Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Lärare
Information
Litteraturinfo
v 8, 2024 
Mån2024-02-19 09:00 - 11:00 439, Wallenberg, Vån 4 ARA813 15101, V24, 100%, DAG, NML Seminarium Textseminarium.
10:00 - 14:00 334, Wallenberg, Vån 3 AR2100 15105, V24, 100%, DAG, NML Arkeologiska verktyg Grupparbete Frida Espolin Norstein Grupparbete.
10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1200 15010, V24, 100%, DAG, NML Arkaiska och klassiska Grekland Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Lena Sjögren Den klassiska tidens historia och politik (ca. 500- 323 f.Kr) Morris och Powell, kap. 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, filmen: Atens demokrati (ATHENA)
10:00 - 12:00 AR5100 15106, V24, 100%, DAG, NML Arkeologi som arbetsmarknad Grupparbete Valfri plats. Arbete med gruppuppgift.
13:00 - 15:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN2200 15011, V24, 100%, DAG, NML Fallstudier kring antik historia Grupparbete Lena Sjögren
13:00 - 15:00 439, Wallenberg, Vån 4 ARL930 15008, V24, 100%, DAG, NML Seminarium Gunilla Eriksson Avstämning, behovsinventering. Referenshantering.
13:00 - 15:00 111, Wallenberg, Vån 1 ARO610 15019, V24, 100%, DAG, NML Animal osteoarkeologi I Jan Storå OBS: 13.00 Introduktion till animal osteoarkeologi: Människan och djuren genom tiderna.
13:00 - 15:00 AR5100 15106, V24, 100%, DAG, NML Arkeologi som arbetsmarknad Studiebesök Nanouschka Myrberg Burström Arbetsplatsbesök hos Länsstyrelsen i Stockholm. Antikvarie Annika Wallin, Enheten för investeringsstöd och kulturmiljö. Regeringsgatan 66, plan 4. OBS! Medtag ID-handling.
14:00 - 15:00 231, Wallenberg, Vån 2 Handledning Kerstin Lidén
15:00 - 18:00 111, Wallenberg, Vån 1 ARO843 15002, V24, 100%, DAG, NML Föreläsning Anna Kjellström Teori, databas
Tis2024-02-20 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AR2100 15105, V24, 100%, DAG, NML Arkeologiska verktyg Föreläsning Frida Espolin Norstein Föreläsning och gruppövningar om Fornsök, Kringla, Alvin och Sök i samlingarna.
10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML
15077, H23, 50%, DAG, NML
Speciallitteratur I Seminarium Lena Sjögren
10:00 - 15:00 231, Wallenberg, Vån 2 ARL836 15007, V24, 50%, DAG, NML Laboration Sven Isaksson Fosfatanalys
10:00 - 15:00 111, Wallenberg, Vån 1 ARO610 15019, V24, 100%, DAG, NML Animal osteoarkeologi I Jan Storå Osteoarkeologisk grundanalysmetodik och introduktion till däggdjurens osteologi (Nötkreatur, häst, får, get, svin, hund, katt samt hare)
10:00 - 15:00 AR5100 15106, V24, 100%, DAG, NML Arkeologi som arbetsmarknad Grupparbete Eget arbete med gruppuppgift/ egen uppgift.
10:00 - 15:00 ARO843 15002, V24, 100%, DAG, NML Laboration Anna Kjellström Tester av metoder ur Nikita (2019): könsbedömning. Lokal: laboratoriet
13:00 - 15:00 334, Wallenberg, Vån 3 AR2100 15105, V24, 100%, DAG, NML Arkeologiska verktyg Föreläsning Frida Espolin Norstein Föreläsning och gruppövningar om Fornsök, Kringla, Alvin och Sök i samlingarna.
13:00 - 14:00 439, Wallenberg, Vån 4 Möte Andrew Jones Enhetsmöte Arkeologi.
17:30 - 20:00 334, Wallenberg, Vån 3 ARA101 15107, V24, 50%, KV, NML Föreläsning Nanouschka Myrberg Burström Registration and Introduction: The Viking Age in Northern Europe. Betwwen Plunder and Poetry: introducing the Viking Age. Homework: Ridgeway burial pit https://www.youtube.com/watch?v=3UVLG7j9zLA
18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1207
AN4207
15017, V24, 50%, KV, NML
15018, V24, 50%, KV, NML
Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Ann-Louise Schallin Modergudinna, underjorden Buxton, s. 206-213; Morford s. 199-200; 359-387.
För avancerad nivå: Morford s. 199-200; 359-387; Roller s. 237-259.
Ons2024-02-21 09:00 - 10:00 439, Wallenberg, Vån 4 Möte Maria Wojnar-Johansson TA-möte
10:00 - 14:00 334, Wallenberg, Vån 3 AR2100 15105, V24, 100%, DAG, NML Arkeologiska verktyg Grupparbete Frida Espolin Norstein Grupparbete.
10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1200 15010, V24, 100%, DAG, NML Arkaiska och klassiska Grekland Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Lena Sjögren Antik grekisk litteratur och filosofi – det historiska källmaterialet Morris och Powell, kap. 6, 9 (s.181-190), 14 (s. 306-312), 15
10:00 - 15:00 111, Wallenberg, Vån 1 ARO610 15019, V24, 100%, DAG, NML Animal osteoarkeologi I Jan Storå Nötkreaturens och hästens osteologi.
10:00 - 12:00 AR5100 15106, V24, 100%, DAG, NML Arkeologi som arbetsmarknad Grupparbete Valfri plats. ARbete med gruppuppgift.
10:00 - 15:00 ARO843 15002, V24, 100%, DAG, NML Föreläsning Lokal: laboratoriet
13:00 - 15:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1200 15010, V24, 100%, DAG, NML Arkaiska och klassiska Grekland Obligatorisk närvaro
Seminarium
Lena Sjögren Det grekiska alfabetet Docs. från ATHENA
13:00 - 15:00 AR5100 15106, V24, 100%, DAG, NML Arkeologi som arbetsmarknad Studiebesök Arbetsplatsbesök hos SHM Arkeologerna, Örnsberg. Regionschef Johan Anund. Instrumentvägen 19, Hägersten. Gå in genom porten, uppför en trappa och ring på.
15:00 - 17:00 334, Wallenberg, Vån 3 Seminarium Andrew Jones Ari Pekka Junno: Pots, bones and an erupting volcano - preliminary results an thoughts after a year of field work in Japan.
18:00 - 20:00 Webbaserad undervisning AN1200 15103, H23, 50%, KV, DST Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken Föreläsning Arja Karivieri Romersk historia, ca. 350-133 f.Kr. Potter, kap. 2; Renshaw Romans, kap. 1, Morris & Powell, kap. 24
18:30 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 Föreläsning Erik Solfeldt
Tors2024-02-22 09:00 - 11:00 334, Wallenberg, Vån 3 ARA813 15101, V24, 100%, DAG, NML Seminarium Textseminarium.
10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Seminarium Lena Sjögren Informationsbearbetning (grupphandledning)
10:00 - 15:00 111, Wallenberg, Vån 1 ARO843 15002, V24, 100%, DAG, NML Föreläsning
10:00 - 15:00 AR5100 15106, V24, 100%, DAG, NML Arkeologi som arbetsmarknad Grupparbete Valfri plats. Arbete med gruppuppgift.
10:00 - 15:00 ARO610 15019, V24, 100%, DAG, NML Animal osteoarkeologi I Jan Storå Laboration, grupparbete häst/nöt, Handledning 10-15, MF. Lokal 117
12:00 - 14:00 334, Wallenberg, Vån 3 ARA813 15101, V24, 100%, DAG, NML
13:00 - 15:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN2200 15011, V24, 100%, DAG, NML Fallstudier kring antik historia Grupparbete Lena Sjögren
13:00 - 15:00 231, Wallenberg, Vån 2 ARO931 15003, V24, 100%, DAG, NML Handledning
Seminarium
Anna Kjellström
13:30 - 15:00 439, Wallenberg, Vån 4 Möte Arja Karivieri
15:00 - 20:00 111, Wallenberg, Vån 1 Föreläsning Arja Karivieri i samarbete med Turkiska ambassaden
18:00 - 20:00 334, Wallenberg, Vån 3 ARL316 15000, V24, 50%, KV, NML Föreläsning Stulna föremål Nordin & Ojala 2020 (se litteraturlista)
Fre2024-02-23 10:00 - 12:00 439, Wallenberg, Vån 4 Möte Aikaterini Glykou
10:00 - 15:00 AR5100 15106, V24, 100%, DAG, NML Arkeologi som arbetsmarknad Grupparbete Arbete med gruppuppgift/egen kursuppgift efter behov.
10:00 - 15:00 ARO610 15019, V24, 100%, DAG, NML Animal osteoarkeologi I Jan Storå Redovisning av grupparbete i labb, 10-12, JS.
13-15, självständig inläsning. Lokal 117
10:00 - 15:00 ARO843 15002, V24, 100%, DAG, NML Inlämning av textuppgift
12:00 - 15:00 231, Wallenberg, Vån 2 Möte Kerstin Lidén
13:00 - 15:00 439, Wallenberg, Vån 4 Möte Amber Roy
Sön2024-02-25 23:45 - 00:00 334, Wallenberg, Vån 3 ARA101 15107, V24, 50%, KV, NML Inlämning Nanouschka Myrberg Burström Assignement submission: The Image of the Viking.
 
KurskodNamn
AN1200Antikens kultur och samhällsliv I
AN1207Mytologi
AN2200Antikens kultur och samhällsliv II
AN3210Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs
AN4207Mytologi
AR2100Arkeologi II
AR5100Arkeologiska fält
ARA101The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes
 
KurskodNamn
ARA813Arkeologisk forskningshistoria och etik
ARL316Samisk arkeologi
ARL836Arkeologins laborativa metoder II
ARL930Laborativ arkeologi - masterkurs
ARO610Osteoarkeologi I
ARO843Avancerad metod i human osteoarkeologi
ARO931Osteoarkeologi - masterkurs

  Ändrad senaste dygnet.