Nu +12 veckor   C645 Orkan, 14, C609 Rossbysalen, 51, C502A Kuling, 14, C502b Storm, 5, +3 Lokal (7) Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/4 
MO7003, 49610,VT20,v:2004/2013,100% DAG,NML, 49621,VT20,v:2004/2013,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Thorsten Mauritsen
10:00
09:15
MO4OCAD, FO500,VT20,v:2013/2023,% ,, C609 Rossbysalen, Jonas Nycander, Föreläsning
12:00
10:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/4 
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
12:15
11:15
MO7013-7014, 49611,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, 49613,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49619,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Jonas Nycander, Föreläsning, Terrestial ecosystems
15:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/4 
C645 Orkan, Margurite Johansson, Övrigt, Massage
15:30
09:30
C502A Kuling, Rodrigo Caballero, Undervisning
14:00
10:00
MO7013-7014, 49611,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, 49613,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49619,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Per Gösta Andersson, Föreläsning, Trace elements
15:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/4 
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
15:15
14:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/4 
C645 Orkan, Sabine Undorf, Forskningsseminarium, aerosol/climate reading group
15:00
14:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/4 
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
12:15
11:15
MO7013-7014, 49611,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, 49613,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49619,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Jonas Nycander, Föreläsning, Carbon cycle
15:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/4 
C502A Kuling, Margurite Johansson, Möte, Sara Engström, TA-möte
10:45
09:15
MO4OCAD, FO500,VT20,v:2013/2023,% ,, C609 Rossbysalen, Jonas Nycander, Föreläsning
12:00
10:00
C502A Kuling, Erland Källén, Doktorandkurs
15:00
13:00
MO7013-7014, 49611,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, 49613,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49619,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Jonas Nycander, Föreläsning, Cycle models
15:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/4 
MO7013-7014, 49611,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, 49613,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49619,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Föreläsning, Water cycle, Allan Rodhe
14:00
12:15
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
15:15
14:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/4 
MO6003, 49618,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Caroline Leck, Föreläsning
16:00
12:15

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/4 
MO4CLM2, C609 Rossbysalen, Gunilla Svensson, Föreläsning
17:00
08:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/4 
MO4CLM2, C609 Rossbysalen, Gunilla Svensson, Föreläsning
11:00
08:15
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
12:15
11:15
MO4CLM2, C609 Rossbysalen, Gunilla Svensson, Föreläsning
17:00
12:30
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/4 
MO4CLM2, C609 Rossbysalen, Gunilla Svensson, Föreläsning
17:00
08:15
C645 Orkan, Margurite Johansson, Övrigt, Massage
15:30
09:30
C502A Kuling, Erland Källén, Doktorandkurs
15:00
13:00
MO7013-7014, 49611,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, 49613,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49619,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Caroline Leck, Föreläsning, Nitrogen cycle
15:00
13:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/4 
MO4CLM2, C609 Rossbysalen, Gunilla Svensson, Föreläsning
14:00
08:15
MO7013-7014, 49611,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, 49613,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49619,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Bo Gustafsson, Föreläsning, N/P in the Baltic sea
15:00
13:15
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
15:15
14:15
MO4CLM2, C609 Rossbysalen, Gunilla Svensson, Föreläsning
17:00
15:30
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/4 
MO4CLM2, C609 Rossbysalen, Gunilla Svensson, Föreläsning
17:00
08:15
C502A Kuling, Annica Ekman, Möte, CM-meeting
12:00
11:00
MO7013-7014, 49611,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, 49613,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49619,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Caroline Leck, Föreläsning, Sulfur cycle
15:00
13:15

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/4 
MO4OCAD, FO500,VT20,v:2013/2023,% ,, C609 Rossbysalen, Inga Koszalka, Föreläsning
12:00
10:00
MO6003, 49618,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Caroline Leck, Föreläsning
16:00
12:15
C645 Orkan, Sabine Undorf, Forskningsseminarium, aerosol/climate reading group
15:00
14:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/4 
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
12:15
11:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/4 
MO7013-7014, 49611,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, 49613,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49619,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Caroline Leck, Redovisning, Tentamen
14:00
09:00
MO4OCAD, FO500,VT20,v:2013/2023,% ,, C651 Bjerknessalen , Inga Koszalka, Föreläsning
12:00
10:00
C502A Kuling, Erland Källén, Doktorandkurs
15:00
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/4 
MO6003, 49618,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Caroline Leck, Föreläsning
14:00
12:15
C502A Kuling, Sara Berglund, Möte, Doktorandråd
16:00
14:00
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
15:15
14:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/5 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
C502A Kuling, Rodrigo Caballero, Möte
14:30
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/5 
C502A Kuling, Nils Walberg, Institutionsmöte, Valkorpmöte valkorp 2
11:15
09:15
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
12:15
11:15
MO7014, 49613,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49619,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Caroline Leck, Föreläsning, Introduction of projects
16:00
13:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/5 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
C645 Orkan, Margurite Johansson, Övrigt, Massage
15:30
09:30
MO7014, 49613,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49619,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Jost Heintzenberg, Föreläsning, Gaia, earth interlinked cycles
15:00
13:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/5 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
MO7014, 49613,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49619,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C502A Kuling, Jost Heintzenberg, Föreläsning, CLAW and Fe hypotheses
15:00
13:15
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
15:15
14:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/5 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
12:15
09:15
C502A Kuling, Margurite Johansson, Institutionsstyrelsemöte, Sara Engström
12:00
09:30
MO6003, 49618,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Caroline Leck, Föreläsning
16:00
12:15

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/5 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
MO4OCAD, FO500,VT20,v:2013/2023,% ,, C609 Rossbysalen, Johan Nilsson, Föreläsning
12:00
10:00
MO7014, 49613,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49619,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Christoph Humborg, Föreläsning, Arctic C fresh water interactio
15:00
13:15
C645 Orkan, Sabine Undorf, Forskningsseminarium, aerosol/climate reading group
15:00
14:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/5 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
12:15
11:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/5 
MO4CLM1-2, FO404,VT20,v:2018/2020,% ,, C609 Rossbysalen, Gunilla Svensson, Redovisning
16:00
09:00
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
MO4OCAD, FO500,VT20,v:2013/2023,% ,, C619 Bolinsalen, Jonas Nycander, Föreläsning
12:00
10:00
C502A Kuling, Erland Källén, Doktorandkurs
15:00
13:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/5 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
15:15
14:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/5 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/5 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
MO4OCAD, FO500,VT20,v:2013/2023,% ,, C609 Rossbysalen, Jonas Nycander, Föreläsning
12:00
10:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/5 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
12:15
11:15
MO7014, 49613,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49619,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Caroline Leck, Föreläsning, Arctic feedback to climate
15:00
13:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/5 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
C645 Orkan, Margurite Johansson, Övrigt, Massage
15:30
09:30
MO4OCAD, FO500,VT20,v:2013/2023,% ,, C609 Rossbysalen, Jonas Nycander, Föreläsning
12:00
10:00
C502A Kuling, Annica Ekman, Möte, CM-meeting
12:00
11:00
C502A Kuling, Erland Källén, Doktorandkurs
15:00
13:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/5 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
MO4OCAD, FO500,VT20,v:2013/2023,% ,, C609 Rossbysalen, Inga Koszalka, Föreläsning
12:00
10:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/5 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
12:15
11:15
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/5 
C502A Kuling, Margurite Johansson, Möte, Sara Engström, TA-möte
10:45
09:15
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
MO4OCAD, FO500,VT20,v:2013/2023,% ,, C609 Rossbysalen, Inga Koszalka, Föreläsning
12:00
10:00
C502A Kuling, Erland Källén, Doktorandkurs
15:00
13:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/5 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
15:15
14:15
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/5 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
MO6003, 49618,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Caroline Leck, Föreläsning
11:00
10:15
MO8003, C619 Bolinsalen
16:00
13:00

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/6 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
MO4OCAD, FO500,VT20,v:2013/2023,% ,, C609 Rossbysalen, Inga Koszalka, Föreläsning
12:00
10:00
C502A Kuling, Rodrigo Caballero, Möte
14:30
13:00
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/6 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C651 Bjerknessalen , Föreläsning
16:00
09:15
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
12:15
11:15
MO7014, 49613,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, 49619,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Caroline Leck, Redovisning
17:00
13:15
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/6 
MO8003, 49620,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C619 Bolinsalen, C651 Bjerknessalen , Tentamen
15:00
09:15
C645 Orkan, Margurite Johansson, Övrigt, Massage
15:30
09:30
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/6 
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
15:15
14:15
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/6 
MO6003, 49618,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Caroline Leck, Redovisning
15:00
09:00

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/6 
MO9001-9002, C609 Rossbysalen, Jörg Gumbel, Redovisning
12:00
09:00
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/6 
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
12:15
11:15
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/6 
MO6003, 49618,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Caroline Leck, Föreläsning
14:00
10:15
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/6 
MO6003, 49618,VT20,v:2013/2023,100% DAG,NML, C609 Rossbysalen, Caroline Leck, Övrigt
14:00
10:15
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
15:15
14:15
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/6 
C645 Orkan, Disputation, Betygskommitté för Sebastian Schers disputation
13:00
11:00

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/6 
C502A Kuling, Sara Berglund, Möte, Doktorandråd
16:00
14:00
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/6 
C502A Kuling, Nils Walberg, Institutionsmöte, Valkorpmöte valkorp 2
11:15
09:15
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
12:15
11:15
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/6 
C502A Kuling, Margurite Johansson, Institutionsstyrelsemöte, Sara Engström
12:00
09:30
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
15:15
14:15
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/6 
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
12:15
11:15
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/6 
C609 Rossbysalen, Marianne Lagerklint, Forskningsseminarium
15:15
14:15
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/6 

v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/6 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/6 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/7 


 
MO4CLM1
 
MO4CLM2
 
MO4OCAD
 
MO6003
 
MO7003
 
MO7013
 
MO7014
 
MO8003
 
MO9001
 
MO9002
 
Flera Kurs