Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Litteraturinfo
v 39, 2023 
Mån2023-09-25 09:00 - 15:00 AR3001-3002 15059,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML
15060,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML
Problemformulering, analys och tolkning Egna förberedelser inklusive läsning av andras uppgifter.
10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089,HT2023,v:2335/2344,100% DAG,NML
15093,HT2023,v:2335/2344,100% DAG,NML
15098,HT2023,v:2335/2344,100% DAG,NML
15099,HT2023,v:2335/2344,100% DAG,NML
Föreläsning Fredrik Fahlander
Jan Storå
Introduktion: Handling, tradition, ritual
10:00 - 12:00 439, Wallenberg, Vån 4 Möte Astrid Noterman
10:30 - 12:30 435, Wallenberg, Vån 4 AR1000 15058,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML Föreläsning Nanouschka Myrberg Burström Fullända dina anteckningar.Föreläsning och workshop om studieteknik med Kristina Schött, Språkverkstaden.
13:00 - 15:00 334, Wallenberg, Vån 3 Möte Gunilla Eriksson FUN
15:00 - 17:00 439, Wallenberg, Vån 4 Möte Astri Muren Ledningsgruppen
18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN4208 15065,HT2023,v:2335/2343,50% KV,NML Seminarium Arja Karivieri Insula V 1 Kvinnorum
18:00 - 20:00 Webbaserad undervisning AN1200 15103,HT2023,v:2335/2402,50% KV,DST Östra Medelhavets förhistoria Föreläsning Adam Lindqvist Wadstein Cypern och Medelhavsmuseet Gates s. 153-157 om Cypern
Tis2023-09-26 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AR3001-3002 15059,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML
15060,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML
Problemformulering, analys och tolkning Seminarium Grupp 1 Seminarium: analys (grupp 1).
10:00 - 12:00 111, Wallenberg, Vån 1 AR1000 15058,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML Stenålderns arkeologi Föreläsning Jan Apel Mellanneolitikum B: båtyxekultur/stridsyxekultur.
13:00 - 15:00 334, Wallenberg, Vån 3 AR3001-3002 15059,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML
15060,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML
Problemformulering, analys och tolkning Seminarium Grupp 2 Seminarium: analys (grupp 2).
15:00 - 17:00 435, Wallenberg, Vån 4 Högre seminarium Arja Karivieri Forskarseminarium
17:30 - 18:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1200 15075,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML Östra Medelhavets förhistoria Inlämning Inlämning av hemtentamen
18:00 - 20:00 334, Wallenberg, Vån 3 ARA104 15062,HT2023,v:2339/2348,50% KV,NML
18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1208
AN4208
15065,HT2023,v:2335/2343,50% KV,NML
15081,HT2023,v:2335/2343,50% KV,NML
Föreläsning
Övning
Arja Karivieri Ekonomi
Ons2023-09-27 09:00 - 10:00 439, Wallenberg, Vån 4 Möte Maria Wojnar-Johansson
09:00 - 15:00 AR3001-3002 15059,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML
15060,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML
Problemformulering, analys och tolkning Egna förberedelser.
10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089,HT2023,v:2335/2344,100% DAG,NML
15093,HT2023,v:2335/2344,100% DAG,NML
15098,HT2023,v:2335/2344,100% DAG,NML
15099,HT2023,v:2335/2344,100% DAG,NML
Föreläsning Jens Christian Moesgaard Mønter i riter: betydning og praktik i kildekritisk belysning
10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1200 15075,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML Arkaiska och klassiska Grekland Föreläsning Lena Sjögren Introduktion. Den grekiska järnåldern (ca. 1000-700 f.Kr.) Preziosi & Hitchcock, sid. 193-219; Gates, kap. 11; Morris & Powell, kap. 1, 2 & 5; Stansbury O’Donnell, kap. 4, filmen: historisk översikt från järnålder till klassisk tid (ATHENA)
14:00 - 15:00 via Athena ARL615 15085,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML De oorganiska materialens arkeologi Inlämning Sven Isaksson Inlämning av hemtenta i Athena senast kl.15
15:00 - 17:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089,HT2023,v:2335/2344,100% DAG,NML
15093,HT2023,v:2335/2344,100% DAG,NML
15098,HT2023,v:2335/2344,100% DAG,NML
15099,HT2023,v:2335/2344,100% DAG,NML
Seminarium Forskarseminariet
15:15 - 16:00 AN3210 15077,HT2023,v:2335/2402,50% DAG,NML Examensarbete Inlämning Lena Sjögren Inlämning första PM i Athena senast kl.16
18:00 - 20:00 Webbaserad undervisning AN1200 15103,HT2023,v:2335/2402,50% KV,DST Östra Medelhavets förhistoria Föreläsning Ann-Louise Schallin Bronsålder på grekiska fastlandet Gates kapitel 7; Stansbury-O´Donnell s.43-67; Preziosi & Hitchcock kapitel 5-6
Tors2023-09-28 09:00 - 11:00 111, Wallenberg, Vån 1 AR1000 15058,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML Stenålderns arkeologi Föreläsning Jan Apel Övriga Norden.
09:00 - 15:00 AR3001-3002 15059,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML
15060,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML
Problemformulering, analys och tolkning Egna förberedelser.
10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089,HT2023,v:2335/2344,100% DAG,NML
15093,HT2023,v:2335/2344,100% DAG,NML
15098,HT2023,v:2335/2344,100% DAG,NML
15099,HT2023,v:2335/2344,100% DAG,NML
Seminarium Fredrik Fahlander
Jan Storå
Textseminarium: Olika perspektiv på riutal och tradition
13:00 - 16:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15077,HT2023,v:2335/2402,50% DAG,NML Examensarbete Seminarium Lena Sjögren Preliminär litteraturlista, materialbegräsning & frågeställningar (grupphandledning)
17:30 - 20:00 111, Wallenberg, Vån 1 ARO151 15086,HT2023,v:2335/2344,50% KV,NML Föreläsning Jan Storå Medeltidens människor Kjellström
18:00 - 20:00 334, Wallenberg, Vån 3 ARA102 15061,HT2023,v:2335/2402,50% KV,NML Föreläsning Bronsålder i Storstockholm.
18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 ARL313 15084,HT2023,v:2335/2402,50% KV,NML Handledning Göran Alm Handledning övn. 3 och 4
18:00 - 20:00 Webbaserad undervisning AN1200 15103,HT2023,v:2335/2402,50% KV,DST Östra Medelhavets förhistoria Föreläsning Ann-Louise Schallin Bronsålder på grekiska fastlandet Gates kapitel 7; Stansbury-O´Donnell s.43-67; Preziosi & Hitchcock kapitel 5-6
Fre2023-09-29 09:00 - 15:00 AR3001-3002 15059,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML
15060,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML
Problemformulering, analys och tolkning
10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1200 15075,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML Arkaiska och klassiska Grekland Föreläsning Lena Sjögren Arkaisk historia och politik (ca. 700 – 500 f.Kr.) Morris & Powell, kap. 8, 10, 11
10:00 - 12:00 439, Wallenberg, Vån 4 Möte Gunilla Eriksson Benlab-organisation
15:45 - 16:00 via Athena AR3001-3002 15059,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML
15060,HT2023,v:2335/2402,100% DAG,NML
Problemformulering, analys och tolkning Inlämning Inlämning av examensuppgift kl. 16.00 i Athena.
 
KurskodNamn
AN1200Antikens kultur och samhällsliv I
AN1208Pompeji
AN3210Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs
AN4208Pompeji
AN8202Introduktionskurs till masterprogram i arkeologi
AR1000Arkeologi I
AR3001Arkeologi - kandidatkurs
AR3002Arkeologi - kandidatkurs med inriktning mot museer och kulturarv
AR8002Introduktionskurs till masterprogram i arkeologi
 
KurskodNamn
ARA102Stockholm före Stockholm
ARA104Global arkeologi
ARL313Introduktion till GIS-användning inom arkeologi
ARL615Laborativ arkeologi I
ARL838Introduktionskurs till masterprogram i arkeologi
ARO151Introduktionskurs i osteoarkeologi
ARO838Introduktionskurs till masterprogram i arkeologi

  Ändrad senaste dygnet.