Nu - Hel vecka   Antikens kultur och samhällsliv, 10810, +3 Institution (4) Anpassa Prenumerera
Tid    Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information Litteraturinfo
v 12, 2019 
Ti19/3 09:00 - 12:00 AR2000 334. Wallenberg Niklas Eriksson Gruppuppgift
09:00 - 16:00 111. Wallenberg Undervisning
10:00 - 15:00 AN1220 435. Wallenberg
10:00 - 15:00 ARO610 Laszlo Bartosiewicz Animal osteoarkeologi I Tänder och tandframbrytning
10:00 - 15:00 ARO843 Självständig laboration
11:15 - 12:00 439a. Wallenberg Anna-Lena Löfberg Möte CEK
13:00 - 16:00 AR2000 334. Wallenberg Niklas Eriksson Gruppuppgift Redovisningar
13:00 - 15:00 AR5000 Avancerad fältkurs ATA. Arkiv och dokumentationshistoria. Ola Jensen m.fl. (RAÄ). Preliminär tid.
On20/3 09:00 - 16:00 111. Wallenberg Undervisning
09:00 - 10:00 439a. Wallenberg Maria Wojnar-Johansson Möte TA-möte
10:00 - 16:00 AN1200 435. Wallenberg Arkaiska och klassiska Grekland Tentamen
10:00 - 15:00 AR5000 334. Wallenberg Avancerad fältkurs Fältkursens grupparbete (planering). Lärare: Jan Apel
10:00 - 15:00 ARO610 Laszlo Bartosiewicz Animal osteoarkeologi I Självständig laboration
10:00 - 12:00 ARO843 Anna Kjellström Självständig laboration
10:00 - 12:00 439a. Wallenberg Nanouschka Myrberg Burström Möte
10:45 - 12:15 231. Wallenberg Gunilla Eriksson Möte TAP Alison H, via skype
12:00 - 15:00 ARO843 Självständig laboration
15:00 - 17:00 334. Wallenberg Forskningsseminarium
18:00 - 20:00 ARL313 Eget arbete Deadline för övning 7
To21/3 09:00 - 16:00 111. Wallenberg Undervisning
10:00 - 15:00 AN3210 Lena Sjögren Examensarbete Individuell handledning
10:00 - 12:00 AR5000 334. Wallenberg Avancerad fältkurs Järnålderns hus och bebyggelse. Lärare: Jan Apel
10:00 - 15:00 ARO610 Laszlo Bartosiewicz Animal osteoarkeologi I Självständig laboration
10:00 - 15:00 ARO843 Självständig laboration
13:00 - 15:00 AN2200 435. Wallenberg Ann-Louise Schallin Medelhavsländernas arkeologi och topografi Föreläsning & Seminarium: Arkeologiska teoribildningar Olsen 2003: kap. 2, 3, 4, 5, 6
13:00 - 15:00 ARO931 Jan Storå Presentation 5
14:00 - 15:00 439a. Wallenberg Maria Wojnar-Johansson Möte Möte med PA
15:00 - 16:00 ARL836 Inlämning av hemtentamen
17:00 - 20:00 ARL313
18:00 - 20:00 ARA101 334. Wallenberg Nanouschka Myrberg Burström Pre-Christian Religion and Cult Sites
Fr22/3 10:00 - 15:00 ARO610 Laszlo Bartosiewicz Animal osteoarkeologi I Självständig laboration. Inlämning Del I: Svin - Får -Get
10:00 - 15:00 ARO843 Självständig laboration
13:00 - 14:00 439a. Wallenberg Vendela Kempe Lagerholm Möte ATLAS gruppmöte
15:00 - 16:00 AR2000 Gruppuppgift Sista dag för inlämnande av individuell uppgift (Athena)
15:00 - 16:00 ARA124 Inlämning av hemtenta
17:00 - 18:00 AN1200 Arkaiska och klassiska Grekland Inlämning av hemuppgift i ATHENA senast fredagen den 22/3, kl. 18.00