Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Karta
Kurs
Delkurs
Aktivitet
Lärare
Information
Rumsplacering tentamen
v 49, 2022 
Mån5/12 10:00 - 12:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 FI10P1 Metaetik Föreläsning Jonas Olson
10:00 - 12:00 D299, Södra huset D, Vån 2 FIPF10 Metafysik Föreläsning Björn Eriksson
10:00 - 12:00 F299, Södra huset F, Vån 2
F397, Södra huset F, Vån 3
US170G Vetenskapsteori och forskningsmetodik Seminarium F299: Grupp 1 Albin,
F397: Grupp 2 Mac
10:00 - 12:00 D231, Södra huset D, Vån 2 FI4MN1 Examensarbete Föreläsning
Seminarium
Katharina Berndt Rasmussen
Krister Bykvist
Synopsis
10:00 - 12:00 D271, Södra huset D, Vån 2 FI20N1 Normativ etik Föreläsning Håkan Salwén
10:00 - 12:00 F487, Södra huset F, Vån 4 FIMC10
FITF20
FITF30
Mentalt innehåll Föreläsning Sören Häggqvist
13:00 - 15:00 D247, Södra huset D, Vån 2 FI4MN1 Examensarbete Föreläsning
Seminarium
Katharina Berndt Rasmussen
Krister Bykvist
Synopsis
13:00 - 15:00 F239, Södra huset F, Vån 2 FIMF10
FITF20
FITF30
Matematikens filosofi Föreläsning Peter Pagin
14:00 - 18:00 Brunnsvikssalen, Södra huset A, Vån 5 FI11N1 Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Niklas Möller Digital salstentamen
14:00 - 18:00 Brunnsvikssalen, Södra huset A, Vån 5 FITF10
FITF1L
Den teoretiska filosofins historia del 1 Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
Digital salstentamen
14:00 - 16:00 Ugglevikssalen, Södra huset E, Vån 5 UCG32K
UCG39K
Kunskap och vetenskap Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Björn Brunnander Digital salstentamen
Omtentamen
14:00 - 16:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 UCG32K
UCG39K
Kunskap och vetenskap Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Björn Brunnander Digital salstentamen
Omtentamen
14:00 - 16:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 UCG32K
UCG39K
Kunskap och vetenskap Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Björn Brunnander Digital salstentamen
Omtentamen
15:00 - 17:00 F299, Södra huset F, Vån 2
F397, Södra huset F, Vån 3
US170G Vetenskapsteori och forskningsmetodik Seminarium F299: Grupp 3 Albin,
F397: Grupp 4 Mac
15:00 - 17:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FIFS10
FITF20
FITF30
Introduktion till formell semantik Föreläsning
Övning
Dag Westerståhl
15:00 - 17:00 via Zoom FI17N2 Föreläsning
Gruppövning
Sama Agahi
Tis6/12 10:00 - 12:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 US170G Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning Niklas Möller
10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FITF10
FITF1L
Den teoretiska filosofins historia del 2 Föreläsning Henrik Lagerlund
10:00 - 12:00 D263, Södra huset D, Vån 2 FIOV10
FITF20
FITF30
Originalverk i teoretisk filosofi Föreläsning Miira Tuominen
10:00 - 12:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FI4MN2 Aktuellt forskningsområde 2 Föreläsning
Seminarium
Anandi Hattiangadi Naming and Necessity
12:30 - 13:30 D255, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Övning Madeleine Ribé SI-möte FOL
13:00 - 15:30 F239, Södra huset F, Vån 2 FILVE2
FITF20
FITF30
Vetenskapsfilosofi II Föreläsning Richard Dawid
15:00 - 16:00 via Zoom FI17N2 Övning Mikael Eriksson SI-möte grupp 1
16:00 - 18:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FIFS10
FITF20
FITF30
Introduktion till formell semantik Övning Jesper Olsson
18:00 - 20:00 D231, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning
Övning
Johannes Nyström Del 1
Ons7/12 10:00 - 12:00 E306, Södra huset E, Vån 3 FIPF10 Metafysik Föreläsning Björn Eriksson
10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 US170G Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning Niklas Möller
10:00 - 12:00 D220, Södra huset D, Vån 2 FIMC10
FITF20
FITF30
Mentalt innehåll Föreläsning Sören Häggqvist
10:00 - 12:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FI20N1 Samhällsvetenskapens filosofi Föreläsning Erik Angner
12:30 - 13:30 D263, Södra huset D, Vån 2 FIPF10 Övning Agnes Forell SI-möte
13:00 - 14:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FIMC10
FITF20
FITF30
Övning Hanna Sonidsson SI-möte
13:00 - 15:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FILO2G
FITF20
FITF30
Logik II Föreläsning
Övning
13:00 - 14:00 via Zoom FI17N2 Gruppövning Mac Aräng Willners
14:30 - 15:30 via Zoom FI17N2 Övning Sophia Eriksson SI-möte grupp 2
18:00 - 20:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FIPF10 Normativ etik Föreläsning Isaac Taylor
Tors8/12 10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 FITF10
FITF1L
Den teoretiska filosofins historia del 2 Föreläsning Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
10:00 - 12:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 US170G Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning Niklas Möller
10:00 - 12:00 F413, Södra huset F, Vån 4 FI10P1 Metaetik Föreläsning Jonas Olson
10:00 - 12:00 D320, Södra huset D, Vån 3 FIMF10
FITF20
FITF30
Matematikens filosofi Föreläsning Peter Pagin
10:00 - 12:00 D247, Södra huset D, Vån 2 FI20N1 Samhällsvetenskapens filosofi Föreläsning Erik Angner
10:00 - 12:00 E387, Södra huset E, Vån 3 FIPF10 Metafysik Föreläsning Björn Eriksson
10:00 - 12:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FI4MN2 Aktuellt forskningsområde 3 Föreläsning Siska De Baerdemaeker Philosophy of experiment
13:00 - 14:30 D299, Södra huset D, Vån 2 FITF1L Den teoretiska filosofins historia del 2 Grupparbete
13:00 - 14:30 E413, Södra huset E, Vån 4
E497, Södra huset E, Vån 4
FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 2 Grupparbete
13:00 - 15:00 F320, Södra huset F, Vån 3 FI10P1 Övning Mac Willners SI-möte
14:00 - 16:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FIFS10
FITF20
FITF30
Introduktion till formell semantik Föreläsning
Övning
Dag Westerståhl
16:00 - 17:45 D289, Södra huset D, Vån 2 Föreläsning Stockholm Philosophy Colloquium: Siska De Baerdemaeker
18:00 - 20:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Metod - argumentation, semantik och formell logik Föreläsning
Övning
Johannes Nyström Del 1
Fre9/12 08:00 - 12:00 *Obestämd skrivsal FI10P1 Metaetik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Jonas Olson Digital salstentamen
10:00 - 12:00 Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 FITF10
FITF1L
Den teoretiska filosofins historia del 2 Föreläsning Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
10:00 - 12:00 F299, Södra huset F, Vån 2
F487, Södra huset F, Vån 4
US170G Vetenskapsteori och forskningsmetodik Seminarium F299: Grupp 3 Madeleine,
F487: Grupp 4 Mac
10:00 - 12:30 D734, Södra huset D, Vån 7 FILO2G
FITF20
FITF30
Logik II Föreläsning
Övning
13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 FISRE0 Vetenskaplighet och forskningsetik Föreläsning James Nguyen
13:00 - 15:00 D220, Södra huset D, Vån 2
D247, Södra huset D, Vån 2
Karta
Karta
US170G Vetenskapsteori och forskningsmetodik Seminarium D220: Grupp 1 Madeleine,
D247: Grupp 2 David
13:00 - 14:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FITF10 Övning Malcolm Jensen SI-möte fristående
v 50, 2022 
Mån12/12 08:00 - 12:00 *Obestämd skrivsal US170G Vetenskapsteori och forskningsmetodik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Niklas Möller Digital salstentamen
10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 FITF10
FITF1L
Den teoretiska filosofins historia del 2 Föreläsning Henrik Lagerlund
Miira Tuominen
10:00 - 12:00 E371, Södra huset E, Vån 3 FI10P1 Ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi Föreläsning Erik Angner
10:00 - 12:00 D255, Södra huset D, Vån 2
D271, Södra huset D, Vån 2
FIPF10 Metafysik Seminarium Björn Eriksson
10:00 - 12:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FITF30 Litteraturseminarium Seminarium Sören Häggqvist
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.