2020-08-31 - 2021-03-28   21310, H20, 100%, DAG Anpassa Prenumerera
TTA430 Översättning III, 30 hp
Tid Kurs Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2020 
Tis1/9 08:30 - 09:30 TTA430 via Zoom Björn Olofsson
Cathrine Ottosson
Elisabeth Bladh
Jan Pedersen
Linus Olsson
Mats Larsson
Monique Zwanenburg Widingsjö
Yvonne Lindqvist
Introduktion
Webbaserat
Översättning III - helgrupp Introduktion Översättning III
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69563969529
09:30 - 12:30 TTA430 via Zoom Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Seminarium
Webbaserat
Efterredigering Seminarium 1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61755981926
Ons2/9 13:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Elin Svahn Skönlitterär översättning Seminarium
Webbaserat
Skönlitterär-grupp 2 Seminarium 1
https://stockholmuniversity.zoom.us/s/67130557027
13:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Yvonne Lindqvist Skönlitterär översättning Seminarium
Webbaserat
Skönlitterär-grupp 1 Seminarium 1
v 37, 2020 
Mån7/9 11:45 - 12:00 TTA430 via Athena Elin Svahn
Yvonne Lindqvist
Skönlitterär översättning Inlämning Skönlitterär översättning Inlämningsuppgift 1
Tis8/9 09:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Björn Olofsson Efterredigering Seminarium
Webbaserat
Efterredigering-grupp 2 Seminarium 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61755981926
13:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Björn Olofsson Efterredigering Seminarium
Webbaserat
Efterredigering-grupp 1 Seminarium 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61755981926
Ons9/9 13:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Elin Svahn Skönlitterär översättning Seminarium
Webbaserat
Skönlitterär-grupp 2 Seminarium 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67130557027
13:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Yvonne Lindqvist Skönlitterär översättning Seminarium
Webbaserat
Skönlitterär-grupp 1 Seminarium 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65937826448
17:00 - 17:15 TTA430 via Athena Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Publicering examination Efterredigering
v 38, 2020 
Mån14/9 11:45 - 12:00 TTA430 via Athena Elin Svahn
Yvonne Lindqvist
Skönlitterär översättning Inlämning Skönlitterär översättning Inlämningsuppgift 2
Tis15/9 09:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Seminarium
Webbaserat
Efterredigering Seminarium 3
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61755981926
Ons16/9 13:00 - 14:00 TTA430 via Zoom Elin Svahn
Valérie Alfvén
Yvonne Lindqvist
Skönlitterär översättning Gästföreläsning
Webbaserat
Skönlitterär översättning Gästföreläsning 1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61401349727
14:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Elin Svahn Skönlitterär översättning Seminarium
Webbaserat
Skönlitterär-grupp 2 Seminarium 3
https://stockholmuniversity.zoom.us/s/67130557027
14:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Yvonne Lindqvist Skönlitterär översättning Seminarium
Webbaserat
Skönlitterär-grupp 1 Seminarium 3
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65008994573
Tors17/9 16:45 - 17:00 TTA430 via Athena Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Inlämning Efterredigering Inlämningsuppgift 1
v 39, 2020 
Mån21/9 11:45 - 12:00 TTA430 via Athena Elin Svahn
Yvonne Lindqvist
Skönlitterär översättning Inlämning Skönlitterär översättning Inlämningsuppgift 3
Tis22/9 09:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Seminarium
Webbaserat
Efterredigering-grupp 1 Seminarium 4
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61755981926
13:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Seminarium
Webbaserat
Efterredigering-grupp 2 Seminarium 4
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61755981926
17:00 - 17:15 TTA430 via Athena Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Publicering examination Efterredigering
Ons23/9 13:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Elin Svahn Skönlitterär översättning Seminarium
Webbaserat
Skönlitterär-grupp 2 Seminarium 4
https://stockholmuniversity.zoom.us/s/67130557027
13:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Yvonne Lindqvist Skönlitterär översättning Seminarium
Webbaserat
Skönlitterär-grupp 1 Seminarium 4
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63973347132
Fre25/9 14:00 - 15:00 TTA111
TTA256
TTA430
TTA440
TTA531-532
TTA535
TTA612
TTA623-625
via Zoom Gästföreläsning
Övrigt
Firandet av Hieronymusdagen
https://www.tolk.su.se/om-oss/evenemang/seminarier/tolkseminariet/tolkseminariet-firandet-av-hieronymusdagen-1.478766 (ej obligatorisk)

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64812432943
v 40, 2020 
Mån28/9 11:45 - 12:00 TTA430 via Athena Elin Svahn
Yvonne Lindqvist
Skönlitterär översättning Inlämning Skönlitterär översättning Inlämningsuppgift 4
Tis29/9 09:00 - 12:15 TTA430 via Zoom Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Seminarium
Webbaserat
Efterredigering Seminarium 5
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61755981926
Ons30/9 13:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Elin Svahn Skönlitterär översättning Seminarium
Webbaserat
Skönlitterär-grupp 2 Seminarium 5
https://stockholmuniversity.zoom.us/s/67130557027
13:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Yvonne Lindqvist Skönlitterär översättning Seminarium
Webbaserat
Skönlitterär-grupp 1 Seminarium 5
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68046261424
16:45 - 17:00 TTA430 via Athena Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Inlämning Efterredigering Inlämningsuppgift 2
v 41, 2020 
Mån5/10 09:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Seminarium
Webbaserat
Efterredigering-grupp 1 Seminarium 6
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61755981926
11:45 - 12:00 TTA430 via Athena Elin Svahn
Yvonne Lindqvist
Skönlitterär översättning Inlämning Skönlitterär översättning Inlämningsuppgift 5
Tis6/10 09:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Seminarium
Webbaserat
Efterredigering-grupp 2 Seminarium 6
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61755981926
17:00 - 17:15 TTA430 via Athena Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Publicering examination Efterredigering
Ons7/10 13:00 - 14:00 TTA430 via Zoom Elin Svahn
Karin Tidström
Yvonne Lindqvist
Skönlitterär översättning Gästföreläsning
Webbaserat
Skönlitterär översättning Gästföreläsning 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65170647930
14:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Elin Svahn Skönlitterär översättning Seminarium
Webbaserat
Skönlitterär-grupp 2 Seminarium 6
https://stockholmuniversity.zoom.us/s/67130557027
14:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Yvonne Lindqvist Skönlitterär översättning Seminarium
Webbaserat
Skönlitterär-grupp 1 Seminarium 6
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65170647930
v 42, 2020 
Mån12/10 11:45 - 12:00 TTA430 via Athena Elin Svahn
Yvonne Lindqvist
Skönlitterär översättning Inlämning Skönlitterär översättning Inlämning uppgift 6
Tis13/10 09:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Seminarium
Webbaserat
Efterredigering Seminarium 7
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61755981926
Ons14/10 09:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Yvonne Lindqvist Skönlitterär översättning Seminarium
Webbaserat
Skönlitterär-grupp 1 Seminarium 7
13:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Elin Svahn Skönlitterär översättning Seminarium
Webbaserat
Skönlitterär-grupp 2 Seminarium 7
https://stockholmuniversity.zoom.us/s/67130557027
16:45 - 17:00 TTA430 via Athena Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Inlämning Efterredigering Inlämningsuppgift 3
v 43, 2020 
Mån19/10 10:00 - 12:00 TTA430 D499, Södra huset hus D Jan Pedersen Medieöversättning Seminarium Medieöversättning Seminarium 1
11:45 - 12:00 TTA430 via Athena Elin Svahn
Yvonne Lindqvist
Skönlitterär översättning Inlämning Skönlitterär översättning Inlämningsuppgift 7
Tis20/10 09:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Seminarium
Webbaserat
Efterredigering Seminarium 8
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61755981926
17:00 - 17:15 TTA430 via Athena Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Hemtentamen
Publicering examination
Efterredigering
Ons21/10 13:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Elin Svahn Skönlitterär översättning Seminarium
Webbaserat
Skönlitterär-grupp 2 Seminarium 8
https://stockholmuniversity.zoom.us/s/67130557027
13:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Yvonne Lindqvist Skönlitterär översättning Seminarium
Webbaserat
Skönlitterär-grupp 1 Seminarium 8
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68230250748
v 44, 2020 
Mån26/10 09:00 - 12:00 TTA430 E306, Södra huset hus E Jan Pedersen Medieöversättning Redovisning
Seminarium
Medieöversättning Seminarium 2
Examinator: delkursens lärare
Tis27/10 09:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Björn Olofsson
Charlotte Sjögren
IT-översättning Seminarium
Webbaserat
Översättning III - helgrupp Seminarium 1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65038750462
Ons28/10 16:45 - 17:00 TTA430 via Athena Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Hemtentamen
Inlämning
Efterredigering
v 45, 2020 
Mån2/11 08:45 - 09:00 TTA430 via Athena Jan Pedersen Medieöversättning Inlämning Medieöversättning Inlämningsuppgift 1
09:00 - 12:00 TTA430 E306, Södra huset hus E Jan Pedersen Medieöversättning Redovisning
Seminarium
Medieöversättning Seminarium 3
Examinator: delkursens lärare
Tis3/11 10:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Charlotte Sjögren IT-översättning Seminarium
Webbaserat
Översättning III - helgrupp Seminarium 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65038750462
Ons4/11 11:45 - 12:00 TTA430 via Athena Elin Svahn
Yvonne Lindqvist
Skönlitterär översättning Inlämning Skönlitterär översättning Inlämningsuppgift 8
Tors5/11 16:45 - 17:00 TTA430 via Athena Björn Olofsson
Charlotte Sjögren
IT-översättning Inlämning Översättning III - helgrupp Inlämningsuppgift 1
v 46, 2020 
Mån9/11 09:00 - 12:00 TTA430 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset hus E Jan Pedersen Medieöversättning Redovisning
Seminarium
Medieöv.-grupp 1 Seminarium 4
Examinator: delkursens lärare
13:00 - 16:00 TTA430 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset hus E Jan Pedersen Medieöversättning Redovisning
Seminarium
Medieöv.-grupp 2 Seminarium 4
Examinator: delkursens lärare
Tis10/11 09:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Björn Olofsson
Charlotte Sjögren
IT-översättning Seminarium
Webbaserat
Översättning III - helgrupp Seminarium 3
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65038750462
v 47, 2020 
Mån16/11 09:00 - 13:00 TTA430 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset hus E Jan Pedersen Medieöversättning Seminarium Medieöv.-grupp 2 Seminarium 5
Ons18/11 12:00 - 16:00 TTA430 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset hus E Jan Pedersen Medieöversättning Seminarium Medieöv.-grupp 1 Seminarium 5
v 48, 2020 
Mån23/11 08:45 - 09:00 TTA430 via Athena Jan Pedersen Medieöversättning Inlämning Medieöversättning Inlämningsuppgift 2
09:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Jan Pedersen Medieöversättning Redovisning
Seminarium
Webbaserat
Medieöversättning Seminarium 6
Examinator: delkursens lärare;
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62048529239
15:00 - 16:00 TTA430 via Zoom Jan Pedersen
Reglindis De Ridder
Medieöversättning Gästföreläsning
Webbaserat
Medieöversättning Dubbning
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62833137253
Tis24/11 10:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Charlotte Sjögren IT-översättning Seminarium
Webbaserat
Översättning III - helgrupp Seminarium 4
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65038750462
12:00 - 13:00 TTA430 via Zoom Morena Azbel Schmidt Introduktion
Webbaserat
Översättning III - helgrupp Introduktionstillfälle för studenter som valt Praktik inom översättning som valbar delkurs VT2021;
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62795066585
Tors26/11 16:45 - 17:00 TTA430 via Athena Björn Olofsson
Charlotte Sjögren
IT-översättning Inlämning Översättning III - helgrupp Inlämningsuppgift 2
v 49, 2020 
Mån30/11 08:45 - 09:00 TTA430 via Athena Jan Pedersen Medieöversättning Inlämning Medieöversättning Inlämningsuppgift 3
09:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Jan Pedersen Medieöversättning Redovisning
Seminarium
Webbaserat
Medieöversättning Seminarium 7
Examinator: delkursens lärare;
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61098435192
Tis1/12 09:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Björn Olofsson
Charlotte Sjögren
IT-översättning Seminarium
Webbaserat
Översättning III - helgrupp Seminarium 5
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65038750462
Ons2/12 13:00 - 14:00 TTA430 via Zoom Jan Pedersen
Hanna Hagström
Medieöversättning Gästföreläsning
Webbaserat
Medieöversättning Syntolkning
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64918342396
14:00 - 15:00 TTA430 via Zoom Jan Pedersen
Mohammed Shakrah
Medieöversättning Gästföreläsning
Webbaserat
Medieöversättning Skrivtolkning
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63216922990
v 50, 2020 
Mån7/12 09:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Jan Pedersen Medieöversättning Redovisning
Seminarium
Webbaserat
Medieöversättning Seminarium 8
Examinator: delkursens lärare;
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63374701795
13:00 - 13:15 TTA430 via Athena Jan Pedersen Medieöversättning Hemtentamen
Publicering examination
Medieöversättning
Tis8/12 10:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Charlotte Sjögren IT-översättning Seminarium
Webbaserat
Översättning III - helgrupp Seminarium 6
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65038750462
Tors10/12 16:45 - 17:00 TTA430 via Athena Björn Olofsson
Charlotte Sjögren
IT-översättning Inlämning Översättning III - helgrupp Inlämningsuppgift 3
v 51, 2020 
Mån14/12 12:45 - 13:00 TTA430 via Athena Jan Pedersen Medieöversättning Hemtentamen
Inlämning
Medieöversättning Examinator: delkursens lärare
Tis15/12 09:00 - 12:00 TTA430 via Zoom Björn Olofsson
Charlotte Sjögren
IT-översättning Seminarium
Webbaserat
Översättning III - helgrupp Seminarium 7
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65038750462
Tors17/12 16:30 - 17:30 TTA111
TTA256
TTA430
TTA440
TTA531-532
TTA535
TTA612
TTA623-625
via Zoom Judy Jenner Gästföreläsning
Webbaserat
The future of Translation and Interpreting; https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64655265950
v 1, 2021 
Fre8/1 12:00 - 12:15 TTA430 via Athena Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Hemtentamen
INSTÄLLT
Omskrivning
Publicering examination
Efterredigering
v 2, 2021 
Tors14/1 10:00 - 12:00 TTA430
TTA440
via Zoom Morena Azbel Schmidt Praktik inom översättning Introduktion
Webbaserat
Introduktionstillfälle för studenter som ska göra Praktik inom översättning som valbar delkurs våren 2021.
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61124607525
Fre15/1 11:45 - 12:00 TTA430 via Athena Björn Olofsson
Linus Olsson
Efterredigering Hemtentamen
INSTÄLLT
Inlämning
Omskrivning
Efterredigering
v 11, 2021 
Mån15/3 12:00 - 12:15 TTA430 via Athena Jan Pedersen Medieöversättning Hemtentamen
Omskrivning
Publicering examination
Medieöversättning
v 12, 2021 
Mån22/3 11:45 - 12:00 TTA430 via Athena Jan Pedersen Medieöversättning Hemtentamen
Inlämning
Omskrivning
Medieöversättning Examinator: delkursens lärare
KurskodNamn
KurskodNamn

 
Efterredigering
 
IT-översättning
 
Medieöversättning
 
Praktik inom översättning
 
Skönlitterär översättning