2020-08-31 - 2021-02-14   ST223G, Ekonometri Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid 08:00 - 21:00
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 45, 2020 
Tis3/11 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla Intro + F1
Ons4/11 08:00 - 10:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F2
Tors5/11 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö1
13:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F3
Fre6/11 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö2
13:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F4
v 46, 2020 
Mån9/11 11:00 - 13:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F5
Tis10/11 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F6
13:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Alla D1
Ons11/11 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö3
Tors12/11 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F7
13:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F8
Fre13/11 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö4
v 47, 2020 
Mån16/11 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F9
Tis17/11 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F10
13:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Alla D2
Tors19/11 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö5
13:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F11
Fre20/11 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Alla D3
v 48, 2020 
Mån23/11 08:00 - 10:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F12
Tis24/11 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö6
13:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F13
Ons25/11 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Alla D4
Tors26/11 12:00 - 14:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F14
Fre27/11 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö7
v 49, 2020 
Ons2/12 09:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Regressionsanalys, tentamen Digital hemtentamen Alla
Tors3/12 08:00 - 10:00 ST223G Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla
F15
12:00 - 14:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F16
Fre4/12 08:00 - 10:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F17
v 50, 2020 
Mån7/12 12:00 - 14:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö8
15:00 - 17:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F18
Tis8/12 13:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Alla D5
Tors10/12 14:00 - 16:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F19
Fre11/12 13:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö9
v 51, 2020 
Mån14/12 08:00 - 10:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F20
Tis15/12 13:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Alla D6
Ons16/12 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F21
Tors17/12 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö10
13:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F22
Fre18/12 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Alla D7
13:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F23
v 1, 2021 
Tis5/1 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F24
13:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö11
Tors7/1 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar Alla D8
13:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning Alla F25
Fre8/1 10:00 - 12:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Övning Alla Ö12
v 2, 2021 
Mån11/1 09:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Regressionsanalys, tentamen Digital hemtentamen Alla
Fre15/1 09:00 - 15:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Tidsserieanalys, tentamen Digital hemtentamen Alla
v 6, 2021 
Fre12/2 13:00 - 19:00 ST223G 39734,HT20,v:2045/2102,100% DAG,NML Tidsserieanalys, tentamen Digital hemtentamen Alla
KurskodNamn