Nu +5 timmar   Idéhistoria, 10601, Institutionen för kultur och estetik, 106, +4 Institution (6) Anpassa Prenumerera
Tid Lokal Byggnad Kurs Delkurs, Moment Studentgrupp Aktivitet Lärare Information Institution
v 43 On 2019-10-23 v 43
14:00 - 17:00 101 Manne Siegbahn A-B Kulturteori och transnationell teater II Kulturteori och transnationell teater II Seminarium Dirk Gindt Teatervetenskap
15:00 - 17:00 Biblioteket Manne Siegbahn A-B Högre seminarium Elina Druker Litteraturvetenskap
15:00 - 17:00 Konstvetenskap I Klassiska och medeltida traditioner Grupp B Seminarium, Studiebesök Maria Ahlbäck Åkestam Historiska museet, on site seminarium Konstvetenskap
16:30 - 18:00 Musikvetenskapens bibliotek Manne Siegbahn A-B Spelmusik Spelmusik 1 Grupp 3 Seminarium Toivo Burlin Musikvetenskap
17:45 - 18:00 Utställningsprojekt i grupp Utställningsprojekt i grupp Inlämning Sabrina Norlander Eliasson PM Konstvetenskap
18:00 - 20:00 Biblioteket Manne Siegbahn A-B Litteraturvetenskap II Att skriva om litteratur Helklass Undervisning Caroline Haux Litteraturvetenskap
18:15 - 19:45 Musikvetenskapens bibliotek Manne Siegbahn A-B Spelmusik Spelmusik 1 Grupp 4 Seminarium Toivo Burlin Musikvetenskap
 
Att skriva om litteratur
 
Klassiska och medeltida traditioner
 
Kulturteori och transnationell teater II
 
Spelmusik 1
 
Utställningsprojekt i grupp