Nu - Hel vecka   Antikens kultur och samhällsliv, 10810, +3 Institution (4) Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Lokal Lärare Undervisningstyp
v 15, 2020 
To9/4 09:00 - 17:00 144, uppackningsrum. Wallenberg Kerstin Odebäck Kurs