Nu +10 veckor   ARL311, Från fynd till föremål - dokumentation, fyndpreparering och tillvarataga..., +8 Kurs (9) Anpassa Prenumerera
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 14/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Jan Storå, Lena Holmquist, Introduktion till grupparbetet
12:00
10:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 15/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Grupparbete
16:00
09:00
ARL311, 231, Wallenberg, Sven Isaksson, Ett osynligt källmaterial - om adsorberande organiska lämningar
20:00
18:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 16/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Grupparbete
14:30
09:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Forskarseminarium
17:00
15:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 17/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Grupparbete
16:00
09:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 18/10 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Fredrik Fahlander, Jan Storå, Lena Holmquist, Lena Sjögren, Redovisning i seminarieform, utdelande av tenta samt kursvärdering
12:00
09:00
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, 334, Wallenberg, Fredrik Fahlander, Jan Storå, Lena Holmquist, Lena Sjögren, Redovisning forts
15:00
13:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 19/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 20/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 21/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 22/10 
ARL311, 231, Wallenberg, Gustaf Trotzig, Fynd för alla - fotodokumentation , SHM:s föremålsdatabas
20:00
18:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 23/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 24/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 25/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 27/10 

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 28/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 29/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 30/10 
ARL311, Lena Holmquist, Studiebesök i museimagasin. Historiska museet. Förvaring av arkeologiska föremål
19:00
17:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 1/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 2/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 3/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 4/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 5/11 
ARL311, 231, Wallenberg, Laila Kitzler Åhfeldt, 3D-scanning , Att ha och inte ha – om Jarlabankestenen vid Vallentuna kyrka. I: Arkeologi i vägen.
20:00
18:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 6/11 
AN8202, AR8002, ARL838, ARO838, Inlämning hemtentamen (Athena)
16:00
15:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 7/11 
ARL835, 111, Wallenberg, Lena Holmquist, Arkeologins laborativa metoder I
11:00
10:00
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 8/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 9/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 10/11 

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 11/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 12/11 
ARL311, 231, Wallenberg, Osteologiskt material från gravar och boplatser , Ros J. Horn- och benhantverk
20:00
18:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 13/11 
ARL835, 334, Wallenberg, Arne Jarrick, Arkeologins laborativa metoder I, Vad är humanistisk metod?
11:30
09:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 14/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 15/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 16/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 17/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 18/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 19/11 
ARL311, 231, Wallenberg, Amica Stundström, Om arkeologisk textil
20:00
18:00
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 20/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 21/11 
ARL835, 111, Wallenberg, Göran Alm, Arkeologins laborativa metoder I, GIS för arkeologer
11:30
09:30
ARL835, 231, Wallenberg, Göran Alm, Arkeologins laborativa metoder I, GIS för arkeologer
14:30
12:30
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 22/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 23/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 24/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 25/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 26/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 27/11 
ARL835, 231, Wallenberg, Sven Isaksson, Arkeologins laborativa metoder I, Att utvärdera data - grundläggande statistik
11:30
09:30
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 28/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 30/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 1/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 2/12 
ARL835, 231, Wallenberg, Sven Isaksson, Arkeologins laborativa metoder I, Kemiska och fysikaliska analyser av arkeologiskt material
11:30
09:30
ARL835, 231, Wallenberg, Sven Isaksson, Arkeologins laborativa metoder I, Kemiska och fysikaliska analyser av arkeologiskt material
14:30
12:30
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 3/12 
ARL311, 231, Wallenberg, Lena Holmquist, Redovisning av övningsuppgift
20:00
18:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 4/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 5/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 6/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 7/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 8/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 9/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 10/12 
ARL311, 231, Wallenberg, Lena Holmquist, Instruktioner och genomgång av hemtentamen
20:00
18:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 11/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 12/12 
ARL835, 334, Wallenberg, Kerstin Lidén
11:30
09:30
ARL835, 439a, Wallenberg, Gunilla Eriksson
14:30
12:30
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 13/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 14/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 15/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 16/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 17/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 18/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 19/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 20/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 22/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 23/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 24/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 25/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 26/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 27/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 28/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 29/12 


 
AR8002
 
ARL311
 
ARL838
 
Flera Övriga objekt