Nu - Hel vecka   Antikens kultur och samhällsliv, 10810, +3 Institution (4) Visa meny Prenumerera
Tid    Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information Litteraturinfo
v 39, 2018 
On26/9 13:00 - 15:00 AN1200 435. Wallenberg Ann-Louise Schallin Östra Medelhavets förhistoria Seminarium: Inhämta, analysera och kritiskt återge en text
13:00 - 15:00 AR3001-3002 334. Wallenberg Ingrid Berg Problemformulering, analys och tolkning Tolkning: relationen mellan teori, empiri och eget perspektiv. Tentamen delas ut. Ekengren & Hinnfors 96-106 + rep. 26-29, 50-57 & 132-34. Lindstedt kap 8, 9. Patel & Davidson rep. 23-37. Trost 42-54. Wallén rep. 80-89.
14:00 - 15:00 231. Wallenberg Vendela Kempe Lagerholm Möte
15:00 - 17:00 AN8202, AR8002, ARL838, ARO838 Forskarseminarium, rum 334
15:00 - 17:00 334. Wallenberg Forskningsseminarium Iphigenia Tournavitou, University of Thessaly, Volos: Ritual Pyres in Minoan Peak Sanctuaries. The Real Story
15:00 - 16:00 439a. Wallenberg Maria Wojnar-Johansson Möte
18:00 - 20:00 AN1210 435. Wallenberg Åke Engsheden
18:00 - 20:00 ARL311 231. Wallenberg Lena Holmquist Preparering av metallföremål (grupp 2) Klockhoff, M. 1993. Conservation by EDTA. Four Applications. I: Sources and Resources. Studies in Honour of Birgit Arrhenius. PACT 38 Rixensart. Trotzig, G. 2013.
To27/9 10:00 - 12:00 AN1200 435. Wallenberg Östra Medelhavets förhistoria
10:00 - 12:00 AR1000 BOT 321 Lilla Frescati. Lilla frescativägen 5 Anders Andrén Arkeologiska perspektiv Föreläsning Arkeologi – medeltidsarkeologi – historisk arkeologi
10:00 - 12:00 AN8202, AR8002, ARL838, ARO838 111. Wallenberg Alison Klevnäs Textseminarium Arkeologi
10:00 - 12:00 ARL510 231. Wallenberg Lena Holmquist Materiallära och materiell kultur Metall 2 Arkeologins laborativa metoder sid 18-20
10:00 - 12:00 334. Wallenberg Gunilla Eriksson Föreläsning
12:00 - 14:00 AN1200 435. Wallenberg Östra Medelhavets förhistoria
12:00 - 13:00 111. Wallenberg Sven Isaksson Möte PedagoGeeklunch
13:00 - 15:00 AN3210 111. Wallenberg Lena Sjögren Preliminär litteraturlista, materialbegränsning & frågeställningar (grupphandledning)
13:00 - 15:00 AR3001-3002 334. Wallenberg Ingrid Berg Problemformulering, analys och tolkning Vetenskapligt skrivande
13:00 - 15:00 439a. Wallenberg Markus Fjellström Möte
14:00 - 16:00 AN1200 435. Wallenberg Östra Medelhavets förhistoria
16:00 - 17:00 334. Wallenberg Möte
17:30 - 20:00 ARO151 111. Wallenberg Jan Storå Stenålderns människor. Demo: Humanosteologi Molnar
18:00 - 20:00 ARA102 334. Wallenberg Bronsålder i Stor-Stockholm
Fr28/9 09:00 - 10:00 AR3001-3002 Problemformulering, analys och tolkning OBS! Inlämning ”Analys”-uppgift text kl 10.00 (maila till IB som distribuerar till gruppen).
10:00 - 12:00 AN1200 435. Wallenberg Östra Medelhavets förhistoria
10:00 - 11:00 AR1000 Niklas Eriksson Arkeologiska perspektiv Hemtentamen inlämnas. Betygsskala A-F. Kursvärdering lämnas.
12:00 - 14:00 AN1200 435. Wallenberg Östra Medelhavets förhistoria
12:00 - 17:00 AR3001-3002 Problemformulering, analys och tolkning Egna förberedelser inkl. läsning av andras uppgifter.
14:00 - 16:00 AN1200 435. Wallenberg Östra Medelhavets förhistoria

  Ändrad senaste dygnet.