2020-08-31 - 2021-02-14   ST425A, Generaliserade linjära modeller Anpassa Prenumerera

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid 08:00 - 21:00
Tid Kurs Kurstillfälle Lokal, Lokal Delkurs Undervisningstyp Information
v 45, 2020 
Tis3/11 08:00 - 10:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L1
Ons4/11 08:00 - 10:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L2
Tors5/11 13:00 - 15:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L3
Fre6/11 08:00 - 10:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L4
v 46, 2020 
Mån9/11 10:00 - 12:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L5
Tis10/11 13:00 - 15:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L6
Ons11/11 10:00 - 12:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L7
Fre13/11 10:00 - 12:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar CL1
13:00 - 15:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L8
v 47, 2020 
Tis17/11 10:00 - 12:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar CL2
Ons18/11 09:00 - 11:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L9
Tors19/11 14:00 - 16:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L10
Fre20/11 12:00 - 14:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar CL3
v 48, 2020 
Mån23/11 10:00 - 12:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar CL4
Tis24/11 15:00 - 17:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L11
Ons25/11 12:00 - 14:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar CL5
Tors26/11 10:00 - 12:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Föreläsning L12
Fre27/11 10:00 - 12:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Dataövningar CL6
v 49, 2020 
Ons2/12 10:00 - 16:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Generaliserade linjära modeller Digital hemtentamen
v 2, 2021 
Ons13/1 09:00 - 15:00 ST425A 39759,HT20,v:2045/2049,100% DAG,NML Webbaserad undervisning/Online learning Generaliserade linjära modeller Digital hemtentamen omtenta
KurskodNamn