Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Karta
Kurs
Delkurs, Moment
Aktivitet
Lärare
Information
Rumsplacering tentamen
v 22, 2023 
Tis2023-05-30 08:00 - 12:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FIFY10
FITF21
FITF30
FITF3L
Fysikens filosofi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Richard Dawid Papperstentamen
10:00 - 12:00 B413, Södra huset B, Vån 4 FIBE10 Filosofi, etik och policy Seminarium Antoinette Scherz
10:00 - 12:00 D207, Södra huset D, Vån 2
E397, Södra huset E, Vån 3
Karta
Karta
UM7107 Vetenskapsteori och forskningsmetodik Seminarium Grupp 1: D207,
Grupp 2: E397
13:00 - 15:00 B413, Södra huset B, Vån 4 FIBE10 Filosofi, etik och policy Seminarium Mac Aräng Willners
13:00 - 14:00 D263, Södra huset D, Vån 2 UM7107 Övning Malcolm Jensen SI-möte
14:00 - 16:00 Lärosal 20 (ALC), Albano Hus 4, Vån 2 FIMAT0 Matens filosofi Redovisning Henrik Lagerlund
18:00 - 22:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 FITF10 Metafysik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Anders Schoubye Digital salstentamen
Ons2023-05-31 09:00 - 13:00 F315, Södra huset F, Vån 3 FIPF10 Den praktiska filosofins historia Tentamen Jonas Olson Digital tentamen.

OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!
10:00 - 12:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 UM7107 Vetenskapsteori och forskningsmetodik Föreläsning Björn Brunnander Forskningsetik, repetition
13:00 - 14:00 F315, Södra huset F, Vån 3 Elisabeth Furberg
14:00 - 16:00 Lärosal 37 (ALC), Albano Hus 4, Vån 2 FIMAT0 Matens filosofi Redovisning Henrik Lagerlund
18:00 - 20:00 D255, Södra huset D, Vån 2 FIPF10 Den praktiska filosofins historia Seminarium Nicolas Olsson Yaouzis
Tors2023-06-01 09:00 - 12:00 D263, Södra huset D, Vån 2 FI30N1 Examensarbete Seminarium Uppsatsventilering
09:00 - 12:00 D207, Södra huset D, Vån 2 FI20N1 Normativ etik Seminarium Håkan Salwén
10:00 - 17:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FI4MN1 Seminarium Katharina Berndt Rasmussen
Krister Bykvist
10:00 - 11:00 via Zoom UM7107 Övning Madeleine Ribé SI-möte
13:00 - 16:00 D263, Södra huset D, Vån 2 FI30N1 Examensarbete Seminarium Uppsatsventilering
13:00 - 15:00 D207, Södra huset D, Vån 2 FI20N1 Normativ etik Seminarium Håkan Salwén
14:00 - 16:00 Lärosal 37 (ALC), Albano Hus 4, Vån 2 FIMAT0 Matens filosofi Redovisning Henrik Lagerlund
Fre2023-06-02 08:00 - 12:00 *Obestämd skrivsal FI10N1
FIPF10
Metaetik Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Digital salstentamen
Omtentamen
09:00 - 17:00 B487, Södra huset B, Vån 4 SJWiP 2023
09:00 - 12:00 D263, Södra huset D, Vån 2 FI30N1 Examensarbete Seminarium
10:00 - 17:00 D734, Södra huset D, Vån 7 FI4MN1 Seminarium Katharina Berndt Rasmussen
Krister Bykvist
10:00 - 12:00 D800, Södra huset D
D892, Södra huset D
Karta
Karta
FI20N1 Normativ etik Seminarium Elisabeth Furberg
Håkan Salwén
14:00 - 17:00 D263, Södra huset D, Vån 2 FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsmetodik Föreläsning Niklas Möller
Lör2023-06-03 09:00 - 13:00 *Obestämd skrivsal FITF10
FITF1L
Den teoretiska filosofins historia del 2 Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Miira Tuominen Digital salstentamen
09:00 - 13:00 *Obestämd skrivsal FIPL1G
FITF20-21
FITF30
Språkfilosofi I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Anders Schoubye Digital salstentamen
09:00 - 13:00 *Obestämd skrivsal HVUKV3
UM7107
US170H
US170Ä
Vetenskapsteori
Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Björn Brunnander Digital salstentamen
v 23, 2023 
Mån2023-06-05 10:00 - 12:00 FIGE10 Föreläsning Isaac Taylor
18:00 - 22:00 **Obestämd skrivsal FITF10 Den teoretiska filosofins historia del 2 Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Mikael Janvid Digital salstentamen
Omtentamen
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn

  Ändrad senaste dygnet.