Nu - Hel dag   Baltiska, 15810, Finska, 15820, Nederländska, 15840, Slaviska, 15850, Tyska, 15830 Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Delkurs Moment Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 40, 2020 
Tors1/10 14:00 - 16:00 SLRYNY 25180,HT20,v:2035/2102,100% DAG,NML Alla Bernar Praktik I Undervisning
Webbaserat
Grupp 1
15:00 - 16:30 FAA102 25231,HT20,v:2036/2102,100% DAG,NML Sari Pesonen Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 Undervisning
16:00 - 18:00 BAL760 25229,HT20,v:2036/2102,25% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Lilita Zalkalns Seminarium
16:00 - 18:00 SLPL2B 25279,HT20,v:2036/2102,50% BLA,NML Maria Zadencka Skriftlig språkfärdighet inkl. översättning Undervisning
Webbaserat
17:00 - 18:30 FAA301 25239,HT20,v:2036/2102,50% BLA,NML Merlijn de Smit Introduktion till semantik och pragmatik
17:00 - 18:00 SLRYS1 25183,HT20,v:2036/2103,100% BLA,NML Alla Bernar Fonetik: teori och uttal Undervisning
Webbaserat
17:00 - 19:00 SLTJ1A
SLTJE1
25196,HT20,v:2036/2103,100% BLA,NML
25260,HT20,v:2036/2103,50% BLA,ITD
Jonas Thal Introduktion till tjeckiska språket Undervisning
Webbaserat
18:00 - 19:30 NL1010
NL1100
25153,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
25156,HT20,v:2036/2102,100% KV,NML
via Athena Sara Van Meerbergen Fonetik och formlära Fonetik och formlära Undervisning
Webbaserat
18:00 - 19:30 NL2200 25158,HT20,v:2036/2102,100% KV,NML
25159,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
via Zoom Reglindis De Ridder Skriftlig språkfärdighet Undervisning
Webbaserat
18:00 - 19:45 SLKPS1
SLPL2B
SLPOLI
25209,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
25235,HT20,v:2036/2102,25% BLA,NML
25279,HT20,v:2036/2102,50% BLA,NML
Maria Zadencka Litteraturhistoria
Polsk litteraturhistoria
Föreläsning
Webbaserat
18:00 - 19:45 SLPOTP 25236,HT20,v:2037/2102,25% KV,NML Renata Ingbrant Olga Tokarczuks prosavärld Föreläsning
Webbaserat
18:00 - 19:45 SLRYNA 25191,HT20,v:2035/2102,50% KV,NML Anna Ljunggren Praktik I Undervisning
Webbaserat
Grupp 2
18:00 - 19:45 SLRYNA 25191,HT20,v:2035/2102,50% KV,NML Irina Malaxos Praktik I Undervisning
Webbaserat
Grupp 3
18:00 - 19:45 SLRYS2 25184,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML Ludmila Pöppel Grammatik II Undervisning
Webbaserat
18:00 - 19:00 TYA001 25275,HT20,v:2036/2102,50% KV,ITD Webbaserad undervisning/Online learning
via Athena
Sonja Weber Webbaserat Nyb 1 Tyska, grupp 5, kväll
Nyb1 Tyska, grupp 4, kväll
Nyb1 Tyska, grupp 6, kväll
Extraövningar/tutorium
18:00 - 19:30 TYA201 25181,HT20,v:2036/2102,50% BLA,NML
25186,HT20,v:2036/2102,100% BLA,NML
via Athena Susanne Tienken Tysk grammatik Undervisning
Webbaserat
Tyska 2, alla
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
25196,HT20,v:2036/2103,100% BLA,NML
25260,HT20,v:2036/2103,50% BLA,ITD
Jonas Thal Muntlig språkfärdighet Undervisning
Webbaserat
Grupp 1
19:00 - 20:00 SLTJ1A
SLTJE1
25196,HT20,v:2036/2103,100% BLA,NML
25260,HT20,v:2036/2103,50% BLA,ITD
Petra Johansson Muntlig språkfärdighet Undervisning
Webbaserat
Grupp 2
19:45 - 21:15 NL1010
NL1100
25153,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
25156,HT20,v:2036/2102,100% KV,NML
via Athena Annika Johansson Språkövningar Undervisning
Webbaserat
Språkövningar
19:45 - 21:15 NL2200 25158,HT20,v:2036/2102,100% KV,NML
25159,HT20,v:2036/2102,50% KV,NML
via Zoom Reglindis De Ridder Muntlig språkfärdighet Undervisning
Webbaserat
KurskodNamn
KurskodNamn