Nu - Hel dag   Franska, 16501, Italienska, 16502, Latin och grekiska, 16503, +5 Institution (8) Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Romanska och klassiska institutionen
Tid Kurs Delkurs Studentgrupp Lärare Lokal, Lokal Undervisningstyp Information
v 44, 2020 
Mån26/10 00:15 - 2020-11-02 00:00 Paolo Sancini via Zoom Övrigt LEDIG.
Tis27/10 16:00 - 17:45 KSANG2 Bibelgrekiska II Bibelgrekiska II Denis Searby via Zoom Undervisning
16:00 - 18:00 PO230A Muntlig och skriftlig språkfärdighet Juanito Ornelas de Avelar via Zoom Undervisning
18:00 - 20:00 FR011A Fransk grammatik och ordkunskap 1-2
Hörförståelse och muntlig framställning 1
Skriftlig produktion 1
FrFrbkvgr2 Per Förnegård via Zoom Webbaserat
18:00 - 20:00 IT022A Muntlig produktion 2
Skriftlig produktion 2
ITFRB II gr1 Chiara Leonardelli via Zoom Seminarium
18:00 - 20:00 IT330A
IT3LP1
ITÖSP3
Översättning i teori och praktik Roberta Colonna Dahlman via Zoom Undervisning
KurskodNamn
KurskodNamn