2020-08-31 - 2021-02-14   ST4101, R programmering Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid 08:00 - 21:00
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 40, 2020 
Tors1/10 08:00 - 10:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning ST4101 All L1
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group A CL1
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group B CL1
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B413, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group A CL1
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML D307, Södra huset hus D Dataövningar ST4101 Group B CL1
Fre2/10 08:00 - 10:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning ST4101 All L2
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group A CL2
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B413, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group A CL2
v 41, 2020 
Mån5/10 11:00 - 13:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Masterintro
13:00 - 17:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group B CL2
13:00 - 17:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B413, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group B CL2
Ons7/10 08:00 - 10:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning ST4101 All L3
13:00 - 17:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group A CL3
13:00 - 17:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group B CL3
13:00 - 17:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML C497, Södra huset hus C Dataövningar ST4101 Group B CL3
13:00 - 17:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML D315, Södra huset hus D Dataövningar ST4101 Group A CL3
Fre9/10 08:00 - 10:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning ST4101 All L4
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group A CL4
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group B CL4
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B419, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group B CL4
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML D315, Södra huset hus D Dataövningar ST4101 Group A CL4
v 42, 2020 
Mån12/10 08:00 - 10:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning ST4101 All L5
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group A CL5
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B397, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group B CL5
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B413, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group A CL5
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B419, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group B CL5
Tors15/10 08:00 - 10:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Hörsal 3, Södra huset hus B Föreläsning ST4101 All L6
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B315, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group B CL6
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group A CL6
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B497, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group B CL6
10:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML D315, Södra huset hus D Dataövningar ST4101 Group A CL6
v 43, 2020 
Mån19/10 10:00 - 12:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning ST4101 All L7
13:00 - 17:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B315, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group B CL7
13:00 - 17:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group A CL7
13:00 - 17:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B413, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group A CL7
13:00 - 17:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B487, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group B CL7
Ons21/10 10:00 - 12:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Hörsal 7, Södra huset hus D Föreläsning ST4101 All L8
13:00 - 17:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B315, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group B CL8
13:00 - 17:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B319, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group A CL8
13:00 - 17:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B419, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group B CL8
13:00 - 17:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML B497, Södra huset hus B Dataövningar ST4101 Group A CL8
v 45, 2020 
Mån2/11 09:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML R programmering, tentamen Digital hemtentamen ST4101 All
v 50, 2020 
Ons9/12 09:00 - 15:00 ST4101 39763,HT20,v:2040/2045,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning R programmering, tentamen Digital hemtentamen ST4101 All
KurskodNamn