2020-08-31 - 2021-02-14   ST423A, Försöksplanering Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid 08:00 - 21:00
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 36, 2020 
Mån31/8 13:00 - 16:00 ST423A 39758,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L1
Ons2/9 09:00 - 12:00 ST423A 39758,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L2
Fre4/9 13:00 - 16:00 ST423A 39758,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L3
v 37, 2020 
Mån7/9 13:00 - 16:00 ST423A 39758,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L4
Ons9/9 10:00 - 12:00 ST423A 39758,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L5
13:00 - 15:00 ST423A 39758,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar CL1
Tors10/9 13:00 - 16:00 ST423A 39758,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L6
v 38, 2020 
Mån14/9 13:00 - 16:00 ST423A 39758,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L7
Ons16/9 09:00 - 12:00 ST423A 39758,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L8
13:00 - 15:00 ST423A 39758,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar CL2
Fre18/9 13:00 - 16:00 ST423A 39758,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L9
v 39, 2020 
Mån21/9 13:00 - 16:00 ST423A 39758,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L10
v 40, 2020 
Mån28/9 13:00 - 18:00 ST423A 39728,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML
39758,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Frank Miller Försöksplanering Tentamen Papperstentamen
v 44, 2020 
Tors29/10 13:00 - 18:00 ST423A 39728,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML
39758,HT20,v:2036/2040,100% DAG,NML
Brunnsvikssalen, Södra huset hus A Frank Miller Försöksplanering Tentamen Papperstentamen
Omtentamen
KurskodNamn