Nu +12 veckor   C645 Orkan, 14, C609 Rossbysalen, 51, C502A Kuling, 14, C502b Storm, 5, +3 Lokal (7) Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/9 
MO4000
MO8001
49625,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49641,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Jörg Gumbel
Föreläsning
Intro Chemistry/Radiation
11:00
10:15
MO8007
49630,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML
49643,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Dipanjan Dey
Räkneövning
12:00
11:15
MO4000
MO8001
49625,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49641,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
15:00
12:15
MO8007
49630,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML
49643,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Kristofer Döös
Föreläsning
15:00
13:15
MO4OCAD
FO400,HT20,v:2036/2043,% ,
C619 Bolinsalen
Johan Nilsson
15:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/9 
C502A Kuling
Inga Koszalka
Undervisning
Ett extra kursträff med studenter (Rober Rekefors)
12:15
10:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
12:15
11:15
MO8009
49631,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML
49644,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Inga Koszalka
Föreläsning
15:00
13:15
MO4GECI
FO4015,HT20,v:2036/2050,% ,
C609 Rossbysalen
Johan Nilsson
Föreläsning
17:00
15:00
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/9 
C502A Kuling
Lina Broman
Möte
Kommitémöte
10:30
09:00
MO4OCAD
FO400,HT20,v:2036/2043,% ,
C619 Bolinsalen
Jonas Nycander
12:00
10:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/10 
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
15:15
14:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/10 
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
11:00
10:15
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
13:00
12:15
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Sara Berglund
Laboration
15:00
13:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Aiden Jönsson
Räkneövning
Chemistry
15:00
13:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
17:00
14:15

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/10 
MO4OCAD
FO400,HT20,v:2036/2043,% ,
C619 Bolinsalen
Inga Koszalka
11:00
09:15
MO4000
MO8001
49625,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49641,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
12:00
10:15
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
13:00
11:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
14:00
13:15
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Sara Berglund
Laboration
15:00
13:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
15:00
14:15
MO4000
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Joakim Pyykkö
Övning
Weather discussion
16:00
14:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/10 
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
49625,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49641,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
12:00
10:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
14:00
13:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
14:00
13:15
MO8001
49625,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
49641,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Ingrid Eronn
Övning
16:00
14:15
MO4GECI
FO4015,HT20,v:2036/2050,% ,
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
17:00
15:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/10 
MO4000
MO8001
49625,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49641,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
12:00
10:15
MO4OCAD
FO400,HT20,v:2036/2043,% ,
C651 Bjerknessalen
Inga Koszalka
12:00
10:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
13:00
10:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
14:00
13:15
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Sara Berglund
Laboration
15:00
13:15
MO4000
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jonas Nycander
Övrigt
Exam evaluation
15:00
14:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
John Prytherch
Övning
16:00
14:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/10 
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
49625,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49641,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
12:00
10:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
13:00
10:15
MO4000
MO8001
49625,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49641,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Björn Linder
Räkneövning
Radiation
15:00
13:15
C502A Kuling
Sara Engström
Möte
IMI-intro
15:00
13:30
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/10 
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
John Prytherch
Laboration
Low level sounding
16:00
09:15
MO8007
49630,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML
49643,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Kristofer Döös
Föreläsning
Return of exam
12:00
10:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
12:00
10:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
14:00
13:15
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Sara Berglund
Laboration
15:00
13:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Aiden Jönsson
Laboration
Chemistry
16:00
14:15

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/10 
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO4OCAD
FO400,HT20,v:2036/2043,% ,
C651 Bjerknessalen
Inga Koszalka
12:00
10:15
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Sara Berglund
Laboration
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/10 
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
12:00
10:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
John Prytherch
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
15:00
13:15
MO4GECI
FO4015,HT20,v:2036/2050,% ,
C609 Rossbysalen
Johan Nilsson
Föreläsning
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/10 
C502A Kuling
Sara Engström
Möte
WEEE Counsel
11:45
10:15
MO4000
MO8001
49625,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49641,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Björn Linder
Övning
Radiation
12:00
10:15
MO4OCAD
FO400,HT20,v:2036/2043,% ,
C651 Bjerknessalen
Inga Koszalka
12:00
10:15
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Sara Berglund
Laboration
15:00
13:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
16:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/10 
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
John Prytherch
Laboration
Boundary layer profiles
15:00
08:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
12:00
10:15
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
14:00
13:15
MO4000
MO8001
49625,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49641,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Linda Megner
Sonja Murto
Tentamensgenomgång
Thermodynamics
15:00
14:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/10 
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Léon Chafik
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Aiden Jönsson
Räkneövning
Chemistry
13:00
10:15
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Sara Berglund
Laboration
15:00
13:15
MO8009
49631,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML
49644,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Inga Koszalka
Övrigt
Return of exam
16:00
13:15

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/10 
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
12:00
10:15
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Sara Berglund
Laboration
12:00
10:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
John Prytherch
Övning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
14:00
13:15
MO4OCAD
FO400,HT20,v:2036/2043,% ,
C651 Bjerknessalen
Inga Koszalka
15:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/10 
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
12:00
10:15
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Kristofer Döös
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Björn Linder
Räkneövning
Radiation
15:00
13:15
MO4GECI
FO4015,HT20,v:2036/2050,% ,
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
17:00
15:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/10 
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
11:00
09:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
12:00
10:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
Lab. discussion
12:00
11:15
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Sara Berglund
Laboration
13:00
11:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
John Prytherch
Övning
15:00
13:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Aiden Jönsson
Räkneövning
Chemistry
15:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/10 
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
12:00
10:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
15:15
14:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/10 
MO4000
MO8001
49625,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49641,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Björn Linder
Laboration
Radation
15:00
08:00
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
12:00
10:15
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Sara Berglund
Laboration
15:00
13:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
15:00
13:15
MO4GECI
FO4015,HT20,v:2036/2050,% ,
C609 Rossbysalen
Annica Ekman
Föreläsning
Clouds
17:00
15:00

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/10 
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Sara Berglund
Laboration
12:00
10:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Björn Linder
Räkneövning
Radiation
12:00
10:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
Lab. discussion
13:00
12:15
MO4000
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Joakim Pyykkö
Övning
Weather discussion
15:00
13:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
John Prytherch
Övning
16:00
14:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/10 
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
Chemistry
11:00
10:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
12:00
10:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
12:15
11:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
15:00
13:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/10 
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Aiden Jönsson
Övning
Chemistry
12:00
10:15
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Sara Berglund
Laboration
13:00
10:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/10 
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Sara Berglund
Laboration
12:00
10:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
15:15
14:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/10 
MO4000
MO8001
MO8010
49605,HT19,v:1940/1944,100% DAG,NML
49625,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49641,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Tentamen
MO4000 and MO8001: Chemistry
17:00
10:00
MO8004
49627,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49654,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Kristofer Döös
Redovisning
Project presentation
15:15
10:15

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/11 
MO4000
MO8001
49625,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49641,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Björn Linder
Laboration
Radation
15:00
09:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/11 
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
11:00
09:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
12:15
11:15
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Inga Koszalka
Föreläsning
15:00
13:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Annica Ekman
Föreläsning
16:00
14:15
MO4GECI
FO4015,HT20,v:2036/2050,% ,
C609 Rossbysalen
Johan Nilsson
Föreläsning
17:00
15:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/11 
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
Radiation
12:00
10:15
MO4000
MO8001
49625,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49641,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Björn Linder
Övning
Radiation
15:00
13:15
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
15:00
13:15
MO4GECI
FO4015,HT20,v:2036/2050,% ,
C609 Rossbysalen
Thorsten Mauritsen
Föreläsning
Climate sensitivity
17:00
15:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/11 
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
11:00
10:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Annica Ekman
Föreläsning
12:00
10:15
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
13:00
11:15
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
15:00
13:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
15:15
14:15
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/11 
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
11:00
09:15
MO4000
MO8001
49625,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49641,HT20,v:2036/2044,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Tentamen
MO4000, MO8001, Radiation
15:00
10:00
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
13:00
11:15
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Inga Koszalka
Föreläsning
17:00
15:15

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/11 
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
10:00
08:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
15:00
13:15
C502A Kuling
Möte
16:00
14:00
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
16:00
14:15
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Inga Koszalka
Föreläsning
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/11 
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
10:00
08:15
MO4000
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Synoptics
11:00
09:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Srinath Krishnan
Föreläsning
12:00
10:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
12:15
11:15
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
14:00
12:15
MO4000
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Joakim Pyykkö
Övning
Weather discussion
14:00
12:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Srinath Krishnan
Föreläsning
15:00
13:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Tentamensgenomgång
Chemistry
15:00
14:15
MO4GECI
FO4015,HT20,v:2036/2050,% ,
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
17:00
15:00
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Inga Koszalka
Föreläsning
17:00
15:15
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/11 
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Inga Koszalka
Föreläsning
11:00
09:15
C502A Kuling
Institutionsstyrelsemöte
12:00
09:30
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
12:00
10:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
15:00
13:15
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
15:00
13:15
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/11 
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Roman Bardakov
Laboration
Laboration 1
12:00
09:15
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
14:00
13:15
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
15:00
13:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
15:15
14:15
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/11 
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
15:00
13:15
MO8010
49632,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
49645,HT20,v:2040/2044,100% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Övrigt
Return of exams and time for course evaluation
15:00
13:15
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
17:00
15:15

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/11 
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
11:00
09:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
Dynamics
12:00
10:15
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Ronald/Lisa/Patrick
Föreläsning
15:00
12:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
MO4000
MO8001
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Tentamensgenomgång
Radiation
16:00
15:15
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Inga Koszalka
Föreläsning
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/11 
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Annica Ekman
Föreläsning
11:00
09:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
12:15
11:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Annica Ekman
Föreläsning
14:00
12:15
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
15:00
14:15
MO4GECI
FO4015,HT20,v:2036/2050,% ,
C609 Rossbysalen
Johan Nilsson
Föreläsning
17:00
15:00
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Inga Koszalka
Föreläsning
17:00
15:15
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/11 
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
11:00
09:15
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
11:00
09:15
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jonathan Wiskandt
Övning
13:00
11:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Léon Chafik
Föreläsning
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/11 
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
10:00
08:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Annica Ekman
Föreläsning
11:00
09:15
MO4000
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Synoptic
12:00
10:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Roman Bardakov
Räkneövning
Calculation exercise 1
12:00
11:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Roman Bardakov
Laboration
14:00
13:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
15:15
14:15
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Jörg Gumbel
Laboration
Lidar
17:00
14:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/11 
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
10:00
08:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Sara Berglund
Övning
12:00
10:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
MO4GECI
FO4015,HT20,v:2036/2050,% ,
C502A Kuling
Gunilla Svensson
Föreläsning
The atmosphere-land-ocean interface
17:00
15:00
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Inga Koszalka
Föreläsning
17:00
15:15

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/11 
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Sara Berglund
Projektarbete
10:00
08:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Inga Koszalka
Föreläsning
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/11 
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Roman Bardakov
Laboration
Laboration 2
Cloud droplet activation and growth
14:00
08:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
12:15
11:15
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Inga Koszalka
Föreläsning
15:00
13:15
MO4GECI
FO4015,HT20,v:2036/2050,% ,
C609 Rossbysalen
Linda Megner
Föreläsning
17:00
15:00
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/11 
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Matthias Brakebusch
Föreläsning
10:00
08:15
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Jonathan Wiskandt
Övning
12:00
10:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Jakob Beran
Laboration
17:00
13:00
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
15:00
13:15
MO4GECI
FO4015,HT20,v:2036/2050,% ,
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
Atmosphere-ocean predictability
17:00
15:00
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/11 
MO4000
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Joakim Pyykkö
Weather discussion
14:00
12:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
15:15
14:15
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Jörg Gumbel
Laboration
17:00
14:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/11 
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
11:00
09:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Inga Koszalka
Föreläsning
17:00
15:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Annica Ekman
Föreläsning
17:00
15:15

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/11 
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Sara Berglund
Övning
11:00
09:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Joakim Pyykkö
Laboration
Dynamics
12:00
09:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Joakim Pyykkö
Laboration
Dynamics
17:00
13:15
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Inga Koszalka
Föreläsning
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/12 
MO4000
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Synoptics
11:00
09:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Annica Ekman
Föreläsning
11:00
09:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
12:15
11:15
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Inga Koszalka
Föreläsning
15:00
13:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Luisa Ickes
Föreläsning
15:00
13:15
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/12 
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Jonathan Wiskandt
Övning
12:00
10:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Jakob Beran
Laboration
17:00
13:15
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Sara Berglund
Övning
16:00
14:15
MO4GECI
FO4015,HT20,v:2036/2050,% ,
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Linda Megner
Föreläsning
The middle atmosphere
17:00
15:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/12 
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Annica Ekman
Föreläsning
11:00
09:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Roman Bardakov
Räkneövning
Calculation exercise 2
14:00
12:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Roman Bardakov
Laboration
Laboration 2, Discussion
15:00
14:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
15:15
14:15
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/12 
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Sara Berglund
Projektarbete
15:00
09:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
15:00
13:15
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Inga Koszalka
Föreläsning
17:00
15:15

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/12 
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
14:00
12:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
17:00
14:15
MO4GECI
FO4015,HT20,v:2036/2050,% ,
C609 Rossbysalen
Jonas Nycander
Föreläsning
The ocean carbon system
17:00
15:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/12 
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Annica Ekman
Föreläsning
11:00
09:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
12:15
11:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Annica Ekman
Föreläsning
14:00
12:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Roman Bardakov
Laboration
Laboration 3, Introduction
15:00
14:15
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Paul Zieger
Föreläsning
17:00
15:30
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/12 
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Jonathan Wiskandt
Övning
12:00
10:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Sara Berglund
Projektarbete
15:00
13:15
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
15:00
14:15
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Paul Glantz
Föreläsning
17:00
15:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/12 
MO4000
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Synoptics
11:00
09:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Roman Bardakov
Laboration
Lab 3
Marine stratocumulus clouds
14:00
09:15
MO4000
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Joakim Pyykkö
Weather discussion
14:00
12:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
15:15
14:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/12 
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Abdelwaheb Hannachi
Sara Berglund
Redovisning
13:00
09:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Joakim Pyykkö
Övning
Dynamics
15:00
13:15
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Gustafsson
Föreläsning
16:00
14:15

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/12 
MO8005
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Föreläsning
10:00
09:15
MO4000
MO8002
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Erland Källén
Föreläsning
Dynamics
12:00
10:15
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Jonathan Wiskandt
Övning
12:00
10:15
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Seminarium
13:00
10:15
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jörg Gumbel
Föreläsning
16:00
13:15
C502A Kuling
Möte
16:00
14:00
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/12 
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Annica Ekman
Föreläsning
11:00
09:15
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
12:15
11:15
MO8006
49629,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49642,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Abdelwaheb Hannachi
Redovisning
Project presentation
13:00
12:15
MO8011
49633,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49646,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Roman Bardakov
Räkneövning
Calculation exercise 3
15:00
13:15
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Paul Glantz
Föreläsning
16:00
15:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/12 
C502A Kuling
Institutionsstyrelsemöte
12:00
09:30
MO8013
49647,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49648,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Jonathan Wiskandt
Övning
12:00
10:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/12 
MO4000
MO8002
MO8005
49626,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49628,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49639,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML
49655,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49656,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Tentamen
14:00
09:00
C609 Rossbysalen
Forskningsseminarium
15:15
14:15
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/12 
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Laboration
POAM
12:00
09:15
MO8008
49634,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
49657,HT20,v:2045/2102,50% DAG,NML
C651 Bjerknessalen
Laboration
15:00
13:15

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/12 
KurskodNamn
KurskodNamn


 
MO4000
 
MO4GECI
 
MO4OCAD
 
MO8001
 
MO8002
 
MO8004
 
MO8005
 
MO8006
 
MO8007
 
MO8008
 
MO8009
 
MO8010
 
MO8011
 
MO8013
 
Flera Kurs