Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 48, 2023 
Sön2023-12-03 23:30 - 00:00 HVDT06 17934, H23, 50%, VSL, DST Drama- och teaterdidaktisk forskning Inlämning Inlämning av PM inför ventilering 23:59.
23:30 - 00:00 HVF3FV 17926, H23, 50%, BLA, DST Historia med ämnesdidaktik Inlämning Inlämning hemtentamen Historia
senast kl 23.59 via Athena
23:30 - 00:00 US400P
US800U
US900U
USX01P
USX04P
USX06P
17065, H23, 50%, BLA, DST Självständigt arbete
Självständigt arbete I, GN
Självständigt arbete II, AN
Inlämning Alla Ylva Falk Inlämning av det pågående arbetet. Sista inlämningstid är 3/12 kl 23.59.
23:45 - 00:00 HVDT05 17933, H23, 50%, VSL, DST Uppsatsarbete Examination Inlämning av uppsats inför ventilering 23:59
 
KurskodNamn
HVDT05Forskning i drama och teaterdidaktik
HVDT06Forskning i drama och teaterdidaktik - fördjupning
HVF3FVAtt undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3
US400PSjälvständigt arbete
US800USjälvständigt arbete - kurs inom VAL-projektet
 
KurskodNamn
US900USjälvständigt arbete - kurs inom ULV-projektet
USX01PSjälvständigt arbete I inom allmänt utbildningsområde med inriktning mot språk och språkutveck
USX04PSjälvständigt arbete i språkdidaktik
USX06PSjälvständigt arbete i Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola med språkdidaktisk in