Tid Lokal Kurs Delkurs, Moment Studentgrupp Aktivitet Lärare Information
v 20 Fredag 2022-05-20 v 20
15:00 - 2022-06-02 16:00 Maria Weiland
16:00 - 2022-06-02 15:00 Maria Weiland Videokameran saknar märkning, vet därför inte om detta är videokamera 2.
  Söndag 2022-05-22
23:30 - 00:00 via Athena Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3 Samhällskunskap med ämnesdidaktik Hemtentamen, Inlämning Inlämning hemtentamen Samhällskunskap. Lämnas in i Athena senast kl.23:59.
23:30 - 00:00 Undervisning och utveckling, ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, Undervisning och utveckling, ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan Ämnesdidaktik – undervisning och bedömning Historia, Religionskunskap Hemtentamen, Inlämning Inlämning hemtenta senast kl. 23.59