2020-08-31 - 2021-02-28   21309, H20, 100%, DAG Anpassa Prenumerera
TTA111 Översättning I, 30 hp
Tid Kurs Lokal, Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2020 
Mån31/8 10:00 - 11:00 TTA111
TTA607-608
TTA622-623
via Zoom Elisabeth Bladh
Jan Pedersen
Mats Larsson
Introduktion
Webbaserat
Master tolkning - termin 1
Master översättning - termin 1
Översättning I - helgrupp
Introduktion TÖI
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69633534939
11:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Cathrine Ottosson
Elisabeth Bladh
Mats Larsson
Monique Zwanenburg Widingsjö
Ulf Norberg
Introduktion
Webbaserat
Översättning I - helgrupp Introduktion Översättning I
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67200777953
Tors3/9 10:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Björn Olofsson
Yvonne Lindqvist
Föreläsning
Webbaserat
Översättning I - helgrupp Välkomstföreläsning
v 37, 2020 
Mån7/9 09:00 - 12:00 TTA111 D389, Södra huset hus D Kristina Ekelund Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 3 Seminarium 1
13:00 - 16:00 TTA111 D389, Södra huset hus D Elisabeth Bladh Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 4 Seminarium 1
13:00 - 16:00 TTA111 D480, Södra huset hus D Linus Olsson Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 1 Seminarium 1
Tis8/9 13:00 - 16:00 TTA111 D389, Södra huset hus D Morena Azbel Schmidt Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 2 Seminarium 1
Tors10/9 09:30 - 12:30 TTA111 via Zoom Valérie Alfvén Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp C Seminarium 1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66451828959
Fre11/9 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Elisabeth Bladh Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp A Seminarium 1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65076483722
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Morena Azbel Schmidt Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp B Seminarium 1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64047358763
v 38, 2020 
Mån14/9 11:45 - 12:00 TTA111 via Athena Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Morena Azbel Schmidt
Översättning i teori och praktik Inlämning Översättning I - helgrupp Inlämningsuppgift 1
Tis15/9 09:00 - 11:00 TTA111 via Zoom Ulf Norberg Översättningens och tolkningens villkor Föreläsning
Webbaserat
Översättning I - helgrupp Föreläsning 1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63359908231
Ons16/9 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Björn Olofsson Yrkesteknik Föreläsning
Webbaserat
Översättning I - helgrupp Föreläsning 1
https://stockholmuniversity.zoom.us/s/61052425058
12:00 - 12:15 TTA111 via Athena Björn Olofsson Yrkesteknik Publicering Översättning I - helgrupp Inlämningsuppgift 1
Tors17/9 09:30 - 12:30 TTA111 via Zoom Valérie Alfvén Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp C Seminarium 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/s/66451828959
Fre18/9 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Elisabeth Bladh Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp A Seminarium 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65076483722
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Morena Azbel Schmidt Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp B Seminarium 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64047358763
v 39, 2020 
Mån21/9 09:00 - 12:00 TTA111 D389, Södra huset hus D Kristina Ekelund Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 3 Seminarium 2
13:00 - 16:00 TTA111 D389, Södra huset hus D Elisabeth Bladh Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 4 Seminarium 2
13:00 - 16:00 TTA111 D480, Södra huset hus D Linus Olsson Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 1 Seminarium 2
Tis22/9 09:00 - 11:00 TTA111 via Zoom Ulf Norberg Översättningens och tolkningens villkor Föreläsning
Webbaserat
Översättning I - helgrupp Föreläsning 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67217145596
13:00 - 16:00 TTA111 D389, Södra huset hus D Morena Azbel Schmidt Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 2 Seminarium 2
Ons23/9 11:45 - 12:00 TTA111 via Athena Björn Olofsson Yrkesteknik Inlämning Översättning I - helgrupp Inlämningsuppgift 1
Tors24/9 09:30 - 12:30 TTA111 via Zoom Valérie Alfvén Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp C Seminarium 3
https://stockholmuniversity.zoom.us/s/66451828959
Fre25/9 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Elisabeth Bladh Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp A Seminarium 3
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65076483722
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Morena Azbel Schmidt Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp B Seminarium 3
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64047358763
14:00 - 15:00 TTA111
TTA256
TTA430
TTA440
TTA531-532
TTA535
TTA612
TTA623-625
via Zoom Gästföreläsning
Övrigt
Firandet av Hieronymusdagen
https://www.tolk.su.se/om-oss/evenemang/seminarier/tolkseminariet/tolkseminariet-firandet-av-hieronymusdagen-1.478766 (ej obligatorisk)

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64812432943
v 40, 2020 
Mån28/9 11:45 - 12:00 TTA111 via Athena Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Morena Azbel Schmidt
Översättning i teori och praktik Inlämning Översättning I - helgrupp Inlämningsuppgift 2
Tis29/9 09:00 - 11:00 TTA111 via Zoom Cecilia Wadensjö Översättningens och tolkningens villkor Föreläsning
Webbaserat
Översättning I - helgrupp Föreläsning 3
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67889362345
Ons30/9 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Björn Olofsson Yrkesteknik Föreläsning
Webbaserat
Översättning I - helgrupp Föreläsning 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61052425058
Tors1/10 09:30 - 12:30 TTA111 via Zoom Valérie Alfvén Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp C Seminarium 4
https://stockholmuniversity.zoom.us/s/66451828959
Fre2/10 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Elisabeth Bladh Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp A Seminarium 4
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65076483722
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Morena Azbel Schmidt Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp B Seminarium 4
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64047358763
v 41, 2020 
Mån5/10 09:00 - 12:00 TTA111 D389, Södra huset hus D Kristina Ekelund Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 3 Seminarium 3
13:00 - 16:00 TTA111 D389, Södra huset hus D Elisabeth Bladh Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 4 Seminarium 3
13:00 - 16:00 TTA111 D480, Södra huset hus D Linus Olsson Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 1 Seminarium 3
Tis6/10 09:00 - 11:00 TTA111 via Zoom Magnus Dahnberg Översättningens och tolkningens villkor Föreläsning
Webbaserat
Översättning I - helgrupp Föreläsning 4
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62676644722
13:00 - 16:00 TTA111 D389, Södra huset hus D Morena Azbel Schmidt Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 2 Seminarium 3
Tors8/10 09:30 - 12:30 TTA111 via Zoom Valérie Alfvén Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp C Seminarium 5
https://stockholmuniversity.zoom.us/s/66451828959
Fre9/10 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Elisabeth Bladh Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp A Seminarium 5
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65076483722
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Morena Azbel Schmidt Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp B Seminarium 5
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64047358763
v 42, 2020 
Mån12/10 11:45 - 12:00 TTA111 via Athena Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Morena Azbel Schmidt
Översättning i teori och praktik Inlämning Översättning I - helgrupp Inlämningsuppgift 3
12:00 - 12:15 TTA111 via Athena Elisabeth Bladh
Morena Azbel Schmidt
Valérie Alfvén
Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Hemtentamen
Publicering examination
Översättning I - helgrupp
Ons14/10 09:00 - 12:00 TTA111 D480, Södra huset hus D Ali Labriz Översättningens och tolkningens villkor Seminarium Översättning I - grupp 1 Seminarium 1
13:00 - 16:00 TTA111 D480, Södra huset hus D Ali Labriz Översättningens och tolkningens villkor Seminarium Översättning I - grupp 2 Seminarium 1
Tors15/10 09:00 - 12:00 TTA111 D389, Södra huset hus D Ali Labriz Översättningens och tolkningens villkor Seminarium Översättning I - grupp 3 Seminarium 1
13:00 - 16:00 TTA111 D389, Södra huset hus D Ali Labriz Översättningens och tolkningens villkor Seminarium Översättning I - grupp 4 Seminarium 1
v 43, 2020 
Mån19/10 09:00 - 12:00 TTA111 D389, Södra huset hus D Kristina Ekelund Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 3 Seminarium 4
13:00 - 16:00 TTA111 D480, Södra huset hus D Linus Olsson Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 1 Seminarium 4
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Elisabeth Bladh Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 4 Seminarium 4
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63377188622
Tis20/10 13:00 - 16:00 TTA111 D389, Södra huset hus D Morena Azbel Schmidt Översättning i teori och praktik Seminarium Översättning I - grupp 2 Seminarium 4
Ons21/10 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Björn Olofsson Yrkesteknik Föreläsning
Webbaserat
Översättning I - helgrupp Föreläsning 3
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61052425058
12:00 - 12:15 TTA111 via Athena Björn Olofsson Yrkesteknik Publicering Översättning I - helgrupp Inlämningsuppgift 2
15:45 - 16:00 TTA111 via Athena Elisabeth Bladh
Morena Azbel Schmidt
Valérie Alfvén
Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Hemtentamen
Inlämning
Översättning I - helgrupp Examinatorer: se lärare
Tors22/10 09:00 - 11:00 TTA111 via Zoom Jan Pedersen Översättningens och tolkningens villkor Föreläsning
Webbaserat
Översättning I - helgrupp Föreläsning 5
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68772655322
v 44, 2020 
Mån26/10 11:45 - 12:00 TTA111 via Athena Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Morena Azbel Schmidt
Översättning i teori och praktik Inlämning Översättning I - helgrupp Inlämningsuppgift 4
Tis27/10 12:00 - 15:00 TTA111 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset hus E Jan Pedersen Översättningens och tolkningens villkor Seminarium Översättning I - grupp 1 Seminarium 2
Ons28/10 11:45 - 12:00 TTA111 via Athena Björn Olofsson Yrkesteknik Inlämning Översättning I - helgrupp Inlämningsuppgift 2
13:00 - 16:00 TTA111 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset hus E Jan Pedersen Översättningens och tolkningens villkor Seminarium Översättning I - grupp 3 Seminarium 2
Tors29/10 12:00 - 15:00 TTA111 E299, Språkstudion, Studio 1, Södra huset hus E Jan Pedersen Översättningens och tolkningens villkor Seminarium Översättning I - grupp 2 Seminarium 2
Fre30/10 12:00 - 15:00 TTA111 E289, Språkstudion, Studio 2, Södra huset hus E Jan Pedersen Översättningens och tolkningens villkor Seminarium Översättning I - grupp 4 Seminarium 2
v 45, 2020 
Mån2/11 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Kristina Ekelund Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 3 Seminarium 5
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63474418571
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Elisabeth Bladh Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 4 Seminarium 5
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66417880528
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Linus Olsson Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 1 Seminarium 5
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63208697390
Tis3/11 09:00 - 11:00 TTA111 via Zoom Valérie Alfvén Översättningens och tolkningens villkor Föreläsning
Webbaserat
Översättning I - helgrupp Föreläsning 6
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67888340141
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Morena Azbel Schmidt Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 2 Seminarium 5
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62864144208
Ons4/11 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Björn Olofsson Yrkesteknik Föreläsning
Webbaserat
Översättning I - helgrupp Föreläsning 4
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61052425058
Tors5/11 09:45 - 12:00 TTA111 Översättningens och tolkningens villkor INSTÄLLT
Studiebesök
Översättning I - helgrupp SVT Undertext
Samling kl. 09:45 vid ingången till SVT:s kontorsbyggnad på Oxenstiernsgatan 26 i Stockholm. Kom i tid och ta med giltig legitimation!
(listan publiceras på Athena i slutet av oktober)
Fre6/11 09:45 - 12:00 TTA111 Översättningens och tolkningens villkor INSTÄLLT
Studiebesök
Översättning I - helgrupp SVT Undertext
Samling kl. 09:45 vid ingången till SVT:s kontorsbyggnad på Oxenstiernsgatan 26 i Stockholm. Kom i tid och ta med giltig legitimation!
(listan publiceras på Athena i slutet av oktober)
v 46, 2020 
Mån9/11 10:00 - 13:00 TTA111 via Zoom Valérie Alfvén Översättningens och tolkningens villkor Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 4 Seminarium 3
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66501703850
11:45 - 12:00 TTA111 via Athena Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Morena Azbel Schmidt
Översättning i teori och praktik Inlämning Översättning I - helgrupp Inlämningsuppgift 5
Tis10/11 10:00 - 13:00 TTA111 via Zoom Valérie Alfvén Översättningens och tolkningens villkor Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 3 Seminarium 3
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66501703850
Ons11/11 09:30 - 12:30 TTA111 via Zoom Valérie Alfvén Översättningens och tolkningens villkor Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 2 Seminarium 3
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66501703850
Tors12/11 09:30 - 12:30 TTA111 via Zoom Valérie Alfvén Översättningens och tolkningens villkor Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 1 Seminarium 3
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66501703850
v 47, 2020 
Mån16/11 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Kristina Ekelund Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 3 Seminarium 6
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65882189228
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Elisabeth Bladh Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 4 Seminarium 6
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66417880528
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Linus Olsson Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 1 Seminarium 6
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61201909671
Tis17/11 09:00 - 11:00 TTA111 via Zoom Magnus Dahnberg Översättningens och tolkningens villkor Föreläsning
Webbaserat
Översättning I - helgrupp Föreläsning 7
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62676644722
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Morena Azbel Schmidt Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 2 Seminarium 6
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61298649971
Tors19/11 10:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Lena Olofsson-Piras Översättning i teori och praktik Studiebesök
Webbaserat
Översättning I - helgrupp Europahuset
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65297522131
v 48, 2020 
Mån23/11 11:45 - 12:00 TTA111 via Athena Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Morena Azbel Schmidt
Översättning i teori och praktik Inlämning Översättning I - helgrupp Inlämningsuppgift 6
Tis24/11 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Björn Olofsson Yrkesteknik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 1 Seminarium 1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61052425058
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Björn Olofsson Yrkesteknik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 2 Seminarium 1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61052425058
Ons25/11 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Björn Olofsson Yrkesteknik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 3 Seminarium 1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61052425058
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Björn Olofsson Yrkesteknik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 4 Seminarium 1
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61052425058
16:00 - 16:15 TTA111 via Athena Björn Olofsson Yrkesteknik Publicering Översättning I - helgrupp Inlämningsuppgift 3
Tors26/11 09:00 - 12:00 TTA111 D389, Södra huset hus D
D397, Södra huset hus D
Maria Bodner Gröön Översättningens och tolkningens villkor Seminarium Översättning I - grupp w Seminarium 4
13:00 - 16:00 TTA111 D389, Södra huset hus D
D397, Södra huset hus D
Maria Bodner Gröön Översättningens och tolkningens villkor Seminarium Översättning I - grupp x Seminarium 4
Fre27/11 09:00 - 12:00 TTA111 D389, Södra huset hus D
D397, Södra huset hus D
Maria Bodner Gröön Översättningens och tolkningens villkor Seminarium Översättning I - grupp y Seminarium 4
13:00 - 16:00 TTA111 D389, Södra huset hus D
D397, Södra huset hus D
Maria Bodner Gröön Översättningens och tolkningens villkor Seminarium Översättning I - grupp z Seminarium 4
v 49, 2020 
Mån30/11 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Kristina Ekelund Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 3 Seminarium 7
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68549795584
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Elisabeth Bladh Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 4 Seminarium 7
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66417880528
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Linus Olsson Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 1 Seminarium 7
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64494474383
Tis1/12 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Ulf Norberg Översättningens och tolkningens villkor Redovisning
Webbaserat
Översättning I - helgrupp
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Morena Azbel Schmidt Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 2 Seminarium 7
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64338362269
Ons2/12 11:45 - 12:00 TTA111 via Athena Björn Olofsson Yrkesteknik Inlämning Översättning I - helgrupp Inlämningsuppgift 3
13:00 - 16:00 TTA111 D389, Södra huset hus D
D397, Södra huset hus D
Maria Bodner Gröön Översättningens och tolkningens villkor Seminarium Översättning I - grupp v Seminarium 4
Tors3/12 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Ulf Norberg Översättningens och tolkningens villkor Redovisning
Webbaserat
Översättning I - helgrupp
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Ulf Norberg Översättningens och tolkningens villkor Redovisning
Webbaserat
Översättning I - helgrupp
17:00 - 17:15 TTA111 via Athena Ulf Norberg Översättningens och tolkningens villkor Hemtentamen
Publicering examination
Översättning I - helgrupp
Fre4/12 11:45 - 12:00 TTA111 via Athena Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Morena Azbel Schmidt
Översättning i teori och praktik Inlämning Översättning I - helgrupp Inlämning portfolio del 1
Examinator: se lärare
v 50, 2020 
Mån7/12 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Kristina Ekelund Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 3 Seminarium 8
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61231809319
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Elisabeth Bladh Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 4 Seminarium 8
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66304113202
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Linus Olsson Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 1 Seminarium 8
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67460611455
Tis8/12 13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Morena Azbel Schmidt Översättning i teori och praktik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 2 Seminarium 8
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63819002951
Ons9/12 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Björn Olofsson Yrkesteknik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 4 Seminarium 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61052425058
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Björn Olofsson Yrkesteknik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 3 Seminarium 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61052425058
Tors10/12 09:00 - 12:00 TTA111 via Zoom Björn Olofsson Yrkesteknik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 2 Seminarium 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61052425058
13:00 - 16:00 TTA111 via Zoom Björn Olofsson Yrkesteknik Seminarium
Webbaserat
Översättning I - grupp 1 Seminarium 2
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61052425058
Fre11/12 11:45 - 12:00 TTA111 via Athena Ulf Norberg Översättningens och tolkningens villkor Hemtentamen
Inlämning
Översättning I - helgrupp Examinator: se lärare
12:00 - 12:15 TTA111 via Athena Björn Olofsson Yrkesteknik Hemtentamen
Publicering examination
Översättning I - helgrupp
v 51, 2020 
Mån14/12 11:45 - 12:00 TTA111 via Athena Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Morena Azbel Schmidt
Översättning i teori och praktik Inlämning Översättning I - helgrupp Inlämning portfolio del 2-4
Examinator: gruppens lärare
Tors17/12 16:30 - 17:30 TTA111
TTA256
TTA430
TTA440
TTA531-532
TTA535
TTA612
TTA623-625
via Zoom Judy Jenner Gästföreläsning
Webbaserat
The future of Translation and Interpreting; https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64655265950
Fre18/12 11:45 - 12:00 TTA111 via Athena Björn Olofsson Yrkesteknik Hemtentamen
Inlämning
Översättning I - helgrupp Examinator: se lärare
12:45 - 13:00 TTA111 Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Morena Azbel Schmidt
Översättning i teori och praktik Information Översättning I - helgrupp Meddelande om behov av komplettering
v 53, 2020 
Ons30/12 08:45 - 09:00 TTA111 via Athena Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Morena Azbel Schmidt
Översättning i teori och praktik Inlämning Översättning I - helgrupp Inlämning komplettering
Examinator: gruppens lärare
11:45 - 12:00 TTA111 Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Morena Azbel Schmidt
Översättning i teori och praktik Information Översättning I - helgrupp Meddelande om behov av ny portfolio
v 1, 2021 
Fre8/1 08:45 - 09:00 TTA111 via Athena Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Morena Azbel Schmidt
Översättning i teori och praktik Inlämning Översättning I - helgrupp Inlämning ny portfolio
Examinator: gruppens lärare
11:45 - 12:00 TTA111 Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Morena Azbel Schmidt
Översättning i teori och praktik Information Översättning I - helgrupp Meddelande om behov av komplettering av ny portfolio
12:00 - 12:15 TTA111 via Athena Elisabeth Bladh
Morena Azbel Schmidt
Valérie Alfvén
Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Hemtentamen
Omskrivning
Publicering examination
Översättning I - helgrupp
v 2, 2021 
Fre15/1 08:45 - 09:00 TTA111 via Athena Elisabeth Bladh
Kristina Ekelund
Linus Olsson
Morena Azbel Schmidt
Översättning i teori och praktik Inlämning Översättning I - helgrupp Inlämning komplettering ny portfolio;
Examinator: gruppens lärare
Sön17/1 11:45 - 12:00 TTA111 via Athena Elisabeth Bladh
Morena Azbel Schmidt
Valérie Alfvén
Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv Hemtentamen
Inlämning
Omskrivning
Översättning I - helgrupp Examinatorer: delkursens lärare
v 5, 2021 
Mån1/2 12:00 - 12:15 TTA111 via Athena Ulf Norberg Översättningens och tolkningens villkor Hemtentamen
Omskrivning
Publicering examination
Översättning I - helgrupp
v 6, 2021 
Mån8/2 11:45 - 12:00 TTA111 via Athena Ulf Norberg Översättningens och tolkningens villkor Hemtentamen
Inlämning
Omskrivning
Översättning I - helgrupp Examinator: se lärare
12:00 - 12:15 TTA111 via Athena Björn Olofsson Yrkesteknik Hemtentamen
Omskrivning
Publicering examination
Översättning I - helgrupp
v 7, 2021 
Mån15/2 11:45 - 12:00 TTA111 via Athena Björn Olofsson Yrkesteknik Hemtentamen
Inlämning
Omskrivning
Översättning I - helgrupp Examinator: delkursens lärare
KurskodNamn
KurskodNamn

 
Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv
 
Yrkesteknik
 
Översättning i teori och praktik
 
Översättningens och tolkningens villkor