2020-08-31 - 2021-01-17   21351, H20, 50%, DAG Anpassa Prenumerera
TTA480 Tolkning – kandidatkurs, 30 hp
Tid Kurs Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 37, 2020 
Fre11/9 09:00 - 09:30 TTA480 via Zoom Cathrine Ottosson
Cecilia Alvstad
Helena Bani Shoraka
Jan Pedersen
Karin Blom
Larisa Dubrovina
Magnus Dahnberg
Monique Zwanenburg Widingsjö
Introduktion
Webbaserat
Introduktion tolkkandidat
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69906097754
09:30 - 12:00 TTA480 via Zoom Cecilia Alvstad Tolkning - tematisk fördjupning Introduktion
Seminarium
Webbaserat
Seminarium T1.1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69906097754
13:00 - 14:00 TTA480 via Zoom Studie- och språkverkstaden Tolkning - tematisk fördjupning Seminarium
Webbaserat
14:00 - 16:00 TTA480 via Zoom Cecilia Alvstad Tolkning - tematisk fördjupning Seminarium
Webbaserat
Seminarium T1.2
v 38, 2020 
Tors17/9 16:00 - 17:00 TTA480 via Zoom Cecilia Alvstad Tolkning - tematisk fördjupning Webbaserat Chatt T1
v 39, 2020 
Fre25/9 09:00 - 12:00 TTA480 via Zoom Cecilia Alvstad Tolkning - tematisk fördjupning Seminarium
Webbaserat
Seminarium T2.1
13:00 - 16:00 TTA480 via Zoom Cecilia Alvstad Tolkning - tematisk fördjupning Seminarium
Webbaserat
Seminarium T2.2
14:00 - 15:00 TTA115-116
TTA150
TTA160
TTA436
TTA480
TTA608
TTA735
via Zoom Gästföreläsning
Övrigt
Firandet av Hieronymusdagen
https://www.tolk.su.se/om-oss/evenemang/seminarier/tolkseminariet/tolkseminariet-firandet-av-hieronymusdagen-1.478766 (ej obligatorisk)

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64812432943
v 40, 2020 
Tors1/10 16:00 - 17:00 TTA480 via Zoom Cecilia Alvstad Tolkning - tematisk fördjupning Webbaserat Chatt T2
v 41, 2020 
Fre9/10 09:00 - 12:00 TTA480 via Zoom Cecilia Alvstad Tolkning - tematisk fördjupning Seminarium
Webbaserat
Seminarium T3.1
13:00 - 14:00 TTA480 via Zoom Studie- och språkverkstaden Tolkning - tematisk fördjupning Seminarium
Webbaserat
14:00 - 16:00 TTA480 via Zoom Cecilia Alvstad Tolkning - tematisk fördjupning Seminarium
Webbaserat
Seminarium T3.2
v 42, 2020 
Tors15/10 16:00 - 17:00 TTA480 Cecilia Alvstad Tolkning - tematisk fördjupning Webbaserat Chatt T3
v 43, 2020 
Tors22/10 11:45 - 12:00 TTA480 via Athena Cecilia Alvstad Tolkning - tematisk fördjupning Inlämning Poster inför redovisning
Fre23/10 09:00 - 12:00 TTA480 via Zoom Cecilia Alvstad Tolkning - tematisk fördjupning Redovisning
Webbaserat
Posterpresentation
Examinator: delkursens lärare
13:00 - 16:00 TTA480 via Zoom Magnus Dahnberg Språk och tolkning - teoretiska perspektiv Introduktion
Seminarium
Webbaserat
Seminarium S1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69672994793
v 44, 2020 
Fre30/10 11:45 - 12:00 TTA480 via Athena Cecilia Alvstad Tolkning - tematisk fördjupning Inlämning Slutversion poster
Examinator: delkursens lärare
v 45, 2020 
Fre6/11 09:00 - 11:00 TTA480 via Zoom Larisa Dubrovina Språk och tolkning - teoretiska perspektiv Seminarium
Webbaserat
Obligatorisk närvaro
Seminarium S2.1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66170889856
11:00 - 12:00 TTA480 via Zoom Lärarlös/No teacher Språk och tolkning - teoretiska perspektiv Eget arbete
Webbaserat
Obligatorisk närvaro
13:00 - 16:00 TTA480 via Zoom Larisa Dubrovina Språk och tolkning - teoretiska perspektiv Seminarium
Webbaserat
Obligatorisk närvaro
Seminarium S2.2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66170889856
14:00 - 16:00 TTA150
TTA436
TTA480
TTA608
Seminarium Tolkseminarium
https://www.tolk.su.se/om-oss/evenemang/seminarier/tolkseminariet/tolkseminariet-dahnberg-bani-shoraka-utbildningssamverkan-för-en-mer-jämlik-sjukvård-1.478763;
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61423466781
v 46, 2020 
Tors12/11 16:00 - 17:00 TTA480 via Zoom Larisa Dubrovina Språk och tolkning - teoretiska perspektiv Webbaserat Chatt S1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63464704393
v 47, 2020 
Mån16/11 11:00 - 12:00 TTA436
TTA480
TTA608
via Zoom Studie- och skrivarverkstaden Samtida forskning om tolkning
Tematisk fördjupning
Tolkning - tematisk fördjupning
Föreläsning
Webbaserat
Akademiskt skrivande
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66690315117
Fre20/11 21:45 - 22:00 TTA480 via Athena Larisa Dubrovina Språk och tolkning - teoretiska perspektiv Inlämning Inlämning S1
Examinator: se lärare
v 48, 2020 
Tors26/11 16:00 - 17:00 TTA480 via Zoom Larisa Dubrovina Språk och tolkning - teoretiska perspektiv Webbaserat Chatt S2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63529649916
v 49, 2020 
Fre4/12 09:00 - 11:00 TTA480 via Zoom Magnus Dahnberg Språk och tolkning - teoretiska perspektiv Seminarium
Webbaserat
Seminarium S3.1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69672994793
11:00 - 12:00 TTA480 via Zoom Lärarlös/No teacher Språk och tolkning - teoretiska perspektiv Eget arbete
Webbaserat
13:00 - 16:00 TTA480 via Zoom Magnus Dahnberg Språk och tolkning - teoretiska perspektiv Seminarium
Webbaserat
Seminarium S3.2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69672994793
13:00 - 14:30 TTA150
TTA436
TTA480
TTA608
Seminarium
Webbaserat
Tolkseminarium
https://www.tolk.su.se/om-oss/evenemang/seminarier/tolkseminariet/tolkseminariet-kristina-gustafsson-eva-norstr%C3%B6m-och-linnea-%C3%A5berg-kulturdialog-genom-tolk-1.504707;
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62659229330
v 51, 2020 
Tors17/12 16:30 - 17:30 TTA115-116
TTA150
TTA160
TTA436
TTA480
TTA608
TTA735
via Zoom Judy Jenner Gästföreläsning
Webbaserat
The future of Translation and Interpreting; https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64655265950
Fre18/12 21:45 - 22:00 TTA480 via Athena Larisa Dubrovina Språk och tolkning - teoretiska perspektiv Inlämning Inlämning S2
Examinator: se lärare
v 2, 2021 
Tors14/1 16:00 - 17:00 TTA480 via Zoom Larisa Dubrovina Språk och tolkning - teoretiska perspektiv Webbaserat Chatt S3
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63309619320
KurskodNamn
KurskodNamn

 
Samtida forskning om tolkning
 
Språk och tolkning - teoretiska perspektiv
 
Tematisk fördjupning
 
Tolkning - tematisk fördjupning
 
Flera Delkurs