Nu - Hel dag   Franska, 16501, Italienska, 16502, Latin och grekiska, 16503, +5 Institution (8) Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Romanska och klassiska institutionen

Inga bokningar