Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Information
v 13, 2020 
Tors2020-03-26 09:00 - 12:00 B705, Södra huset B ST743A 39698, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning L1
Fre2020-03-27 09:00 - 12:00 B319, Södra huset B ST743A 39698, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar C1
13:00 - 15:00 B705, Södra huset B ST743A 39698, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning L2
v 14, 2020 
Mån2020-03-30 13:00 - 16:00 B705, Södra huset B ST743A 39698, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning L3
Ons2020-04-01 13:00 - 16:00 B319, Södra huset B ST743A 39698, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar C2
Tors2020-04-02 13:00 - 16:00 B705, Södra huset B ST743A 39698, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning L4
v 15, 2020 
Tis2020-04-07 09:00 - 12:00 B705, Södra huset B ST743A 39698, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning L5
Tors2020-04-09 13:00 - 16:00 B319, Södra huset B ST743A 39698, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar C3
v 16, 2020 
Tis2020-04-14 13:00 - 16:00 B705, Södra huset B ST743A 39698, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning L6
v 17, 2020 
Mån2020-04-20 13:00 - 16:00 B705, Södra huset B ST743A 39698, V20, 100%, DAG, NML Föreläsning L7
Tis2020-04-21 09:00 - 12:00 B397, Södra huset B, Vån 3 ST743A 39698, V20, 100%, DAG, NML Dataövningar C4
v 18, 2020 
Tis2020-04-28 08:00 - 13:00 Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D ST123G
ST743A
39698, V20, 100%, DAG, NML
39717, V20, 100%, DAG, NML
Regressions- och tidsserieanalys
Statistiska beräkningar
Tentamen Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam
v 23, 2020 
Tis2020-06-02 15:00 - 20:00 Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset E ST123G
ST743A
39698, V20, 100%, DAG, NML
39717, V20, 100%, DAG, NML
Statistiska beräkningar
Undersökningsmetodik
Tentamen
Omtentamen
Alla Mandatory registration for exam
 
KurskodNamn
ST123GRegressionsanalys och undersökningsmetodik
ST743AStatistiska beräkningar