Nu - Hel dag   Baltiska, 15810, Finska, 15820, Nederländska, 15840, Slaviska, 15850, Tyska, 15830 Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper


Inga bokningar