Nu +5 timmar   Religionshistoria, 10320 Anpassa Prenumerera
Tid Lokal Kurs Delkurs, Moment Aktivitet Lärare Information Institution
v 40 Tors 2020-10-01 v 40
13:00 - 15:00 via Athena Religionshistoria - kandidatkurs, Religionsvetenskap III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan Examensarbete, Självständigt arbete Seminarium, Webbaserat Olof Sundqvist Introduktion till självständigt arbete Religionshistoria
13:00 - 15:00 via Athena Religionshistoria I, Religionsvetenskap I inom Ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan Abrahamitiska religioner Föreläsning, Webbaserat Henrik Johnsén Introduktion Religionshistoria
18:00 - 19:30 via Athena Introduktion till religionshistorien Webbaserat Marja-Liisa Keinänen Zoom-föreläsning Religionshistoria
 
Abrahamitiska religioner
 
Abrahamitiska religioner
 
Examensarbete
 
Självständigt arbete
 
Flera Delkurs