v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/3 
MO4001
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/3 
MO4001
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
MO5001
49668,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jonas Nycander
Föreläsning
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/3 
MO4001
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/3 
MO5001
49668,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Gaspard Geoffroy
Föreläsning
12:00
10:15
C502A Kuling
Sara Engström
Möte
12:30
11:30
MO5001
49668,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jonas Nycander
Föreläsning
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/3 
MO4001
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
MO4001
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
Tentamensgenomgång
15:00
13:15
MO5001
49668,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Gaspard Geoffroy
Föreläsning
15:00
13:15

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/3 
MO4001
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
MO4001
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Sara Berglund
Övning
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/3 
MO4001
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
MO5001
49668,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jonas Nycander
Föreläsning
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/3 
MO4001
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/3 
MO4001
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Sara Berglund
Övning
12:00
10:15
MO5001
49668,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Gaspard Geoffroy
Föreläsning
12:00
10:15
MO5001
49668,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jonas Nycander
Föreläsning
15:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/3 
MO4001
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
MO5001
49668,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Gaspard Geoffroy
Föreläsning
15:00
13:15

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/3 
MO4001
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Frida Bender
Föreläsning
12:00
10:15
MO4001
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Sara Berglund
Övning
15:00
13:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/3 
MO5001
49668,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Dhrubaditya Mitra
Jonas Nycander
Föreläsning
15:00
13:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/3 
MO4001
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Redovisning
Project presentations
12:00
09:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/3 
MO4001
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Sara Berglund
Övning
12:00
10:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/3 
MO4001
MO5000
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
49667,VT21,v:2103/2111,50% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Tentamen
16:00
09:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/3 
MO6003
49669,VT21,v:2112/2122,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Introduktion
11:00
10:00
MO7013
49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
49663,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
Introduktion
16:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/3 
MO7013
49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
49663,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jonas Nycander
Föreläsning
Evolution of the atmosphere/ocean
15:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/3 
MO7013
49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
49663,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jonas Nycander
Föreläsning
Physics of the ocean
15:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/3 
MO7013
49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
49663,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Christoph Humborg
Föreläsning
Marine ecosystem
15:00
13:15

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/3 
MO7013
49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
49663,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Volker Brüchert
Föreläsning
Sediments and lithosphere
16:00
14:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/3 
MO7013
49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
49663,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
The atmosphere
16:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/3 
MO7013
49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
49663,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
Antropogenic climate change
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/4 
MO4001
49666,VT21,v:2103/2111,100% DAG,NML
C619 Bolinsalen
Frida Bender
Tentamensgenomgång
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/4 
MO7013
49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
49663,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jonas Nycander
Föreläsning
Terrestial ecosystems
15:00
13:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/4 
MO7013
49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
49663,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Per Holmlund
Föreläsning
Redovisning
Biogeochemical signatures
15:00
13:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/4 
MO7013
49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
49663,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jonas Nycander
Föreläsning
Carbon cycle
15:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/4 
MO7013
49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
49663,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Jonas Nycander
Föreläsning
Cycle models
15:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/4 
MO7013
49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
49663,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Föreläsning
Water cycle
Allan Rodhe
15:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/4 
MO6003
49669,VT21,v:2112/2122,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
15:00
12:15

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/4 
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/4 
MO7013
49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
49663,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
Nitrogen cycle
15:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/4 
MO7013
49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
49663,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Bärbel Muller-Karulis
Föreläsning
N/P in the Baltic sea
15:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/4 
MO7013
49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
49663,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
Sulfur cycle
15:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/4 

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/4 
MO6003
49669,VT21,v:2112/2122,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
15:00
12:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/4 
MO7013
49622,VT20,v:2013/2018,100% DAG,NML
49663,VT21,v:2112/2117,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Redovisning
Tentamen
14:00
09:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/4 
MO6003
49669,VT21,v:2112/2122,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
12:00
10:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/5 
MO6003
49669,VT21,v:2112/2122,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
13:00
10:15

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/5 
MO6003
49669,VT21,v:2112/2122,100% DAG,NML
C609 Rossbysalen
Caroline Leck
Föreläsning
11:00
10:15
KurskodNamn
KurskodNamn


 
MO4001
 
MO5000
 
MO5001
 
MO6003
 
MO7013
 
Flera Kurs