Kalendarium HSD
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/10 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8004
49673,HT2021,v:2139/2144,100% DAG,NML
49687,HT2021,v:2139/2144,100% DAG,NML
Föreläsning
Kristofer Döös
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8001
49672,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49690,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
Övning
Aiden Jönsson
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8001
49672,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49690,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
Övning
Aiden Jönsson
14:00
13:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8004
49673,HT2021,v:2139/2144,100% DAG,NML
49687,HT2021,v:2139/2144,100% DAG,NML
Laboration
Ezra Eisbrenner
15:00
13:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8001
49672,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49690,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
Laboration
Aiden Jönsson
16:00
14:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/10 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8010
49678,HT2021,v:2139/2143,100% DAG,NML
49688,HT2021,v:2139/2143,100% DAG,NML
Laboration
Gunilla Svensson
10:00
09:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8010
49678,HT2021,v:2139/2143,100% DAG,NML
49688,HT2021,v:2139/2143,100% DAG,NML
Föreläsning
Gunilla Svensson
11:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8001
49672,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49690,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
Tentamensgenomgång
Ole Martin Christensen
11:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
Forskningsseminarium
Marianne Lagerklint
12:15
11:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8001
49672,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49690,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
Föreläsning
Caroline Leck
15:00
13:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8001
49672,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49690,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
Laboration
Aiden Jönsson
17:00
15:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/10 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO9001
49694,VT2021,v:2104/2117,100% DAG,NML
Redovisning
Jörg Gumbel
11:00
09:30
C502A Kuling, Vån 5
Möte
Annica Ekman
CM-fika
11:00
10:00
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Föreläsning
Jonas Nycander
12:00
10:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8004
49673,HT2021,v:2139/2144,100% DAG,NML
49687,HT2021,v:2139/2144,100% DAG,NML
Laboration
Ezra Eisbrenner
13:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8001
49672,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49690,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
Föreläsning
Caroline Leck
15:00
13:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
Information
Ingrid Eronn
17:00
15:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/10 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8004
49673,HT2021,v:2139/2144,100% DAG,NML
49687,HT2021,v:2139/2144,100% DAG,NML
Laboration
Ezra Eisbrenner
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8001
49672,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49690,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
Övning
Aiden Jönsson
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
Forskningsseminarium
Marianne Lagerklint
15:15
14:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/10 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8010
49678,HT2021,v:2139/2143,100% DAG,NML
49688,HT2021,v:2139/2143,100% DAG,NML
Tentamen
14:00
09:00
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Föreläsning
Jonas Nycander
12:00
10:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8004
49673,HT2021,v:2139/2144,100% DAG,NML
49687,HT2021,v:2139/2144,100% DAG,NML
Redovisning
Kristofer Döös
Project presentation
15:15
10:15

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/11 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Inga Koszalka
11:00
09:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Föreläsning
Jonas Nycander
12:00
10:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Inga Koszalka
15:00
13:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/11 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Annica Ekman
11:00
09:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
Forskningsseminarium
Marianne Lagerklint
12:15
11:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8014
49679,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49692,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Laboration
Alejandro Uribe Cortes
16:00
13:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/11 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8005
49674,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49685,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Abdelwaheb Hannachi
11:00
09:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Övning
Gaspard Geoffroy
12:00
10:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Inga Koszalka
15:00
13:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8001
49672,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49690,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
Övning
Aiden Jönsson
15:00
13:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Övning
Jonathan Wiskandt
16:00
15:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/11 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Annica Ekman
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
Forskningsseminarium
Marianne Lagerklint
15:15
14:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/11 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8005
49674,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49685,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Abdelwaheb Hannachi
11:00
09:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8001
49672,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49690,HT2021,v:2135/2144,100% DAG,NML
Tentamen
Chemistry
12:00
09:15

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/11 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
Dynamics
11:00
09:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8005
49674,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49685,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Abdelwaheb Hannachi
11:00
09:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Inga Koszalka
11:00
09:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Srinath Krishnan
14:00
12:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Övning
Joakim Pyykkö
14:00
12:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/11 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Laboration
Maura Dewey
Laboration 1, GRUPP 1
12:00
09:15
C502A Kuling, Vån 5
Möte
11:00
09:30
C609 Rossbysalen, Vån 6
Forskningsseminarium
Marianne Lagerklint
12:15
11:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Föreläsning
Jonas Nycander
15:00
13:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/11 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8004
49673,HT2021,v:2139/2144,100% DAG,NML
49687,HT2021,v:2139/2144,100% DAG,NML
Kursutveckling
Kristofer Döös
10:00
09:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Srinath Krishnan
12:00
10:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
12:00
10:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Föreläsning
Jonas Nycander
15:00
13:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
Doktorandmöte
16:00
14:00
C502A Kuling, Vån 5
TA-möte
Ingrid Eronn
16:00
15:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/11 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
Dynamics
11:00
09:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Laboration
Maura Dewey
Laboration 1, GRUPP 2
12:00
09:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
Dynamics
14:00
12:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
Forskningsseminarium
Marianne Lagerklint
15:15
14:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8005
49674,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49685,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Abdelwaheb Hannachi
16:00
14:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/11 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
Dynamics
Dynamics
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
Dynamics
15:00
13:15

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/11 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Inga Koszalka
10:00
08:15
C502A Kuling, Vån 5
Institutionsstyrelsemöte
12:00
09:30
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
Dynamics
12:00
10:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Laboration
Inga Koszalka
12:00
10:15
C502A Kuling, Vån 5
Möte
Caroline Leck
17:00
13:00
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Övning
Joakim Pyykkö
Dynamics
15:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/11 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Annica Ekman
11:00
09:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Laboration
Joakim Pyykkö
12:00
09:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
Forskningsseminarium
12:15
11:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Laboration
Joakim Pyykkö
16:00
13:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Annica Ekman
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/11 
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Laboration
Joakim Pyykkö
12:00
09:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Laboration
Joakim Pyykkö
16:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/11 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Annica Ekman
11:00
09:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Laboration
Joakim Pyykkö
12:00
09:15
C502A Kuling, Vån 5
Möte
Sara Engström
Introduktion för nya doktorander
11:30
10:00
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Räkneövning
Maura Dewey
Calculation exercise 1
12:00
11:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Laboration
Maura Dewey
14:00
13:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Laboration
Joakim Pyykkö
16:00
13:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
Forskningsseminarium
15:15
14:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8005
49674,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49685,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Abdelwaheb Hannachi
16:00
14:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/11 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8005
49674,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49685,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Övning
Kathrin Finke
11:00
09:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
Dynamics
12:00
10:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO8014
49679,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49692,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Caroline Leck
12:00
10:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO8014
49679,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49692,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Caroline Leck
14:00
13:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Övning
Joakim Pyykkö
Dynamics
15:00
13:15

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/11 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8005
49674,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49685,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Projektarbete
Kathrin Finke
11:00
09:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
Dynamics
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Övning
Joakim Pyykkö
Dynamics
15:00
13:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Föreläsning
Övrigt
Jonas Nycander
16:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/11 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
Dynamics
11:00
09:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
Forskningsseminarium
12:15
11:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Övning
Joakim Pyykkö
Dynamics
15:00
13:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Kristofer Döös
16:00
14:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/11 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Laboration
Maura Dewey
Lab 2, GRUPP 2
14:00
08:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Laboration
Aiden Jönsson
12:00
09:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Laboration
Aiden Jönsson
16:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/11 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Laboration
Maura Dewey
Lab 2, GRUPP 1
Cloud droplet activation and growth
14:00
08:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Laboration
Aiden Jönsson
Joakim Pyykkö
10:00
09:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Laboration
12:00
10:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Laboration
16:00
13:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
Forskningsseminarium
15:15
14:15
C502A Kuling, Vån 5
Möte
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/11 
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Laboration
Aiden Jönsson
Joakim Pyykkö
10:00
09:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Laboration
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Annica Ekman
15:00
13:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Laboration
16:00
13:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Övning
Jonathan Wiskandt
17:00
15:15

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/11 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
Dynamics
12:00
10:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Inga Koszalka
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Övning
Joakim Pyykkö
Dynamics
15:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/11 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Annica Ekman
11:00
09:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
Forskningsseminarium
12:15
11:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Annica Ekman
15:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/12 
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
12:00
10:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Övning
Joakim Pyykkö
15:00
13:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Annica Ekman
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/12 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8005
49674,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49685,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Abdelwaheb Hannachi
11:00
09:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
Forskningsseminarium
15:15
14:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Inga Koszalka
16:00
14:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/12 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Laboration
Joakim Pyykkö
Dynamics
12:00
09:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Laboration
Joakim Pyykkö
Dynamics
17:00
13:15

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/12 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8005
49674,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49685,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Projektarbete
Kathrin Finke
15:00
09:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
Dynamics
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Övning
Joakim Pyykkö
Dynamics
15:00
13:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Annica Ekman
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/12 
C502A Kuling, Vån 5
Möte
10:00
08:30
C609 Rossbysalen, Vån 6
Forskningsseminarium
12:15
11:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8005
49674,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49685,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Abdelwaheb Hannachi
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/12 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Laboration
Maura Dewey
Laboration 2, Discussion
09:00
08:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Annica Ekman
11:00
09:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Laboration
Maura Dewey
Laboration 3, Introduction
12:00
11:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
Dynamics
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/12 
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Redovisning
Aiden Jönsson
Joakim Pyykkö
11:00
09:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Laboration
Maura Dewey
Lab 3, GRUPP 1
Marine stratocumulus clouds
14:00
09:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Redovisning
Aiden Jönsson
Joakim Pyykkö
14:00
12:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
Forskningsseminarium
15:15
14:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO8014
49679,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49692,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Projektarbete
Aiden Jönsson
Caroline Leck
17:00
14:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Johan Nilsson
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/12 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8005
49674,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49685,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Abdelwaheb Hannachi
10:00
09:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
Dynamics
12:00
10:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Johan Nilsson
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Övning
Joakim Pyykkö
Dynamics
15:00
13:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8005
49674,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49685,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Projektarbete
Kathrin Finke
15:00
13:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Räkneövning
Maura Dewey
Calculation exercise 2
17:00
15:15

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/12 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Laboration
Maura Dewey
Lab 3, GRUPP 2
14:00
09:15
C502A Kuling, Vån 5
TA-möte
Ingrid Eronn
12:00
11:00
C609 Rossbysalen, Vån 6
Doktorandmöte
16:00
14:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/12 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Annica Ekman
11:00
09:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
Forskningsseminarium
12:15
11:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO8014
49679,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49692,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Projektarbete
Aiden Jönsson
16:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/12 
C502A Kuling, Vån 5
Institutionsstyrelsemöte
12:00
09:30
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
Dynamics
12:00
10:15
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Övning
Jonathan Wiskandt
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Övning
Joakim Pyykkö
Dynamics
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/12 
C609 Rossbysalen, Vån 6
Forskningsseminarium
14:15
13:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Räkneövning
Maura Dewey
Calculation exercise 3
16:00
14:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/12 
C502A Kuling, Vån 5
Möte
Ingrid Eronn
15:00
10:00
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Övning
Jonathan Wiskandt
12:00
10:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Annica Ekman
15:00
13:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO4002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
Övning
Joakim Pyykkö
15:00
13:15

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/12 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
Dynamics
12:00
10:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Övning
Jonathan Wiskandt
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Övning
Joakim Pyykkö
Dynamics
15:00
13:15
C619 Bolinsalen, Vån 6
MO8014
49679,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49692,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Projektarbete
Aiden Jönsson
16:00
13:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/12 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8014
49679,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49692,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Caroline Leck
11:00
09:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/1 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Erland Källén
Dynamics
11:00
09:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Övning
Joakim Pyykkö
Dynamics
14:00
12:15
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/1 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8014
49679,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49692,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Projektarbete
Aiden Jönsson
16:00
13:15
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/1 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Räkneövning
Maura Dewey
Calculation exercise 4 (Old exam)
11:00
09:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Laboration
Maura Dewey
Laboration 3, Discussion
12:00
11:15
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8013
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Inga Koszalka
15:00
13:15
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/1 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO4002
MO8002
MO8005
MO8013
49674,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49681,HT2021,v:2135/2202,100% DAG,NML
49683,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49685,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
49691,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Tentamen
Room C609 Rossbysalen
14:00
09:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/1 
C651 Bjerknessalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Föreläsning
Annica Ekman
15:00
13:15
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/1 
C609 Rossbysalen, Vån 6
MO8011
49682,HT2021,v:2144/2202,50% DAG,NML
Tentamen
14:00
09:00

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/1 
KurskodNamn
KurskodNamn


 
MO4002
 
MO8001
 
MO8002
 
MO8004
 
MO8005
 
MO8010
 
MO8011
 
MO8013
 
MO8014
 
MO9001
 
Flera Kurs