Tid
Lokal
Byggnad
Kurs
Delkurs, Moment
Studentgrupp
Aktivitet
Lärare
Information
v 49 Måndag 2022-12-05 v 49
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning I, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurser VFU I Alla grupper VFU
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning I - ULV, Verksamhetsförlagd utbildning I, Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) VFU I Alla VFU på skola
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning I, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnasi VFU I Alla grupper VFU
08:00 - 17:00 Verksamhetsförlagd utbildning II, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurse, Verksamhetsförlagd utbildning III, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurs VFU II, VFU III Alla VFU
09:00 - 12:00 D499 Södra huset D Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbild, Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vu Skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk Grupp 2 Seminarium Katarina Rejman Seminarium 2
09:00 - 12:00 E246 Arrhenius hus E Självständigt arbete för grundlärare - grundskolans årskurs 4-6, inriktning mot undervisning i Seminarium Anna Pansell Seminarium 5
09:00 - 12:00 E262 Arrhenius hus E Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6 Seminarium Charlotta Billing Materiens kretslopp
09:00 - 16:00 E904 (Södra huset) Södra huset E Möte Dorota Lubinska Sambedömning
09:00 - 12:00 F220 Södra huset F Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbild, Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vu, Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9 Skönlitteratur i ämnet svenska som andraspråk Grupp 1 Seminarium Olle Fritzell Seminarium 2
09:00 - 12:00 F339 Södra huset F Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, Historia, Religionskunskap, Historia med ämnesdidaktik Grupp 1 Seminarium Alvar Blomgren
09:00 - 12:00 P471 (fjärrmötesrum) Arrhenius hus P Handledning Jesus Piqueras Blasco Jesús Piqueras, UM9100
09:00 - 12:00 Sal 220 (Stallet), Sal 320 Frescati backe, ingång 19 F Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik Dans Jennifer Angbah Tisell Pass 2 (G)
09:00 - 15:00 Sal 310 Frescati backe, ingång 19 F Bild för grundlärare åk 4-6 II, Bild och form i skolan II för fritidshem och årskurs F-6 Grupp 1 Mimmi Larsson Did. övningar Studenter undervisar studenter, lektioner hela dagen
09:00 - 12:00 Sal 420 Frescati backe, ingång 19 F Kulturskoledidaktik: uppdraget – ingår i Kulturskoleklivet Seminarium Ebba Theorell, Sofia Cedervall 9.00 - 12 .00, Examination 1 Gestaltande uppgift
09:00 - 12:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I Teknik och teknikdidaktik Grupp 3 UM3112 Självstudier Henni Söderberg Mekanismer/ Hållbar utveckling Henni Söderberg Sal: Studio C
09:00 - 12:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I Teknik och teknikdidaktik Grupp 4 UM3112 Självstudier Forts. Självstudier 4 Mekanismer & HU
09:00 - 12:00 Undervisning och utveckling, Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasiet, Undervisning och utveckling, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurs 7-9, Undervisning och utveckling, ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, Undervisning och utveckling, ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan Ämnesdidaktik - undervisning och bedömning, Ämnesdidaktik – undervisning och bedömning Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk Studentarbetslag
09:30 - 12:00 Sal 610 Frescati backe, ingång 19 F Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning Grupp 1 UM2204, Grupp 2 UM2204, Grupp D Bild Torben Freytag Mattebild 1 Grupp D
10:00 - 12:00 E249 Arrhenius hus E Översiktskurs i naturvetenskapsämnenas didaktik Seminarium John Airey Seminarium 6
10:00 - 12:00 E250 Arrhenius hus E Undervisning och utveckling, ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, Undervisning och utveckling, ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan Ämnesdidaktik – undervisning och bedömning Samhällskunskap Seminarium Johan Sandahl Ämnesdidaktik, Samhällskunskap
10:00 - 13:00 P325 Arrhenius hus P Undervisning och utveckling, ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, Undervisning och utveckling, ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan Ämnesdidaktik – undervisning och bedömning Seminarium Cecilia Eskilsson, Niclas Runebou Religionsdidaktik
10:00 - 13:00 Sal 120, Sal 410 Frescati backe, ingång 19 F Musik II för fritidshem och årskurs F-6 Reptid Grupp 2 sal 120 10-13 Grupp 1 sal 420 10-13
10:00 - 16:00 Sal 210 Frescati backe, ingång 19 F Bild för grundlärare åk 4-6 II, Bild och form i skolan II för fritidshem och årskurs F-6 Grupp 2 Grupparbete Didaktiska övningar Planering och förberedelser i teams.
10:00 - 12:00 Sal 720 Frescati backe, ingång 19 F Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs F-3, valbar kurs Grupp 2 Seminarium Maja Torres Madzar
10:45 - 14:30 E276 Arrhenius hus E Utomhusdidaktik i naturvetenskap och matematik mot förskolan Seminarium Anna Nilsson Matematikdidaktik 1
11:00 - 12:00 P365 Arrhenius hus P Möte Lena Eurén
13:00 - 16:00 E262 Arrhenius hus E Anna-Karin Nordin
13:00 - 16:00 F487 Södra huset F Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, Historia, Religionskunskap, Historia med ämnesdidaktik Grupp 2 Seminarium Alvar Blomgren
13:00 - 16:00 Lärosal 37 (ALC) Albano Hus 4 Engelska II inom Ämneslärarprogrammet Engelskämnets didaktik Seminarium Anna Bergström, Una Cunningham Grupp X och Y; CLT
13:00 - 16:00 P374 Arrhenius hus P Möte Maria Lowe Fri
13:00 - 14:30 Sal 120 Frescati backe, ingång 19 F Musik II för fritidshem och årskurs F-6 Musik Maria Pemsel
13:00 - 15:30 Sal 610 Frescati backe, ingång 19 F Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning Grupp 1 UM2204, Grupp 2 UM2204, Grupp E Bild Torben Freytag Mattebild 1 Grupp E
13:00 - 15:00 Sal 720 Frescati backe, ingång 19 F Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs F-3, valbar kurs Grupp 1 Seminarium Maja Torres Madzar
13:00 - 15:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6 Studentarbetslag Livscykelanalys, SA 1:1
13:00 - 16:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I Teknik och teknikdidaktik Grupp 3 UM3112, Grupp 4 UM3112 Arbetslag 5
14:00 - 16:00 E243 (södra huset) Södra huset E ÄMNESDID Kalendariet Christina Hedman Forskarkollegiet
14:30 - 16:00 Sal 120, Sal 410 Frescati backe, ingång 19 F Musik II för fritidshem och årskurs F-6 Reptid Grupp 3 sal 120 14.30-16 Sal 410 finns även till förfogande 14.30-16. Kom överens mellan grupperna om någon vill ta den tiden.
15:00 - 17:00 via Zoom Engelska I för årskurs 4-6 Engelska I för årskurs 4-6 Seminarium Mara Haslam
15:00 - 17:00 via Zoom Lingvistisk etnografi i utbildningssammanhang Lingvistisk etnografi i utbildningssammanhang Seminarium
15:00 - 17:00 via Zoom Språkdidaktiska forskningsperspektiv Språkdidaktiska forskningsperspektiv Seminarium Una Cunningham
15:30 - 18:00 via Zoom Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3 Samhällskunskap med ämnesdidaktik Seminarium Mattias Björklund
17:00 - 19:00 via Zoom Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6 Historia med ämnesdidaktik Seminarium Kenneth Sandelin