2020-01-20 - 2020-08-30   ST743A, Statistiska beräkningar Anpassa Prenumerera

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

VT20 - ST743A Statistical Computation
Tid Kurs Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 13, 2020 
To26/3 09:00 - 12:00 ST743A B705. Södra huset hus B Föreläsning L1
Fr27/3 09:00 - 12:00 ST743A B319. Södra huset hus B Dataövningar C1
13:00 - 15:00 ST743A B705. Södra huset hus B Föreläsning L2
v 14, 2020 
30/3 13:00 - 16:00 ST743A B705. Södra huset hus B Föreläsning L3
On1/4 13:00 - 16:00 ST743A B319. Södra huset hus B Dataövningar C2
To2/4 13:00 - 16:00 ST743A B705. Södra huset hus B Föreläsning L4
v 15, 2020 
Ti7/4 09:00 - 12:00 ST743A B705. Södra huset hus B Föreläsning L5
To9/4 13:00 - 16:00 ST743A B319. Södra huset hus B Dataövningar C3
v 16, 2020 
Ti14/4 13:00 - 16:00 ST743A B705. Södra huset hus B Föreläsning L6
v 17, 2020 
20/4 13:00 - 16:00 ST743A B705. Södra huset hus B Föreläsning L7
Ti21/4 09:00 - 12:00 ST743A B397. Södra huset hus B Dataövningar C4
v 18, 2020 
Ti28/4 08:00 - 13:00 ST123G, ST743A Värtasalen (skrivsal). Biblioteket Södra huset hus D Regressions- och tidsserieanalys, Statistiska beräkningar Tentamen Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam
v 23, 2020 
Ti2/6 15:00 - 20:00 ST123G, ST743A Ugglevikssalen (skrivsal). Södra huset hus E Statistiska beräkningar, Undersökningsmetodik Omtentamen, Tentamen Alla Mandatory registration for exam

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp