2020-01-20 - 2020-08-30   ST743A, Statistiska beräkningar Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "See schedule"
Observera att platsallokeringen för tentamen syns tidigast 5 dagar före tentamen

VT20 - ST743A Statistical Computation
Tid Kurs Lokal, Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 13, 2020 
Tors26/3 09:00 - 12:00 ST743A B705, Södra huset hus B Föreläsning L1
Fre27/3 09:00 - 12:00 ST743A B319, Södra huset hus B Dataövningar C1
13:00 - 15:00 ST743A B705, Södra huset hus B Föreläsning L2
v 14, 2020 
Mån30/3 13:00 - 16:00 ST743A B705, Södra huset hus B Föreläsning L3
Ons1/4 13:00 - 16:00 ST743A B319, Södra huset hus B Dataövningar C2
Tors2/4 13:00 - 16:00 ST743A B705, Södra huset hus B Föreläsning L4
v 15, 2020 
Tis7/4 09:00 - 12:00 ST743A B705, Södra huset hus B Föreläsning L5
Tors9/4 13:00 - 16:00 ST743A B319, Södra huset hus B Dataövningar C3
v 16, 2020 
Tis14/4 13:00 - 16:00 ST743A B705, Södra huset hus B Föreläsning L6
v 17, 2020 
Mån20/4 13:00 - 16:00 ST743A B705, Södra huset hus B Föreläsning L7
Tis21/4 09:00 - 12:00 ST743A B397, Södra huset hus B Dataövningar C4
v 18, 2020 
Tis28/4 08:00 - 13:00 ST123G
ST743A
Värtasalen (skrivsal), Biblioteket Södra huset hus D Regressions- och tidsserieanalys
Statistiska beräkningar
Tentamen Obligatorisk anmälan till tentamen. Mandatory registration for exam
v 23, 2020 
Tis2/6 15:00 - 20:00 ST123G
ST743A
Ugglevikssalen (skrivsal), Södra huset hus E Statistiska beräkningar
Undersökningsmetodik
Omtentamen
Tentamen
Alla Mandatory registration for exam
KurskodNamn

 
Dataövningar
 
Föreläsning
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp