Nu +10 veckor   AN1200, Antikens kultur och samhällsliv I, AN1207, Mytologi, AN1209, Egypten, +13 Kurs (16) Anpassa Prenumerera
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 16/9 
AN1200, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Östra Medelhavets förhistoria, Stenålder i Grekland, bronsålder i Egeiska området & Mindre Asien , Gates kapitel 8-9; Preziosi & Hitchcock kapitel 1-2; Neer s. 20-24, 36-40
12:00
10:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Tema: Rituell handling och tradition i antika samhällen. Rituella skådespel under egeisk bronsålder
15:00
13:00
AN1215, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Keramik och prestige – tidig keramik i det egeiska området , Kap. 5 och 11 i Pottery in archaeology av C. Orton, P. Tyres och A. Vince (i litteraturlistan); C. Perlès: Kap 10: Craft specialization: the contrasting cases of chipped-stone tools, pottery and ornaments i The Early Neolithic in Greece. The First Farming Communities in Europe (e-bok), 200 – 226.
20:00
18:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 17/9 
AN1200, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Östra Medelhavets förhistoria, Bronsålder på Kreta , Gates kapitel 7; Neer s. 25-36; Preziosi & Hitchcock kapitel 3-4
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Östra Medelhavets förhistoria, Seminarium: Det arkeologiska källmaterialet , Drewett kapitel 1-3, 9; Schaps kapitel 14
15:00
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 18/9 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Lena Sjögren, Antika ritualer i text och ting
12:00
10:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Forskarseminarium
17:00
15:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 19/9 
AN3210, 435, Wallenberg, Lena Sjögren, Ämnebegränsning och material (grupphandledning)
15:00
13:00
AN1218, 435, Wallenberg, Susanne Berndt Ersöz, Färg och måleri i Mindre Asien och Främre Orienten.
20:00
18:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 20/9 
AN3210, AR3001-3002, 435, Wallenberg, Problemformulering, analys och tolkning, Vetenskapligt skrivande inför kandidatarbetet. Språkverkstaden.
12:00
10:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Textseminarium Antiken
12:00
10:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 21/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 22/9 

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 23/9 
AN1200, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Östra Medelhavets förhistoria, Bronsålder på grekiska fastlandet , Gates kapitel 7; Neer kapitel 2; Preziosi & Hitchcock kapitel 5-6
12:00
10:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Jan Apel, Tema: Tingens roller i rituella och vardagliga sammanhang. En kognitiv tolkningsmodell för mesolitiska ritualer i grottan Stora Förvar.
17:00
15:00
AN1215, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Keramik och religion – keramik under den mellersta bronsåldern i det egeiska området med fokus på Kreta , Hallager, Minoan pottery, i The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean, utgiven av E.H. Cline (e-bok), 405 – 414
20:00
18:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 24/9 
AN1200, Ann-Louise Schallin, Östra Medelhavets förhistoria, Visning av Cypernutställningen på Medelhavsmuseet , Gates s. 153-157
13:00
12:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 25/9 
AN1200, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Östra Medelhavets förhistoria, Bronsålderns kollaps, Järnåldern i Främre Orienten och Mindre Asien , Gates kapitel 10-11
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Östra Medelhavets förhistoria, Seminarium: Inhämta, analysera och kritiskt återge en text
15:00
13:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Forskarseminarium
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 26/9 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Alison Klevnäs, Reopening, reworking, revisiting: traditional and ritual in disturbed graves.
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Östra Medelhavets förhistoria, Grupparbete
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Östra Medelhavets förhistoria, Grupparbete
14:00
12:00
AN3210, 231, Wallenberg, Lena Sjögren, Preliminär litteraturlista, materialbegränsning & frågeställningar (grupphandledning)
15:00
13:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Fredrik Fahlander, Jan Apel, Textseminarium Arkeologi
17:00
15:00
AN1218, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Färg i förhistorisk tid. Ann-Louise Schallin
20:00
18:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 27/9 
AN1200, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Östra Medelhavets förhistoria, Grupparbete
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Östra Medelhavets förhistoria, Grupparbete
14:00
12:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 28/9 
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 29/9 

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 30/9 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Sven Isaksson, Tema: Om att finna spår efter handling, tradition och ritual i materiella lämningar. Saker förändras. Om att undersöka spår efter tradition i materiella lämningar
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Östra Medelhavets förhistoria, Grupparbete
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Östra Medelhavets förhistoria, Grupparbete
14:00
12:00
AN1215, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Keramik och handel – keramik under sen bronsålder med fokus på det grekiska fastlandet , J. B. Rutter, Mycenaean Pottery i The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean, red. E.H. Cline (e-bok), 415 – 428
20:00
18:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 1/10 
AN1200, Östra Medelhavets förhistoria, Inlämning av examinationsuppgift på Athena
17:00
16:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 2/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Aikaterini Glykou, Dietary traditions during the Stone Age
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Lena Sjögren, Arkaiska och klassiska Grekland
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Arkaiska och klassiska Grekland
15:00
13:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Forskarseminarium
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 3/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Jan Storå, Textseminarium laborativ arkeologi
12:00
10:00
AN3210, 435, Wallenberg, Lena Sjögren, Disposition (grupphandledning)
15:00
13:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 4/10 
AN1200, 435, Wallenberg, Lena Sjögren, Arkaiska och klassiska Grekland
12:00
10:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 5/10 
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 6/10 

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 7/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Jan Storå, Tema: Om ritualiserad hantering av människor och djur. ”Rest in pieces” – tafonomins möjligheter och begränsningar
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Lena Sjögren, Arkaiska och klassiska Grekland
12:00
10:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 8/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 9/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Anna Kjellström, Laddade ben. Hantering av mänskliga kvarlevor utanför graven
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Lena Sjögren, Arkaiska och klassiska Grekland
12:00
10:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Forskarseminarium
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 10/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 435, Wallenberg, Jan Storå, Textseminarium osteoarkeologi
12:00
10:00
AN1218, 435, Wallenberg, Susanne Berndt Ersöz, Färg och måleri hos greker och etrusker.
20:00
18:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 11/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 12/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 13/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 14/10 
AN3210, Inlämning underlag till handledning, ATHENA, kl. 10.00 (ingen lektion)
10:00
09:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Jan Storå, Lena Holmquist, Introduktion till grupparbetet
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Lena Sjögren, Arkaiska och klassiska Grekland
12:00
10:00
AN1215, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Keramik och de döda – keramik under grekisk järnålder, J. Boardman, History of Greek Vases. Potters, Painters and Pictures. Thames & Hudson, London 2008 (se litteraturlistan på Athena), 11 – 50
20:00
18:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 15/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Grupparbete
16:00
09:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 16/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Grupparbete
14:30
09:00
AN1200, 435, Wallenberg, Lena Sjögren, Arkaiska och klassiska Grekland
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Lena Sjögren, Arkaiska och klassiska Grekland
15:00
13:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Forskarseminarium
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 17/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Grupparbete
16:00
09:00
AN3210, Lena Sjögren, Individuell handledning 1 (tider meddelas senare)
16:00
10:00
AN1218, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Måleri i romarriket 1.
20:00
18:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 18/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Fredrik Fahlander, Jan Storå, Lena Holmquist, Lena Sjögren, Redovisning i seminarieform, utdelande av tenta samt kursvärdering
12:00
09:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Fredrik Fahlander, Jan Storå, Lena Holmquist, Lena Sjögren, Redovisning forts
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 20/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 21/10 
AN1200, 435, Wallenberg, Lena Sjögren, Arkaiska och klassiska Grekland
12:00
10:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 22/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 23/10 
AN1200, 435, Wallenberg, Lena Sjögren, Arkaiska och klassiska Grekland
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Arkaiska och klassiska Grekland
15:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 24/10 
AN3210, 435, Wallenberg, Lena Sjögren, Uppsats: Formalia, fotnoter och bibliografi
15:00
13:00
AN1218, 435, Wallenberg, Susanne Berndt Ersöz, Antik skulpturkonst och färg.
20:00
18:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 25/10 
AN1200, 435, Wallenberg, Arkaiska och klassiska Grekland
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Arkaiska och klassiska Grekland
14:00
12:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 27/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 28/10 
AN1200, 435, Wallenberg, Arkaiska och klassiska Grekland
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Arkaiska och klassiska Grekland
14:00
12:00
AN1215, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Keramik och bild – keramik och vasmåleri under grekisk klassisk och hellenistisk tid , J. Boardman, History of Greek Vases. Potters, Painters and Pictures. Thames & Hudson, London 2008 (se litteraturlistan på Athena), 51 – slut; S. Woodford, Images of Myths in Classical Antiquity (se litteraturlistan på Athena)
20:00
18:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 29/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 30/10 
AN1200, 435, Wallenberg, Arkaiska och klassiska Grekland, Tentamen
14:00
10:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 31/10 
AN1218, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Måleri i romarriket 2.
20:00
18:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 1/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 2/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 3/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 4/11 
AN1200, 435, Wallenberg, Lena Sjögren, Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken
12:00
10:00
AN1215, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Keramik och gravplundring – keramik från Etrurien (Toscana i Italien) , R. Osborne, Why did Athenian pots appeal to the Etruscans? i World Archaeology 33:2, 2001 (länk: http://dx.doi.org/10.1080/00438240120079299)
20:00
18:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 5/11 
AN3210, 435, Wallenberg, Lena Sjögren, Vetenskaplig skrivteknik: referenser och argumentation (grupphandledning)
12:00
10:00
AN1218, 435, Wallenberg, Lena Sjögren, Gruppövningar och muntliga redovisningar.
20:00
18:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 6/11 
AN1200, 435, Wallenberg, Lena Sjögren, Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken
12:00
10:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Inlämning hemtentamen (Athena)
16:00
15:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 7/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 8/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 9/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 10/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 11/11 
AN1200, 435, Wallenberg, Johan Vekselius, Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken
12:00
10:00
AN1215, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Keramik från utgrävning och survey, keramik för datering , Resten av Pottery in archaeology, utom kap. 8 av C. Orton, P. Tyres och A. Vince (i litteraturlistan)
20:00
18:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 12/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 13/11 
AN1200, 435, Wallenberg, Johan Vekselius, Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken
15:00
13:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 14/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 15/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 16/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 17/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 18/11 
AN1200, 435, Wallenberg, Johan Vekselius, Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken
12:00
10:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 19/11 
AN1215, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Keramik på Medelhavsmuseet
20:00
18:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 20/11 
AN1200, 435, Wallenberg, Johan Vekselius, Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken
12:00
10:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 21/11 
AN3210, 439a, Wallenberg, Lena Sjögren, Muntlig presentation av uppsatsämne: materialavgränsningar & frågeställningar (grupphandledning)
15:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 22/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 23/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 24/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 25/11 
AN1200, 435, Wallenberg, Johan Vekselius, Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken
12:00
10:00
AN1215, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Romersk keramik från republik till senantik , J. Hayes, Handbook of Mediterranean Roman Pottery (i litteraturlistan)
20:00
18:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 26/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 27/11 
AN1200, 435, Wallenberg, Johan Vekselius, Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken
12:00
10:00
AN1200, 435, Wallenberg, Ann-Louise Schallin, Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken
15:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 29/11 
AN1200, Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken, Inlämning av examinationsuppgift på Athena
17:00
16:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 30/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 1/12 


 
AN8202
 
AN1200
 
AN1215
 
AN1218