Nu +10 veckor   AR1000, Arkeologi I, AR2000, Arkeologi II, AR3001, Arkeologi - kandidatkurs, +11 Kurs (14) Anpassa Prenumerera
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 14/10 
AR1000, D499, Södra huset hus D, Anders Carlsson, Stenålderns och bronsålderns arkeologi, Senneolitikum (SN): den yngsta stenåldern (”kopparåldern”).
12:00
10:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Jan Storå, Lena Holmquist, Introduktion till grupparbetet
12:00
10:00
AR3001-3002, 334, Wallenberg, Anna Andreasson Sjögren, Arkeologi och dagens samhälle, Föreläsning tema II: Trädgårdsarkeologi.
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 15/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Grupparbete
16:00
09:00
AR1000, D499, Södra huset hus D, Anders Carlsson, Stenålderns och bronsålderns arkeologi, Äldre bronsålder.
12:00
10:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 16/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Grupparbete
14:30
09:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Forskarseminarium
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 17/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Grupparbete
16:00
09:00
AR1000, D499, Södra huset hus D, Anders Carlsson, Stenålderns och bronsålderns arkeologi, Yngre bronsålder.
12:00
10:00
AR3001-3002, 334, Wallenberg, Anna Andreasson Sjögren, Jan Apel, Arkeologi och dagens samhälle, Seminarium II.
15:00
13:00
ARA102, 334, Wallenberg, Anders Carlsson, Vikingatid – tidiga städer
20:00
18:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 18/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Fredrik Fahlander, Jan Storå, Lena Holmquist, Lena Sjögren, Redovisning i seminarieform, utdelande av tenta samt kursvärdering
12:00
09:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Fredrik Fahlander, Jan Storå, Lena Holmquist, Lena Sjögren, Redovisning forts
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 20/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 21/10 
AR1000, 334, Wallenberg, Jan Apel, Stenålderns och bronsålderns arkeologi, Stenålderns fornsaker.
12:00
10:00
AR1000, 334, Wallenberg, Jan Apel, Stenålderns och bronsålderns arkeologi, Stenålderns fornsaker.
15:00
13:00
AR3001-3002, 334, Wallenberg, Cecilia Ljung, Arkeologi och dagens samhälle, Föreläsning tema III: Arkeologi och religion.
17:15
15:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 22/10 
AR1000, 334, Wallenberg, Jan Apel, Stenålderns och bronsålderns arkeologi, Stenålderns fornsaker.
12:00
10:00
AR1000, 334, Wallenberg, Jan Apel, Stenålderns och bronsålderns arkeologi, Stenålderns fornsaker.
15:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 23/10 
AR1000, 334, Wallenberg, Jan Apel, Stenålderns och bronsålderns arkeologi, Bronsålderns fornsaker.
12:00
10:00
AR1000, 334, Wallenberg, Jan Apel, Stenålderns och bronsålderns arkeologi, Bronsålderns fornsaker.
15:00
13:00
ARA102, 334, Wallenberg, Studiebesök Historiska museet (Gunnar Andersson)
19:00
17:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 24/10 
AR1000, 334, Wallenberg, Jan Apel, Stenålderns och bronsålderns arkeologi, Bronsålderns fornsaker.
12:00
10:00
AR1000, 334, Wallenberg, Jan Apel, Stenålderns och bronsålderns arkeologi, Bronsålderns fornsaker.
15:00
13:00
AR3001-3002, 334, Wallenberg, Cecilia Ljung, Jan Apel, Arkeologi och dagens samhälle, Seminarium III.
17:15
15:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 25/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 27/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 28/10 
AR1000, D416, Södra huset hus D, Stenålderns och bronsålderns arkeologi, Tentamen
14:00
10:00
AR3001-3002, 334, Wallenberg, Kerstin Odebäck, Arkeologi och dagens samhälle, Föreläsning tema IV: Gravarkeologi.
15:00
13:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 29/10 
AR1000, D499, Södra huset hus D, Anders Carlsson, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Den äldre järnåldern: Förromersk, keltisk järnålder och äldre romersk järnålder.
12:00
10:00
AR3001-3002, 334, Wallenberg, Jan Apel, Kerstin Odebäck, Arkeologi och dagens samhälle
15:00
13:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 30/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 31/10 
AR1000, D499, Södra huset hus D, Anders Carlsson, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Den mellersta järnåldern: Yngre romersk järnålder och folkvandringstid.
12:00
10:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 1/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 2/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 3/11 
AR3001-3002, Arkeologi och dagens samhälle, Inlämning av individuell arbetsuppgift (hemtentamen): Senast söndag den 3 november.
16:00
15:00

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 4/11 
AR1000, D499, Södra huset hus D, Anders Carlsson, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Den yngre järnåldern: Vendeltid/Yngre germansk järnålder.
12:00
10:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 5/11 
AR1000, D499, Södra huset hus D, Anders Carlsson, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Den yngre järnåldern: Äldre vikingatid. Birkatid.
12:00
10:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 6/11 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Inlämning hemtentamen (Athena)
16:00
15:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 7/11 
AR1000, D499, Södra huset hus D, Anders Carlsson, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Den yngre järnåldern: Yngre vikingatid. Sigtunatid.
12:00
10:00
ARA102, 334, Wallenberg, Språk och skriftkultur speglat i runinskrifterna runt Stockholm (Magnus Källström)
20:00
18:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 8/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 9/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 10/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 11/11 
AR1000, D499, Södra huset hus D, Kenneth Jonsson, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Järnålderns och vikingatidens mynthistoria.
12:00
10:00
ARA123, 334, Wallenberg, Jan Apel, Introduktion
12:00
10:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 12/11 
AR1000, D499, Södra huset hus D, Anders Carlsson, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Järnålderns och vikingatidens arkeologi på Gotland.
12:00
10:00
ARA123, 334, Wallenberg, Jan Apel, Materiell kultur: förändring och stasis
15:00
13:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 13/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 14/11 
ARA123, 334, Wallenberg, Jan Apel, Textseminarium
15:00
13:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 15/11 
AR1000, 334, Wallenberg, Stenålderns och bronsålderns arkeologi, Omtentamen
14:00
10:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 16/11 
ARA102, Guidad vandring i Gamla stan med Riddarholmskyrkan (Kerstin Söderlund)
15:00
13:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 17/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 18/11 
AR1000, 334, Wallenberg, Jan Apel, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Äldre och mellersta järnålderns fornsaker.
12:00
10:00
AR1000, 334, Wallenberg, Jan Apel, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Äldre och mellersta järnålderns fornsaker.
15:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 19/11 
AR1000, 334, Wallenberg, Jan Apel, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Äldre och mellersta järnålderns fornsaker.
12:00
10:00
ARA123, 111, Wallenberg, Fredrik Fahlander, Materialitet och posthumanism
12:00
10:00
AR1000, 334, Wallenberg, Jan Apel, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Äldre och mellersta järnålderns fornsaker.
15:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 20/11 
ARA123, 111, Wallenberg, Fredrik Fahlander, Textseminarium
12:00
10:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 21/11 
AR1000, 334, Wallenberg, Jan Apel, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Yngre järnålderns fornsaker.
12:00
10:00
AR1000, 334, Wallenberg, Jan Apel, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Yngre järnålderns fornsaker.
15:00
13:00
ARA102, 334, Wallenberg, Nanouschka Myrberg Burström, Tidig medeltid i Stockholmsområdet
20:00
18:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 22/11 
AR1000, 334, Wallenberg, Jan Apel, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Yngre järnålderns fornsaker.
12:00
10:00
AR1000, 334, Wallenberg, Jan Apel, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Yngre järnålderns fornsaker.
15:00
13:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 23/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 24/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 25/11 
AR1000, D416, Södra huset hus D, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Tentamen
14:00
10:00
ARA123, 334, Wallenberg, Jan Apel, Den historiska epistemologin
15:00
13:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 26/11 
AR1000, D499, Södra huset hus D, Jan Apel, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi: Introduktion.
12:00
10:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 27/11 
AR1000, 334, Wallenberg, Nanouschka Myrberg Burström, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Massmaterial: resurs och problem
12:00
10:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 28/11 
AR1000, D499, Södra huset hus D, Nanouschka Myrberg Burström, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Den urbana kulturen
13:00
11:00
ARA123, 334, Wallenberg, Jan Apel, Seminarium: Historisk epistemologi
15:00
13:00
ARA102, 334, Wallenberg, Niklas Eriksson, Maritima landskap i Stockholmsområdet
20:00
18:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 30/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 1/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 2/12 
AR1000, D499, Södra huset hus D, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Ett annat landskap: medeltidens landsbygd. Lena Beronius Jörpeland, Arkeologerna, SHM.
12:00
10:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 3/12 
AR1000, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Medeltidens och den nyare tidens artefakter. Amica Sundström, Statens Historiska Museum. Visning av utställningen Sveriges historia samt föremål i magasinet. Samling i museets entré.
12:00
10:00
AR1000, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Medeltidens och den nyare tidens artefakter. Amica Sundström, Statens Historiska Museum. Visning av utställningen Sveriges historia samt föremål i magasinet. Samling i museets entré.
15:00
13:00
ARA123, 334, Wallenberg, Jan Apel, Historisk epistemologi och arkeologi
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 4/12 
AR1000, D499, Södra huset hus D, Kenneth Jonsson, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Mynt- och penningekonomi under medeltid och nyare tid.
12:00
10:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 5/12 
AR1000, Nanouschka Myrberg Burström, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Exkursion till Gamla Stan. Samling vid Nobelmuseet på Stortorget.
12:00
09:00
ARA123, 334, Wallenberg, Jan Apel, Historisk epistemologi och arkeologi samt introduktion till studentpresentationerna
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 6/12 
AR1000, 334, Wallenberg, Eugene Costello, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Rural communities in a changing world
12:00
10:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 7/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 8/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 9/12 
AR1000, D499, Södra huset hus D, Emma Maltin, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Tidigmodern arkeologi.
12:00
10:00
AR3001-3002, 334, Wallenberg, Anders Carlsson, Jan Apel, Examensarbete, Sex uppsatsventileringar.
15:00
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 10/12 
AR1000, D499, Södra huset hus D, Niklas Eriksson, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Marinarkeologi.
12:00
10:00
AR3001-3002, 334, Wallenberg, Anders Carlsson, Jan Apel, Examensarbete, Sex uppsatsventileringar.
15:00
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 11/12 
AR1000, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Visning av Vasamuseet i två grupper med forskningschef Fred Hocker. Samling i museets entré
12:00
10:00
AR3001-3002, 334, Wallenberg, Anders Carlsson, Jan Apel, Examensarbete, Fem uppsatsventileringar.
15:00
10:00
AR1000, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Visning av Vasamuseet i två grupper med forskningschef Fred Hocker. Samling i museets entré
15:00
13:00
ARA102, 334, Wallenberg, Anna Röst, Presentation av projekt (5-7 minuter per person)
20:00
18:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 12/12 
AR1000, D499, Södra huset hus D, Mats Burström, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Samtidsarkeologi.
12:00
10:00
AR3001-3002, 334, Wallenberg, Anders Carlsson, Jan Apel, Examensarbete, Fem uppsatsventileringar.
17:00
12:00
ARA102, 334, Wallenberg, Anna Röst, Presentation av projekt , fortsättning. (5-7 minuter per person)
20:00
18:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 13/12 
AR1000, 334, Wallenberg, Järnålderns och vikingatidens arkeologi, Omtentamen
14:00
10:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 14/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 15/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 16/12 
AR1000, 334, Wallenberg, Nanouschka Myrberg Burström, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Fornsaksstudier
11:00
09:00
AR1000, 334, Wallenberg, Nanouschka Myrberg Burström, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Fornsaksstudier
14:00
12:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 17/12 
AR1000, 334, Wallenberg, Nanouschka Myrberg Burström, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Fornsaksstudier
11:00
09:00
AR1000, 334, Wallenberg, Nanouschka Myrberg Burström, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Fornsaksstudier
14:00
12:00
AR1000, 334, Wallenberg, Nanouschka Myrberg Burström, Medeltidens och den nyare tidens arkeologi, Utlämning av frågor för hemtentamen.
14:15
14:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 18/12 
ARA123, 334, Wallenberg, Jan Apel, Historisk e och a: seminarium
11:00
09:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 19/12 
ARA123, 334, Wallenberg, Jan Apel, Studentpres. och utdelning av hemtenta
16:00
13:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 20/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 22/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 23/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 24/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 25/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 26/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 27/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 28/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 29/12 


  Ändrad senaste dygnet.

 
AR1000
 
AR3001
 
AR3002
 
AR8002
 
ARA102
 
ARA123
 
ARL838
 
Flera Övriga objekt