Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade plats genom att klicka på länken i kolumnen Rumsplacering för tentamen. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Rumsplaceringen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal, Byggnad, Våning
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Information
v 7, 2021 
Ons2021-02-17 08:00 - 13:00 Webbaserad undervisning ST111G 39756,VT2021,v:2103/2112,100% DAG,NML Statistikens grunder 1 Digital hemtentamen Tentamen 08.00-13.00, inlämning 13.00-14.00
13:00 - 19:00 Webbaserad undervisning STE101 39741,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Hemtentamen Alla
v 11, 2021 
Mån2021-03-15 13:00 - 2021-03-22 13:00 Webbaserad undervisning ST303G 39764,VT2021,v:2107/2112,100% DAG,NML
39765,VT2021,v:2107/2112,100% DAG,NML
Digital hemtentamen
Fre2021-03-19 13:00 - 18:00 Webbaserad undervisning ST211G 39781,VT2021,v:2103/2112,100% DAG,NML Statistisk teori med tillämpningar II, tentamen Digital hemtentamen Alla Tentamen 13.00-18.00, inlämning 18.00-19.00
13:00 - 18:00 Webbaserad undervisning ST744A 39771,VT2021,v:2107/2112,100% DAG,NML
39772,VT2021,v:2107/2112,100% DAG,NML
Digital hemtentamen Exam 13.00-18.00, submission 18.00-19.00
v 12, 2021 
Mån2021-03-22 08:00 - 13:00 Webbaserad undervisning ST111G 39756,VT2021,v:2103/2112,100% DAG,NML Statistikens grunder 2 Digital hemtentamen Tentamen 08.00-13.00, inlämning 13.00-14
13:00 - 18:00 Webbaserad undervisning ST304G 39737,VT2021,v:2103/2107,100% DAG,NML
39738,VT2021,v:2103/2107,100% DAG,NML
Digital hemtentamen Exam 13.00-18.00, submission 18.00-19.00
13:00 - 18:00 ST1701 39768,VT2021,v:2103/2112,50% DAG,NML Finansiell statistik, tentamen Digital hemtentamen Exam 13.00-18.00, submission 18.00-18.30
15:00 - 20:00 Webbaserad undervisning ST123G 39751,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML Regressions- och tidsserieanalys Digital hemtentamen Tentamen 15.00-20-00, inlämning 20.00-21.00
Ons2021-03-24 13:00 - 18:00 Webbaserad undervisning ST5101 39783,VT2021,v:2103/2107,100% DAG,NML Digital hemtentamen Exam 13.00-18.00, submission 18.00-19.00

Re-exam
v 15, 2021 
Tis2021-04-13 09:00 - 2021-04-19 15:00 Webbaserad undervisning ST303G 39764,VT2021,v:2107/2112,100% DAG,NML
39765,VT2021,v:2107/2112,100% DAG,NML
Digital hemtentamen Re-exam
v 17, 2021 
Mån2021-04-26 13:00 - 18:00 ST1701 39768,VT2021,v:2103/2112,50% DAG,NML Finansiell statistik, tentamen Digital hemtentamen Exam 13.00-18.00, submission 18.00-18.30
Ons2021-04-28 15:00 - 20:00 Webbaserad undervisning ST123G 39751,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML Regressions- och tidsserieanalys Digital hemtentamen Tentamen 15.00-20.00, inlämning 20.00-21.00
Tors2021-04-29 09:00 - 14:00 Webbaserad undervisning ST422A 39769,VT2021,v:2112/2117,100% DAG,NML
39770,VT2021,v:2112/2117,100% DAG,NML
Digital hemtentamen Exam 9.00-14.00, submission 14.00-15.00
Fre2021-04-30 09:00 - 14:00 Webbaserad undervisning ST123G 39752,VT2021,v:2112/2122,100% DAG,NML Regressions- och tidsserieanalys Digital hemtentamen Tentamen 9.00-14.00, inlämningstid 14.00-15.00
09:00 - 14:00 Webbaserad undervisning ST131G 39780,VT2021,v:2112/2117,100% DAG,NML Statistik för statsvetare, tentamen Digital hemtentamen Tentamen 9.00-14.00, inlämningstid 14.00-15.00
09:00 - 14:00 ST223G 39736,VT2021,v:2112/2122,100% DAG,NML Regressionsanalys, tentamen Digital hemtentamen Alla Exam 09.00-14.00, submission 14.00-15.00
v 22, 2021 
Tis2021-06-01 09:00 - 14:00 ST223G 39736,VT2021,v:2112/2122,100% DAG,NML Tidsserieanalys, tentamen Digital hemtentamen Alla Exam 09.00-14.00, submission 14.00-15.00
Ons2021-06-02 09:00 - 14:00 Webbaserad undervisning ST123G 39752,VT2021,v:2112/2122,100% DAG,NML Regressions- och tidsserieanalys Digital hemtentamen Tentamen 9.00-14.00, inlämningstid 14.00-15.00
Omtenta
09:00 - 14:00 Webbaserad undervisning ST131G 39780,VT2021,v:2112/2117,100% DAG,NML Statistik för statsvetare, tentamen Digital hemtentamen Tentamen 9.00-14.00, inlämningstid 14.00-15.00
Omtenta
15:00 - 20:00 Webbaserad undervisning ST123G 39751,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML Undersökningsmetodik Digital hemtentamen Tentamen 15.00-20.00, inlämning 20.00-21.00
Fre2021-06-04 09:00 - 14:00 ST5401 39775,VT2021,v:2118/2122,100% DAG,NML
39776,VT2021,v:2118/2122,100% DAG,NML
Digital hemtentamen Exam 9.00-14.00, submission 14.00-15.00
13:00 - 18:00 Webbaserad undervisning ST123G 39752,VT2021,v:2112/2122,100% DAG,NML Undersökningsmetodik Digital hemtentamen Tentamen 13.00-18.00, inlämningstid 18.00-19.00
13:00 - 18:00 Webbaserad undervisning STE101 39766,VT2021,v:2112/2122,100% DAG,NML
39767,VT2021,v:2112/2122,100% DAG,NML
Digital hemtentamen Exam 13.00-18.00, submission 18.00-19.00
v 33, 2021 
Tis2021-08-17 09:00 - 14:00 Webbaserad undervisning ST123G 39752,VT2021,v:2112/2122,100% DAG,NML Undersökningsmetodik Digital hemtentamen Tentamen 9.00-14.00, inlämningstid 14.00-15.00
Omtenta
09:00 - 14:00 Webbaserad undervisning STE101 39766,VT2021,v:2112/2122,100% DAG,NML
39767,VT2021,v:2112/2122,100% DAG,NML
Digital hemtentamen Exam 9.00-14.00, submission 14.00-15.00

Re-exam
09:00 - 14:00 ST223G 39736,VT2021,v:2112/2122,100% DAG,NML Tidsserieanalys, tentamen Digital hemtentamen Alla Exam 09.00-14.00, submission 14.00-15.00
09:00 - 14:00 ST5401 39775,VT2021,v:2118/2122,100% DAG,NML
39776,VT2021,v:2118/2122,100% DAG,NML
Digital hemtentamen Exam 9.00-14.00, submission 14.00-15.00

Re-exam
15:00 - 20:00 Webbaserad undervisning ST123G 39751,VT2021,v:2103/2122,50% KV,NML Undersökningsmetodik Digital hemtentamen Tentamen 15.00-20.00, inlämning 20.00-21.00
 
KurskodNamn
 
KurskodNamn