Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Moment Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 20, 2021 
Mån17/5 17:30 - 19:00 TYA301
TYA30U
TYA3IS
TYA3VU
25341,VT21,v:2103/2122,50% BLA,NML
25342,VT21,v:2103/2122,100% BLA,NML
25357,VT21,v:2103/2122,100% BLA,NML
25358,VT21,v:2103/2122,100% BLA,NML
25359,VT21,v:2103/2122,100% BLA,NML
Christine Becker Översättning från svenska till tyska, skriftligt prov Översättning från svenska till tyska Undervisning
Webbaserat
18:00 - 21:00 FAA110 25391,VT21,v:2103/2122,50% KV,NML Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 Tentamen Fifr I A grupp 1-2 Digital tentamen
18:00 - 19:45 SLRYNB 25312,VT21,v:2105/2124,50% KV,NML via Zoom Nadezjda Zorikhina Nilsson Praktik II Undervisning
Webbaserat
18:00 - 21:00 SLTJ1B 25381,VT21,v:2105/2124,50% BLA,ITD Jonas Thal
Tora Hedin
Grammatik Tentamen
23:45 - 00:00 SLPO2A
SLPOL2
25294,VT21,v:2105/2124,50% KV,NML
25295,VT21,v:2105/2124,100% BLA,NML
Maria Zadencka Textanalys: Litterära texter Hemtentamen
Inlämning
Deadline för inlämning av hemtenta
23:45 - 00:00 SLPOL3 25469,HT21,v:2135/2202,50% BLA,NML Maria Zadencka Textanalys: sakprosa Hemtentamen
Inlämning
Deadline för inlämning av hemtenta
Tis18/5 13:00 - 14:45 TYA702
TYA704
TYA802
TYA804
25143,HT20,v:2044/2102,50% DAG,NML
25144,HT20,v:2044/2102,50% KV,NML
25145,HT20,v:2044/2102,50% DAG,NML
25146,HT20,v:2044/2102,50% KV,NML
via Zoom Andrea Meixner
Anna Mammitzsch
Anta Kursiša
Antonia Hofstätter
Caroline Merkel
Charlotta Seiler Brylla
Christine Becker
Fabia Hultin Morger
Fredrik Renard
Hannah Hinz Cornelli
Julia Baumann
Kerstin Schustereder
Markus Huss
Natasa Vukelic
Susanne Tienken
Tid avsatt för kollokvier i tyska
14:00 - 17:00 SLKPS1
SLRYLI
SLRYS2
25290,VT21,v:2105/2124,100% BLA,NML
25310,VT21,v:2105/2122,25% DAG,NML
25317,VT21,v:2105/2124,100% BLA,NML
Susanna Witt Litteraturhistoria
Rysk litteraturhistoria
Tentamen
16:00 - 19:00 SLPOL3 25296,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML Renata Ingbrant Syntax med fraseologi Tentamen Omtenta
18:00 - 20:00 NL1010
NL1100
25330,VT21,v:2103/2122,50% KV,NML
25332,VT21,v:2103/2122,100% KV,NML
via Athena Sara Van Meerbergen Grammatik
Översättning från svenska till nederländska
Översättning svenska - nederländska
Översättning se-ne Undervisning
Webbaserat
18:00 - 20:00 NL2200 25333,VT21,v:2103/2122,100% KV,NML
25334,VT21,v:2103/2122,50% KV,NML
via Athena Annika Johansson Nederländskpråkig litteratur och litteraturhistoria Undervisning
Webbaserat
18:00 - 21:00 SLPO1B 25293,VT21,v:2105/2124,50% KV,NML Lisa Mendoza Åsberg Textförståelse Tentamen
18:00 - 20:30 TYA002 25337,VT21,v:2103/2122,50% KV,NML
25387,VT21,v:2103/2122,50% KV,ITD
Markus Huss Textförståelse och grammatik med ordkunskap, skriftligt prov Textförståelse o. grammatik m ordkunsk. o. skriftl. prod. Undervisning
Webbaserat
Nyb2 Tyska, grupp 2, kväll
23:45 - 00:00 SLKPS1
SLRSPE
SLRYS3-4
25290,VT21,v:2105/2124,100% BLA,NML
25304,VT21,v:2105/2122,25% KV,NML
25318,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25320,VT21,v:2105/2124,100% BLA,NML
Mattias Ågren Ryskt samhälle
Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi
Hemtentamen
Inlämning
Deadline för inlämning av hemtentan
Ons19/5 09:00 - 11:30 TYA001 25336,VT21,v:2103/2122,50% DAG,ITD Anta Kursiša Textförståelse och grammatik med ordkunskap, skriftligt prov Textförståelse o. grammatik m ordkunsk. o. skriftl. prod. Undervisning
Webbaserat
Nyb1 Tyska, grupp 2, dag
11:00 - 13:00 SLPOL4
SLPOX4
SLPX71-73
SLRX71-73
SLRYS4
SLRYX4
SLTJE4
SLTJX4
SLTX71-73
25297,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25300,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25301,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25302,VT21,v:2105/2124,100% BLA,NML
25306,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25307,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25308,VT21,v:2105/2124,100% BLA,NML
25320,VT21,v:2105/2124,100% BLA,NML
25321,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25326,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25327,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25328,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25329,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
via Zoom Maria Zadencka
Susanna Witt
Examensarbete
Examensarbete för kandidatexamen
Ryska, examensarbete för masterexamen
Tjeckiska, examensarbete för masterexamen
Seminarium
Webbaserat
Uppsatsframläggning: Margareta Nydahl
13:00 - 15:00 SLRX71-73
SLRYS4
SLRYX4
SLTJE4
SLTJX4
SLTX71-73
25306,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25307,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25308,VT21,v:2105/2124,100% BLA,NML
25320,VT21,v:2105/2124,100% BLA,NML
25321,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25326,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25328,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25329,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
via Zoom Ludmila Pöppel
Susanna Witt
Högre seminarium
Webbaserat
Högre seminarium i ryska & tjeckiska (prel)
13:00 - 14:30 TYS101
TYS10B
25343,VT21,v:2103/2122,50% DAG,NML
25344,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
25346,VT21,v:2103/2122,25% DAG,NML
Christine Becker Kultur i de tysktalande länderna Kultur i de tysktalande länderna Undervisning
Webbaserat
Tyska1, dagtid, alla
14:00 - 16:00 SLRYNY 25313,VT21,v:2104/2123,100% DAG,NML via Zoom Larysa Korobenko Praktik II Undervisning
Webbaserat
16:00 - 18:00 SLPOL4 25297,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML via Zoom Renata Ingbrant Litteraturanalys Seminarium
Webbaserat
17:00 - 21:00 FAA110 25391,VT21,v:2103/2122,50% KV,NML Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 Tentamen Fifr I A grupp 1-2 Digital tentamen, muntligt prov
18:00 - 21:00 FAB200
FAB602
25282,VT21,v:2103/2122,100% BLA,NML
25283,VT21,v:2103/2122,100% BLA,NML
Finsk litteraturhistoria Omtentamen Digital omtentamen
18:00 - 20:00 NL1010
NL1100
25330,VT21,v:2103/2122,50% KV,NML
25332,VT21,v:2103/2122,100% KV,NML
via Athena Peter Bolin Översättning från nederländska till svenska
Översättning nederländska - svenska
Grammatik, Översättning ne-se Undervisning
Webbaserat
18:00 - 20:30 TYA002 25337,VT21,v:2103/2122,50% KV,NML
25387,VT21,v:2103/2122,50% KV,ITD
Kerstin Schustereder Textförståelse och grammatik med ordkunskap, skriftligt prov Textförståelse o. grammatik m ordkunsk. o. skriftl. prod. Undervisning
Webbaserat
Nyb2 Tyska, grupp 1, kväll
23:45 - 00:00 SLBIOI
SLKPS1
25290,VT21,v:2105/2124,100% BLA,NML
25398,VT21,v:2106/2122,25% KV,NML
Mattias Ågren Belarus igår och idag Hemtentamen
Inlämning
Deadline för inlämning av hemtentan
Tors20/5 14:00 - 15:00 SL7TSS 25288,VT21,v:2105/2124,25% ING,NML via Zoom Tora Hedin Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa Seminarium
14:00 - 16:00 SLRYNY 25313,VT21,v:2104/2123,100% DAG,NML via Zoom Alexander Pereswetoff-Morath Grammatik och text II Undervisning
Webbaserat
14:00 - 16:00 SLRYS2 25317,VT21,v:2105/2124,100% BLA,NML via Zoom Nadezjda Zorikhina Nilsson Grammatik II Undervisning
Webbaserat
17:00 - 18:30 FAA301 25239,HT20,v:2036/2102,50% BLA,NML via Zoom Outi Katariina Oja Vetenskapligt skrivande Undervisning
18:00 - 20:00 NL1020
NL1100
25331,VT21,v:2103/2122,50% KV,NML
25332,VT21,v:2103/2122,100% KV,NML
via Athena Annika Johansson
Reglindis De Ridder
Modern nederländskspråkig litteratur Modern nederländskspråkig litteratur Undervisning
Webbaserat
Grupp A Reglindis
Grupp B Annika
18:00 - 20:00 SLPO1A
SLPO2A
SLPOL2-4
SLPOX4
SLPX71-73
25293,VT21,v:2105/2124,50% KV,NML
25294,VT21,v:2105/2124,50% KV,NML
25295,VT21,v:2105/2124,100% BLA,NML
25296,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25297,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25298,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25300,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25301,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25302,VT21,v:2105/2124,100% BLA,NML
25494,VT21,v:2105/2124,50% KV,NML
via Zoom Maria Zadencka Seminarium Högre seminarium i polska: Łukasz Tischner. Zoom-länk på denna sida 30 min innan start: https://www.slav.su.se/om-oss/evenemang/1.555576
18:00 - 20:15 SLRYNA 25311,VT21,v:2104/2123,50% KV,NML via Zoom Nadezjda Zorikhina Nilsson Praktik I Undervisning
Webbaserat
Grupp 1
18:00 - 19:45 SLRYNA 25311,VT21,v:2104/2123,50% KV,NML via Zoom Susanna Witt Praktik I Undervisning
Webbaserat
Grupp 2
23:45 - 00:00 SLRYS1 25315,VT21,v:2105/2124,100% BLA,NML Irina Malaxos Fonetik: teori och uttal Hemtentamen
Inlämning
Deadline för inlämning av hemtenta.
Fre21/5 15:00 - 16:30 SLPO1B
SLPO2A
SLPOL2-4
25169,HT20,v:2036/2104,50% BLA,NML
25176,HT20,v:2036/2104,50% BLA,NML
25293,VT21,v:2105/2124,50% KV,NML
25294,VT21,v:2105/2124,50% KV,NML
25295,VT21,v:2105/2124,100% BLA,NML
25296,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
25297,VT21,v:2105/2124,50% BLA,NML
via Zoom Konversation på polska via Zoom:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69130144406
Lör22/5 09:00 - 12:00 TYA001 25335,VT21,v:2103/2122,50% KV,NML
25336,VT21,v:2103/2122,50% DAG,ITD
via Athena Kerstin Schustereder Textförståelse och grammatik med ordkunskap, skriftligt prov Tentamen
Webbaserat
Nyb 1 Tyska, grupp 5, kväll
Nyb1 Tyska, grupp 1, dag
Nyb1 Tyska, grupp 2, dag
Nyb1 Tyska, grupp 3, kväll
Nyb1 Tyska, grupp 4, kväll
09:00 - 12:00 TYA201 25339,VT21,v:2103/2122,50% BLA,NML
25340,VT21,v:2103/2122,100% BLA,NML
via Athena Susanne Tienken Grammatik, skriftligt prov Tysk grammatik Tentamen
Webbaserat
09:00 - 12:00 TYA301 25174,HT20,v:2036/2102,50% BLA,NML
25341,VT21,v:2103/2122,50% BLA,NML
25342,VT21,v:2103/2122,100% BLA,NML
via Athena Christine Becker Översättning från svenska till tyska, skriftligt prov Översättning från svenska till tyska Tentamen
Webbaserat
09:00 - 11:00 TYS101
TYS10C
25172,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
25344,VT21,v:2103/2122,100% DAG,NML
25347,VT21,v:2103/2122,25% KV,NML
via Athena Andrea Meixner
Hannah Hinz Cornelli
Referatskrivning Processkrivning och översättning Tentamen
Webbaserat
KurskodNamn
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.