Tid Lokal Byggnad Kurs Delkurs, Moment Studentgrupp Aktivitet Lärare Information Institution
v 43 Mån 2021-10-25 v 43
08:00 - 11:00 F299 Södra huset hus F Beteendevetenskaplig kurs: Personal, arbete, organisation Grundläggande metod PEPAO1 grupp 1 Seminarium Uppsatsseminarium Sociologiska institutionen
10:00 - 12:00 Hörsal 2 Södra huset hus A Sociologi III, Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad III, Sociologi: Personal, arbete, organisation III, Utredningssociologi III Sociologisk metod SOA300 Alla, SOB300 Alla, SOC300 Alla, SOD300 Alla Föreläsning Erik Carlsson Sociologiska institutionen
10:00 - 12:00 Hörsal 12 Södra huset hus F Grundläggande demografisk metod Grundläggande demografisk metod Föreläsning Sven Drefahl Sociologiska institutionen
12:00 - 15:00 F299 Södra huset hus F Beteendevetenskaplig kurs: Personal, arbete, organisation Grundläggande metod PEPAO1 grupp 2 Seminarium Uppsatsseminarium Sociologiska institutionen
13:00 - 15:00 B307, B315 Södra huset hus B Grundläggande demografisk metod Grundläggande demografisk metod Föreläsning Sven Drefahl Sociologiska institutionen
 
Grundläggande demografisk metod
 
Grundläggande metod
 
Sociologisk metod
 
Sociologisk metod
 
Sociologisk metod
 
Sociologisk metod
 
Flera Delkurs