Nu +5 timmar   Franska, 16501, Italienska, 16502, Latin och grekiska, 16503, +5 Institution (8) Anpassa Prenumerera
Tid Lokal Kurs Delkurs Studentgrupp Undervisningstyp Lärare Information
v 9 To 27/2 v 9
10:00 - 13:00 B522B. Södra huset hus B ES030A Text- och ordkunskap I ES030A Gr B Undervisning Tamara Strugo
10:00 - 12:00 B479. Södra huset hus B KSB012 Antik prosa och poesi Undervisning Maria Plaza
10:00 - 12:00 E319. Södra huset hus E LA7105 Demokratisering Seminarium Magnus Lembke
12:30 - 14:30 C585. Södra huset hus C RS71FR Förmedling av romansk litteratur Seminarium Cecilia Schwartz Italienska