Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk, halvfart distans, höstterminen 2023
Tid
Lokal
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Lärare
Information
v 35, 2023 
Mån2023-08-28 08:45 - 09:00 via Athena CTS311 21404, H23, 50%, DAG, DST Teori och metod i andraspråksforskning Kursstart Gunnar Norrman Kursstart i Athena.
v 36, 2023 
Mån2023-09-04 14:00 - 17:00 via Zoom CTS311 21404, H23, 50%, DAG, DST Teori och metod i andraspråksforskning Seminarium Gunnar Norrman
v 38, 2023 
Mån2023-09-18 14:00 - 17:00 via Zoom CTS311 21404, H23, 50%, DAG, DST Teori och metod i andraspråksforskning Seminarium Gunnar Norrman
v 41, 2023 
Mån2023-10-09 14:00 - 17:00 via Zoom CTS311 21404, H23, 50%, DAG, DST Teori och metod i andraspråksforskning Seminarium Gunnar Norrman
Fre2023-10-13 08:45 - 09:00 via Athena CTS311 21404, H23, 50%, DAG, DST Teori och metod i andraspråksforskning Hemtentamen Gunnar Norrman Hemtentamen publiceras i Athena.
v 42, 2023 
Mån2023-10-16 14:00 - 17:00 via Zoom CTS311 21404, H23, 50%, DAG, DST Teori och metod i andraspråksforskning Seminarium Gunnar Norrman
v 43, 2023 
Sön2023-10-29 23:45 - 00:00 via Athena CTS311 21404, H23, 50%, DAG, DST Teori och metod i andraspråksforskning Hemtentamen Gunnar Norrman Hemtentamen lämnas in senast 23.59.
v 44, 2023 
Mån2023-10-30 09:00 - 09:15 via Athena NS3033
NSS312
21309, H23, 50%, DAG, DST
21427, H23, 50%, DAG, DST
Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet Kursstart Kursstart i Athena.
v 45, 2023 
Mån2023-11-06 14:00 - 17:00 via Zoom NS3033
NSS312
21309, H23, 50%, DAG, DST
21427, H23, 50%, DAG, DST
Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet Seminarium Maria Rydell
v 49, 2023 
Mån2023-12-04 14:00 - 17:00 via Zoom NS3033
NSS312
21309, H23, 50%, DAG, DST
21427, H23, 50%, DAG, DST
Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet Seminarium Maria Rydell
v 2, 2024 
Tors2024-01-11 09:00 - 16:00 via Zoom NS3033
NSS312
21309, H23, 50%, DAG, DST
21427, H23, 50%, DAG, DST
Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet Seminarium
Ventilering av uppsats
Maria Rydell
 
KurskodNamn
CTS311SVA III: Teori och metod i andraspråksforskning
NS3033Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet
NSS312SVA III: Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk