2020-01-20 - 2020-08-30   ST744A, Multivariat analys Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

VT20 - ST744A Multivariate Analysis
Tid Kurs Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2020 
20/1 08:00 - 10:00 ST744A B705. Södra huset hus B Föreläsning L1
Ti21/1 08:00 - 10:00 ST744A B705. Södra huset hus B Föreläsning L2
On22/1 08:00 - 10:00 ST744A B705. Södra huset hus B Föreläsning L3
13:00 - 15:00 ST744A B319. Södra huset hus B Dataövningar C1
Fr24/1 10:00 - 12:00 ST744A B705. Södra huset hus B Föreläsning L4
v 5, 2020 
27/1 08:00 - 10:00 ST744A B705. Södra huset hus B Föreläsning L5
On29/1 08:00 - 10:00 ST744A B705. Södra huset hus B Föreläsning L6
To30/1 10:00 - 12:00 ST744A B705. Södra huset hus B Föreläsning L7
Fr31/1 10:00 - 12:00 ST744A B705. Södra huset hus B Föreläsning L8
v 6, 2020 
3/2 08:00 - 10:00 ST744A B705. Södra huset hus B Föreläsning L9
11:00 - 13:00 ST744A B319. Södra huset hus B Dataövningar C2
Ti4/2 08:00 - 10:00 ST744A B705. Södra huset hus B Föreläsning L10
On5/2 14:00 - 16:00 ST744A B319. Södra huset hus B Dataövningar C3
To6/2 08:00 - 10:00 ST744A B705. Södra huset hus B Föreläsning L11
Fr7/2 08:00 - 10:00 ST744A B705. Södra huset hus B Föreläsning L12
12:00 - 14:00 ST744A B397. Södra huset hus B Dataövningar C4
v 7, 2020 
Ti11/2 10:00 - 12:00 ST744A B705. Södra huset hus B Föreläsning L13
13:00 - 15:00 ST744A B319. Södra huset hus B Dataövningar C5
To13/2 10:00 - 12:00 ST744A B705. Södra huset hus B Föreläsning L14
13:00 - 15:00 ST744A B319. Södra huset hus B Dataövningar C6
v 8, 2020 
Ti18/2 09:00 - 14:00 ST211G, ST744A Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Multivariat analys, Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam.
v 13, 2020 
On25/3 14:00 - 19:00 ST304G, ST744A Brunnsvikssalen (skrivsal). Södra huset hus A Multivariat analys, Multivariata metoder Omtentamen Mandatory registration for exam

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen