12 
ETA804, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Maryam Adjam, Föreläsning, Seminarium, Intervju
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/12 
GV7103, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Seminarium
12:00
10:00
GV7103, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Seminarium
15:00
13:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/12 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Jenny Lönnroth, Skriftlig uppgift, Föreläsning, Introduktion
12:00
10:00
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Kristina Fjelkestam, Examensarbete, Seminarium, Uppsatser i vardande
15:00
13:00
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Kristina Fjelkestam, Examensarbete, Seminarium, Uppsatser i vardande
17:00
15:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/12 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Maryam Adjam, Skriftlig uppgift, Handledning
17:00
15:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 5/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 6/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/12 
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Kristina Fjelkestam, Examensarbete, Seminarium, Omseminarium delkurs 2, (kompensation för missade seminarier)
12:00
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/12 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Personalmöte, APT religionshistoria
14:00
13:00
D4110 (ERG), Södra huset hus D, Peter Jackson Rova, Högre seminarium
16:00
14:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/12 
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Maria Margareta Österholm, Genusvetenskapligt arbete, Seminarium, Kommentarer uppsats-PM
12:00
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 12/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 13/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/12 
ETA805, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Hörnfeldt, Seminarium, 10-12 Seminarium Stad, identitet, norm
12:00
10:00
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Jenny Lönnroth, Skriftlig uppgift, Handledning
15:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/12 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Maryam Adjam, Skriftlig uppgift, Handledning
15:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/12 
GV7103, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Seminarium
12:00
10:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/12 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Jenny Lönnroth, Skriftlig uppgift, Handledning
15:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 19/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 20/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/12 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, JUL
00:00
09:45
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/12 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, JUL
00:00
00:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 26/12 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, JUL
19:00
00:00
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 27/12 

v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/12 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 31/12 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, Nyårsafton
22:00
08:45
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/1 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, Nyårsdagen
22:00
09:00
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 2/1 
v 53 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/1 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/1 
GV7102, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Seminarium
12:00
10:00
GV7102, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Seminarium
15:00
13:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/1 
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Maria Margareta Österholm, Genusvetenskapligt arbete, Seminarium, Diskussion råmanus
12:00
10:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/1 
D4110 (ERG), Södra huset hus D, D4120 (ERG), Södra huset hus D, Övrigt, Trettondedagen
22:00
08:45
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/1 
ETG100, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Ulla Johansson Brück, Kulturanalys och samtidsperspektiv ., Seminarium, Föremålsanalys
12:00
10:00
ETG100, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Ulla Johansson Brück, Kulturanalys och samtidsperspektiv ., Seminarium, Föremålsanalys
15:00
13:00
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 9/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/1 
RHG002-003, RKVG12-14, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Examensarbete, Självständigt arbete, Skriftlig uppgift, Uppsatsventilering
17:00
09:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/1 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Maryam Adjam, Skriftlig uppgift, Uppsatsventilering
16:00
09:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/1 
RHG002-003, RKVG12-14, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Examensarbete, Självständigt arbete, Skriftlig uppgift, Uppsatsventilering
17:00
09:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 16/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/1 

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/1 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Etnologiska problemområden, Föreläsning, Introduktionsföreläsning
12:00
10:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/1 
ETA816, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Mattias Frihammar, Kulturarvsprocesser och minnespolitik, Introduction: Cultural heritage processes in Europe - background, context, memory and history
11:00
10:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/1 
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Anna Cavallin, Introduktion till genusvetenskapen, Kulturstudier, Stat, politik och organisation, Seminarium, Uppsamingsseminarium
12:00
10:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/1 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hanna Jansson, Etnologiska problemområden, Seminarium, Narrativ och ritual
12:00
10:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Tinnerholm Ljungberg, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
14:00
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
15:15
14:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 23/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/1 

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/1 
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Hörnfeldt, Teori och Metod, Föreläsning, Föreläsning Genus och queer
12:00
10:00
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Lisa Wiklund, Examensarbete, Introduktion, Kurshäftet, delkurs examensarbete
15:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/1 
ETA816, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Mattias Frihammar, Kulturarvsprocesser och minnespolitik, 10-11 Seminar: “Perspective on industrial memories. Materiality, identity politics, experience ” 11-12 Lecture: "Material and cultural traces of modernity"
12:00
10:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/1 
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Kristina Fjelkestam, Examensarbete, Seminarium, Övning med exempeluppsas
12:00
09:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/1 
GV2001, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Malena Gustavsson, Introduktion till feministisk teori, Seminarium
12:00
10:00
ETG620, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Tinnerholm Ljungberg, Mångfald och politik, Seminarium, Det svenska politiska systemet
16:00
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/1 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Kalle Ström, Etnologiska problemområden, Seminarium, Interaktionism
12:00
10:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Tinnerholm Ljungberg, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
14:00
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
15:15
14:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 30/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 31/1 

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/2 
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hillevi Ganetz, Klassiska teman i genusteori, Seminarium, Fransk feminism 1
12:00
10:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/2 
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Kristina Fjelkestam, Examensarbete, Seminarium, Diskussion av uppsatsämnen
12:00
10:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/2 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Lisa Wiklund, Etnologiska problemområden, Seminarium, Kapital, habitus och fält
12:00
10:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Tinnerholm Ljungberg, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
14:00
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
15:15
14:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/2 
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/2 

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/2 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Etnologiska problemområden, Föreläsning, Fenomenologi
12:00
10:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/2 
ETA816, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Kulturarvsprocesser och minnespolitik, Without teachers. Film: Aftermath
12:00
10:00
ETA814, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Jenny Lönnroth, Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld, Lecture and Seminar: Transnationalism and Diaspora
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/2 
RHG001, RKVG11, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Sten G T Skånby, Introduktion till religionshistorien: teori och metod I, Seminarium, Seminarieuppgift 2: Se Athena. Hemtentafrågorna delas ut.
12:00
10:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/2 
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Elin Nystrand von Unge, Examensarbete, Handledning
12:00
10:00
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Hörnfeldt, Teori och Metod, Seminarium, Fördjupningsseminarium
15:00
13:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/2 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Etnologiska problemområden, Seminarium, Fenomenologi
12:00
10:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Tinnerholm Ljungberg, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
14:00
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
15:15
14:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 13/2 
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/2 

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/2 
ETA814, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Jenny Lönnroth, Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld, Lecture and Seminar: Family and Transnational Practices
12:00
10:00
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Hörnfeldt, Teori och Metod, Föreläsning, Föreläsning Kulturhistoria och kulturarv
15:00
13:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/2 
ETA816, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Hörnfeldt, Mattias Frihammar, Kulturarvsprocesser och minnespolitik, 10-11 Seminar: On war and difficult memories in Europe. 11-12 Lecture: Nostalgia, vintage and retro:
12:00
10:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/2 
RKVG13, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Henrik Johnsén, Kristendomens historia, Föreläsning, Introduktion, Tidig kristendom I
12:00
10:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/2 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Metod, Föreläsning, Observera och beskriva
12:00
10:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Tinnerholm Ljungberg, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
14:00
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
15:15
14:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 20/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/2 

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/2 
ETA816, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Mattias Frihammar, Kulturarvsprocesser och minnespolitik, 10-11 Seminar: Nostalgia, vintage and retro 11-12 Lecture: Cultural heritage between light and darkness
12:00
10:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/2 
GV3002, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Klassiska teman i genusteori, Seminarium, "Den andra" i genus- och etnicitetsteori 1
12:00
10:00
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Tinnerholm Ljungberg, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
14:00
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
15:15
14:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 27/2 
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 28/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/3 
RKVG13, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Henrik Johnsén, Kristendomens historia, Föreläsning, Ortodox och österländsk kristendom; Europas och Nordens kristnande
12:00
10:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/3 
ETG301, ETG930, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Hanna Jansson, Litteraturkurs, Föreläsning, Seminarium, Vetenskapligt skrivande och forskningsetik
14:00
12:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/3 
ETG210, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Karin Högström, Metod, Seminarium, Arkiv
12:00
10:00
RKVG13, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Henrik Johnsén, Kristendomens historia, Föreläsning, Seminarium, Reformationstiden (obligatorisk närvaro seminarium)
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/3 
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Helena Tinnerholm Ljungberg, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
14:00
12:45
GV1000, D4110 (ERG), Södra huset hus D, Christina Alnevall, Introduktion till genusvetenskapen, Seminarium, Observera att lektionen endast är 60 min.
15:15
14:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag 6/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/3 


 
ETA003
 
ETA005
 
ETA803
 
ETA804
 
ETA805
 
ETA808
 
ETA809
 
ETA814
 
ETA816
 
ETG100
 
ETG210
 
ETG301
 
ETG350
 
ETG400
 
ETG610
 
RKVG13
 
RKVG11
 
RKVG12
 
RKVA01
 
RHG502
 
RHG003
 
RHG002
 
RHG001
 
RHA204
 
GV5008
 
GV2001
 
GV1000
 
ETG930
 
GV3002
 
ETG631
 
ETG620
 
Flera Övriga objekt