2020-08-31 - 2021-02-21   Digital hemtentamen , Hemtentamen, Digital omtentamen, +5 objekt (8) Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 40, 2020 
Mån28/9 13:00 - 19:00 ST211G Webbaserad undervisning Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Hemtentamen
13:00 - 18:00 ST423A Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Frank Miller Försöksplanering Tentamen Papperstentamen
Tis29/9 08:00 - 14:00 ST111G Webbaserad undervisning Statistikens grunder 1 Digital hemtentamen
Ons30/9 08:00 - 14:00 ST304G Webbaserad undervisning Multivariata metoder Hemtentamen
v 44, 2020 
Tors29/10 13:00 - 19:00 ST111G Webbaserad undervisning Statistikens grunder 2 Digital hemtentamen
13:00 - 19:00 ST1701 Webbaserad undervisning Finansiell statistik, tentamen Hemtentamen
13:00 - 19:00 ST211G Webbaserad undervisning Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen Hemtentamen
13:00 - 18:00 ST423A Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Frank Miller Försöksplanering Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
v 45, 2020 
Mån2/11 09:00 - 15:00 ST4101 R programmering, tentamen Digital hemtentamen
13:00 - 19:00 ST211G Webbaserad undervisning Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Hemtentamen
13:00 - 19:00 ST306G Webbaserad undervisning Urvalsundersökningar, tentamen Hemtentamen
15:00 - 21:00 ST111G Statistikens grunder 1 Digital hemtentamen
Tis3/11 13:00 - 19:00 ST111G Webbaserad undervisning Statistikens grunder 1 Digital hemtentamen
Ons4/11 13:00 - 19:00 ST304G Webbaserad undervisning Multivariata metoder Hemtentamen
v 49, 2020 
Mån30/11 10:00 - 16:00 ST211G Webbaserad undervisning Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen Hemtentamen
Tis1/12 09:00 - 15:00 ST123G Regressions- och tidsserieanalys Digital hemtentamen
13:00 - 18:30 ST721A Webbaserad undervisning Digital hemtentamen
Ons2/12 09:00 - 15:00 ST223G Regressionsanalys, tentamen Digital hemtentamen
10:00 - 16:00 ST425A Webbaserad undervisning Generaliserade linjära modeller Digital hemtentamen
Tors3/12 09:00 - 15:00 ST111G Webbaserad undervisning Statistikens grunder 2 Digital hemtentamen
13:00 - 18:30 ST1701 Webbaserad undervisning Finansiell statistik, tentamen Hemtentamen
v 50, 2020 
Mån7/12 15:00 - 21:00 ST111G Statistikens grunder 1 Digital hemtentamen Omtenta
Tis8/12 13:00 - 19:00 ST306G Webbaserad undervisning Urvalsundersökningar, tentamen Hemtentamen
Ons9/12 09:00 - 15:00 ST4101 Webbaserad undervisning R programmering, tentamen Digital hemtentamen
v 1, 2021 
Tis5/1 13:00 - 18:30 ST721A Webbaserad undervisning Digital hemtentamen
v 2, 2021 
Mån11/1 09:00 - 15:00 ST123G Regressions- och tidsserieanalys Digital hemtentamen
09:00 - 15:00 ST223G Regressionsanalys, tentamen Digital hemtentamen
Ons13/1 09:00 - 15:00 ST123G Undersökningsmetodik Digital hemtentamen
09:00 - 15:00 ST425A Webbaserad undervisning Generaliserade linjära modeller Digital hemtentamen omtenta
15:00 - 21:00 ST111G Statistikens grunder 2 Digital hemtentamen
Fre15/1 09:00 - 15:00 ST223G Tidsserieanalys, tentamen Digital hemtentamen
09:00 - 15:00 ST745A Statistisk inferens Digital hemtentamen
v 6, 2021 
Tors11/2 15:00 - 21:00 ST111G Webbaserad undervisning Statistikens grunder 2 Digital hemtentamen Omtenta
Fre12/2 13:00 - 19:00 ST123G Undersökningsmetodik Digital hemtentamen
13:00 - 19:00 ST223G Tidsserieanalys, tentamen Digital hemtentamen
13:00 - 19:00 ST745A Statistisk inferens Digital hemtentamen Re-exam
v 7, 2021 
Tis16/2 13:00 - 18:00 ST211G Webbaserad undervisning Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Digital hemtentamen Tentamen 13.00-18.00, inlämning 18.00-19.00
13:00 - 18:00 ST304G Webbaserad undervisning Digital hemtentamen Exam 13.00-18.00, submission 18.00-19.00
13:00 - 19:00 ST5101 Webbaserad undervisning Digital hemtentamen
Ons17/2 08:00 - 13:00 ST111G Webbaserad undervisning Statistikens grunder 1 Digital hemtentamen Tentamen 08.00-13.00, inlämning 13.00-14.00
13:00 - 19:00 STE101 Webbaserad undervisning Hemtentamen
KurskodNamn
KurskodNamn

 
ST111G
 
ST123G
 
ST1701
 
ST211G
 
ST223G
 
ST304G
 
ST306G
 
ST4101
 
ST423A
 
ST425A
 
ST5101
 
ST721A
 
ST745A
 
STE101