Tid
Lokal
Byggnad
Kurs
Delkurs, Moment
Studentgrupp
Aktivitet
Lärare
Information
v 49 Måndag 2023-12-04 v 49
00:00 - 2023-12-11 00:00 P325 Arrhenius hus P Lokal stängd
08:00 - 17:00 E904 (Södra huset) Södra huset E Möte Jan Wallinder NC
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning I, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurser VFU I Alla grupper VFU
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning I - ULV, Verksamhetsförlagd utbildning I – KPU, Verksamhetsförlagd utbildning I – ULV, Verksamhetsförlagd utbildning I, Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) VFU I Alla, Engelska/Moderna språk VFU10K, Engelska/Moderna språk VFU10U, Svenska/Svenska som andraspråk VFU10K, Svenska/Svenska som andraspråk VFU10U VFU på skola
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning I, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnasi VFU I Alla grupper VFU
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning II, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurse, Verksamhetsförlagd utbildning III, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurs VFU II, VFU III Alla VFU
09:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasiet, Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurs 7-9, Verksamhetsförlagd utbildning III, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 VFU III Alla VFU
14:00 - 17:00 via Zoom SVA I: Språk, undervisning och lärande Språk, undervisning och lärande Grupp 1-2 Seminarium Liivi Jakobson
15:00 - 17:00 via Zoom Språkdidaktiska forskningsperspektiv Språkdidaktiska forskningsperspektiv Seminarium
16:00 - 18:00 Sal 120 Frescati backe, ingång 19 F Henning Årman BUV-bandet
16:00 - 18:00 via Zoom Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6 Historia med ämnesdidaktik Seminarium Olle Nolgård
17:00 - 19:00 via Zoom Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6 Historia med ämnesdidaktik Seminarium