2020-01-20 - 2020-08-30   ST744A, Multivariat analys Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

VT20 - ST744A Multivariate Analysis
Tid Kurs Lokal, Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2020 
Mån20/1 08:00 - 10:00 ST744A B705, Södra huset hus B Föreläsning L1
Tis21/1 08:00 - 10:00 ST744A B705, Södra huset hus B Föreläsning L2
Ons22/1 08:00 - 10:00 ST744A B705, Södra huset hus B Föreläsning L3
13:00 - 15:00 ST744A B319, Södra huset hus B Dataövningar C1
Fre24/1 10:00 - 12:00 ST744A B705, Södra huset hus B Föreläsning L4
v 5, 2020 
Mån27/1 08:00 - 10:00 ST744A B705, Södra huset hus B Föreläsning L5
Ons29/1 08:00 - 10:00 ST744A B705, Södra huset hus B Föreläsning L6
Tors30/1 10:00 - 12:00 ST744A B705, Södra huset hus B Föreläsning L7
Fre31/1 10:00 - 12:00 ST744A B705, Södra huset hus B Föreläsning L8
v 6, 2020 
Mån3/2 08:00 - 10:00 ST744A B705, Södra huset hus B Föreläsning L9
11:00 - 13:00 ST744A B319, Södra huset hus B Dataövningar C2
Tis4/2 08:00 - 10:00 ST744A B705, Södra huset hus B Föreläsning L10
Ons5/2 14:00 - 16:00 ST744A B319, Södra huset hus B Dataövningar C3
Tors6/2 08:00 - 10:00 ST744A B705, Södra huset hus B Föreläsning L11
Fre7/2 08:00 - 10:00 ST744A B705, Södra huset hus B Föreläsning L12
12:00 - 14:00 ST744A B397, Södra huset hus B Dataövningar C4
v 7, 2020 
Tis11/2 10:00 - 12:00 ST744A B705, Södra huset hus B Föreläsning L13
13:00 - 15:00 ST744A B319, Södra huset hus B Dataövningar C5
Tors13/2 10:00 - 12:00 ST744A B705, Södra huset hus B Föreläsning L14
13:00 - 15:00 ST744A B319, Södra huset hus B Dataövningar C6
v 8, 2020 
Tis18/2 09:00 - 14:00 ST211G
ST744A
Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset hus A Multivariat analys
Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen
Tentamen Alla Obligatorisk anmälan till tentamen.
Mandatory registration for exam.
v 13, 2020 
Ons25/3 14:00 - 19:00 ST304G
ST744A
Brunnsvikssalen (skrivsal), Södra huset hus A Multivariat analys
Multivariata metoder
Omtentamen Mandatory registration for exam
KurskodNamn

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen